Bibelen på hverdagsdansk

Lukas 2

Jesus bliver født

1På den tid befalede den romerske kejser Augustus, at der skulle foretages en folketælling i hele kejserriget. Denne folketælling foregik før den, som fandt sted, mens Kvirinius var guvernør i Syrien.[a]

Alle tog af sted for at lade sig indskrive på listerne i den by, de stammede fra, og da Josef var af Kong Davids slægt, måtte han rejse fra Nazaret i Galilæa til Betlehem i Judæa, Davids fødeby. Han var nødt til at tage sin forlovede, Maria, med sig, selv om hun var højgravid.

Mens de opholdt sig i Betlehem, kom det tidspunkt, hvor hun skulle føde. Maria fødte sin søn, den førstefødte. Hun svøbte ham i et tæppe og lagde ham i en krybbe i staldrummet, for gæsteværelset[b] var optaget.

Englene og hyrderne på marken

Samme nat lå nogle hyrder under åben himmel og vogtede får på marken uden for byen. Pludselig stod der en engel foran dem, og hele landskabet lå badet i et strålende lys fra Guds herlighed. Hyrderne blev forskrækkede, 10 men englen beroligede dem. „Vær ikke bange!” sagde han. „Jeg er kommet for at fortælle jer en stor og glædelig nyhed, som angår hele folket: 11 I nat er jeres Frelser født i Davids by. Det er Messias, og han er jeres herre. 12 Det her skal være et tegn for jer: I vil finde et lille barn, som ligger i en krybbe, indsvøbt i et tæppe.”

13 I det samme brød himlen ud i jubel. En hær af engle lovpriste Gud med følgende sang:

14 „Al ære til Gud i Himlen
    og fred på jorden
        til dem, der gør Guds vilje!”[c]

15 Da englene igen var vendt tilbage til Himlen, sagde hyrderne til hinanden: „Lad os gå ind til Betlehem og se, hvad der er sket, det, som Gud har fortalt os om.” 16 Så skyndte de sig ind til byen, hvor de fandt det sted, hvor Maria og Josef boede, og de fandt barnet, som lå i krybben. 17 Hyrderne fortalte nu, hvad englen havde sagt om barnet, 18 og alle, som hørte deres beretning, var forundrede. 19 Maria tog alle ordene til sig og tænkte ofte senere på, hvad der var sket den nat. 20 Hyrderne vendte glade tilbage til fårene på marken, imens de lovpriste Gud for alt, hvad de havde set og hørt. Det var jo sket, som englen havde sagt.

Simeon velsigner Jesus i templet

21 Da drengen en uge senere skulle omskæres, fik han navnet Jesus. Det var det navn, englen havde givet ham, før han blev undfanget i sin mors liv.

22-24 Ifølge Toraen skal en kvinde, som har født, gennemgå en renselsesceremoni, og der skal bringes et offer i templet.[d] Endvidere står der skrevet, at enhver førstefødt søn skal tilhøre Gud.[e] Josef og Maria gik derfor op til templet i Jerusalem, da tiden var inde, for at bringe det foreskrevne renselsesoffer, dvs. et par turtelduer eller blot to unge duer. Samtidig tog de barnet med for at indvi ham til at tjene Gud.

25 I Jerusalem boede der en mand ved navn Simeon. Han var en mand, der omhyggeligt fulgte Guds lov og længselsfuldt ventede på Israels Messias. Han var fyldt med Helligåndens kraft, 26 og Ånden havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle dø, før han havde set den Frelser, som Gud havde lovet at sende. 27 Netop den dag, da Josef og Maria kom for at indvi barnet Jesus, som Toraen foreskrev, havde Helligånden givet Simeon den indskydelse, at han skulle gå op i templet, 28 og der mødte han dem så. Han tog straks den lille i sine arme og begyndte at lovprise Gud på følgende måde:

29 „Herre, endelig kan jeg som din tjener gå bort i fred, som du har lovet mig. 30-31 For nu har jeg set ham, som skal være alle folkeslags frelser, 32 ham, som er det lys, der bringer ny indsigt til mennesker og ære til dit folk, Israel.”

33 Josef og Maria stod overvældede og hørte på alt det, der blev sagt om Jesus. 34-35 Så velsignede Simeon dem og sagde til Maria: „Det barn vil blive årsag til fald for mange blandt Israels folk, men andre vil blive hjulpet. Han vil afsløre menneskers inderste tanker, og mange vil hade ham for det. Til sidst vil sorgen gennemtrænge dit hjerte som et sværd.”

36 Der var på det tidspunkt i Jerusalem også en gammel profet ved navn Anna. Hun var datter af Fanuel og tilhørte Ashers stamme. Efter syv års ægteskab 37 havde hun levet som enke, og nu som 84-årig var hun altid at finde i templet. Under faste og bøn tjente hun Gud dag og nat. 38 Hun havde stået i nærheden og brød nu ud i tak til Gud. Derefter fortalte hun om barnet til alle, som længtes efter Jerusalems befrielse.

39 Da Jesu forældre havde opfyldt alt, hvad der var foreskrevet i Guds lov, vendte de tilbage til deres hjemby, Nazaret, i Galilæa. 40 Der voksede Jesus op, og han blev en moden og klog dreng. Det var tydeligt, at Guds velsignelse var over ham.

Jesus som tolvårig i templet

41 Josef og Maria rejste hvert år til Jerusalem for at være med til påskefesten. 42 Da Jesus var blevet 12 år gammel, fik han lov til at komme med for første gang. 43 Da højtidsdagene var forbi, begyndte Josef og Maria på rejsen tilbage til Nazaret, men Jesus blev i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. 44 Den første dag tænkte de ikke over hans fravær, fordi de regnede med, at han var sammen med nogle venner blandt de øvrige rejsende. Men da han ved aftenstid endnu ikke var dukket op, søgte de efter ham blandt familie og venner. 45 Da han ikke var at finde nogen steder, vendte de om og brugte den næste dag til at rejse tilbage til Jerusalem.

46 På den tredje dag fandt de ham i templet, hvor han sad fordybet i samtale med dem, der underviste i Toraen. 47 De undrede sig alle over hans kloge spørgsmål og den måde, han svarede på. 48 Hans forældre vidste ikke, hvad de skulle tænke, da de fandt ham siddende blandt alle de lærde, men så udbrød hans mor: „Jamen, dreng dog! Hvordan kunne du gøre sådan imod os? Din far og jeg har været så urolige for dig, og vi har ledt efter dig alle vegne!”

49 „Hvorfor har I ledt efter mig alle vegne?” spurgte Jesus. „Vidste I ikke, at jeg har en opgave her i min Fars hus?” 50 Men de forstod ikke, hvad han mente med det.

51 Så fulgte han med dem tilbage til Nazaret og var lydig imod dem. Siden hen spekulerede Maria tit på det, han havde sagt. 52 Jesus voksede både åndeligt og fysisk og var vellidt af Gud og mennesker.

Notas al pie

  1. 2,2 De fleste oversættelser følger her en fejlkopieret grundtekst, som ikke giver mening. Forsøger man alligevel at oversætte den meningsløse tekst, får man: „Dette blev den første folketælling, mens Kvirinius var guvernør i Syrien” eller „Denne folketælling var den første, der fandt sted, mens Kvirinius var guvernør i Syrien.”
  2. 2,7 Det græske ord, der er brugt her, betyder gæsteværelse, men er næppe en kro eller et herberg, da Lukas bruger et andet ord for kro i 10,34. Mange huse havde et gæsteværelse ovenpå, mens der var opholdsstue og staldrum i stueetagen. Josef og Maria boede sandsynligvis hos slægtninge i Betlehem, men andre tilrejsende havde åbenbart allerede optaget husets gæsteværelse. Det var almindeligt at have et rum til et par okser eller æsler i stueetagen med et alrum på et lidt højere niveau.
  3. 2,14 Teksten er åben for flere fortolkninger, og der er forskelle mellem de forskellige græske manuskripter. Ordret står der: „fred til viljes/acceptsmennesker”. Det græske ord for accept betyder egentlig at betragte noget som værende godt og efter Guds vilje. Det er uklart, om det er Gud, der accepterer mennesker, eller mennesker, der accepterer Gud, eller mennesker, der accepterer den fred, som Gud tilbyder. I alle tilfælde er der tale om, at kun de, der tror på Jesus som Messias og dermed gør Guds vilje, vil opleve den lovede fred.
  4. 2,22-24 Jf. 3.Mos. 12.
  5. 2,22-24 Jf. 2.Mos. 13,12.15; 4.Mos. 18,15-16.

Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

Luke 2

Nacimiento de Jesús

1Por aquellos días, el emperador romano César Augusto decretó que se hiciera un censo de población en todos los territorios sometidos a su dominio. 2Este primer censo se hizo en el tiempo en que Cirenio era gobernador de Siria. 3Según las disposiciones dictadas para la elaboración del censo, cada cual tenía que acudir a su ciudad de origen para ser empadronado. 4Por esa razón, José, que era del linaje de David, tuvo que viajar desde Nazaret, un pueblo de Galilea, a Belén, la ciudad de David, en Judea. 5Fue allá para ser empadronado juntamente con María, su esposa, que estaba encinta.

6Llegados a Belén, se le cumplió a María el tiempo de su gestación 7y dio a luz a su primer hijo. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habían encontrado habitación en la posada del pueblo.

Los pastores y los ángeles

8Aquella misma noche, en un lugar cercano, unos pastores estaban velando y cuidando su rebaño. 9De pronto se les apareció un ángel, y la gloria del Señor los iluminó con un gran resplandor. Los pastores fueron presa de espanto, 10pero el ángel les dijo:

—¡No os asustéis! Yo he venido a traeros noticias que llenarán de alegría los corazones. 11Hoy, en Belén, la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. 12Esto os servirá de señal para reconocerlo: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.

13Repentinamente apareció con el ángel una inmensa multitud de las huestes celestiales, que entonaban un canto de alabanza a Dios, diciendo:

14—¡Gloria a Dios en las alturas,

y paz en la tierra a los que son de su agrado!

15Cuando aquel gran ejército de ángeles regresó al cielo, los pastores se dijeron unos a otros:

—¡Corramos, pues, a Belén, a contemplar la maravilla que el Señor nos ha manifestado!

16Se dirigieron presurosos al pueblo, y pronto encontraron a María y a José, y con ellos al recién nacido acostado en el pesebre. 17Al verlo, contaron lo que les había sucedido y lo que el ángel había dicho acerca del niño.

18Los que oían el relato de los pastores se quedaban maravillados; 19pero María atesoraba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. 20En cuanto a los pastores, se volvieron al campo y a su rebaño alabando a Dios por la visita de los ángeles y porque habían visto al niño, tal como se les había dicho.

Presentación de Jesús “en el templo

21Ocho días después, llegado el momento de circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como ya le había llamado el ángel antes de ser concebido.

22Cuando llegó el día de la purificación de ellos según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor, “ 23porque así consta en la ley de Dios: “Si el primer hijo de una mujer es varón, debe ser dedicado al Señor”.

24Así pues, los padres de Jesús presentaron, por la purificación, la ofrenda prescrita: “un par de tórtolas o dos pichones”.

25Había en Jerusalén un hombre recto, piadoso y lleno del Espíritu Santo; se llamaba Simeón, y todas sus esperanzas estaban puestas en el día de la liberación de Israel. 26Por el Espíritu Santo le había sido revelado que no moriría sin haber visto al Cristo, el Ungido del Señor. 27Movido igualmente por el Espíritu había ido aquel día al Templo, y cuando María y José fueron también allá a presentar al niño Jesús en obediencia a la ley, 28Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios, diciendo:

29—Ahora, Señor,

puedo ya morir en paz,

pues, conforme a tu promesa,

30he visto con mis propios ojos

al Salvador

31que tú nos has dado a la vista

de todos los pueblos.

32¡Él es la luz de tu revelación,

que alumbrará a los gentiles!

¡Él es la gloria de tu pueblo Israel!

33José y María estaban maravillados de todas las cosas que oían decir acerca de Jesús. 34Simeón, después de bendecirlos, le dijo a María:

—Mira, por causa de este niño, muchos caerán y muchos se levantarán en Israel. Será motivo de contradicción, 35y pondrá al descubierto los más íntimos pensamientos de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma.

36En el Templo se encontraba también la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada, pues al cabo de siete años de matrimonio 37había quedado viuda, y desde enton_ces habían transcurrido otros ochenta y cuatro años. Jamás salía del Templo, donde pasaba los días y las noches entregada a la oración y el ayuno. 38Mientras Simeón hablaba con María y José, se les acercó Ana, que en seguida se puso a dar gracias a Dios y a hablar del niño a todos los que epn Jerusalén esperaban la llegada de la redención.

39Una vez cumplidas las prescripciones de la ley del Señor,

regresaron a su hogar en Nazaret de Galilea. 40Allí creció el niño, se fortaleció y se llenó de sabiduría; y el favor de Dios estaba siempre sobre él.

El niño Jesús en el templo

41Los padres de Jesús iban a Jerusalén todos los años con ocasión de la fiesta de la Pascua. “ 42Cuando cumplió los doce años subió con ellos a Jerusalén, conforme a lo acostumbrado en la fiesta. 43Una vez concluidas las celebraciones, emprendieron el camino de regreso a Nazaret; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que se dieran cuenta José y María. 44Anduvieron todo un día, pensando que él iría en compañía de algunos amigos que regresaban también de Jerusalén; pero luego se pusieron a buscarlo entre parientes y conocidos, 45y, al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén para seguir buscándolo allí.

46Tres días pasaron antes de dar con el niño. Al fin lo hallaron en el Templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas, “ 47y dejándolos maravillados por su inteligencia y sus respuestas. “ 48Al verlo en aquel lugar, sus padres se quedaron asombrados, y su madre le dijo:

—Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¡Tu padre y yo hemos estado buscándote por todas partes, llenos de angustia!

49—¿Y por qué me buscabais? —respondió Jesús— ¿No sabíais que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?

50Ellos no comprendieron lo que les decía el niño, 51que en seguida descendió con ellos de Jerusalén y regresó a Nazaret. Él les obedecía en todo, y su madre atesoraba estas cosas en el corazón.

52Jesús continuó creciendo en estatura y sabiduría, y en la estimación de Dios y de la gente.

Juan el Bautista prepara “el camino

Mt 3:1-10; Mr 1:3-5

Mt 3:11-12; Mr 1:7-8