Bibelen på hverdagsdansk

Johannesʼ Åbenbaring 19:1-21

Lammets bryllup

1Efter dette hørte jeg et vældigt råb fra en stor flok mennesker i Himlen:

„Halleluja!

Nu er Guds herlighed kommet med kraft og frelse.

2Hans domme er korrekte og retfærdige.

Han dømte den store skøge,

som ødelagde verden med sin forførelse.

Han straffede hende, som dræbte hans tjenere.

3Halleluja!

Røgen fra byen vil stige op i al evighed.”

4De 24 medregenter og de fire levende væsener faldt på knæ og tilbad Gud, der sad på tronen. „Amen! Halleluja!” råbte de. 5Derpå lød en stemme fra tronen: „Pris Gud, alle hans tjenere og de, der ærer ham, både kendte og ukendte!”

6Dernæst hørte jeg lyden af råb fra en stor menneskemængde. Det var en buldrende lyd som et mægtigt vandfald eller en kraftig torden:

„Halleluja!

Nu er det Herren, den Gud, som hersker over alle ting, der regerer!

7Lad os være glade og juble og lovprise ham.

Nu kan Lammets bryllupsfest begynde.

Hans brud har gjort sig parat,

8hun har fået en skinnende hvid klædning at tage på.”

(Den hvide klædning er Guds folks gode gerninger.)

9Englen sagde nu til mig: „Skriv: Velsignede er alle, der er indbudt til Lammets bryllupsfest.” Og han fortsatte: „De ord, du hørte, er Guds sande ord!” 10Jeg kastede mig ned for hans fødder for at hylde ham, men han sagde til mig: „Nej, gør det ikke. Jeg er Guds tjener ligesom du og de andre kristne, der holder fast ved budskabet om Jesus. Giv Gud al ære, for den profetiske Ånd fortæller om Jesus og ophøjer ham.”

Rytteren på den hvide hest

11Derefter så jeg Himlen blive åbnet, og en person kom ridende på en hvid hest. Han blev kaldt „Trofast og Sand”, for han dømmer retfærdigt og fører kun retfærdig krig. 12Hans øjne strålede som ild. På hovedet havde han mange kroner, og der stod et navn, som kun han selv kan tyde. 13Kappen, han havde om sig, var dyppet i blod, og hans navn var „Guds Ord”. 14En meget stor flok ryttere kom ud fra Himlen på hvide heste. De var iført skinnende hvide klæder og sluttede sig til den første rytter. 15I munden havde han et skarpt sværd, som han vil bruge mod folkeslagene, for han vil herske over dem med et jernscepter og udføre den højeste Guds straf, som når man træder druer i en vinperse. 16På hans kappe og hans lår19,16 Nogle håndskrifter siger: „hans pande og hans lår”, mens andre kun taler om låret. Med „låret” betegnes på græsk området fra knæet til hoften, så oversættelsen „hofte” eller „lænd” er unøjagtig. stod der en beskrivelse: „Kongen over alle konger” og „Herren over alle herrer”.

17Derefter så jeg en anden engel, der stod i solen. Han råbte med høj stemme til alle fugle, som flyver højt over jorden: „Kom til Guds store festmåltid! 18Kom og spis kødet af regenter, hærchefer og helte, af heste og ryttere, af slaver og frie, høj og lav!” 19Dernæst så jeg uhyret og alle jordens regenter og deres hære. De samlede sig til krig mod ham, der sad på hesten, og mod hans hær. 20Men uhyret blev overmandet sammen med den falske profet, der havde udført mirakler på uhyrets vegne. (De mirakler havde forført dem, der bar uhyrets mærke, og dem, der tilbad dets statue). Begge to blev kastet levende i søen med brændende svovl. 21Men resten blev dræbt med det sværd, som han, der sad på hesten, havde i munden. Og alle fuglene åd sig mætte i de dræbtes kød.

New International Reader's Version

Revelation 19:1-21

Three Hallelujahs for the Fall of Babylon!

1After these things I heard a roar in heaven. It sounded like a huge crowd shouting,

“Hallelujah!

Salvation and glory and power belong to our God.

2The way he judges is true and fair.

He has judged the great prostitute.

She made the earth impure with her terrible sins.

God has paid her back for killing those who served him.”

3Again they shouted,

“Hallelujah!

The smoke from her fire goes up for ever and ever.”

4The 24 elders and the four living creatures bowed down. They worshiped God, who was sitting on the throne. They cried out,

“Amen! Hallelujah!”

5Then a voice came from the throne. It said,

“Praise our God,

all you who serve him!

Praise God, all you who have respect for him,

both great and small!”

6Then I heard the noise of a huge crowd. It sounded like the roar of rushing waters and like loud thunder. The people were shouting,

“Hallelujah!

Our Lord God is the King who rules over all.

7Let us be joyful and glad!

Let us give him glory!

It is time for the Lamb’s wedding.

His bride has made herself ready.

8Fine linen, bright and clean,

was given to her to wear.”

Fine linen stands for the right things that God’s holy people do.

9Here is what the angel told me to write. “Blessed are those invited to the wedding supper of the Lamb!” Then he added, “These are the true words of God.”

10When I heard this, I fell at his feet to worship him. But he said to me, “Don’t do that! I serve God, just as you do. I am God’s servant, just like believers who hold firmly to what Jesus has taught. Worship God! The Spirit of prophecy tells the truth about Jesus.”

The Heavenly Warrior Has Victory Over the Beast

11I saw heaven standing open. There in front of me was a white horse. Its rider is called Faithful and True. When he judges or makes war, he is always fair. 12His eyes are like blazing fire. On his head are many crowns. A name is written on him that only he knows. 13He is dressed in a robe dipped in blood. His name is the Word of God. 14The armies of heaven were following him, riding on white horses. They were dressed in fine linen, white and clean. 15Coming out of the rider’s mouth is a sharp sword. He will strike down the nations with the sword. Scripture says, “He will rule them with an iron scepter.” (Psalm 2:9) He stomps on the grapes of God’s winepress. The winepress stands for the terrible anger of the God who rules over all. 16Here is the name that is written on the rider’s robe and on his thigh.

The Greatest King of All and the Most Powerful Lord of All

17I saw an angel standing in the sun. He shouted to all the birds flying high in the air, “Come! Gather together for the great supper of God. 18Come and eat the dead bodies of kings, generals, and other mighty people. Eat the bodies of horses and their riders. Eat the bodies of all people, free and slave, great and small.”

19Then I saw the beast and the kings of the earth with their armies. They had gathered together to make war against the rider on the horse and his army. 20But the beast and the false prophet were captured. The false prophet had done signs for the beast. In this way the false prophet had tricked some people. Those people had received the mark of the beast and had worshiped its statue. The beast and the false prophet were thrown alive into the lake of fire. The lake of fire burns with sulfur. 21The rest were killed by the sword that came out of the rider’s mouth. All the birds stuffed themselves with the dead bodies.