Bibelen på hverdagsdansk

Josua 22

Krigerne fra de østlige stammer vender hjem

1Josva kaldte nu krigerne fra Rubens og Gads stammer samt fra Manasses halve stamme til sig 2-3 og sagde til dem:

„I har gjort nøjagtig, som Herrens tjener Moses gav jer besked på—og I har også gjort, hvad jeg har sagt. I har gjort jeres pligt over for de andre stammer ved nøje at følge Herrens befalinger i al den tid, det tog at indtage landet. Nu har Herren endelig givet os fred og fremgang i landet, sådan som han lovede. Derfor er det på tide, at I vender hjem til det land på den anden side af Jordanfloden, som Moses gav jer. Men husk fortsat at adlyde Guds bud, de love, som han gav til Moses. Elsk Herren, jeres Gud, gør hans vilje og adlyd hans bud. Vær tro imod ham og tjen ham af hele jeres hjerte og med hele jeres sjæl!”

Så velsignede Josva dem og gav dem fri til at tage hjem. Moses havde jo givet den ene halvdel af Manasses stamme land i Bashan, og Josva havde givet den anden halvdel land blandt de andre israelitter vest for Jordanfloden. Efter at Josva havde velsignet dem, sagde han til dem: „I vender rige hjem med masser af krigsbytte: kvæg, sølv, guld, bronze, jern og tøj. Alt dette skal I dele med jeres slægtninge derhjemme!”

Så forlod krigerne fra Rubens, Gads og Manasses halve stamme israelitternes lejr ved Shilo i Kanaʼan og satte kurs mod Jordanfloden for at vende hjem til deres eget land i Gilead. 10 Men inden de satte over floden, byggede de ved Gelilot i Kanaʼan et stort alter, som kunne ses på lang afstand.

11 Da israelitterne fik at vide, at de havde bygget deres eget alter, 12 samledes lederne i Shilo og gjorde klar til krig imod dem. 13-15 De sendte en delegation i forvejen anført af Pinehas, præsten Eleazars søn. Delegationen, som foruden Pinehas bestod af lederne for hver af de ti øvrige stammer, satte over floden for at tale med Rubens, Gads og Manasses halve stamme i Gilead.

16 „Israels folk forlanger en forklaring på, hvorfor I har syndet imod Israels Gud og vendt jer fra ham, så I har bygget et alter og gjort oprør imod ham,” sagde de. 17-18 „I burde have taget ved lære af den synd, vi begik ved Peor, og som stadig tynger os. Hvorfor vil I gøre oprør igen, når I udmærket ved, at det vil udløse Herrens straf over os? 19 Hvis det land, I bor i, er besmittet af afgudsdyrkelse, så kom tilbage til Herrens land, hvor hans bolig er. Vi deler gerne vores land med jer, men hvis I begynder at ofre på et andet alter end Herrens sande alter, gør I oprør imod ham og drager os med ind i det. 20 Har I glemt, at dengang Akan, Zerachs søn, syndede imod Herren, ramte straffen ikke kun ham, men hele Israels folk?”

21 Rubens, Gads og Manasses halve stamme svarede: 22-23 „Herren er almægtig, Gud over alle guder, og han ved, at hensigten med dette alter ikke var at gøre oprør imod ham. Vi ønsker også, at hele Israel skal vide, at vi ikke har i sinde at ofre brændofre, afgrødeofre og takofre på det alter. Må Herrens forbandelse ramme os, hvis det havde været vores hensigt. 24-25 Nej, vi har bygget det, fordi vi frygter, at jeres efterkommere i fremtiden kan finde på at sige til vores efterkommere: ‚Hvad ret har I til at tilbede Herren, Israels Gud? Herren har sat Jordanfloden som en grænse mellem vores folk og jeres folk; det viser, at I ikke er rigtige israelitter.’ Resultatet bliver så, at I får vores efterkommere til at opgive at tilbede Herren. 26-27 Denne frygt er baggrunden for, at vi har bygget alteret som en påmindelse. Det skal være et tegn for vores og jeres efterkommere, at vi har samme ret som jer til at tilbede Herren med brændofre, takofre og andre ofre. Jeres efterkommere skal ikke komme og påstå, at vi ikke hører Herren til! 28 Gør de det, kan vores efterkommere frimodigt svare: ‚Se det alter, som vores forfædre byggede. Det ligner Herrens sande alter, men det er ikke beregnet til at ofre på. Det er et tegn på, at vi har samme ret som jer til at tilbede Herren, Israels Gud.’ 29 Det er bestemt ikke vores hensigt at gøre oprør imod Herren og bygge et alter, der skal konkurrere med Herrens sande alter, der står foran hans bolig, for kun på det alter kan der ofres til ham.”

30 Da præsten Pinehas og stammelederne hørte den forklaring, var de lettede. 31 „I dag står det klart,” sagde Pinehas, „at Herren stadig er med os, for I har ikke syndet imod ham, sådan som vi troede. Tværtimod har I reddet os fra at begå en stor fejl og blive straffet af Herren.”

32 Så vendte Pinehas og hans delegation tilbage til Israels folk og fortalte, hvordan det var gået, 33 og hele Israel frydede sig og lovpriste Gud. Fra da af var der ikke længere tale om at gå i krig mod stammerne øst for Jordanfloden. 34 Rubens og Gads stamme kaldte alteret for „Mindealter”, fordi det skulle minde begge parter om, at de alle regnede Herren som deres Gud.

Ang Pulong Sang Dios

Josue 22

Nagbalik sa Ila Lugar ang mga Tribo sang Israel sa Sidlangan

1Karon, gintipon ni Josue ang mga katawhan sang tribo ni Reuben, ni Gad, kag sang katunga sang tribo ni Manase. Nagsiling si Josue sa ila, “Ginhimo ninyo ang tanan nga ginsugo sa inyo ni Moises nga alagad sang Ginoo kag gintuman man ninyo ang tanan ko nga ginsugo. Hasta subong wala ninyo pagpabay-i ang inyo kapareho nga mga Israelinhon. Kag gintuman ninyo sing maayo ang tanan nga ginsugo sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios. Kag karon, nabaton na sang inyo kapareho nga mga Israelinhon ang kapahuwayan nga ginpromisa sa ila sang Ginoo nga inyo Dios. Gani magpauli na kamo sa inyo mga lugar sa pihak sang Suba sang Jordan, sa duta nga ginhatag sa inyo ni Moises nga alagad sang Ginoo. Pero indi gid ninyo pagkalimtan nga tumanon ang mga sugo kag mga pagpanudlo nga ginhatag sa inyo ni Moises nga alagad sang Ginoo. Higugmaa ninyo ang Ginoo nga inyo Dios, magkabuhi kamo sa iya mga pamaagi, tumana ang iya mga sugo, magmatutom sa iya, kag alagara siya sa bug-os ninyo nga tagipusuon kag kalag.” Ginbendisyunan dayon sila ni Josue kag ginpapauli. (Ang katunga sang tribo ni Manase ginhatagan ni Moises sang duta sa Bashan, kag ang katunga pa gid nga tribo ginhatagan ni Josue sang duta sa nakatundan Suba sang Jordan upod sang iban nga mga tribo.)

Sang manugpauli na sila, ginbendisyunan sila ni Josue nga nagasiling, “Magpauli kamo nga dala ang inyo madamo nga mga manggad—mga kasapatan, pilak, bulawan, saway, salsalon kag mga bayo. Partihi ninyo ang inyo mga paryente sa inyo lugar sang bisan ano nga inyo naagaw sa inyo mga kaaway.” Kag dayon nagpauli ang mga katawhan sang tribo ni Reuben, ni Gad, kag sang katunga sang tribo ni Manase. Ginbayaan nila ang ila kapareho nga mga Israelinhon sa Shilo, sa duta sang Canaan, kag nagbalik sa Gilead, ang duta nga nangin parte nila suno sa ginsugo sang Ginoo paagi kay Moises.

10 Pag-abot nila sa Gelilot, malapit sa Suba sang Jordan, nagpatindog sila didto sang dako nga halaran. Ini nga lugar sakop gihapon sang Canaan. 11-12 Karon, nabalitaan sang iban nga mga Israelinhon nga nagpatindog ang tribo ni Reuben, Gad, kag katunga sang tribo ni Manase sang halaran sa dulunan sang Canaan sa Gelilot, malapit sa Suba sang Jordan. Gani nagtipon sila sa Shilo sa pagpakig-away kontra sa ila. 13 Ginsugo sang mga Israelinhon si Finehas nga anak ni Eleazar nga pari nga magkadto sa Gilead, sa tribo ni Reuben, ni Gad kag sang katunga sang tribo ni Manase. 14 May upod siya nga napulo ka pangulo halin sa kada tribo sang Israel. Kada isa sa ila pangulo sang mga pamilya sang ila mga tribo. 15 Pag-abot nila sa Gilead, nagsiling sila sa tribo ni Reuben, ni Gad, kag sa katunga sang tribo ni Manase, 16 “Gusto mahibaluan sang bug-os nga katilingban sang Ginoo kon ngaa nagtraidor kamo sa Dios sang Israel. Nagrebelde kamo sa Ginoo sa inyo pagpatindog sang halaran para sa inyo kaugalingon. Wala na kamo nagasunod sa iya. 17 Wala pa bala kita makatuon sa aton sala didto sa Peor? Tungod sadto ginpadal-an kita sang Ginoo sang kalalat-an, kag nagaantos pa gani kita hasta subong. 18 Kag karon nangahas pa kamo nga magtalikod sa Ginoo. Kon magrebelde gani kamo sa iya subong nga adlaw, buwas maakig gid siya sa bug-os nga katilingban sang Israel. 19 Gani, kon kinahanglan ninyo ang halaran tungod ang inyo duta ginakabig nga mahigko, tabok kamo didto sa amon, sa duta sang Ginoo nga sa diin ara ang Tolda nga ginasimbahan sa iya, kag didto na kamo mag-estar. Pero indi lang kamo magpatindog sang iban nga halaran luwas sa halaran sang Ginoo nga aton Dios, tungod kay ina isa ka pagrebelde sa iya kag sa amon. 20 Nalimtan na bala ninyo si Acan nga anak ni Zera? Sang ginlapas niya ang sugo parte sa mga butang nga ginhalad sing bug-os sa Ginoo, ginsilutan siya kag ang bug-os nga katilingban sang Israel. Indi lang siya ang napatay tungod sa iya sala.”

21 Nagsabat ang mga tribo ni Reuben, ni Gad, kag sang katunga sang tribo ni Manase sa sadto nga mga pangulo: 22 “Ang Ginoo amo ang Makagagahom nga Dios! Ang Ginoo amo ang Makagagahom nga Dios! Nakahibalo siya kon ngaa ginhimo namon ini, kag dapat man ninyo mahibaluan. Kon nagrebelde gid man kami ukon naglapas sa Ginoo, pamatya ninyo kami sa sini nga adlaw. 23 Kon ginlapas namon ang Ginoo paagi sa pagpatindog sang amon kaugalingon nga halaran para sa mga halad nga ginasunog, mga halad nga regalo, ukon mga halad nga para sa maayo nga relasyon, kabay pa nga ang Ginoo mismo ang magsilot sa amon.

24 “Ginhimo namon ini tungod nahadlok kami kay basi pa kon sa ulihi nga panahon ang inyo mga kaliwat magsiling sa amon mga kaliwat, ‘Ano ang labot ninyo sa Ginoo, ang Dios sang Israel? 25 Ginhimo sang Ginoo nga dulunan ang Suba sang Jordan sa pagseparar sa inyo kag sa amon. Kamo nga mga tribo ni Reuben kag ni Gad, wala gid kamo sing labot sa Ginoo.’ Basi kon amo ina ang ila nga isiling kag mapauntat nila ang amon mga kaliwat sa pagsimba sa Ginoo. 26 Gani ginpatindog namon ang halaran, indi para sa mga halad nga ginasunog kag sa iban pa nga mga halad, 27 kundi bilang padumdom sa amon, sa inyo, kag para sa aton mga kaliwat nga ginasimba namon ang Ginoo paagi sa mga halad nga ginasunog, mga halad nga para sa maayo nga relasyon, kag iban pa nga mga halad didto sa iya Tolda.[a] Gani sa ulihi indi makasiling ang inyo mga kaliwat sa amon mga kaliwat nga ini sila wala sing labot sa Ginoo. 28 Kag kon matabo gid man nga hambalan nila ang amon mga kaliwat sang pareho sina, makasiling sila, ‘Tan-awa! Nagpatindog ang amon mga katigulangan sang halaran nga pareho sang halaran sang Ginoo, indi para sa mga halad nga ginasunog kag sa iban pa nga mga halad, kundi bilang padumdom sa amon kag sa inyo nga isa lang ka Dios ang aton ginasimba.’

29 “Indi namon mahimo nga magrebelde ukon magtalikod sa Ginoo paagi sa pagpatindog sang amon kaugalingon nga halaran para sa mga halad nga ginasunog, mga halad nga regalo, kag sa iban pa nga mga halad. Indi namon pag-ibaylo ang halaran sang Ginoo nga aton Dios nga ara sa atubangan sang iya Tolda.”

30 Nalipay si Finehas nga pari kag ang mga pangulo sang mga pamilya sang katilingban sang Israel sang nabatian nila ang ginsiling sang mga tribo ni Reuben, ni Gad, kag sang katunga sang tribo ni Manase. 31 Gani nagsiling si Finehas nga anak ni Eleazar nga pari, “Nahibaluan naton karon nga kaupod naton ang Ginoo kay wala kamo nagrebelde sa iya. Ginluwas ninyo ang Israel sa silot sang Ginoo.”

32 Dayon nagpauli sa Canaan si Finehas kag ang mga pangulo kag ginsugid nila sa mga Israelinhon ang ila pagsugilanon sa mga tribo ni Reuben kag ni Gad didto sa Gilead. 33 Pagkabati nila sini, nalipay sila kag nagdayaw sa Dios. Kag wala na sila naghambal parte sa pagsalakay sa kadutaan nga ginaestaran sang mga tribo ni Reuben kag ni Gad.

34 Gin-ngalanan sang mga tribo ni Reuben kag ni Gad ang halaran nga “Padumdom,” kay siling nila, “Padumdom ini para sa aton tanan nga ang Ginoo Dios naton.”

Notas al pie

  1. 22:27 sa iya Tolda: sa literal, sa iya presensya.