Bibelen på hverdagsdansk

Lukas 24

Jesus genopstår

1Meget tidligt søndag morgen tog kvinderne deres aromatiske salve med ud til graven. Her så de, at den store sten, der havde spærret for indgangen, var rullet til side. De gik indenfor—men Herren Jesu lig var der ikke. De vidste ikke, hvad de skulle tro, men pludselig stod to mænd foran dem, klædt i blændende hvide klæder. Kvinderne blev skrækslagne og så ned i jorden. „Hvorfor søger I efter den levende blandt de døde?” spurgte mændene. „Han er ikke her. Han er stået op fra de døde! Husk, hvad han sagde til jer, allerede mens I var i Galilæa, nemlig at Menneskesønnen skulle forrådes og udleveres til onde mennesker, som ville korsfæste ham. Men på den tredje dag ville han genopstå!”

Nu huskede de, hvad Jesus havde sagt, og de skyndte sig ind i byen for at fortælle det til de 11 disciple og alle de andre. 10 Det var Maria Magdalene, Johanna og Maria, Jakobs mor, der sammen med de andre kvinder fortalte det til apostlene, 11 som dog havde svært ved at tage dem alvorligt. De troede i hvert fald ikke på dem.

12 Men Peter løb alligevel ud til graven for at se nærmere efter. Da han kom derud, bøjede han sig ned og kiggede ind gennem den lave åbning. Der var ikke andet at se end de efterladte ligklæder. Så gik han hjem, mens han undrede sig over, hvad der mon var sket.

Jesus viser sig for to disciple på vej til Emmaus

13 Samme dag var to disciple på vej til landsbyen Emmaus, der ligger 11 kilometer[a] fra Jerusalem. 14 Mens de gik og snakkede med hinanden om alt det, der var sket, 15 kom Jesus selv og fulgtes med dem. 16 Men de genkendte ham ikke. 17 „Hvad er det, I er så optaget af?” spurgte han.

De standsede og så bedrøvet på ham. 18 Den ene, som hed Kleofas, svarede: „Du må være den eneste i Jerusalem, der ikke ved, hvad der lige er sket.”

19 „Hvad er der sket?”

„Det med Jesus fra Nazaret. Han var en profet, som talte med stor visdom og gjorde mange mirakler. Gud var med ham, og folk var begejstrede for ham. 20 Men ypperstepræsterne og vores ledere arresterede ham og udleverede ham til romerne, for at han kunne blive dømt til døden. Og så blev han korsfæstet. 21 Vi havde ellers håbet, at det var ham, der var Messias, og at han ville befri Israel.”

„Men der er sket mere endnu,” fortsatte Kleofas. „I dag er det nemlig den tredje dag regnet fra den dag, han blev korsfæstet, 22 og nogle af de kvinder, som hører med blandt disciplene, gik tidligt i morges ud til graven, og de har gjort os endnu mere forvirrede. 23 De kom nemlig tilbage og sagde, at hans lig ikke var i graven. De fortalte også, at de havde haft et syn af engle, som sagde, at han lever. 24 Så løb nogle af de andre disciple derud, og de fandt det sådan, som kvinderne havde fortalt. De kunne heller ikke finde Jesu lig!”

25 „Hvor er i tungnemme!” udbrød Jesus. „Hvorfor har I så svært ved at tro på, hvad profeterne har forudsagt? 26 At Messias skulle lide og dø, før han gik ind til sin herlighed, er jo netop Guds plan.” 27 Derpå citerede Jesus stykke efter stykke fra Skrifterne, lige fra Første Mosebog og gennem alle de profetiske bøger, og han forklarede de mange profetiske ord, der handlede om ham.

28 De var nu nået frem til Emmaus, og Jesus ville gå videre, 29 men de bad ham indtrængende om at blive natten over hos dem, for det var allerede sent på eftermiddagen. Han gik derfor med dem hjem. 30 Da de skulle til at spise, tog Jesus brødet, takkede Gud, brækkede det i stykker og gav dem det. 31 Da var det, som om deres øjne åbnedes, og nu kunne de genkende ham. Men i samme øjeblik blev han usynlig for dem.

32 „Var det ikke, som om vores hjerter brændte, mens han gik på vejen og forklarede Skrifterne for os?” sagde de til hinanden. 33 Uden at spilde et øjeblik brød de op og begav sig på vej tilbage til Jerusalem. Dér fandt de både de 11 apostle og de øvrige disciple forsamlede, 34 og de blev modtaget med ordene: „Herren er virkelig genopstået! Simon har set ham!”

35 De to fortalte nu, hvad de havde oplevet på vejen, og hvordan de havde genkendt Jesus, da han brækkede brødet i stykker.

Jesus viser sig for inderkredsen af disciple

36 Mens de snakkede om, hvad der var sket, stod Jesus pludselig midt iblandt dem og sagde: „Fred være med jer!” 37 De blev alle forskrækkede og troede, de så et genfærd.

38 „Hvorfor er I så bange?” spurgte Jesus. „Og hvorfor tvivler I? 39 Se på mine hænder! Se på mine fødder! Kan I ikke se, at det er mig? Her, føl på mig! I kan jo se, at jeg har en krop, og det har et genfærd ikke.”

40 Samtidig rakte han hænderne frem, og han viste dem sine fødder, så de kunne se naglemærkerne. 41 Men de var stadig i tvivl og var på én gang både glade og skeptiske. Så spurgte han: „Har I noget at spise her?” 42 De rakte ham et stykke stegt fisk, 43 og han spiste det, mens de stirrede på ham.

44 „Husker I ikke, at jeg fortalte jer, at alt, hvad der står skrevet om mig i Toraen, Profetbøgerne og Salmernes Bog, måtte gå i opfyldelse?” 45 Derpå forklarede han dem betydningen af Skrifterne, 46 og han sagde til dem: „Skrifterne har forudsagt, at den lovede Messias, Frelseren, skulle lide meget, blive slået ihjel og genopstå fra de døde på den tredje dag, 47 og at budskabet om omvendelse og tilgivelse ved tro på ham skulle bringes til alle folkeslag. Med udgangspunkt i Jerusalem 48 skal I fortælle om alt, hvad I har hørt og set og oplevet. 49 Jeg vil sende Helligånden til jer, sådan som min Far har lovet. Men I skal forholde jer i ro her i byen, indtil I er blevet udrustet med kraften fra Gud!”

Jesus tages op til Himlen

50 Senere tog Jesus disciplene med ud af Jerusalem og hen i nærheden af Betania. Han løftede hænderne og velsignede dem. 51 Og mens han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev taget op til Himlen. 52 Disciplene lovpriste ham og vendte derpå glade tilbage til Jerusalem, 53 og de kom til stadighed i templet og priste Gud.

Notas al pie

  1. 24,13 Teksten siger: „60 stadier”.

Amplified Bible

Luke 24

The Resurrection

1But on the first day of the week, at early dawn, the women went to the tomb bringing the spices which they had prepared [to finish anointing the body]. And they found the [large, circular] stone rolled back from the tomb, but when they went inside, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were perplexed and wondering about this, suddenly, two men in dazzling clothing stood near them; and as the women were terrified and were bowing their faces to the ground, the men said to them, “Why are you looking for the living One among the dead? He is not here, but has risen. Remember how He told you, while He was still in Galilee, saying that the Son of Man must be handed over to sinful men, and be crucified, and on the third day rise [from death to life].” And they remembered His words, and after returning from the tomb, they reported all these things to the eleven [apostles] and to all the rest. 10 Now they were Mary Magdalene and Joanna [the wife of Chuza, Herod’s steward] and Mary the mother of James; also the other women with them were telling these things to the apostles. 11 But their report seemed to them like idle talk and nonsense, and they would not believe them. 12 But Peter got up and ran to the tomb. Stooping [at the small entrance] and looking in, he saw only the linen [a]wrappings; and he went away, wondering about what had happened.

The Road to Emmaus

13 And then, that very day two of them were going to a village called Emmaus, which was about [b]seven miles from Jerusalem. 14 And they were talking with each other about all these things which had taken place. 15 While they were talking and discussing it, Jesus Himself came up and began walking with them. 16 But their eyes were [miraculously] prevented from recognizing Him. 17 Then Jesus asked them, “What are you discussing with one another as you walk along?” And they stood still, looking brokenhearted. 18 One of them, named Cleopas, answered Him, “Are you the only stranger visiting Jerusalem who is unaware of the things which have happened here in these [recent] days?” 19 He asked, “What things?” And they replied, “The things about Jesus of Nazareth, who was a prophet powerful in deed and word in the sight of God and all the people, 20 and how the chief priests and our rulers handed Him over to be sentenced to death, and crucified Him. 21 But we were hoping that it was He who was going to redeem Israel and set our nation free. Indeed, besides all this, it is the third day since these things happened. 22 And also some of the women among us shocked us. They were at the tomb early in the morning, 23 and they did not find His body. Then they came back, saying that they had even seen a vision of angels who said that He was alive! 24 Some of those who were with us went to the tomb and found it just exactly as the women had said, but they did not see Him.” 25 Then Jesus said to them, “O foolish men, and slow of heart to trust and believe in everything that the prophets have spoken! 26 Was it not necessary for the Christ to suffer these things and [only then to] enter His glory?” 27 Then beginning with Moses and [throughout] all the [writings of the] prophets, He explained and interpreted for them the things referring to Himself [found] in all the Scriptures.

28 Then they approached the village where they were going, and He acted as if He were going farther. 29 But they urged Him [not to go on], saying, “Stay with us, because it is almost evening, and the day has just about ended.” So He went inside to stay with them. 30 And it happened that as He reclined at the table with them, He took the bread and blessed it, and breaking it, He began giving it to them. 31 Then their eyes were [suddenly] opened [by God] and they [clearly] recognized Him; and He vanished from their sight. 32 They said to one another, “Were not our hearts burning within us while He was talking with us on the road and opening the Scriptures to us?” 33 They got up that very hour and went back to Jerusalem, and found the eleven [apostles] gathered together and those who were with them, 34 saying, “The Lord has really risen and has appeared to Simon [Peter]!” 35 They began describing in detail what had happened on the road, and how Jesus was recognized by them when He broke the bread.

Other Appearances

36 While they were talking about this, Jesus Himself [suddenly] stood among them and said to them, “Peace be to you.” 37 But they were startled and terrified and thought that they were seeing a spirit. 38 And He said, “Why are you troubled, and why are doubts rising in your hearts? 39 Look at [the marks in] My hands and My feet, [and see] that it is I Myself. Touch Me and see; a spirit does not have flesh and bones, as you see that I have.” 40 After saying this, He showed them His hands and His feet. 41 While they still did not believe it because of their joy and amazement, He asked them, “Do you have anything here to eat?” 42 They gave Him a piece of broiled fish, 43 and He took it and ate it in front of them.

44 Then He said to them, “This is what I told you while I was still with you, everything which has been written about Me in the [c]Law of Moses and the [writings of the] Prophets and the Psalms must be fulfilled.” 45 Then He opened their minds to [help them] understand the Scriptures, 46 and said, “And so it is written, that the Christ (the Messiah, the Anointed) would suffer and rise from the dead on the third day, 47 and that repentance [necessary] for forgiveness of sins would be preached in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. 48 You are witnesses of these things. 49 Listen carefully: I am sending the Promise of My Father [the Holy Spirit] upon you; but you are to remain in the city [of Jerusalem] until you are clothed (fully equipped) with power from on high.”

The Ascension

50 Then He led them out as far as Bethany, and lifted up His hands and blessed them. 51 While He was blessing them, He left them and was taken up into heaven. 52 And they worshiped Him and returned to Jerusalem with great joy [fully understanding that He lives and that He is the Son of God]; 53 and they were continually in the temple blessing and praising God.

Notas al pie

  1. Luke 24:12 See note John 20:5.
  2. Luke 24:13 Lit sixty stadia, a Roman measurement.
  3. Luke 24:44 I.e. the entire Old Testament.