Bibelen på hverdagsdansk

Lukas 21

Forskellen mellem at give og at ofre

1Mens Jesus sad i templets forgård og underviste, lagde han mærke til en del rige mennesker, der lagde deres gaver i templets indsamlingsbøsse. En fattig enke kom også forbi og lod to småmønter falde i. Da sagde Jesus til disciplene: „Så I den fattige enke dér? Det siger jeg jer: Hun gav mere end alle de andre. De gav af deres overflod, men hun gav simpelthen alt, hvad hun ejede og havde!”

Jesus forudsiger templets ødelæggelse

Nogle af disciplene begyndte at tale om templet, om dets smukke sten og de gaver, som folk havde skænket til bygningen. Da sagde Jesus: „Den tid kommer, hvor alt det, som I her beundrer, bliver jævnet med jorden.”

Jesus advarer om krige, katastrofer og forfølgelser

„Mester, hvornår vil det ske?” spurgte de. „Hvad er tegnet på, at disse ting snart skal ske?”

Jesus svarede: „Pas på, at I ikke bliver vildledt, for mange vil komme og påstå, at de er Messias, og andre vil sige, at nu er tiden inde. Lyt ikke til dem! Og når I hører om krig og oprør, så lad jer ikke skræmme. Den slags er uundgåeligt, men afslutningen kommer ikke lige med det samme. 10 Folk og nationer vil bekrige hinanden, 11 og der vil komme store jordskælv og epidemier og hungersnød det ene sted efter det andet. Der vil ske forfærdelige ting og store tegn på himlen.

12 Men før alt det sker, vil I blive forfulgt og taget til fange. I vil blive slæbt for retten og kastet i fængsel, og I vil blive stillet for både konger og guvernører, fordi I tjener mig. 13 Det vil give jer anledning til at fortælle dem budskabet om mig. 14 Og husk, at I ikke skal bekymre jer om, hvordan I skal forsvare jer, 15 for jeg vil selv give jer inspiration til det, I skal sige, og jeg vil give jer visdomsord, som ingen af jeres anklagere vil kunne argumentere imod.

16 Selv de, der står jer nærmest—forældre, søskende, slægtninge og venner—vil forråde og udlevere jer, og nogle af jer vil blive slået ihjel. 17 Ja, I vil blive hadet af mange, fordi I hører mig til. 18 Men i virkeligheden kan de slet ikke skade jer. 19 Hvis I holder ud indtil det sidste, skal I få det evige liv.

Jerusalems ødelæggelse og straffen over de vantro jøder

20 Når I ser fremmede soldater omringe Jerusalem, da ved I, at byen står foran sin ødelæggelse. 21 De, der er i Judæa, skal flygte op i bjergene. De, der opholder sig inde i Jerusalem, skal skynde sig ud, og de, der er udenfor, skal ikke prøve på at komme ind. 22 Da vil retfærdigheden ske fyldest, og den straf, som profeterne har advaret om, vil blive til virkelighed. 23 Ve de kvinder, der på det tidspunkt er gravide, og ve de mødre, der har små børn, som skal ammes, for der vil komme stor elendighed over landet, og Guds straf vil ramme folket. 24 Nogle vil blive dræbt i kampen, og andre vil blive ført bort til fremmede lande som fanger. Jerusalem vil blive trampet ned af fremmede folkeslag, indtil den fastsatte periode er udløbet.

Tegnene på, at Jesus snart kommer igen

25 Der vil komme varsler på himmelhvælvingen, både ved solen, månen og stjernerne, og i hele verden vil folkeslagene blive grebet af angst og stå rådvilde på grund af mægtige bølger og den brusende brænding. 26 Folk vil besvime af rædsel, når de ser, hvad der er ved at ske med jorden, for himlens kræfter vil komme ud af balance. 27 Da vil de se Menneskesønnen komme til syne i en sky med kraft og megen herlighed. 28 Når alt det her begynder at ske, så ret ryggen og løft hovedet, for befrielsens time nærmer sig.”

29 Jesus fortsatte med følgende billede: „Se på figentræet og alle de andre træer. 30 Når I ser træerne springe ud, ved I, at sommeren er på vej. 31 På samme måde kan I også vide, at Guds rige er nær, når alt det, jeg her har beskrevet, begynder at ske. 32 Det siger jeg jer: Mit udvalgte folk skal ikke forgå, selv om alt det her vil ske.[a] 33 Himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.

Vær altid parat

34 Pas på, at I ikke bliver opslugt af fester, drikkeri og dagliglivets bekymringer, så det kommer fuldstændig bag på jer, når det endelig sker. 35 Det vil komme til at berøre alle mennesker på hele jorden. 36 Vær altid på vagt og bed om, at I ikke bliver løbet over ende af alt det, der skal ske, men at I kan stå frem foran Menneskesønnen med frimodighed.”

Jesus underviser dagligt på tempelpladsen

37-38 Jesus kom til tempelområdet hver dag for at undervise folk, og fra tidlig morgen stimlede folk sammen for at høre ham. Om aftenen gik han ud til Olivenbjerget, hvor han plejede at overnatte.

Notas al pie

  1. 21,32 Ordret siger teksten: „Denne gruppe mennesker skal ikke forgå, imens alle disse ting foregår”. Ud fra sammenhængen må det formodes, at den gruppe mennesker, der er tale om, er dem, der holder fast ved Jesu ord, som aldrig forgår, jf. næste vers.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Лк 21

Щедрое пожертвование бедной вдовы

1Исо смотрел, как богатые клали свои дары в сокровищницу храма. Он увидел также и бедную вдову, которая бросила две медные монетки[a].

– Говорю вам правду, – сказал Исо, – эта бедная вдова положила больше всех. Потому что все давали от своего избытка, а она от своей нищеты положила всё, что у неё было на жизнь.

Исо Масех говорит о будущем

Когда присутствующие заговорили о храме, о том, как он украшен прекрасными камнями и дарами, принесёнными Всевышнему, Исо сказал:

– Наступит время, когда от всего, что вы здесь видите, не останется и камня на камне, всё будет разрушено.

Его спросили:

– Учитель, когда это произойдёт? И какое знамение укажет на приближение этих событий?

Он сказал:

– Смотрите, чтобы никто не обманул вас, потому что многие будут приходить под Моим именем, говоря: «Это Я» и «Время настало». Не идите за ними. Когда вы услышите о войнах и восстаниях, не бойтесь. Всё это должно произойти сначала, но конец наступит не сразу.

10 Исо продолжал:

– Народ поднимется на народ и царство на царство. 11 Будут сильные землетрясения, голод и эпидемии в разных местах, будут происходить ужасные события и явятся великие знамения на небе.

12 Но ещё до того, как всё это произойдёт, вас будут арестовывать и преследовать. Вас будут приводить в молитвенные дома иудеев на суд и бросать в темницы, будут ставить перед царями и правителями, и всё это из-за Моего имени. 13 Тогда у вас будет возможность свидетельствовать. 14 Но не беспокойтесь заранее о том, что вам говорить в свою защиту, 15 потому что Я дам вам такие слова и такую мудрость, что никто из ваших противников не сможет противоречить или противостоять вам. 16 Вас будут предавать даже родители, братья, родственники и друзья, и некоторых из вас убьют. 17 Все будут ненавидеть вас из-за Меня, 18 но ни один волос не упадёт с вашей головы.[b] 19 Своей стойкостью вы спасёте ваши души.

20 Когда вы увидите Иерусалим окружённым войсками, то знайте, что время его разрушения близко.[c] 21 Тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы, кто в городе – пусть бегут из него, кто вне города – пусть не входят в него, 22 потому что это будет временем возмездия и исполнения всего написанного[d]. 23 Горе беременным и кормящим грудью в те дни, потому что великое бедствие постигнет эту землю и гнев изольётся на этот народ. 24 Люди будут гибнуть от меча, и их будут уводить в плен во все народы. Иерусалим будут топтать язычники, и так до тех пор, пока время язычников не окончится.

Исо Масех говорит о Своём возвращении

25 – На солнце, луне и звёздах появятся знамения, а на земле народы будут в трепете и отчаянии от рёва морских волн.[e] 26 Они ослабеют от страха перед бедствиями, надвигающимися на мир, и даже небесные тела поколеблются.[f] 27 И тогда они увидят Ниспосланного как Человек, идущего на облаке с силой и великой славой.[g] 28 Когда это начнёт сбываться, встаньте и поднимите головы, потому что ваше избавление уже близко.

29 Потом Он рассказал им такую притчу:

– Посмотрите на инжир и на все деревья. 30 Когда на них появляются листья, вы знаете, что уже приближается лето. 31 Так и здесь, когда вы увидите, что это сбывается, знайте, что Царство Всевышнего уже близко. 32 Говорю вам истину, ещё не исчезнет это поколение, как всё это произойдёт.[h] 33 Небо и земля исчезнут, но Мои слова останутся в силе.

Призыв к бодрствованию

34 – Смотрите, чтобы ваши сердца не были отягощены разгулом, пьянством и житейскими заботами и чтобы этот день не застиг вас врасплох, 35 как западня, потому что он обрушится на всех людей, живущих по всей земле. 36 Всегда бодрствуйте и молитесь, чтобы вам оказаться в силах избежать всех этих бедствий и без стыда предстать перед Ниспосланным как Человек.

37 Каждый день Исо учил в храме, а вечером шёл на Оливковую гору и проводил там ночь. 38 А рано утром народ опять собирался в храме, чтобы слушать Его.

Notas al pie

  1. Лк 21:2 Букв.: «две лепты». Это была просто мизерная сумма.
  2. Лк 21:18 Этот стих может быть истолкован двояко: 1) хотя некоторые и умрут физически, но духовно они будут сохранены для вечной жизни (см. 9:24; Мат. 10:28); 2) верующие не потерпят никакого вреда, если на то не будет воли Всевышнего, которая в конечном итоге приводит ко благу (см. Мат. 10:29-31; Рим. 8:28).
  3. Лк 21:20 Большинство толкователей согласны, что предсказания об Иерусалиме, записанные в ст. 20-24, буквально исполнились в 70 г., когда город был уничтожен римлянами под руководством будущего императора Тита, сына императора Веспасиана. В других же стихах Исо говорит о событиях, ожидающих мир в конце времён.
  4. Лк 21:22 См. Иер. 5:29; Ос. 9:7.
  5. Лк 21:25 См. Ис. 13:9-10; Иоиль 2:30-31; Деян. 2:19-20; Отк. 6:12-14.
  6. Лк 21:26 См. Агг. 2:6, 21.
  7. Лк 21:27 См. Дон. 7:13-14.
  8. Лк 21:32 Существует три основных толкования этих слов: 1) имеется в виду поколение, которое будет свидетелем всех вышеописанных космических катаклизмов и второго пришествия Исо Масеха; 2) так как стоящее здесь слово можно перевести и как «поколение», и как «род», то, возможно, здесь говорится о иудейском народе; 3) имеется в виду поколение, жившее во времена Исо Масеха и ставшее свидетелем разрушения Иерусалима в 70 г. В третьем случае слова «всё это произойдёт», относятся не к событиям последнего времени, но к пророчеству об Иерусалиме.