Bibelen på hverdagsdansk

Johannesʼ Åbenbaring 5:1-14

Bogrullen med de syv segl

1Derefter lagde jeg mærke til, at han, der sad på tronen, havde en bogrulle i sin åbne højre hånd. Der var skrevet både inden i den og uden på den, og den var forseglet med syv segl. 2Og jeg så en mægtig engel, som råbte: „Hvem er værdig til at bryde de syv segl og åbne bogrullen?” 3Men der var ingen i himlen eller på jorden eller under jorden, der var i stand til at åbne bogrullen eller se, hvad der stod i den. 4Jeg græd meget over, at ingen blev fundet værdig til at åbne bogrullen. 5Men en af medregenterne sagde til mig: „Du skal ikke græde. Løven af Judas stamme, rodskuddet5,5 Jf. Es. 11,1.10 og Åb. 22,16. fra Davids slægt, har sejret, og han er værdig til at bryde de syv segl og åbne bogrullen.”

Lovprisning af det slagtede Lam, Jesus Kristus

6Da så jeg en skikkelse som et lam, der stod ved tronen i midten, imellem de fire levende væsener og de 24 medregenter. Lammet så ud, som om det havde været slået ihjel. Det havde syv horn, og det havde syv øjne, der symboliserer Guds syv ånder, der er sendt ud over hele jorden. 7Lammet gik frem og tog bogrullen ud af hånden på ham, der sad på tronen.

8Idet Lammet tog bogrullen, udtrykte de fire levende væsener deres hyldest til det ved at kaste sig ned på knæ foran det. Det samme gjorde de 24 medregenter, og de havde hver en harpe og en guldskål fyldt med røgelse, som er Guds folks takoffer i form af bøn. 9De sang en ny sang, der lød således: „Du er værdig til at tage bogrullen og til at bryde dens segl. For du blev slået ihjel, og med dit blod løskøbte du mennesker fra alle sprog og folkeslag, for at de kunne tilhøre Gud. 10Du har gjort dem til præster og konger for vores Gud, og de skal regere på jorden.”

11Derefter hørte jeg en høj lyd, og jeg så tusindvis, ja millioner, af engle rundt om tronen og de fire levende væsener og de 24 medregenter. 12De sang med høj røst: „Det ofrede Lam er værdigt til at få magt og rigdom, visdom og styrke, ære, herlighed og lovprisning!”

13Samtidig hørte jeg alle levende skabninger i himlen, på jorden, under jorden og på havet synge: „Både han, der sidder på tronen, og Lammet, skal have lovprisning, ære, herlighed og magt i al evighed!”

14De fire levende væsener brød ud i et „Amen!”, og de 24 medregenter faldt igen på knæ og gav deres hyldest.

New International Version

Revelation 5:1-14

The Scroll and the Lamb

1Then I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll with writing on both sides and sealed with seven seals. 2And I saw a mighty angel proclaiming in a loud voice, “Who is worthy to break the seals and open the scroll?” 3But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it. 4I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or look inside. 5Then one of the elders said to me, “Do not weep! See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its seven seals.”

6Then I saw a Lamb, looking as if it had been slain, standing at the center of the throne, encircled by the four living creatures and the elders. The Lamb had seven horns and seven eyes, which are the seven spirits5:6 That is, the sevenfold Spirit of God sent out into all the earth. 7He went and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne. 8And when he had taken it, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb. Each one had a harp and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of God’s people. 9And they sang a new song, saying:

“You are worthy to take the scroll

and to open its seals,

because you were slain,

and with your blood you purchased for God

persons from every tribe and language and people and nation.

10You have made them to be a kingdom and priests to serve our God,

and they will reign5:10 Some manuscripts they reign on the earth.”

11Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands, and ten thousand times ten thousand. They encircled the throne and the living creatures and the elders. 12In a loud voice they were saying:

“Worthy is the Lamb, who was slain,

to receive power and wealth and wisdom and strength

and honor and glory and praise!”

13Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea, and all that is in them, saying:

“To him who sits on the throne and to the Lamb

be praise and honor and glory and power,

for ever and ever!”

14The four living creatures said, “Amen,” and the elders fell down and worshiped.