Bibelen på hverdagsdansk

Judas

Indledende hilsen

Dette brev er fra Judas, Jesu Kristi tjener, bror til Jakob. Jeg skriver til jer, som er kaldet til at tilhøre Gud. I er omsluttet af Gud Faders kærlighed og bliver holdt fast af Jesus Kristus.

Jeg ønsker for jer, at I hele tiden må vokse i oplevelsen af Guds barmhjertighed, fred og kærlighed.

Advarsel mod falsk lære og ugudelig levevis

Elskede venner, da jeg er meget ivrig efter at skrive til jer om den frelse, vi er fælles om, anser jeg det for nødvendigt at formane jer til at kæmpe for den lære, som Gud én gang for alle har overdraget til sit folk. Der er nemlig nogle ugudelige mennesker, som har sneget sig ind iblandt os. De mener, at fordi Gud er nådig, kan de tillade sig en umoralsk levevis, og de nægter at anerkende Jesus Kristus som vores eneste Herre og Mester. Men dommen over dem er afsagt for længst.

Jeg vil minde jer om, at selvom Gud i første omgang reddede sit folk ud af Egypten, så udryddede han senere dem, som gjorde oprør mod ham. Jeg vil også minde jer om de engle, der gjorde oprør og overskred de grænser, Gud havde sat for dem. Dem har Gud lagt i ubrydelige lænker i mørke fængsler indtil dommens store dag.

Tænk også på indbyggerne i Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, som kastede sig ud i seksuelle perversiteter. Deres byer blev tilintetgjort og er en stadig påmindelse om, at Gud straffer synd og oprør. Alligevel gør de falske lærere, der har sneget sig ind iblandt os, det samme. Deres drømmerier fører til, at de synder mod deres egen krop, de gør oprør mod alle autoriteter, og de håner stærke åndsmagter. Selv ærkeenglen Mikael vovede ikke at komme med nogen hånende anklage mod Djævelen, da han kæmpede med ham om Mosesʼ lig. Han sagde blot: „Herren vil straffe dig!” 10 Men de her falske lærere taler nedsættende om ting, de ikke forstår sig på. De er som dyr, der handler efter deres instinkter, og dermed ødelægger de sig selv. 11 Ve dem, for de følger Kains eksempel. De begår den samme fejl som Bileam, for de vil gøre hvad som helst for penge. De er som Kora, der gjorde oprør mod Gud, og de vil også blive straffet, som han blev. 12 De er en skamplet på jeres kærlighedsmåltider, når de rager til sig uden at tage hensyn til andre. De er som skyer, der drives af sted for vinden uden nogensinde at give regn. De er som frugttræer, der ikke bærer frugt ved høsttid. De vil blive rykket op med rode og skal dø to gange.[a] 13 De er som havets skummende bølger, der skyller affald op på stranden. De er som stjerner, der er kommet ud af kurs og er på vej ud i det yderste mørke.

14 Det var den slags mennesker Enok profeterede om, da han i den syvende generation efter Adam sagde: „Jeg så for mig Herren komme med sine hellige titusinder. 15 Han dømmer de ugudelige og afslører alt det onde, de har sagt og gjort i deres oprør imod ham.” 16 Altid beklager de sig over deres skæbne og skyder skylden på andre. De gør alt det onde, der falder dem ind, praler af egne bedrifter og bruger smiger, når de kan se deres fordel ved det.

Formaning om at holde fast ved troen, tage afstand fra de ugudelige og hjælpe de tvivlende

17 Men I, kære venner, skal huske på, hvad I har hørt fra Jesu Kristi apostle. 18 De sagde jo, at mange i de sidste tider vil håne jer og følge deres egne ugudelige lyster.[b] 19 Det er den slags mennesker, som skaber splittelser i menigheden. Deres tankegang er verdslig, og de mangler Åndens kraft.

20 Men I, kære venner, skal opmuntre og styrke hinanden i jeres dyrebare tro, idet I beder i Helligåndens kraft. 21 Hold fast ved Guds kærlighed og se med forventning frem til det evige liv, som Jesus Kristus i sin nåde vil give jer.

22 Nogle kristne har en ærlig tvivl. Dem skal I være barmhjertige overfor, når I vejleder dem. 23 Andre er tæt på fortabelsens afgrund. Frels dem som ud af et brændende hus. Andre igen lever i åbenlys synd. Dem skal I også være barmhjertige overfor, men pas på, at I ikke bliver revet med af deres synd. Tag afstand fra alt, hvad de gør.

Afsluttende lovprisning

24-25 Lad os prise ham, som alene er Gud, ham, som giver os evigt liv gennem Jesus Kristus, vores Herre. Han har magt til at bevare jer fra fald og føre jer frem for sin herlige trone som frikendte mennesker, der jubler af glæde. Ham tilhører al ære, storhed, magt og autoritet fra før tidens begyndelse, nu og i al evighed. Amen.

Notas al pie

 1. 12 Død nummer to er den åndelige død, som følger den fysiske død, jf. Åb. 20,6.
 2. 18 De ord, der her er brugt, viser, at Judas citerer 2.Pet. 3,3.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иуда

Приветствие

От Иуды, раба Исы Масиха[a] и брата Якуба, всем призванным и любимым Небесным Отцом и хранимым Исой Масихом.

Пусть умножатся для вас милость, мир и любовь.

Всех лжеучителей ожидает Суд

Возлюбленные, при всём моём желании написать вам о нашем общем спасении, я счёл нужным напомнить вам о необходимости отстаивать веру, раз и навсегда доверенную святому народу Аллаха. Потому что в вашу среду проникли люди, которые уже давно определены на осуждение. Эти безбожные люди превратили милость нашего Бога в повод продолжать заниматься развратом. Они отвергают нашего единственного Владыку и Повелителя Ису Масиха.

Хотя вы уже и знаете обо всём этом, я всё же хочу напомнить ещё раз, что Вечный[b] спас Свой народ из Египта, но тех, кто Ему не поверил, Он погубил.[c] И ангелов, которые не сохранили своего положения и оставили своё жилище, Он содержит в вечных цепях, во тьме, на Суд великого дня. Также и жители Содома, Гоморры и окружавших их городов, подобно им предававшиеся разврату и половым извращениям, служат примером, подвергшись наказанию вечным огнём.[d]

Так и эти люди, основываясь на своих видениях, оскверняют свои тела, отвергают власть[e] и злословят небесные силы[f]. Но даже когда архангел[g] Микаил спорил с Иблисом о теле пророка Мусы, он не позволил себе осудить его с оскорблениями. Он лишь сказал: «Пусть Вечный запретит тебе». 10 Эти же люди клевещут на то, чего не знают, а что они знают от природы, как неразумные животные, тем они себя и разрушают.

11 Горе им! Они пошли по пути Каина[h], и, гонимые жаждой наживы, повторяют заблуждение Валаама[i], и в восстании погибают как Корах[j].

12 Такие люди – как подводные рифы на ваших ужинах любви[k]. Пиршествуя с вами, они бесстыдно заботятся лишь о себе. Это тучи без дождя, носимые ветром, деревья, бесплодные даже осенью, дважды мёртвые, вырванные с корнем. 13 Они как свирепые морские волны, пенящиеся своим позором, как блуждающие звёзды, обречённые на вечную беспросветную тьму.

14 Енох[l], потомок Адама в седьмом поколении, пророчествовал о них:

«Вот идёт Повелитель с многими тысячами святых[m] Своих. 15 Он идёт, чтобы судить всех и обличить всех нечестивых во всех их нечестивых делах, которые они нечестиво совершили, и во всех ужасных словах, которые сказали против Него нечестивые грешники».[n]

16 Эти люди всегда жалуются и недовольны жизнью. Они идут на поводу у своих низменных желаний, они произносят напыщенные речи и льстят ради выгоды.

Предостережение и наставления

17 Но вы, возлюбленные, помните о том, что предсказывали посланники нашего Повелителя Исы Масиха. 18 Они говорили вам: «В последнее время появятся наглые люди, идущие на поводу у своих низменных желаний». 19 Эти люди производят разделения; они следуют только своим природным инстинктам, а Духа не имеют.

20 Но вы, возлюбленные, созидайте себя на своей святейшей вере, молясь под водительством Святого Духа. 21 Оставайтесь в любви Аллаха, ожидая милости Повелителя нашего Исы Масиха, дающей вечную жизнь.

22 Будьте милостивы к тем, кто сомневается. 23 Других спасайте, выхватывая их из огня[o]; к третьим проявляйте милосердие, но будьте осторожны, гнушаясь даже одеждой, осквернённой греховной плотью.

Заключение

24 Тому, Кто в силе сохранить вас от падения и ввести в Свою славу радостными и беспорочными, 25 единому Богу, Спасителю нашему через Ису Масиха, нашего Повелителя, слава, величие, сила и власть и до начала времени, и сейчас, и во все века! Аминь.

Notas al pie

 1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
 2. 1:5 Вечный   – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
 3. 1:5 См. Исх. 12:31-41; 13:17-22; 14; Чис. 14:20-38; 1 Кор. 10:1-5.
 4. 1:7 См. Нач. 19:1-29.
 5. 1:8 Это может быть земная власть или власть Аллаха.
 6. 1:8 Букв.: «славных» – это, по всей вероятности, ангелы.
 7. 1:9 Архангел   – один из высших ангельских чинов.
 8. 1:11 Каин   – старший сын Адама и Хавы (см. Нач. 4:1-16).
 9. 1:11 См. Чис. 22:1-21; 31:16.
 10. 1:11 См. Чис. 16.
 11. 1:12 Ужин любви – верующие часто собирались для совместной трапезы, во время которой совершалось хлебопреломление в воспоминание жертвенной смерти Исы Масиха за наши грехи, согласно Его повелению (см. Лк. 22:14-19; 1 Кор. 11:23-26).
 12. 1:14 Енох   – на Востоке также известен как Идрис.
 13. 1:14 Святых   – включает в себя ангелов Аллаха и, возможно, последователей Исы Масиха, которые к тому времени уже будут с Ним на небесах.
 14. 1:14-15 Цитата взята из 1 Енох 1:9 – книги, которая была широко известна среди иудеев в I веке.
 15. 1:23 См. Зак. 3:2.