Bibelen på hverdagsdansk

Johannesʼ Åbenbaring 19:1-21

Lammets bryllup

1Efter dette hørte jeg et vældigt råb fra en stor flok mennesker i Himlen:

„Halleluja!

Nu er Guds herlighed kommet med kraft og frelse.

2Hans domme er korrekte og retfærdige.

Han dømte den store skøge,

som ødelagde verden med sin forførelse.

Han straffede hende, som dræbte hans tjenere.

3Halleluja!

Røgen fra byen vil stige op i al evighed.”

4De 24 medregenter og de fire levende væsener faldt på knæ og tilbad Gud, der sad på tronen. „Amen! Halleluja!” råbte de. 5Derpå lød en stemme fra tronen: „Pris Gud, alle hans tjenere og de, der ærer ham, både kendte og ukendte!”

6Dernæst hørte jeg lyden af råb fra en stor menneskemængde. Det var en buldrende lyd som et mægtigt vandfald eller en kraftig torden:

„Halleluja!

Nu er det Herren, den Gud, som hersker over alle ting, der regerer!

7Lad os være glade og juble og lovprise ham.

Nu kan Lammets bryllupsfest begynde.

Hans brud har gjort sig parat,

8hun har fået en skinnende hvid klædning at tage på.”

(Den hvide klædning er Guds folks gode gerninger.)

9Englen sagde nu til mig: „Skriv: Velsignede er alle, der er indbudt til Lammets bryllupsfest.” Og han fortsatte: „De ord, du hørte, er Guds sande ord!” 10Jeg kastede mig ned for hans fødder for at hylde ham, men han sagde til mig: „Nej, gør det ikke. Jeg er Guds tjener ligesom du og de andre kristne, der holder fast ved budskabet om Jesus. Giv Gud al ære, for den profetiske Ånd fortæller om Jesus og ophøjer ham.”

Rytteren på den hvide hest

11Derefter så jeg Himlen blive åbnet, og en person kom ridende på en hvid hest. Han blev kaldt „Trofast og Sand”, for han dømmer retfærdigt og fører kun retfærdig krig. 12Hans øjne strålede som ild. På hovedet havde han mange kroner, og der stod et navn, som kun han selv kan tyde. 13Kappen, han havde om sig, var dyppet i blod, og hans navn var „Guds Ord”. 14En meget stor flok ryttere kom ud fra Himlen på hvide heste. De var iført skinnende hvide klæder og sluttede sig til den første rytter. 15I munden havde han et skarpt sværd, som han vil bruge mod folkeslagene, for han vil herske over dem med et jernscepter og udføre den højeste Guds straf, som når man træder druer i en vinperse. 16På hans kappe og hans lår19,16 Nogle håndskrifter siger: „hans pande og hans lår”, mens andre kun taler om låret. Med „låret” betegnes på græsk området fra knæet til hoften, så oversættelsen „hofte” eller „lænd” er unøjagtig. stod der en beskrivelse: „Kongen over alle konger” og „Herren over alle herrer”.

17Derefter så jeg en anden engel, der stod i solen. Han råbte med høj stemme til alle fugle, som flyver højt over jorden: „Kom til Guds store festmåltid! 18Kom og spis kødet af regenter, hærchefer og helte, af heste og ryttere, af slaver og frie, høj og lav!” 19Dernæst så jeg uhyret og alle jordens regenter og deres hære. De samlede sig til krig mod ham, der sad på hesten, og mod hans hær. 20Men uhyret blev overmandet sammen med den falske profet, der havde udført mirakler på uhyrets vegne. (De mirakler havde forført dem, der bar uhyrets mærke, og dem, der tilbad dets statue). Begge to blev kastet levende i søen med brændende svovl. 21Men resten blev dræbt med det sværd, som han, der sad på hesten, havde i munden. Og alle fuglene åd sig mætte i de dræbtes kød.

New Russian Translation

Откровение 19:1-21

Хвала Господу

1После этого я услышал голос, звучащий как голос огромного множества людей. Они восклицали в небесах:

– Аллилуйя!

Спасение, слава и сила у нашего Бога,

2потому что Его суды истинны и справедливы!

Он осудил великую блудницу,

которая растлила мир своим развратом.

Он отомстил ей за кровь Своих слуг!

3И они опять воскликнули:

– Аллилуйя!

И дым от нее поднимается во веки веков!19:3 См. Ис. 34:10.

4Двадцать четыре старца и четыре живых существа пали и поклонились Богу, сидящему на троне, говоря:

– Аминь! Аллилуйя!

5И от трона прозвучал голос:

– Хвалите нашего Бога,

все Его слуги

и все боящиеся Его,

малые и великие!

6Затем я услышал голос, звучавший как голос множества людей, или как шум могучих вод, или как мощный раскат грома:

– Аллилуйя!

Потому что наш Господь Бог Вседержитель воцарился!

7Давайте радоваться и веселиться!

Воздадим Ему славу!

Наступил час бракосочетания Ягненка!19:7 Ср. Ис. 25:6-9.

Его невеста уже приготовила себя!

8Ей дано тончайшее льняное платье,

чистое и блестящее.

(Это платье – символ праведных дел святых.)19:8 Ср. Лев. 16:2-4; Иез. 16:12-14.

9Потом ангел сказал мне:

– Запиши: блаженны те, кто приглашен на свадебный пир Ягненка!

И добавил:

– Это истинные слова Божьи.

10Тогда я пал к его ногам, чтобы поклониться ему, но он сказал мне:

– Не делай этого! Я тоже слуга Бога, как ты и твои братья, держащиеся свидетельства Иисуса19:10 На языке оригинала это выражение включает в себя и второе значение: которые свидетельствуют об Иисусе.. Поклонись Богу! Потому что свидетельство об Иисусе – это дух пророчества.

Всадник на белом коне

11И увидел я раскрытые небеса и Всадника на белом коне. Всадника звали Верный и Истинный19:11 Верный и Истинный – т. е. Иисус (ср. 3:14).. Он справедливо судит и ведет войну. 12Его глаза как пылающий огонь, и на Его голове множество венцов. На Нем написано имя, которого никто не знает, кроме Него Самого19:12 Ср. 2:17.. 13Он одет в плащ, обагренный кровью, и имя Его – Слово Божье19:13 См. Ин. 1:1, 14.. 14За Ним следует небесное войско, всадники на белых конях, одетые в тончайшую льняную одежду, чистую и белую. 15Из Его рта выходит острый меч19:15 См. Ис. 49:2; Евр. 4:12; Отк. 1:16., чтобы поражать им народы. Он правит железным скипетром и топчет в давильне виноград, готовя вино ярости и гнева Бога Вседержителя19:15 См. Ис. 63:3.. 16На Его плаще и бедре написано имя:

ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ.

17И я увидел ангела, стоящего на солнце. Он громко крикнул всем птицам, летающим посреди неба:

– Сюда! Собирайтесь на великий пир Бога! 18Вы будете есть тела царей, военачальников, могущественных людей, тела коней и их всадников, тела всех людей, свободных и рабов, малых и великих19:17-18 См. Иез. 39:17-20..

19Затем я увидел зверя и царей земли с их войсками. Они собирались на битву со Всадником на коне и с Его армией. 20И схвачен был зверь и вместе с ним лжепророк, который сотворил от имени зверя знамения и обманул тех, кто получил клеймо зверя и поклонялся его изображению. И тот, и другой были брошены заживо в огненное озеро, горящее серой19:20 См. Дан. 7:11.. 21Остальные были убиты мечом, выходящим изо рта Всадника на коне, и все птицы досыта наелись их трупами.