Bibelen på hverdagsdansk

Josua 23

Josvas afskedstale til lederne

1Der var nu gået lang tid, efter at Herren havde givet israelitterne fred for deres fjender. Josva var blevet en gammel mand, og en dag kaldte han Israels ledere, dommere og administratorer til sig.

„Jeg er nu en gammel mand,” begyndte han, „og I har selv været vidne til alt det, Herren har gjort for jer i min levetid, for det var Herren, som kæmpede for jer, og jeg har fordelt både de erobrede og uerobrede områder imellem jer. Hele landet mellem Jordanfloden og Middelhavet tilhører jer. Herren jeres Gud vil selv drive alle de folk, som bor der nu, på flugt foran jer, så I kan tage hele landet i besiddelse, sådan som han har lovet.

Stå nu fast og overhold omhyggeligt alle de forskrifter og love, der står skrevet i Mosesʼ lovbog. Gå aldrig på kompromis med Guds bud! Pas på, at I ikke blander jer med de hedenske folk, der endnu bor i landet. I må ikke dyrke deres guder eller sværge ved dem. Lad ikke engang navnene på deres guder komme over jeres læber. Vær tro mod Herren, jeres Gud, sådan som I har været indtil i dag. Han har drevet store og mægtige folkeslag på flugt, og ingen har kunnet holde stand imod jer. 10 Hver eneste af jer kan slå 1000 af dem på flugt, for Herren kæmper for jer, sådan som han har lovet. 11 Derfor skal I fortsat elske og adlyde ham ubetinget.

12 Hvis I vender jer fra ham og gifter jer med de fremmede folk omkring jer, 13 kan I være sikre på, at Herren, jeres Gud, ikke længere vil drive dem ud af jeres land. Da vil de blive en fælde for jer, en pisk over nakken og en torn i øjet, og I vil gå til grunde i det gode land, Herren har givet jer.

14 Nu er tiden kommet, hvor jeg skal dø. I har selv oplevet, hvordan alle Guds løfter til jer er gået i opfyldelse. Det var ikke tomme løfter, han gav. 15-16 Men lige så sikkert, som Herren har opfyldt sine løfter om velsignelse, vil han opfylde truslen om straf, hvis I er ulydige og bryder hans pagt ved at dyrke andre guder. Da vil han blive vred på jer—og I vil hurtigt blive udryddet og miste det gode land, han gav jer.”

New International Version

Joshua 23

Joshua’s Farewell to the Leaders

1After a long time had passed and the Lord had given Israel rest from all their enemies around them, Joshua, by then a very old man, summoned all Israel—their elders, leaders, judges and officials—and said to them: “I am very old. You yourselves have seen everything the Lord your God has done to all these nations for your sake; it was the Lord your God who fought for you. Remember how I have allotted as an inheritance for your tribes all the land of the nations that remain—the nations I conquered—between the Jordan and the Mediterranean Sea in the west. The Lord your God himself will push them out for your sake. He will drive them out before you, and you will take possession of their land, as the Lord your God promised you.

“Be very strong; be careful to obey all that is written in the Book of the Law of Moses, without turning aside to the right or to the left. Do not associate with these nations that remain among you; do not invoke the names of their gods or swear by them. You must not serve them or bow down to them. But you are to hold fast to the Lord your God, as you have until now.

“The Lord has driven out before you great and powerful nations; to this day no one has been able to withstand you. 10 One of you routs a thousand, because the Lord your God fights for you, just as he promised. 11 So be very careful to love the Lord your God.

12 “But if you turn away and ally yourselves with the survivors of these nations that remain among you and if you intermarry with them and associate with them, 13 then you may be sure that the Lord your God will no longer drive out these nations before you. Instead, they will become snares and traps for you, whips on your backs and thorns in your eyes, until you perish from this good land, which the Lord your God has given you.

14 “Now I am about to go the way of all the earth. You know with all your heart and soul that not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled; not one has failed. 15 But just as all the good things the Lord your God has promised you have come to you, so he will bring on you all the evil things he has threatened, until the Lord your God has destroyed you from this good land he has given you. 16 If you violate the covenant of the Lord your God, which he commanded you, and go and serve other gods and bow down to them, the Lord’s anger will burn against you, and you will quickly perish from the good land he has given you.”