Bibelen på hverdagsdansk

Lukas 4

Fristelsen i ørkenen

1Jesus gik videre fra Jordanfloden, efter at han var blevet fyldt med Helligåndens kraft, og han blev ført rundt i Judæas ødemark under Åndens ledelse, mens han i 40 dage blev fristet af Djævelen. I den tid spiste han intet, og henimod slutningen var han meget sulten. Da sagde Djævelen til ham: „Hvis du virkelig er Guds Søn, hvorfor siger du så ikke til den sten dér, at den skal blive til brød?”

Jesus svarede: „Der står skrevet: ‚Et menneske lever ikke af brød alene!’[a]

Derefter tog Djævelen ham med et andet sted hen, og i et glimt viste han Jesus alle verdens lande. Så sagde han: „Jeg vil give dig magt over al den herlighed, du ser, for den magt er blevet overdraget til mig, og jeg giver den til hvem, jeg vil. Hvis bare du vil falde på knæ og tilbede mig, vil jeg overgive det alt sammen til dig.”

Jesus svarede: „Der står skrevet: ‚Det er Herren, din Gud, du skal tilbede, og ham alene du skal tjene.’[b]

Så tog Djævelen ham med ind til Jerusalem og op på det højeste hjørne af tempelmuren. „Hvis du virkelig er Guds Søn,” sagde han, „så kast dig ud herfra! 10 Der står jo skrevet: ‚Han befaler sine engle at passe på dig. 11 De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.’[c]

12 Jesus svarede: „Der er sagt: ‚Du må ikke provokere Herren, din Gud.’[d]

13 Da Djævelen var nået til ende med sine fristelser, lod han Jesus være i fred, indtil han kunne øjne en ny chance.

Jesus begynder at fortælle om Guds rige rundt om i Galilæa

14 Jesus vendte nu tilbage til Galilæa, hvor han vandrede rundt og udførte mange mirakuløse helbredelser ved Helligåndens kraft. Inden længe blev han kendt langt uden for Galilæas grænser. 15 Han underviste også i synagogerne, og folk talte med beundring om ham.

Jesus forkastes som Messias af sine bysbørn

16 Da Jesus kom til Nazaret, hvor han var vokset op, gik han den følgende sabbat hen til synagogen, som han plejede. Under mødet blev han bedt om at læse op fra Skrifterne, så han rejste sig, 17 og man rakte ham profeten Esajasʼ bogrulle. Han rullede den ud og læste op fra det sted, hvor der står:

18 „Herrens Ånd er over mig,
    fordi han har udvalgt mig.
Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige,[e]
    forkynde frihed for de fangne,
give nyt syn til de blinde,
    og rejse dem op, som er blevet trampet ned.
19 Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle,
    som kommer til ham.”[f]

20 Derpå rullede Jesus bogrullen sammen igen, gav den tilbage til synagogetjeneren og satte sig ned for at kommentere det, han havde læst.[g] Alle i synagogen stirrede spændt på ham. 21 „I dag er de skriftord, I lige har hørt, gået i opfyldelse!” begyndte han.

22 Alle fik et godt indtryk af ham, og de var betaget af de vidunderlige ord, der kom fra hans mund. Men at Jesus skulle være Messias,[h] det kunne de ikke acceptere. „Jamen, det er jo Josefs søn,” blev de ved med at sige.

23 Jesus svarede: „I vil sikkert bruge ordsproget: ‚Læge, læg dig selv’ på mig,—og I vil sige: ‚Hvorfor gør du ikke de samme undere her i din hjemby, som du gjorde i Kapernaum?’ 24 Men det siger jeg jer: Ingen profet bliver accepteret som profet i sin hjemby. 25-26 Tænk på det mirakel, som profeten Elias gjorde for at hjælpe en enke i Zarepta i Sidons land. Der var ellers enker nok i Israel, som trængte til hjælp, for det regnede ikke i tre et halvt år, og der var stor hungersnød i landet, men Elias blev ikke sendt til nogen af dem. 27 Eller tænk på profeten Elisa, som helbredte syreren Naʼaman, skønt der var mange spedalske i Israel, der trængte til hjælp.”

28 Da folk i synagogen hørte den udtalelse, blev de rasende. 29 De sprang op og førte Jesus ud af byen, hen mod randen af det bjerg, Nazaret er bygget på. De ville styrte ham ned, 30 men han gik roligt sin vej midt igennem menneskemængden.

Jesu autoritet—hans magt over de onde ånder

31 Jesus slog sig derefter ned i Kapernaum. Den følgende sabbat underviste han i synagogen, 32 og hans ord gjorde dybt indtryk på folk, for han talte til dem med en autoritet, de ikke var vant til.

33 Nu var der i forsamlingen en mand, der var besat af en ond ånd. Han begyndte at råbe af fuld hals: 34 „Lad os være i fred, Jesus Nazaræer! Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er! Du er Guds hellige Søn!”

35 „Ti stille, og kom ud af ham!” befalede Jesus. Den onde ånd kastede manden til jorden og fór så skrigende ud af ham uden at gøre ham yderligere fortræd. 36 De tilstedeværende blev forfærdede og begyndte at diskutere, hvad der var sket: „Hvilken utrolig magt! Han taler jo med en sådan autoritet, at selv de onde ånder adlyder ham og farer ud.” 37 Og rygtet om ham gik som en løbeild over hele egnen.

Jesus viser sin magt til at helbrede alle mulige sygdomme

38 Fra synagogen gik Jesus hen til Simons hus, hvor Simons svigermor lå med høj feber. Man bad Jesus om at helbrede hende, 39 og han gik hen til hende og befalede feberen at forlade hende. Feberen forsvandt, og hun stod op med det samme og sørgede for mad til dem.

40 Da solen var gået ned, og sabbatten dermed var forbi, kom folk med alle dem, der led af forskellige slags sygdomme. Jesus lagde hænderne på hver enkelt og helbredte dem. 41 Mange blev befriet fra onde ånder, og når ånderne på hans befaling kom ud, råbte de: „Du er Guds Søn!” Men Jesus ønskede ikke, de skulle røbe, at han var Messias. Derfor befalede han dem at tie stille.

Jesus fortsætter med at fortælle om Gud og helbrede i hele Galilæa

42 Tidligt næste morgen gik Jesus ud til et øde sted. Folk ledte efter ham alle vegne, og da de fandt ham, bad de ham om ikke at forlade dem. Men han sagde: 43 „Jeg må også bringe budskabet om Guds rige til de andre byer. Det er det, jeg er blevet sendt for at gøre.” 44 Og han vandrede omkring og forkyndte i landets synagoger.[i]

Notas al pie

  1. 4,4 5.Mos. 8,3.
  2. 4,8 5.Mos. 6,13.
  3. 4,11 Sl. 91,11-12.
  4. 4,12 5.Mos. 6,16.
  5. 4,18 Eller: „de ydmyge”. Det græske ord betyder egentlig „fattig” og går tilbage til den ordrette græske oversættelse, Septuaginta, af Es. 61,1. Det hebraiske ord, som Jesus læste op i synagogen i Nazaret, betyder „ydmyg, afmægtig, ressourceløs”. Dette ord blev brugt om Moses i 4.Mos. 12,3 og flere gange i Salmernes Bog, f.eks. 34,3 og 37,11. Det samme citat ligger bag Matt. 5,3 og 11,5 samt Luk. 4,18; 6,20 og 7,22. Jesus har nok i første række tænkt på de åndeligt fattige, fangne, blinde og nedtrampede, altså de, der erkender, at de har brug for Guds hjælp. Men også de, der havde brug for fysisk hjælp, blev hjulpet.
  6. 4,19 Citatet er fra Es. 61,1-2. En ordret oversættelse af sidste del kunne være: „Forkynde et modtagende år/tidsperiode af Herren.” Den gængse oversættelse „nådeår” er ikke helt nøjagtig, da ordet for „nåde” ikke forekommer her. I stedet har teksten et ord, der betyder „acceptere, tage imod, byde velkommen”. Det samme ord kommer igen i 4,24 om en profet, der ikke bliver accepteret og budt velkommen i sin hjemby. Det er underforstået i denne sammenhæng, at det er dem, som føler sig selv magtesløse og kommer til Gud for at bede om hans hjælp, der vil opleve hans hjælp.
  7. 4,20 Synagogerne havde et særligt, højt sæde langs muren foran i salen, hvor den, som udlagde ordet, satte sig. Denne stol blev undertiden kaldt for „Mosesʼ stol”, da det var herfra, man forklarede betydningen af den jødiske, religiøse lov, som Moses fik fra Gud.
  8. 4,22 Dette er underforstået i teksten ud fra, at Jesus anvendte en kendt Messias profeti fra Es. 61 om sig selv.
  9. 4,44 Mere ordret: „det jødiske (lands) synagoger”. Mange håndskrifter siger dog: „i Galilæas synagoger”.

Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

Luke 4

Tentación de Jesús

Mt 4:1-11; Mr 1:12-13

1Jesús, lleno del Espíritu Santo, subió del Jordán, y el Espíritu Santo le impulsó a ir al desierto de Judea. 2Allí permaneció cuarenta días, durante los cuales fue tentado por el diablo. En todo ese tiempo no comió nada, pero pasados aquellos días tuvo hambre. 3Entonces el diablo le dijo:

—Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.

4Jesús le respondió:

—Escrito está: “No sólo de pan vivirá el hombre”.

5Luego le llevó el diablo a un monte de gran altura, y desde su cumbre le mostró en un solo instante todos los reinos de la tierra, 6y le dijo:

—Todo ese poder y toda esa riqueza me pertenecen a mí, y puedo dárselo a quien yo quiera. “ 7Todo esto será tuyo, si te arrodillas delante de mí y me rindes adoración.

8Respondiendo Jesús, le dijo:

—Está escrito: “Adora al Señor tu Dios y sírvele tan sólo a él”.

9El diablo le llevó por último a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del Templo y le dijo:

—Si eres el Hijo de Dios, arrójate abajo desde aquí, 10porque está escrito: “Dios dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te protejan; 11y ellos te sostendrán con sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra”.

12Jesús le contestó:

—Pero también dicen las Escrituras: “No pondrás a prueba al Señor tu Dios”.

13Después de esto, el diablo se apartó de Jesús en espera de una ocasión propicia para intentar probarle de nuevo.

Rechazan a Jesús en Nazaret

14Jesús regresó entonces a Galilea con el poder del Espíritu Santo, y rápidamente se extendió su fama por toda la región. 15Solía enseñar en las sinagogas, y sus enseñanzas eran muy apNreciadas por la gente.

16Fue un día a Nazaret, el pueblo donde había transcurrido su infancia, y un sábado, como tenía por costumbre, entró en la sinagoga. Se puso de pie para leer las Escrituras, _ 17y le dieron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y buscó el pasaje que dice:

18“El Espíritu del Señor

está sobre mí:

me ha ungido para llevar “a los pobres

las buenas noticias de la “salvación;

para anunciar libertad a los cautivos,

vista a los ciegos

y liberación a los oprimidos;

19para proclamar el año de

gracia del Señor”.

20Después de esta lectura cerró el libro, lo entregó al ministro del culto y se sentó; pero los que estaban en la sinagoga seguían con los ojos puestos en Jesús, que les dijo:

21—Hoy se ha cumplido delante de vosotros esta Escritura que habéis oído.

22Todos los presentes aprobaban lo que él les decía, y las palabras admirables que salían de sus labios los tenían llenos de asombro, y se preguntaban:

—¿Pero no es éste el hijo de José?

23Jesús les dijo:

—Probablemente os estáis acordando de ese conocido refrán que dice: “Médico, cúrate a ti mismo”, y os estáis preguntando por qué no hago aquí, en Nazaret, alguno de los muchos milagros que, según habéis oído, hice en Cafarnaum. 24Pues esta es la razón: No hay ningún profeta que haya sido aceptado en su propia tierra. 25¿Habéis acaso olvidado lo que sucedió en vida de Elías, cuando por tres años y seis meses no cayó ni una gota de lluvia, y hubo una gran hambre en todo el país? Muchas eran las viudas que había entonces en Israel, 26pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. 27Y en Israel había muchos leprosos en tiempos del profeta Eliseo, pero él no fue enviado a limpiar de la lepra a ningún enfermo judío, sino a un extranjero: a Naamán el sirio.

28Estas palabras de Jesús llenaron de ira a todos los que le estaban escuchando en la sinagoga. “ 29Tanta fue su indignación, que se levantaron de sus asientos, lo cogieron y, sacándolo de la ciudad, lo llevaron a lo más alto del monte sobre el cual estaba edificada. Intentaron arrojarle por un despeñadero, 30pero Jesús pasó por en medio de todos y se les fue de las manos.

Jesús expulsa a un “espíritu maligno

Mr 1:21-28

31De allí vino de nuevo a Galilea, y entró en Cafarnaum, donde cada sábado predicaba en la sinagoga. 32La gente seguía admirada sus enseñanzas, porque les hablaba con plena autoridad.

33Un día, mientras estaba enseñando en la sinagoga, comenzó a gritar un hombre poseído por el espíritu impuro de un demonio. Decía a voces:

34—¡Vete de aquí! ¡No queremos nada contigo, Jesús de Nazaret! ¡Yo te conozco, y sé que has venido a destruirnos, porque tú eres el Santo de Dios!

35Jesús, interrumpiéndole, le reprendió diciendo:

—¡Cállate y sal de este hombre!

El demonio salió de él, arrojándolo al suelo delante de todos, pero sin hacerle ningún daño.

36Cuantos fueron testigos de aquel hecho estaban asombrados, y unos a otros se preguntaban:

—¿Qué autoridad y poder tiene su palabra, que manda salir a los espíritus impuros y le obedecen?

37(Con hechos como este, la fama de Jesús se extendía por todos los lugares de alrededor).

Jesús sana a muchos enfermos

Mt 8:14-17

Mr 1:29-38

38Jesús salió de la sinagoga y se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba en cama, con una fiebre muy alta. Rogaron a Jesús que la curase, 39y él, inclinándose sobre la enferma, reprendió a la fiebre, que al instante la dejó, de modo que ella pudo levantarse del lecho y prepararles una comida.

40Al atardecer, mientras el sol se ponía, los que tenían enfermos en sus casas los llevaban a Jesús. Las dolencias eran diversas, pero bastaba con que pusiera las manos sobre ellos para que sanaran. 41También había endemoniados, de los cuales salían los demonios gritando:

—¡Tú eres el Hijo de Dios!

Pero él les increpaba y no los dejaba hablar, porque sabían que Jesús era el Cristo.

42Al amanecer del siguiente día, salió y se fue a un lugar solitario. La gente comenzó pronto a buscarle, y cuando por fin dieron con él le suplicaron que no los dejase, sino que se quedara con ellos en Cafarnaum. 43Pero Jesús les dijo:

—Es necesario que vaya a otros lugares, a anunciar también en ellos las buenas noticias del reino de Dios. Precisamente para eso he sido enviado.

44De este modo continuó predicando el evangelio en las diversas sinagogas de Galilea.