Bibelen på hverdagsdansk

Johannesʼ Åbenbaring 20:1-15

Tusindårsriget

1Jeg så nu en engel komme ned fra Himlen. Han havde nøglen til afgrunden i hånden, og han bar på en tung jernlænke. 2Han greb fat i dragen, den gamle Slange, som er Djævelen og Satan, lænkede ham og smed ham i afgrunden, hvor han skulle være i 1000 år. 3Hullet over afgrunden blev forsvarligt lukket og forseglet, så han ikke mere kunne vildlede nationerne. Når de 1000 år er forbi, skal han efter Guds plan slippes løs for en kort tid.

4Derefter så jeg en masse troner, og nogle, der satte sig på tronerne.20,4 Sandsynligvis de 24 medregenter sidst nævnt i 19,4. De fik magt til at afsige domme. Jeg så også sjælene af alle dem, som var blevet henrettet, fordi de havde været tro over for Jesus og havde holdt fast ved Guds ord. De havde ikke bøjet sig i hyldest til uhyret eller dets statue, og de havde ikke taget imod uhyrets mærke på panden eller hånden. De blev nu levende for at regere sammen med Kristus i 1000 år. 5Det er den første genopstandelse. (De andre døde blev ikke levende, før de 1000 år var gået). 6Velsignede og hellige er de, der kommer med i den første genopstandelse. Dem har den anden død ingen magt over. De skal være præster for Gud og Kristus, og de skal regere sammen med ham i 1000 år.

Satan løslades efter 1000 år, men besejres

7Når de 1000 år er forbi, skal Satan lukkes ud af sit fængsel, 8og han vil tage ud til alle nationer i hele verden, især Gog og Magog, for at overtale dem til at hjælpe ham i den forestående krig. Jeg så ham samle soldater så talrige som havets sand. 9Hærene drog frem over jorden og omringede den elskede by, hvor Guds folk havde forskanset sig. Men så kom der ild ned fra Himlen og fortærede dem. 10Djævelen, som havde vildledt dem, blev kastet i søen med brændende svovl, hvor uhyret og den falske profet allerede var. Der skal de pines dag og nat i al evighed.

Verdensdommen og den anden død

11Derefter så jeg en stor, hvid trone og Gud selv, der sad på den. Jord og himmel flygtede for ham, men der var ingen steder, de kunne være. 12Dernæst så jeg de døde stå foran tronen, både de rige og de fattige. Mange bøger blev åbnet, og en ganske særlig bog blev åbnet. Det var livets bog. De døde blev bedømt efter deres gerninger, i overensstemmelse med, hvad der stod i bøgerne. 13Havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget gav sine døde tilbage. Alle blev bedømt efter deres gerninger. 14Døden og dødsriget blev kastet i ildsøen. Det er den anden død—ildsøen. 15Alle, der ikke var skrevet op i livets bog, blev kastet i ildsøen.

La Bible du Semeur

Apocalypse 20:1-15

Quatrième vision : le dragon enchaîné pour mille ans

1Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l’abîme et une grande chaîne. 2Il se saisit du dragon, de ce Serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l’enchaîna pour mille ans. 3Il le précipita dans l’abîme qu’il ferma au-dessus de lui20.3 Voir Es 24.22., en y mettant des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des mille ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps.

Cinquième vision : victoire finale sur Satan après son relâchement

4Ensuite je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu’on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la Parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image et qui n’avaient pas reçu sa marque sur leur front et leur main. Ils vécurent20.4 Autre traduction : ils revinrent à la vie. De même au v. 5. et régnèrent avec Christ pendant mille ans.

5C’est la première résurrection. Les autres morts ne vécurent pas avant la fin des mille ans. 6Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n’a pas prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant les mille ans.

7Lorsque les mille ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison 8et il s’en ira tromper les peuples des quatre coins de la terre, Gog et Magog20.8 Nom donné aux nations qui s’opposeront à la fin des temps au peuple de Dieu (voir Ez 38 à 39).. Il les rassemblera pour le combat, en troupes innombrables comme les grains de sable au bord des mers.

9Tous ces peuples s’ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple saint et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. 10Alors le diable, qui les trompait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre : il y rejoignit la bête et le faux prophète et ils y subiront des tourments, jour et nuit, pendant l’éternité.

Sixième vision : le jugement

11Ensuite je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s’enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de trace. 12Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre : le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d’après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. 13La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu’ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes.

14Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l’étang de feu. Cet étang de feu, c’est la seconde mort. 15On y jeta aussi tous ceux dont le nom n’était pas inscrit dans le livre de vie.