Bibelen på hverdagsdansk

Josua 13

Områder, der endnu ikke er erobret

1Da Josva var blevet gammel, sagde Herren til ham: „Du er langt oppe i årene, men der er endnu meget land at indtage. Det drejer sig om filistrenes og geshuritternes landområder. I det sydlige Kanaʼan drejer det sig om området, der går fra den mudrede[a] wadi på grænsen til Egypten, op til Ekron mod nord med de fem filisterbyer: Gaza, Ashdod, Ashkalon, Gat og Ekron (der hvor avvitterne engang boede). I det nordlige Kanaʼan er det de øde områder, der hører under Sidon, fra Afek til den amoritiske grænse. Desuden er der gebalitternes område langs kysten mod nord og området øst for Libanons bjerge fra Baʼal-Gad neden for Hermonbjerget i syd til Lebo-Hamat i nord, 6-7 samt alle dem, der bor vest for Libanons bjerge og ud til Misrefot-Majim ved kysten, det er sidonierne. Jeg er parat til selv at drive dem bort foran jer. Derfor skal du medregne hele området, når du fordeler landet mellem de ni stammer og Manasses halve stamme, sådan som jeg har befalet.”

Fordelingen af landet øst for Jordanfloden

Den ene halvdel af Manasses stamme samt Rubens og Gads stamme havde allerede af Moses fået tildelt deres arvelod på den østlige side af Jordanfloden. Deres område indbefattede Medeba højsletten ned til Dibon og byen Aroer på toppen af skrænten ved Arnonfloden, samt byen nede i floddalen. 10 Det indeholdt også de øvrige byer, som tidligere hørte under amoritterkongen Sihon af Heshbon, ud til Ammons grænse. 11 Området indbefattede også Gilead, geshuritternes og maʼakatitternes land, hele Hermonbjerget, hele Bashan så langt som til byen Salka 12 og alt det land, som tidligere hørte under kong Og af Bashan, der regerede fra Ashtarot og Edrei. Kong Og var en af de sidste refaitter. Det var i Mosesʼ tid, de blev angrebet og drevet bort. 13 Men israelitterne var ikke i stand til at fordrive geshuritterne og maʼakatitterne, og derfor bor de endnu i dag iblandt dem.

Levis arvelod

14 Moses tildelte ikke levitterne nogen jord, for Herren havde lovet at sørge for dem, at de måtte få del i det, der blev ofret til Herren, Israels Gud.

Rubens arvelod

15 Moses tildelte klanerne fra Rubens stamme 16 Medeba højsletten ned til Aroer og byen nede i Arnondalen. 17 Deres område indbefattede Heshbon og de andre byer på højsletten: Dibon, Bamot-Baʼal, Bet-Baʼal-Meon, 18 Jahatz, Kedemot, Mefaʼat, 19 Kirjatajim, Sibma, Seret-ha-Shahar på bjerget over dalen, 20 Bet-Peor, Bet-ha-Jeshimot og Pisgabjergets skråninger.

21 Rubens arvelod indbefattede hele det landområde, kong Sihon havde regeret over med alle byer og landsbyer. Sihon var den amoritiske konge, som regerede fra Heshbon, og som blev dræbt af Moses sammen med de midjanitiske høvdinge Evi, Rekem, Zur, Hur og Reba, der alle var underlagt kong Sihon. 22 Israelitterne dræbte ved den lejlighed også spåmanden Bileam, Beors søn. 23 Jordanfloden og Det Døde Hav udgjorde den vestlige grænse for det land, der blev tildelt Rubens stamme.

Gads arvelod

24 Moses tildelte følgende områder til klanerne i Gads stamme: 25 Højsletterne med Jazer, alle Gileads byer og halvdelen af ammonitternes land indtil Aroer ved Rabba mod øst, 26 området fra Heshbon mod syd til Ramat-ha-Mitzpe og Betonim, og op til Mahanajim og Lodebar mod nord. 27-28 I Jordandalen var der byerne Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot, Zafon og resten af kong Sihon af Heshbons rige. Jordanfloden dannede grænse mod vest helt op til Galilæasøen.

Manasses halve stammes arvelod

29 Moses tildelte følgende område til klanerne fra Manasses halve stamme: 30 Deres territorium strakte sig nordpå fra Mahanajim og indbefattede hele Bashan, hele kong Ogs tidligere rige, og Jairs 60 landsbyer i Bashan, 31 desuden det halve Gilead samt kong Ogs residensbyer, Ashtarot og Edrei. Det blev alt sammen givet til efterkommere af Makir, Manasses søn.

32 Sådan fordelte Moses moabitternes land øst for Jordanfloden over for Jeriko, hvor folket i sin tid slog lejr. 33 Men Levis stamme gav han ingen jord, for Herren, Israels Gud, skulle være deres arvelod. Herren selv havde lovet at sørge for dem.

Notas al pie

  1. 13,3 På hebraisk: shihor. Der refereres her til den wadi, der også kaldes Egyptens Bæk, en flod, der tørrer ud i tørtiden.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

約書亞記 13

尚未攻取之地

1約書亞年事已高,耶和華對他說:「你年紀大了,但還有許多地方有待征服, 就是非利士人和基述人的全境, 即從埃及東面的西曷河直到北面以革倫的邊境,這一帶都算是迦南,是統治迦薩人、亞實突人、亞實基倫人、迦特人、以革倫人的五個非利士王的地方;南方亞衛人的地方; 整個迦南人的地方,從西頓人的米亞拉直到亞摩利人邊境的亞弗; 迦巴勒人的地方;以及東從黑門山山麓的巴力·迦得直到哈馬口的整個黎巴嫩。 我必為以色列人趕走從黎巴嫩到米斯利弗·瑪音一帶山區的西頓人。你只管照我的吩咐,把這些土地分給以色列人作產業, 分給其他九個支派和瑪拿西半個支派作產業。」

約旦河東土地的分配

瑪拿西半個支派和呂便、迦得兩支派已經得到耶和華的僕人摩西在約旦河東分給他們的產業: 從亞嫩谷旁的亞羅珥起,包括谷中的城,直到底本的整個米底巴平原, 10 以及希實本的亞摩利王西宏統治的各城,直到亞捫的邊境。 11 此外,還包括基列、基述人和瑪迦人的疆域、整個黑門山和直到撒迦的整個巴珊地, 12 以及巴珊王噩的國土。噩曾經在亞斯她錄和以得來做王,是僅存的利乏音人。摩西打敗了這些人,趕走了他們。 13 以色列人卻沒有趕走基述人和瑪迦人,他們到今天還住在以色列人當中。

14 摩西並沒有把土地分給利未支派作產業,因為獻給以色列的上帝耶和華的火祭就是他們的產業,正如耶和華對他們的應許。

15 以下是摩西按宗族分給呂便支派的產業: 16 從亞嫩谷的城、谷旁的亞羅珥和米底巴附近的整個平原, 17 到希實本城和希實本平原的所有城邑,即底本、巴末·巴力、伯·巴力·勉、 18 雅雜、基底莫、米法押、 19 基列亭、西比瑪、谷中山丘上的細列哈·沙轄、 20 伯毗珥、毗斯迦山坡和伯·耶西末, 21 平原的各城邑和亞摩利王西宏的國土。西宏曾在希實本做王,摩西打敗了他和他的米甸首領以未、利金、蘇珥、戶珥和利巴。 22 以色列人所殺的人中有比珥的兒子術士巴蘭。 23 呂便支派的土地以約旦河為界。以上是呂便支派按宗族分到的城邑和村莊。

24 以下是摩西按宗族分給迦得支派的土地: 25 雅謝和基列境內所有的城邑;亞捫人的一半領土,直到拉巴附近的亞羅珥; 26 從希實本直到拉抹·米斯巴和比多寧,從瑪哈念到底璧的邊境; 27 還有谷中的伯亞蘭、伯·寧拉、疏割、撒分,就是希實本王西宏國中其餘的土地,以約旦河為界,沿東岸直到加利利海的頂端。 28 以上這些城邑、村莊便是迦得支派按宗族所分到的產業。

29 以下是摩西按宗族分給瑪拿西半個支派的土地: 30 從瑪哈念開始,包括整個巴珊,就是巴珊王噩的國土及其境內雅珥的六十座城邑, 31 還有基列的一半和巴珊王噩的兩座城——亞斯她錄和以得來。瑪拿西的兒子瑪吉的一半子孫按宗族分到這些土地。

32 以上是摩西在耶利哥對面約旦河東的摩押平原分給以色列人的產業。 33 摩西並沒有分給利未支派任何產業,因為以色列的上帝耶和華就是他們的產業,正如耶和華對他們的應許。