Bibelen på hverdagsdansk

Josua 12

Det erobrede land øst for Jordanfloden

1Her følger en liste over de konger, som israelitterne besejrede, og hvis landområder de indtog øst for Jordanfloden fra Arnonfloden i syd til Hermonbjerget mod nord, inklusive den østlige del af dalsænkningen, som Jordanfloden løber igennem.

Først var der amoritterkongen Sihon, der boede i Heshbon. Hans rige omfattede højlandet fra Aroer i syd, midt på bjergkammen nord for Arnondalen, og til Jabbokfloden, der danner grænse til ammonitternes område. Heri er medregnet den sydlige halvdel af Gilead. Til Sihons rige hørte også den østlige del af Jordandalen fra Kinneret søen i nord ned til Det Døde Hav, hvor byen Bet-Jeshimot ligger, og længere mod syd skråningerne fra Pisgas bjergryg ned mod havet.

Dernæst var der kong Og af Bashan, en af de sidste refaitter, som regerede fra Ashtarot og Edrei. Hans rige strakte sig fra Hermonbjerget i nord til Salka i øst og omfattede de områder, der hed Geshur og Maʼaka, foruden hele Bashan provinsen og den nordlige halvdel af Gilead. Allerede under Moses underlagde israelitterne sig kong Sihons og kong Ogs områder øst for Jordanfloden, og Moses fordelte landet mellem Rubens stamme, Gads stamme og Manasses halve stamme.

Det erobrede land vest for Jordanfloden

Her følger en liste over de konger, som Josva og israelitterne besejrede vest for Jordanfloden. Det drejer sig om området fra Baʼal-Gad i Libanondalen mod nord til Halakbjerget ved Seir mod syd. Hele det område fordelte Josva mellem Israels øvrige stammer. Området indbefattede højlandet, lavlandet, Jordandalen, bakkeskråningerne vest for højlandet, Judas ørkenland og Negev mod syd, og det var tidligere beboet af hittitterne, amoritterne, kanaʼanæerne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne.

Kongerne over dette område var: kongen af Jeriko, kongen af Aj nær Betel, 10 kongen af Jerusalem, kongen af Hebron, 11 kongen af Jarmut, kongen af Lakish, 12 kongen af Eglon, kongen af Gezer, 13 kongen af Debir, kongen af Geder, 14 kongen af Horma, kongen af Arad, 15 kongen af Libna, kongen af Adullam, 16 kongen af Makkeda, kongen af Betel, 17 kongen af Tappua, kongen af Hefer, 18 kongen af Afek, kongen over Saronsletten, 19 kongen af Madon, kongen af Hatzor, 20 kongen af Shimron-Meron, kongen af Akshaf, 21 kongen af Taʼanak, kongen af Megiddo, 22 kongen af Kedesh, kongen af Jokneam i Karmel, 23 kongen af Dor (på Dors højderyg), kongen over Galilæas[a] folk 24 og kongen af Tirtza. I alt blev 31 konger dræbt og deres byer ødelagt.

Notas al pie

  1. 12,23 Til dels oversat efter LXX, jævnfør Jos. 20,7, hvor Galilæa er nævnt som et område i Naftalis bjergland. På hebraisk er der kun lidt forskel på „Gilgal” og „Galil”.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

約書亞記 12

被擊敗的諸王

1以色列人在約旦河東岸殺死了兩個王,佔據了他們的領土:自亞嫩谷直到黑門山,包括東面的整個亞拉巴。 這兩個王一個是住在希實本的亞摩利王西宏。他統轄的地區從亞嫩谷旁的亞羅珥,包括山谷中部和基列的一半,直到亞捫人邊境的雅博河。 他的領土還包括約旦河谷東部:從加利利海至亞拉巴海,也就是鹽海,到伯·耶西末,直到毗斯迦的山麓。 另一個王是巴珊王噩,他原是利乏音的遺民,住在亞斯她錄和以得來。 他所統轄的地區包括黑門山、撒迦、整個巴珊,直到基述人和瑪迦人的邊境,還包括基列的另一半,直到希實本王西宏的國界。 耶和華的僕人摩西帶領以色列人征服了這兩個王,摩西把他們的土地分給呂便支派、迦得支派和瑪拿西半個支派的人作產業。 約書亞帶領以色列人征服了約旦河西的諸王,佔領的土地包括從黎巴嫩谷地的巴力·迦得直到西珥的哈拉山。約書亞按以色列的支派把這些土地分給以色列人。 那裡有山區、丘陵、河谷、山坡、曠野和南地,就是赫人、亞摩利人、迦南人、比利洗人、希未人、耶布斯人住的地方。 這些王是耶利哥王、伯特利附近的艾王、 10 耶路撒冷王、希伯崙王、 11 耶末王、拉吉王、 12 伊磯倫王、基色王、 13 底璧王、基德王、 14 何珥瑪王、亞拉得王、 15 立拿王、亞杜蘭王、 16 瑪基大王、伯特利王、 17 他普亞王、希弗王、 18 亞弗王、拉沙崙王、 19 瑪頓王、夏瑣王、 20 伸崙·米崙王、押煞王、 21 他納王、米吉多王、 22 基低斯王、迦密附近的約念王、 23 多珥山上的多珥王、吉甲的戈印王、 24 得撒王,共三十一個王。