Bibelen på hverdagsdansk

Josua 19

Simeons arvelod

1Det næste stykke land tilfaldt ved lodtrækning klanerne i Simeons stamme. Landet var en del af det område, som Judas stamme tidligere havde fået tildelt. Deres arvelod omfattede følgende byer med tilhørende landsbyer: Be’ersheba, Molada, Hatzar-Shual, Bala, Etzem, Eltolad, Betul, Horma, Ziklag, Bet-Markabot, Hatzar-Susa, Bet-Lebaot og Sharuhen, i alt 13 byer med tilhørende landsbyer. Desuden Ajin, Rimmon, Eter og Ashan, i alt fire byer med tilhørende landsbyer. Disse byer med tilhørende landsbyer strakte sig sydpå helt til Ba’alat-Be’er, der også kaldes Ramat-Negev. Simeons arvelod var altså en udstykning af Judas oprindelige territorium, der alligevel var for stort til judæerne.

Zebulons arvelod

10 Det tredje lod faldt på Zebulons stamme, som nu fik tildelt sit territorium. Grænsen løb syd for Sarid 11 i en bue mod vest forbi Marala til Dabbeshet, og videre indtil den nåede wadien øst for Jokneam. 12 I modsat retning løb grænsen østpå fra Sarid til Kislot-Tabors grænse og videre til Daberat og op til Jafia. 13 Derfra fortsatte den øst om Gat-Hefer til Et-Katzin videre til Rimmon og drejede så mod Nea. 14 Den nordlige grænse gik forbi Hannaton og endte i Jifta-El-dalen. 15-16 Foruden de nævnte byer indbefattede området også byerne Kattat, Nahalal, Shimron, Jidala og Betlehem.[a] Det var i alt 12 byer med tilhørende landsbyer.

Issakars arvelod

17 Som nummer fire fik Issakars stamme tildelt sit territorium. 18 Området omfattede: Jizre’el, Kesulot, Shunem, 19 Hafarajim, Shion, Anaharat, 20 Rabbit, Kishjon, Ebes, 21-23 Remet, En-Gannim, En-Hadda, Bet-Passes, Tabor, Shahatzuma og Bet-Shemesh, i alt 16 byer med tilhørende landsbyer. Issakars østgrænse fulgte Jordanfloden.

Ashers arvelod

24 Det femte lod faldt på Ashers stamme. 25 Deres område omfattede følgende byer: Helkat, Hali, Beten, Akshaf, 26 Alammelek, Amad og Mishal.

Den vestlige grænse gik sydpå fra Karmel til wadi Shihor-Libna, 27 drejede østpå mod Bet-Dagon og stødte op til Zebulons grænse i Jifta-El-dalen. Herfra gik grænsen nordpå, så området kom til at indeholde Bet-ha-Emek, Neiel, Kabul, 28 Abdon, Rehob, Hammon og Kana, tæt på Storsidon. 29 Derfra bøjede grænsen af nord for Rama og gik i retning af den befæstede by Tyrus for at ende ved Hosa ved Middelhavet. Området indbefattede også byerne Mehalleb, Akzib, 30-31 Umma, (Akko), Afek og Rehob, i alt 22 byer med tilhørende landsbyer.

Naftalis arvelod

32 Som nummer seks fik Naftalis stamme tildelt sit territorium. 33 Sydgrænsen løb fra Helef, fra egen ved Sa’anannim, syd om Adami-Nekeb til Jabne’el og Lakkum for at ende ved Jordanfloden. 34 Den vestlige grænse gik nordpå fra Aznot-Tabor i retning af Hukok. Naftalis område stødte op til Asher mod vest, Zebulons mod syd og Jordanfloden mod øst. 35 De befæstede byer i området omfattede Siddim, Ser, Hammat, Rakkat, Kinneret, 36 Adama, Rama, Hatzor, 37 Kedesh, Edrei, En-Hatzor, 38-39 Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat og Bet-Shemesh. I alt var der 19 byer med tilhørende landsbyer.

Dans arvelod

40 Til syvende og sidst fik Dans stamme tildelt sit territorium ved lodtrækning. 41 Byerne i dette område var Zora, Eshtaol, Ir-Shemesh, 42 Sha’alabbin, Ajjalon, Jitla, 43 Elon, Timna, Ekron, 44 Elteke, Gibbeton, Ba’alat, 45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, 46 Me-ha-Jarkon, Rakkon og området ved Jafo. 47-48 Danitterne kunne dog ikke fastholde deres område, og derfor tog de op til byen Leshem,[b] udryddede indbyggerne og slog sig ned der. Fra da af kaldte de byen Dan efter deres forfar.

49 Således blev hele landet fordelt mellem Israels stammer efter de grænser, som her er nævnt. Også Josva fik tildelt et stykke jord, 50 for Herren havde lovet, at han kunne tage en hvilken som helst by, han ønskede. Josva valgte Timnat-Sera i Efraims højland, genopbyggede byen og slog sig ned der.

51 Fordelingen af landet fandt sted ved lodtrækning for Herrens ansigt ved indgangen til åbenbaringsteltet i Shilo under Eleazars, Josvas og ledernes opsyn.

Notas al pie

  1. 19,15-16 Ikke det velkendte Betlehem syd for Jerusalem.
  2. 19,47-48 Det samme som Laish.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

约书亚记 19

西缅支派分到的土地

1西缅支派按宗族得到第二签,所得的产业在犹大人的疆界内, 有别示巴、摩拉大、 哈萨·书亚、巴拉、以森、 伊利多拉、比土力、何珥玛、 洗革拉、伯·玛加博、哈萨·苏撒、 伯·利巴勿、沙鲁险共十三座城及其附近的乡村, 还有亚因、利门、以帖、亚珊四座城及其村庄, 包括周围所有的村庄,远至巴拉·比珥,即南边的拉玛。这些都是西缅支派按宗族所得的产业。 西缅人的产业是从犹大人的产业中拨出来的,因为犹大支派所分到的地区过于广大,所以要拨出一部分来分给西缅人。

西布伦支派分到的土地

10 西布伦人按宗族得了第三签,他们分到的土地远至撒立。 11 从撒立向西到玛拉拉、大巴设,直到约念东边的小河; 12 从撒立向东到吉斯绿·他泊的边界,经大比拉、直到雅非亚; 13 再往东,经迦特·希弗、以特·加汛、临门,直到尼亚; 14 北上转向哈拿顿,直到伊弗他·伊勒山谷。 15 还有加他、拿哈拉、伸仑、以大拉、伯利恒,共十二座城及其附近的乡村。 16 以上这些城邑和乡村是西布伦人按宗族所得的产业。

以萨迦支派分到的土地

17 以萨迦人按宗族得了第四签, 18 他们的土地包括耶斯列、基苏律、书念、 19 哈弗连、示按、亚拿哈拉、 20 拉璧、基善、亚别、 21 利蔑、隐·干宁、隐·哈大、伯·帕薛、 22 他泊、沙哈洗玛、伯·示麦,直到约旦河,共十六座城及其附近的乡村。 23 这些城邑和乡村都是以萨迦支派按宗族分到的产业。

亚设支派分到的土地

24 亚设支派按宗族得了第五签, 25 他们得到的土地包括黑甲、哈利、比田、押煞、 26 亚拉米勒、亚末和米沙勒,西至迦密和希曷·立纳, 27 然后向东到伯·大衮与西布伦,北到伊弗他·伊勒谷,经伯·以墨和尼业直到迦步勒的北部; 28 再经义伯仑、利合、哈门、加拿直到西顿大城; 29 再转到拉玛、坚固的泰尔城,然后转到何萨和亚革悉一带,直到地中海。 30 还有乌玛、亚弗和利合,共二十二座城及其附近的乡村。 31 这些城邑和乡村都是亚设支派按宗族分到的产业。

拿弗他利支派分到的土地

32 拿弗他利人按宗族得了第六签, 33 他们的边界从希利弗、撒拿音的橡树、亚大米·尼吉和雅比聂到拉共,再到约旦河; 34 又向西到亚斯纳·他泊、户割,南接西布伦,西接亚设,东接约旦河[a] 35 还包括以下坚城:西丁、侧耳、哈末、拉甲、基尼烈、 36 亚大玛、拉玛、夏琐、 37 基低斯、以得来、隐·夏琐、 38 以利隐、密大·伊勒、和琏、伯·亚纳、伯示麦,共十九座城及其附近的乡村。 39 这些城邑和乡村都是拿弗他利支派按宗族分到的产业。

但支派分到的土地

40 但支派按宗族得了第七签, 41 他们的土地包括琐拉、以实陶、伊珥·示麦、 42 沙拉宾、亚雅仑、伊提拉、 43 以伦、亭拿他、以革伦、 44 伊利提基、基比顿、巴拉、 45 伊胡得、比尼·比拉、迦特·临门、 46 美·耶昆、拉昆和约帕对面的一带。 47 但支派无法夺取他们的土地,于是就去攻打利善城,杀了城内的居民,占据了这座城,用他们祖先的名字把城改为但, 48 这些城邑和村庄都是但支派按宗族得到的产业。

约书亚分得之地

49 以色列各族把地分配完毕以后,又从中划出土地给嫩的儿子约书亚。 50 以色列人遵从耶和华的吩咐,把约书亚想要的以法莲山区的亭拿·西拉城分给他。约书亚重修那城,住在那里。

51 以上是祭司以利亚撒、嫩的儿子约书亚和以色列各支派的首领,在示罗的会幕门口,在耶和华面前抽签所分配的土地。至此,他们把地分完了。

Notas al pie

  1. 19:34 约旦河”參照七十士译本,希伯来文作“约旦河的犹大”。