Bibelen på hverdagsdansk

Lukas 22

De jødiske ledere søger en anledning til at få Jesus ryddet af vejen

1Tiden for påskefesten[a] nærmede sig. Ypperstepræsterne og de skriftlærde drøftede, hvordan de kunne få Jesus slået ihjel, uden at der blev uroligheder.

Judas beslutter at forråde Jesus

Da fór Djævelen i Judas Iskariot, som var en af de Tolv. Han opsøgte ypperstepræsterne og lederne af det vagtmandskab, der hørte til templet, og han forklarede dem, hvordan han kunne forråde Jesus til dem. Det var de glade for at høre, og de lovede ham en vis sum penge. Judas accepterede, og fra det øjeblik ventede han på en gunstig anledning, hvor Jesus ikke var omgivet af en masse mennesker.

Forberedelsen til påskemåltidet

Så kom den første dag under påskefesten, hvor påskelammet skulle slagtes. Jesus kaldte på Peter og Johannes. „Gå ind til byen og gør klar til, at vi sammen kan fejre påskemåltidet,” sagde han.

„Hvor vil du have, at vi skal gå hen og gøre det hele parat?” spurgte de.

10 „Når I kommer ind i byen, vil I møde en mand, der bærer på en vandkrukke. Følg efter ham til det hus, hvor han går ind, 11 og sig til husets ejer: ‚Mesteren spørger: Hvor er det rum, hvor jeg kan spise påskemåltidet sammen med mine disciple?’ 12 Så vil han føre jer op ovenpå til et stort rum, hvor der er gjort klar med borde og hynder på gulvet. Der skal I gøre måltidet parat.”

13 Da de kom ind i byen, fandt de det hele, sådan som Jesus havde sagt, og de gjorde alt klar til påskemåltidet.

Påskemåltidet påbegyndes

14 Da tiden var inde, gik Jesus derhen sammen med apostlene, og de lagde sig omkring bordet for at begynde måltidet.[b] 15 Jesus sagde til dem: „Af hele mit hjerte har jeg længtes efter at spise dette påskemåltid sammen med jer, før jeg skal lide, 16 for jeg siger jer: Det er det sidste påskemåltid, jeg tager del i, indtil der bliver den fuldkomne påske i Guds rige.”

17 Så tog han et bæger med vin, takkede Gud og sagde: „Tag denne vin og del den imellem jer, 18 for jeg siger jer: Jeg skal ikke drikke vin igen, før Guds rige kommer.”

Jesus indstifter den nye pagt

19 Senere tog Jesus et brød, takkede Gud, brækkede det over, gav det videre til disciplene og sagde: „Dette brød er mit legeme, som ofres for jer. Spis det til minde om mig.”

20 Efter måltidet tog han vinbægeret og sagde: „Dette bæger vin er mit blod, som udgydes for jer. Det besegler den nye pagt.”

Jesus forudsiger Judasʼ forræderi

21 Jesus fortsatte: „Men en af jer, som spiser sammen med mig, vil forråde mig. 22 Menneskesønnen skal dø, sådan som Gud har bestemt det. Men ve det menneske, som forråder mig!”

23 Straks begyndte disciplene at diskutere hvem af dem, der kunne finde på at gøre sådan noget.

Lederskab i Guds rige

24 Disciplene diskuterede også hvem af dem, der var bedst egnet som leder. 25 Da sagde Jesus til dem: „Denne verdens magthavere hundser med dem, de har under sig, og selv en diktator ynder at kalde sig folkets velgører. 26 Sådan skal I ikke opføre jer. De, der er ledere iblandt jer, skal være villige til at tjene dem, de er ledere for. De, som har højest rang iblandt jer, skal stå på lige fod med dem, som har den laveste rang. 27 Ude i verden er det sådan, at den, der bliver beværtet, er større end den, som tjener ved bordet. Men jeg er iblandt jer som den, der tjener.

28 I har trofast stået sammen med mig i mine prøvelser. 29 Med den autoritet, som min Far har givet mig, lover jeg jer nu, 30 at I skal få lov til at sidde til bords i mit rige, ja, I skal få lov til at sidde på troner og regere over Israels 12 stammer.”

Jesus forudsiger, at Peter vil tage afstand fra ham

31 Jesus henvendte sig nu til Simon Peter: „Simon, Satan vil friste jer til fald, 32 men jeg har bedt om, at du ikke skal miste troen. Når du senere hen angrer og omvender dig, da styrk de andre disciple.”

33 „Herre,” svarede Peter, „for dig er jeg villig til at gå i fængsel, ja, til at dø, om det skal være.”

34 „Det siger jeg dig, Peter, inden natten er forbi, og hanen galer, har du tre gange nægtet at kendes ved mig.”

Hårde tider forude

35 Derefter spurgte Jesus disciplene: „Da jeg sendte jer ud uden pung eller taske eller ekstra sandaler, kom I da til at mangle noget?” „Nej,” svarede de.

36 „Men nu skal den, som har penge, tage dem med. Den, som har en taske, skal tage den med, og den, som ikke har et sværd, skal sælge sin kappe og købe et. 37 Det skriftsted, der siger: ‚Han blev regnet som en synder,’[c] vil snart gå i opfyldelse, for det, der er skrevet om mig, skal nødvendigvis opfyldes.”

38 „Se, Herre! Vi har to sværd!”

„Nok om det,” svarede Jesus.

Jesus kæmper i bøn i Getsemane

39 Sammen med disciplene gik Jesus nu som så ofte før ud til Olivenbjerget. 40 Der sagde han til dem: „Bed Gud om hjælp til ikke at bukke under for fristelserne.”

41 Så gik han så langt som et stenkast fra dem, knælede ned og bad: 42 „Far, hvis du er villig til det, så tag det her lidelsens bæger fra mig. Men din vilje ske, ikke min!” 43 Da viste en engel fra Himlen sig for ham og styrkede ham. 44 Han var i en sådan dødsangst, at hans sved faldt som bloddråber på jorden, mens han bad mere og mere indtrængende.[d]

45 Da han rejste sig og gik hen til disciplene, var de faldet i søvn af træthed og fortvivlelse. 46 „Hvordan kan I sove?” sagde han. „Rejs jer op og bed, så I ikke bukker under for fristelserne.”

Jesus pågribes og afslår at forsvare sig

47 Allerede mens Jesus talte, nærmede en flok mænd sig med Judas, en af de Tolv, i spidsen. Han gik lige hen til Jesus og hilste ham med et kys på kinden. 48 „Judas, forråder du Menneskesønnen med et kys?” sagde Jesus.

49 Da de andre disciple blev klar over, hvad der var ved at ske, råbte de: „Skal vi slå til, Herre?” 50 Uden at vente på svar langede en af dem ud efter ypperstepræstens tjener med sit sværd og huggede hans højre øre af. 51 „Nej, lad dem blot gå så vidt!” svarede Jesus, og så rørte han ved mandens øre og helbredte ham.

52 Derefter henvendte han sig til dem, der var kommet for at arrestere ham: ypperstepræsterne, officererne blandt vagtmandskabet og de øvrige jødiske ledere, som var fulgt med. „Jeg må være en farlig forbryder, siden I kommer med sværd og knipler for at arrestere mig! 53 Hvorfor pågreb I mig ikke i templet? Jeg var der jo hver eneste dag. Men nu er det jeres time, og mørket har magten.”

Jesus føres bort, og Peter nægter at kendes ved ham

54 Så greb de Jesus og førte ham til ypperstepræstens hus. Peter fulgte efter, men på sikker afstand. 55 Vagtmandskabet havde tændt bål midt i gården, og Peter slog sig ned blandt dem, der sad rundt om det. 56 En tjenestepige lagde mærke til ham i skæret fra ilden og stirrede på ham. Så udbrød hun: „Han dér var også sammen med Jesus!”

57 „Kvinde, jeg kender overhovedet ikke den mand,” forsikrede Peter.

58 Lidt efter var der en anden, som fik øje på Peter: „Du er også en af dem!” råbte han.

„Vel er jeg ej, mand!” råbte Peter tilbage.

59 En times tid senere var der en, der forsikrede: „Han dér er bestemt en af Jesu disciple. I kan jo selv høre, at han er fra Galilæa!”

60 Men Peter råbte: „Mand dog, jeg aner ikke, hvad du taler om!”

Netop da var der en hane, der galede.

61 Jesus vendte sig om og så på Peter, og pludselig huskede han, hvad Jesus havde sagt: „Inden hanen galer i nat, har du tre gange nægtet at kendes ved mig.” 62 Da gik Peter udenfor og brast i en fortvivlet gråd.

Jesus bliver hånet af vagterne

63 Vagterne, der stod omkring Jesus, slog og hånede ham. 64 De gav ham bind for øjnene, og efter hvert slag råbte de: „Hvem var det, der slog dig, profet?” 65 Også på mange andre måder hånede de ham.

Jesus i forhør hos de jødiske ledere

66 Det var nu ved at blive lyst, og det jødiske råd var samlet, både ypperstepræsterne, de skriftlærde og alle de øvrige ledere. Jesus blev ført frem for rådet, 67 og man tog ham i forhør: „Er du Messias, så sig os det lige ud.”

„I tror jo ikke på, hvad jeg siger,” svarede Jesus. 68 „Og I plejer heller ikke at svare, når jeg spørger jer om noget. 69 Men snart skal Menneskesønnen tage plads ved den mægtige Guds højre side.”

70 Straks råbte de i munden på hinanden: „Så er du altså Guds Søn?”

Jesus svarede: „I siger det selv. Ja, jeg er!”

71 „Så er der ikke brug for flere vidner!” lød det rundt omkring. „Nu har han selv indrømmet det.”

Notas al pie

  1. 22,1 Teksten siger egentlig: „de usyrnede brøds fest” både i vers 1 og 7, men dette navn bruges her samlet for de to fester: Dels selve påskedagen, som falder på den 14. nisan, hvor lammet slagtes, og dels den efterfølgende, ugelange usyrnede brøds fest.
  2. 22,14 Påskemåltidet begyndte altid efter solnedgang. Man lå på siden på hynder eller lave brikse omkring et lavt bord, der sandsynligvis var formet som et U.
  3. 22,37 Citatet er fra Es. 53,12. Se også Sl. 22,17. Både Es. 53 og Sl. 22 har mange andre profetier om Messias, som Jesus opfyldte.
  4. 22,43-44 Disse to vers mangler i de bedste håndskrifter og er sandsynligvis tilføjet fra en mundtlig tradition.

Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

Luke 22

Judas acuerda traicionar “a Jesús

Mt 26:2-5; Mr 14:1-2,10-11

1Se acercaba la Pascua, la fiesta en que se comía el pan sin levadura. 2Los principales sacerdotes y los escribas planeaban cuidadosamente la muerte de Jesús; pero deseaban matarlo sin provocar al pueblo, pues temían que se les rebelara.

3Satanás entró en Judas, el llamado Iscariote, que era uno de los doce discípulos; 4y este se apresuró a acordar con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia la manera de poner en sus manos a Jesús. 5Ellos se alegraron mucho al ver la oportunidad que se les presentaba, y convinieron en dar dinero a Judas, 6quien comenzó en seguida a buscar la ocasión propicia para entregarles a Jesús sin que el pueblo se enterase.

La última cena

Mt 26:17-19; Mr 14:12-16

Mt 26:26-29; Mr 14:22-25; 1Co 11:23-25

Mt 26:21-24; Mr 14:18-21; Jn 13:21-30

Mt 20:25-28; Mr 10:42-45

Mt 26:33-35; Mr 14:29-31; Jn 13:37-38

7Llegado el día de comer el pan sin levadura, cuando también se sacrificaba el cordero de Pascua, “ 8Jesús envió a Pedro y a Juan con el encargo de preparar la cena para todos.

9—¿Dónde quieres que la preparemos? —preguntaron.

10Él les respondió:

—Al entrar en Jerusalén veréis a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa adonde vaya, 11y decid al padre de la familia que allí vive: “El Maestro pregunta: ¿En qué lugar de la casa puedo comer la Pascua con mis discípulos?” 12Él entonces os mostrará, en el piso alto, un aposento amplio y ya dispuesto. Preparad la cena allí.

13Los dos discípulos fueron a la ciudad, y lo encontraron todo tal y como Jesús les había dicho, y prepararon la cena de Pascua. “ 14Más tarde, a la hora debida, llegó Jesús y sentándose a la mesa +en compañía de los apóstoles, 15les dijo:

—¡Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes que empiece a padecer! 16Porque os digo que no volveré a comerla hasta que se cumpla plenamente en el reino de Dios.

17Tomó entonces la copa, dio gracias y dijo:

—Bebed y pasádsela a los demás, 18porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.

19Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos, mientras decía:

—Esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Comedlo en memoria de mí.

20Del mismo modo, después de haber cenado, tomó la copa y dijo:

—Esta copa significa el nuevo pacto, sellado con mi sangre, que será derramada en vuestro favor. 21Pero he de deciros que en esta misma mesa, sentado juntamente conmigo, se halla el que me va a traicionar. 22Ciertamente, el Hijo del hombre ha de ser entregado a muerte, conforme al designio de Dios, pero ¡ay de aquél que lo entrega!

23Desde aquel momento comenzaron ellos a preguntarse quién era el que iba a entregarle; 24aunque también discutían cuál de ellos sería el más importante en el reino venidero. 25Jesús les dijo:

—En este mundo, los reyes se erigen en dueños de las naciones, ejercen su autoridad sobre ellas y todavía se les da el título de bienhechores. 26Pero entre vosotros no debe ser así, sino que el más importante póngase al nivel del recién llegado, y el que dirige póngase al nivel del que está sirviendo. 27En este mundo, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? ¿No lo es acaso el que se sienta a la mesa? Sin embargo, ya lo veis, yo estoy aquí entre vosotros como el que sirve.

28»Vosotros habéis permanecido a mi lado en mis días de prueba. 29Ahora, en recompensa a vuestra fidelidad, yo os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, y os doy el derecho 30de comer y beber a mi mesa en mi reino, y de sentaros en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel.

31También dijo el Señor:

—¡Simón, Simón!, Satanás ha pedido que se le permita zarandearos como a trigo; r 32pero yo he orado en favor tuyo, que no te falte la fe. Después tú, Pedro, cuando te hayas arrepentido y hayas vuelto a mí, fortalece y afirma la fe de tus hermanos.

33—¡Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, y hasta a morir contigo! —dijo Simón.

34Le respondió el Señor:

—Pedro, déjame decirte que el gallo no cantará hoy sin que antes tú hayas negado tres veces que me conoces.

35Y a los demás les preguntó:

—Cuando os envié sin dinero, alforja ni calzado a anunciar el reino de Dios, ¿os faltó algo?

—Nada nos faltó —dijeron.

36—Pues ahora, el que tenga dinero que lo tome, y que no deje la alforja. Y quien no tenga espada, que venda su ropa y se compre una, 37pues en mí ha de cumplirse la profecía que dice: “Lo contaron entre los malhechores”. Porque todo lo que acerca de mí escribieron los profetas, ha de cumplirse.

38Le respondieron:

—Maestro, aquí tenemos dos espadas.

—Pues basta con eso —dijo, y salió seguido de sus discípulos.

Jesús ora en el monte “de los Olivos

Mt 26:36-46; Mr 14:32-42

39Como de costumbre, se dirigieron al monte de los Olivos, 40y allí los exhortó:

—Orad que no os venza la tentación.

41Se apartó de ellos como a distancia de un tiro de piedra, cayó de rodillas y oró, 42diciendo:

—Padre, si quieres, aparta de mí esta copa de amargura. Pero hágase tu voluntad, y no la mía.

43Mientras oraba se le apareció un ángel del cielo que venía a fortalecerle. 44Era tal su agonía y tan intensa su oración, que el sudor le brotaba de la frente y caía hasta el suelo en grandes gotas, como si fuera sangre. 45Cuando finalmente se levantó de la oración y volvió junto a sus discípulos, los encontró dormidos, vencidos por el cansancio y la tristeza. 46Les dijo:

—¿Por qué estáis durmiendo? Levantaos, y pedidle a Dios que no caigáis en tentación.

Arresto de Jesús

Mt 26:47-56; Mr 14:43-50; Jn 18:3-11

47Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegó una turba encabezada por Judas. Éste, que era unto de los doce, se acercó a Jesús y, como un fiel amigo, le besó en la mejilla.

48—Judas —le dijo Jesús—, ¿con un beso entregas al Hijo del hombre?

49Cuando los otros discípulos se percataron de lo que iba a acontecer, exclamaron:

—Señor, ¿nos defendemos con las espadas?

50Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, cortándole de un tajo la oreja derecha.

51—¡Dejadlo! ¡Ya basta! —dijo Jesús, y tocando el sitio de la oreja de aquel hombre, se la restauró.

52Luego preguntó a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que dirigían la turba:

—¿Tan temible ladrón soy, que con espadas y con palos habéis venido a prenderme? 53Y puesto que todos los días estuve con vosotros en el templo, ¿por qué no me arrestasteis allí? Pero ya sé que esta hora es la vuestra, la hora del poder de las tinieblas.

Pedro niega a Jesús

Mt 26:69-75; Mr 14:66-72; Jn 18:16-18;25-27

54Condujeron a Jesús a la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía de lejos. 55Como la noche era fría, los soldados hicieron una hoguera en medio del patio, y se sentaron alrededor de ella. También Pedro se sentó con ellos. 56En esto, una criada le vio allí, calentándose al fuego; “y de pronto, fijándose en él, “dijo_: —Este hombre andaba con Jesús.

57Pedro lo negó:

—¡Mujer, yo ni siquiera le conozco!

58Poco después vio otra persona a Pedro, y dijo también:

—¡Tú eres uno de ellos!

—¡No, señor! ¡Yo no lo soy!

59Luego, como una hora más tarde, alguien afirmó:

—No hay duda de que este es un discípulo de Jesús. Además es galileo.

60Pedro lo negó nuevamente:

—¡Hombre, no sé de qué estás hablando! —pero mientras decía esto, cantó un gallo.

61En ese mismo instante volvió el Señor la cabeza y miró a Pedro; y Pedro se acordó de las palabras del Señor: “Antes que el gallo cante, me habrásnegado tres veces”.

62Pedro salió entonces de allí, y lloró con gran amargura.

Los soldados se “burlan de Jesús

Mt 26:67-68; Mr 14:65; Jn 18:22-23

63Los hombres encargados de custodiar a Jesús se burlaban de él, y le daban de golpes. 64Le vendaron los ojos y comenzaron a pegarle en el rostro, mientras decían:

—¡Profeta, a ver quién te ha pegado!

65Y no cesaban de insultarle.

Jesús ante Pilato y Herodes

Mt 26:63-66; Mr 14:61-63; Jn 18:19-21

Mt 27:11-14; Mr 15:2-5; Jn 18:29-37

Mt 27:15-26; Mr 15:6-15; Jn 18:39–19:16

66Al llegar el día se reunieron en concilio los dirigentes del pueblo con los principales sacerdotes y los escribas. Llevaron a Jesús ante ellos, y le preguntaron:

67—Dinos si tú eres el Cristo.

Les contestó:

—Si yo os digo que sí, no me vais a creer; 68y si os hago una pregunta, ni me vais a responder ni me vais a soltar. 69Pero ya viene la hora en que el Hijo del hombre se ha de sentar a la derecha del poder de Dios.

70—¿Luego tú eres el Hijo de Dios? —dijeron a una voz.

—Vosotros habéis dicho que lo soy.

71Entonces gritaron:

—¡No tenemos necesidad de más testigos, puesto que nosotros lo hemos oído de su propia boca!