Bibelen på hverdagsdansk

Johannesʼ Åbenbaring 19:1-21

Lammets bryllup

1Efter dette hørte jeg et vældigt råb fra en stor flok mennesker i Himlen:

„Halleluja!

Nu er Guds herlighed kommet med kraft og frelse.

2Hans domme er korrekte og retfærdige.

Han dømte den store skøge,

som ødelagde verden med sin forførelse.

Han straffede hende, som dræbte hans tjenere.

3Halleluja!

Røgen fra byen vil stige op i al evighed.”

4De 24 medregenter og de fire levende væsener faldt på knæ og tilbad Gud, der sad på tronen. „Amen! Halleluja!” råbte de. 5Derpå lød en stemme fra tronen: „Pris Gud, alle hans tjenere og de, der ærer ham, både kendte og ukendte!”

6Dernæst hørte jeg lyden af råb fra en stor menneskemængde. Det var en buldrende lyd som et mægtigt vandfald eller en kraftig torden:

„Halleluja!

Nu er det Herren, den Gud, som hersker over alle ting, der regerer!

7Lad os være glade og juble og lovprise ham.

Nu kan Lammets bryllupsfest begynde.

Hans brud har gjort sig parat,

8hun har fået en skinnende hvid klædning at tage på.”

(Den hvide klædning er Guds folks gode gerninger.)

9Englen sagde nu til mig: „Skriv: Velsignede er alle, der er indbudt til Lammets bryllupsfest.” Og han fortsatte: „De ord, du hørte, er Guds sande ord!” 10Jeg kastede mig ned for hans fødder for at hylde ham, men han sagde til mig: „Nej, gør det ikke. Jeg er Guds tjener ligesom du og de andre kristne, der holder fast ved budskabet om Jesus. Giv Gud al ære, for den profetiske Ånd fortæller om Jesus og ophøjer ham.”

Rytteren på den hvide hest

11Derefter så jeg Himlen blive åbnet, og en person kom ridende på en hvid hest. Han blev kaldt „Trofast og Sand”, for han dømmer retfærdigt og fører kun retfærdig krig. 12Hans øjne strålede som ild. På hovedet havde han mange kroner, og der stod et navn, som kun han selv kan tyde. 13Kappen, han havde om sig, var dyppet i blod, og hans navn var „Guds Ord”. 14En meget stor flok ryttere kom ud fra Himlen på hvide heste. De var iført skinnende hvide klæder og sluttede sig til den første rytter. 15I munden havde han et skarpt sværd, som han vil bruge mod folkeslagene, for han vil herske over dem med et jernscepter og udføre den højeste Guds straf, som når man træder druer i en vinperse. 16På hans kappe og hans lår19,16 Nogle håndskrifter siger: „hans pande og hans lår”, mens andre kun taler om låret. Med „låret” betegnes på græsk området fra knæet til hoften, så oversættelsen „hofte” eller „lænd” er unøjagtig. stod der en beskrivelse: „Kongen over alle konger” og „Herren over alle herrer”.

17Derefter så jeg en anden engel, der stod i solen. Han råbte med høj stemme til alle fugle, som flyver højt over jorden: „Kom til Guds store festmåltid! 18Kom og spis kødet af regenter, hærchefer og helte, af heste og ryttere, af slaver og frie, høj og lav!” 19Dernæst så jeg uhyret og alle jordens regenter og deres hære. De samlede sig til krig mod ham, der sad på hesten, og mod hans hær. 20Men uhyret blev overmandet sammen med den falske profet, der havde udført mirakler på uhyrets vegne. (De mirakler havde forført dem, der bar uhyrets mærke, og dem, der tilbad dets statue). Begge to blev kastet levende i søen med brændende svovl. 21Men resten blev dræbt med det sværd, som han, der sad på hesten, havde i munden. Og alle fuglene åd sig mætte i de dræbtes kød.

New International Version - UK

Revelation 19:1-21

Threefold hallelujah over Babylon’s fall

1After this I heard what sounded like the roar of a great multitude in heaven shouting:

‘Hallelujah!

Salvation and glory and power belong to our God,

2for true and just are his judgments.

He has condemned the great prostitute

who corrupted the earth by her adulteries.

He has avenged on her the blood of his servants.’

3And again they shouted:

‘Hallelujah!

The smoke from her goes up for ever and ever.’

4The twenty-four elders and the four living creatures fell down and worshipped God, who was seated on the throne. And they cried:

‘Amen, Hallelujah!’

5Then a voice came from the throne, saying:

‘Praise our God,

all you his servants,

you who fear him,

both great and small!’

6Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters and like loud peals of thunder, shouting:

‘Hallelujah!

For our Lord God Almighty reigns.

7Let us rejoice and be glad

and give him glory!

For the wedding of the Lamb has come,

and his bride has made herself ready.

8Fine linen, bright and clean,

was given her to wear.’

(Fine linen stands for the righteous acts of God’s holy people.)

9Then the angel said to me, ‘Write this: Blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb!’ And he added, ‘These are the true words of God.’

10At this I fell at his feet to worship him. But he said to me, ‘Don’t do that! I am a fellow servant with you and with your brothers and sisters who hold to the testimony of Jesus. Worship God! For it is the Spirit of prophecy who bears testimony to Jesus.’

The heavenly warrior defeats the beast

11I saw heaven standing open and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and wages war. 12His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. He has a name written on him that no-one knows but he himself. 13He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. 14The armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. 15Coming out of his mouth is a sharp sword with which to strike down the nations. ‘He will rule them with an iron sceptre.’19:15 Psalm 2:9 He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. 16On his robe and on his thigh he has this name written:

King of kings and lord of lords.

17And I saw an angel standing in the sun, who cried in a loud voice to all the birds flying in mid-air, ‘Come, gather together for the great supper of God, 18so that you may eat the flesh of kings, generals, and the mighty, of horses and their riders, and the flesh of all people, free and slave, great and small.’

19Then I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to wage war against the rider on the horse and his army. 20But the beast was captured, and with it the false prophet who had performed the signs on its behalf. With these signs he had deluded those who had received the mark of the beast and worshipped its image. The two of them were thrown alive into the fiery lake of burning sulphur. 21The rest were killed with the sword coming out of the mouth of the rider on the horse, and all the birds gorged themselves on their flesh.