Bibelen på hverdagsdansk

Klagesangene 4

Hungersnødens gru

1Ak, Jerusalems guldklumper har mistet deres herlighed.
    Hendes hellige øjestene ligger og vansmægter på hvert gadehjørne.
Byens befolkning var deres vægt værd i guld,
    men nu ligger de som værdiløse lerkar, en pottemagers værk.
De vilde sjakaler giver deres unger die,
    men mit folks mødre er følelseskolde som ørkenens strudse.
Ethvert spædbarn skriger af tørst med tungen klæbende til ganen.
    Småbørn tigger om mad, men ingen har noget at give.
Folk, som var vant til festmiddage, er nu ved at forgå af sult.
    De, som levede i luksus, roder nu efter føde i rendestenen.
Går det ikke mit folk værre end Sodomas indbyggere?
    De døde dog på et øjeblik ved Herrens direkte indgreb.
Hendes fyrster havde hud som silke og struttede af sundhed,
    deres ansigter var rødmossede og håret skinnede så smukt.
Ingen ville kunne genkende dem nu, hvis de mødte dem på gaden,
    for de er det rene skind og ben med ansigter sorte som sod.
Ja, hellere dræbes af sværdet, end at dø langsomt af sult,
    fordi madforsyninger ikke kan komme ind i byen.
10 Kan man forestille sig, hvad der sker med en kærlig mor,
    som tvinges til at koge og spise sine børn for at overleve?
11 Landet er lamslået over Herrens forfærdelige vrede.
    Jerusalem er ødelagt og brændt ned til grunden.
12 Man mente ikke, det kunne lade sig gøre at indtage Jerusalem.
    Ingen af jordens konger troede, det var muligt.
13 Nedsablingen skete, fordi profeter og præster havde syndet.
    De havde myrdet uskyldige folk midt i Herrens hellige by.
14 Overalt i byen raver folk rundt i blinde.
    De kan ikke undgå at røre ved blod, og derfor er de urene.
15 „Pas på!” advarer folk hinanden, „der kommer en uren!”
    Flygter de, siger de fremmede folkeslag: „Her kan I ikke bo!”
16 Respekt for præsterne og landets ledere hører fortiden til,
    for Herren har slået hånden af dem og spredt dem for alle vinde.
17 Skildvagterne stod og spejdede efter hjælp, men forgæves.
    Ingen af vores allierede havde magt til at redde os.
18 Tidspunktet nærmede sig, hvor alt var forbi.
    Vi kunne ikke gå ud på gaden af frygt for at blive dræbt.
19 Uden at vise nåde kastede fjenderne sig over os som gribbe.
    De forfulgte os i bjergene og lå på lur efter os i ørkenen.
20 Vores egen konge, Herrens udvalgte, gik lige i deres fælde,
    han, som vi troede kunne beskytte os fra enhver fjende.
21 Østpå glæder I jer, Edoms folk, for denne gang var det ikke jer, der blev ramt.
    Men en dag skal også I drikke Herrens vredes vin, så I mister besindelsen.
22 Åh, Jerusalem, din straf var hård, men en dag bliver du genoprettet.
    Edoms folk, derimod, vil blive straffet, fordi de svigtede os.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Maliro 4

1Haa! Golide wathimbirira,
    golide wosalala wasinthikiratu!
Amwazamwaza miyala yokongola ya kumalo opatulika
    pamphambano ponse pa mzinda.

Haa! Ana a Ziyoni amtengowapatali
    amene kale anali ngati golide,
tsopano ali ngati miphika ya dothi,
    ntchito ya owumba mbiya!

Ngakhale nkhandwe zimapereka bere
    kuyamwitsa ana ake,
koma anthu anga asanduka ankhanza
    ngati nthiwatiwa mʼchipululu.

Lilime la mwana lakangamira kukhosi
    chifukwa cha ludzu,
ana akupempha chakudya,
    koma palibe amene akuwapatsa.

Iwo amene kale ankadya zonona
    akupemphetsa mʼmisewu ya mu mzinda.
Iwo amene kale ankavala zokongola
    tsopano akugona pa phulusa.

Kuyipa kwa anthu anga kunali kwakukulu
    kuposa anthu a ku Sodomu,
amene anawonongedwa mʼkamphindi kochepa
    popanda owathandiza.

Akalonga ake anali owala koposa chisanu chowundana
    ndi oyera kuposa mkaka.
Matupi awo anali ofiira kuposa miyala ya rubi,
    maonekedwe awo ngati miyala ya safiro.

Koma tsopano maonekedwe awo ndi akuda kuposa mwaye;
    palibe angawazindikire mʼmisewu ya mu mzinda.
Khungu lawo lachita makwinyamakwinya pa mafupa awo;
    lawuma gwaa ngati nkhuni.

Amene anaphedwa ndi lupanga aliko bwino kuposa
    amene anafa ndi njala;
chifukwa chosowa chakudya cha mʼmunda
    iwowa ankafowoka ndi njala mpaka kufa.

10 Amayi achifundo afika
    pophika ana awo enieni,
ndiwo anali chakudya chawo pamene anthu
    anga anali kuwonongeka.

11 Yehova wakwaniritsa ukali wake;
    wagwetsa pansi mkwiyo wake woopsa.
Ndipo wayatsa moto mʼZiyoni
    kuti uwononge maziko ake.

12 Mafumu a pa dziko lapansi sanakhulupirire,
    kapena wina aliyense wokhala pa dziko lonse,
kuti adani kapena ankhondo akhoza kulowa
    pa zipata za Yerusalemu.

13 Koma izi zinachitika chifukwa cha kuchimwa kwa aneneri ake
    ndi mphulupulu za ansembe ake,
amene ankapha anthu osalakwa pakati pawo.

14 Tsopano akungoyendayenda mʼmisewu ya mu mzinda
    ngati anthu osaona.
Iwo ndi odetsedwa kwambiri ndi magazi
    palibe yemwe angayerekeze nʼkukhudza komwe chovala chawo.

15 Anthu akuwafuwulira kuti, “Chokani! Inu anthu odetsedwa!”
    “Chokani! Chokani! Musatikhudze ife!”
Akamathawa ndi kumangoyendayenda,
    pakati pa anthu a mitundu yonse amati,
    “Asakhalenso ndi ife.”

16 Yehova mwini wake wawabalalitsa;
    Iye sakuwalabadiranso.
Ansembe sakulandira ulemu,
    akuluakulu sakuwachitira chifundo.

17 Ndiponso maso athu atopa nʼkuyangʼana,
    chithandizo chosabwera nʼkomwe,
kuchokera pa nsanja zathu tinadikirira mtundu
    wa anthu umene sukanatipulumutsa.

18 Anthu ankalondola mapazi athu,
    choncho sitikanayenda mʼmisewu yathu mu mzinda.
Chimaliziro chathu chinali pafupi, masiku athu anali owerengeka,
    chifukwa chimaliziro chathu chinali chitafika.

19 Otilondola akuthamanga kwambiri
    kuposa ziwombankhanga mu mlengalenga;
anatithamangitsa mpaka ku mapiri
    ndi kutibisalira mʼchipululu.

20 Wodzozedwa wa Yehova, mpweya wathu wotipatsa moyo,
    anakodwa mʼmisampha yawo.
Tinaganiza kuti tidzakhala pansi pa mthunzi wake
    pakati pa mitundu ya anthu.

21 Kondwera ndi kusangalala, mwana wamkazi wa Edomu.
    Iwe amene umakhala mʼdziko la Uzi.
Koma iwenso chikho chidzakupeza;
    udzaledzera mpaka kukhala maliseche.

22 Iwe mwana wamkazi wa Ziyoni, chilango chako chidzatha;
    Iye sadzatalikitsa nthawi yako ya ukapolo.
Koma Yehova adzalanga machimo ako, iwe mwana wamkazi wa Edomu,
    ndi kuyika poyera mphulupulu zako.