Bibelen på hverdagsdansk

Johannes 19

1Pilatus lod nu Jesus piske, og derefter flettede soldaterne en krans af tornede grene, satte den på hovedet af ham som en slags kongekrone og kastede en purpurrød kappe om ham. Efter tur gik de hen til ham og sagde: „Længe leve jødernes konge!” Samtidig slog de ham i ansigtet.

Pilatus gik igen ud til de jødiske ledere, som stod og ventede udenfor. „Jeg vil føre ham ud til jer nu,” sagde han, „for at I skal vide, at jeg ikke finder ham skyldig i nogen forbrydelse.” Så kom Jesus ud med tornekronen på hovedet og purpurkappen over sig. „Se, her er han!” sagde Pilatus.

Så snart ypperstepræsterne og det jødiske vagtmandskab så ham, råbte de: „Korsfæst ham, korsfæst ham!” „Så må I selv gøre det!” sagde Pilatus. „Jeg finder ham ikke skyldig!” Jøderne svarede: „Ifølge vores lov skal han dø, fordi han har kaldt sig selv for Guds Søn.”

Ved de ord blev Pilatus bange. Han førte Jesus ind i borgen igen og spurgte ham: „Hvor kommer du egentlig fra?” Men Jesus gav ham intet svar. 10 „Hvorfor svarer du mig ikke?” fortsatte Pilatus. „Er du ikke klar over, at jeg har magt til at sætte dig fri og til at lade dig korsfæste?” 11 Jesus svarede ham: „Du havde slet ingen magt over mig, hvis ikke den var givet dig ovenfra. Derfor er der større skyld hos dem, der har overgivet[a] mig til dig.”

12 Derpå forsøgte Pilatus at få Jesus løsladt, men de jødiske ledere råbte: „Sætter du ham fri, er du ikke kejserens ven! For den, der udråber sig selv til konge, gør oprør mod kejseren.”

13 Da Pilatus hørte det, førte han igen Jesus udenfor og satte sig i dommersædet på den stenlagte terrasse, der på hebraisk kaldes „Gabbata”. 14 Klokken var omkring seks om morgenen,[b] og det var dagen før den sabbat, som faldt i påskeugen.[c] Pilatus vendte sig til de jødiske ledere: „Her er jeres konge!” sagde han. 15 „Væk med ham!” skreg de. „Væk med ham—korsfæst ham!” „Ønsker I virkelig, at jeg skal korsfæste jeres konge?” indvendte Pilatus. „Vi har ingen anden konge end kejseren,” råbte ypperstepræsterne.

16 Så udleverede Pilatus Jesus til at blive korsfæstet, og soldaterne førte ham bort.

Jesus bliver korsfæstet og derefter hånet af de jødiske ledere

17 Jesus bar selv sit kors til det sted, der kaldtes „Hovedskalsstedet”, på hebraisk „Golgata”. 18 Dér korsfæstede de ham. Samtidig korsfæstede de to andre mænd, og deres kors blev rejst, et på hver sin side af Jesu kors. 19 Pilatus havde fået lavet et skilt med teksten: „Jesus fra Nazaret—jødernes konge”, og det blev anbragt på korset. 20 Teksten var skrevet på hebraisk, latin og græsk, og skiltet blev læst af mange mennesker, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå tæt ved byen. 21 Men ypperstepræsterne henvendte sig til Pilatus og sagde: „Du må ændre teksten på det skilt. I stedet for ordene ‚jødernes konge’ skal du skrive: ‚Denne mand påstod at være jødernes konge.’ ” 22 „Hvad jeg skrev, det skrev jeg!” svarede Pilatus kort.

23 Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, fordelte de fire af hans fem klædningsstykker imellem sig—et stykke til hver. Men Jesu kjortel var uden sammensyninger, vævet i ét stykke fra øverst til nederst. 24 Da sagde de: „Det er en skam at rive den i stykker. Lad os hellere kaste lod om, hvem der skal have den.” Da soldaterne gjorde det, gik endnu et skriftord i opfyldelse: „De delte mine klæder mellem sig og trak lod om min kjortel.”[d]

25 Imens det foregik, stod Jesu mor og hans moster i nærheden af korset. Den Maria, som var gift med Klopas, og Maria Magdalene var der også. 26 Da Jesus så sin mor stå ved siden af den discipel, som han holdt særlig meget af, sagde han til hende: „Han skal være din søn.” 27 Og til disciplen sagde han: „Hun skal være din mor.” Fra da af tog den discipel sig af hende.

Jesus dør

28 Jesus vidste, at alt nu var fuldført. Så sagde han: „Jeg er tørstig.” Det blev opfyldelsen af endnu et skriftord.[e] 29 Nu stod der en beholder med billig, sur vin i nærheden. En af de tilstedeværende soldater dyppede en svamp i vinen, satte den på en stang og rakte den op til Jesus.

30 Da han havde smagt på den sure vin, sagde han: „Det er fuldbragt!” og han bøjede hovedet og udåndede.

31 Alt det her fandt sted dagen før den højhellige påskesabbat. De jødiske ledere ville gerne undgå, at de tre korsfæstede mænd blev hængende til offentlig beskuelse sabbatten over. De bad derfor Pilatus om at give ordre til, at mændenes ben skulle brækkes, så de hurtigt ville dø. 32 Så kom soldaterne og brækkede benene på de to mænd, der var korsfæstet sammen med Jesus, 33 men da de kom til Jesus, så de, at han allerede var død. Derfor brækkede de ikke hans ben, 34 men en af soldaterne stak i stedet et spyd i siden på ham, og der flød vand og blod ud.

35 Det, jeg her har fortalt, har jeg set med mine egne øjne, og alt, hvad jeg siger, er sandt. Jeg kan stå inde for, at det er sandhed, og jeg fortæller det, for at I skal tro det. 36 Også den sidste hændelse var en opfyldelse af Skriftens ord, der siger: „Ingen af hans knogler må brækkes,”[f] 37 og: „De vil se på ham, som de har gennemboret.”[g]

Jesus lægges i graven

38 Kort efter henvendte Josef fra Arimatæa sig til Pilatus. Josef var en af Jesu disciple, men ikke åbenlyst, for han var bange for de jødiske ledere. Han bad om tilladelse til at tage Jesu lig ned, og det gav Pilatus ham lov til. Da han tog det ned, 39 var Nikodemus også med. Det var ham, der var kommet til Jesus om natten. Han medbragte 30 kilo salve, en blanding af myrra og aloe. 40 De to mænd svøbte Jesu lig ind i linnedklæder sammen med den vellugtende salve, sådan som det var skik ved en jødisk begravelse. 41 Det sted, hvor Jesus blev korsfæstet, lå i nærheden af en have, hvor der var en nyudhugget grav, som endnu aldrig var blevet brugt. 42 Da de skulle skynde sig at blive færdige, inden sabbatten begyndte ved solnedgang, og da den grav lå i nærheden, lagde de ham i den.

Notas al pie

 1. 19,11 Eller: „forrådt mig”. Den græske tekst bruger ental: „den, der har overgivet”. Det er muligvis en henvisning til ypperstepræsten som repræsentant for det jødiske lederskab, men kunne også pege på Judas.
 2. 19,14 Efter officiel romersk tidsregning, jf. 1,39; 4,6.52.
 3. 19,14 Teksten siger: „påskens forberedelsesdag”. Det henviser til fredagen, hvor man gjorde alt klar til sabbatten, som jo lå dagen efter, om lørdagen. Den jødiske påske var fastsat til altid at begynde den 14. nisan, så den faldt på forskellige ugedage hvert år.
 4. 19,24 Sl. 22,19.
 5. 19,28 Muligvis en henvisning til Sl. 69,22. Se også Sl. 22,16.
 6. 19,36 Det gjaldt påskelammet, jf. 2.Mos. 12,46 og 4.Mos. 9,12.
 7. 19,37 Zak. 12,10. Se også Sl. 22,17.

Amplified Bible

John 19

The Crown of Thorns

1So then Pilate took Jesus and had Him [a]scourged (flogged, whipped). And the soldiers twisted together a crown of thorns and put it on His head, and put a purple robe around Him; and they kept coming up to Him, saying [mockingly], “Hail, King of the Jews [Good health! Peace! Long life to you, King of the Jews]!” And they slapped Him in the face. Then Pilate came out again and said to them, “Look, I am bringing Him out to you so that you may know that I find no guilt in Him [no crime, no cause for an accusation].” So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple robe, and Pilate said to them, “Look! The Man!” When the chief priests and officers saw Him, they shouted, “Crucify [Him]! Crucify [Him]!” Pilate said to them, “Take Him yourselves and crucify Him, for I find no guilt in Him [no crime, no cause for an accusation].” The Jews answered him, “We have a law [regarding blasphemy], and according to that law He should die, because He made Himself out to be the Son of God.”

So when Pilate heard this said, he was [even] more [b]alarmed and afraid. He went into the Praetorium again and said to Jesus, “Where are You from?” But Jesus did not answer him. 10 So Pilate said to Him, “You do not speak to me? Do You not know that I have authority to release You, and I have authority to crucify You?” 11 Jesus answered, “You would have no authority over Me at all if it had not been given to you from above. For this reason the sin and guilt of the [c]one who handed Me over to you is greater [than your own].” 12 As a result of this, Pilate kept making efforts to release Him, but the Jews kept screaming, “[d]If you release this Man, you are no friend of Caesar! Anyone who makes himself out [to be] a king opposes Caesar [and rebels against the emperor]!”

13 When Pilate heard this, he brought Jesus out, and sat down on the judgment seat at a place called [e]The Pavement, but in [f]Hebrew, Gabbatha. 14 Now it was the day of Preparation for the [g]Passover [week], and it was about the sixth hour. He said to the Jews, “Look, your King!” 15 But they shouted, “Away with Him, away with Him, crucify Him!” Pilate said to them, “Shall I crucify your King?” The chief priests answered, “We have no king but Caesar!”

The Crucifixion

16 Then he handed Him over to them to be crucified.

17 So they took Jesus, and He went out, [h]bearing His own cross, to the place called [i]the Place of the Skull, which is called in Hebrew, Golgotha. 18 There they crucified Him, and with Him two others, one on either side, and Jesus between them. 19 Pilate also wrote an inscription [on a placard] and put it on the cross. And it was written: “JESUS THE NAZARENE, THE KING OF THE JEWS.” 20 And many of the Jews read this inscription, for the place where Jesus was crucified was near the city; and it was written in Hebrew, in Latin, and in Greek. 21 Then the chief priests of the Jews said to Pilate, “Do not write, ‘The King of the Jews’; but, ‘He said, “I am King of the Jews.”’” 22 Pilate replied, “What I have written I have written [and it remains written].”

23 Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took His outer clothes and made four parts, a part for each soldier, and also the tunic. But the [j]tunic was seamless, woven [in one piece] from the top throughout. 24 So they said to one another, “Let us not tear it, but cast lots for it, to decide whose it will be.” This was to fulfill the Scripture, “They divided My outer clothing among them, and for My clothing they cast lots.” 25 So the soldiers did these things.

But standing by the cross of Jesus were His mother, His mother’s sister [[k]Salome], [l]Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. 26 So Jesus, seeing His mother, and the [m]disciple whom He loved (esteemed) standing near, said to His mother, “[Dear] woman, look, [here is] your son!” 27 Then He said to the disciple (John), “Look! [here is] your mother [protect and provide for her]!” From that hour the disciple took her into his own home.

28 After this, Jesus, knowing that all was now finished, said in fulfillment of the Scripture, “I am thirsty.” 29 A jar full of [n]sour wine was placed there; so they put a sponge soaked in the sour wine on [a branch of] hyssop and held it to His mouth. 30 When Jesus had received the sour wine, He said, “It is finished!” And He bowed His head and [voluntarily] [o]gave up His spirit.

Care of the Body of Jesus

31 Since it was the day of Preparation [for the Sabbath], in order to prevent the bodies from hanging on the cross on the Sabbath (for that Sabbath was a high holy day) the Jews asked Pilate to have their legs [p]broken [to hasten death] and the bodies taken away. 32 So the soldiers came and broke the legs of the first man, and of the other who had been crucified with Him. 33 But when they came to Jesus and saw that He was already dead, they did not break His legs. 34 But one of the soldiers pierced His side with a spear, and immediately blood and water came [flowing] out. 35 And he (John, the eyewitness) who has seen it has testified, and his testimony is true; and he knows that he is telling the truth, so that you also [who read this] may believe. 36 For these things took place to fulfill the Scripture, “Not a bone of His shall be broken.” 37 And again another Scripture says, “They shall look at Him whom they have pierced.”

38 And after this, Joseph of Arimathea—a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews—asked Pilate to let him take away the body of Jesus; and Pilate gave him permission. So he came and took away His body. 39 Nicodemus, who had first come to Him at night, also came bringing a mixture of myrrh and aloes, [weighing] about a hundred [Roman] [q]pounds. 40 So they took Jesus’ body and bound it in linen wrappings with the fragrant spices, as is the burial custom of the Jews. 41 Now there was a garden at the place where He was crucified, and in the garden a new tomb [cut out of solid rock] in which no one had yet been laid. 42 Therefore, because of the Jewish day of Preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there.

Notas al pie

 1. John 19:1 Because Pilate viewed Jesus as innocent, he may have ordered the beating expecting that the Jews would consider it adequate punishment and consent to Jesus’ release. Scourging was a horrific, brutal form of punishment. The glass and metal of the whip tore the body apart, exposing the vital organs. Men frequently died of the scourging.
 2. John 19:8 As a Roman pagan, Pilate would have been superstitious and may have feared that Jesus actually had some sort of magical or divine power.
 3. John 19:11 This may refer to Judas Iscariot, but Caiaphas may be the more likely one since he was directly responsible for Jesus’ going before Pilate.
 4. John 19:12 This put political pressure on Pilate. The Jews indicated if Pilate released Jesus they would inform Rome and Pilate’s career would be in jeopardy.
 5. John 19:13 Gr The Lithostrotos, i.e. the Mosaic Pavement, the Stone Platform.
 6. John 19:13 I.e. Jewish Aramaic.
 7. John 19:14 See note 18:28.
 8. John 19:17 The vertical post remained permanently in the ground. Jesus carried the cross beam.
 9. John 19:17 Latin: Calvarius or Calvary; Aram: Golgotha; Greek: Kranion.
 10. John 19:23 Gr khiton, the long shirtlike undergarment worn next to the skin.
 11. John 19:25 The mother of the apostles John and James, the sons of Zebedee.
 12. John 19:25 The mother of James the Younger (also called James the Less). Believed to be a sister or sister-in-law of Jesus’ mother.
 13. John 19:26 John, the Apostle and author of this Gospel was Jesus’ cousin.
 14. John 19:29 This sour wine was not to dull the senses, but to provide minimal relief to the victim. The wine mixed with gall (myrrh) that Jesus earlier had refused to drink (Matt 27:34; Mark 15:23) had narcotic qualities to deaden the pain.
 15. John 19:30 This wording implies that Jesus voluntarily and sovereignly released His spirit from His body in submission to God’s plan.
 16. John 19:31 After the legs were broken with a heavy blow, the condemned prisoner could no longer push upwards to assist his own breathing and would soon suffocate due to the awkward position that was forced on him by crucifixion. At the same time, breaking the legs was more painful than a quicker end with the point of a spear.
 17. John 19:39 Lit litras, equal to 12 oz each.