Bibelen på hverdagsdansk

Johannesʼ Åbenbaring 15:1-8

Lovprisning til Lammet og indledning til Guds sidste, syvfoldige straf

1Der kom endnu et stort og forbavsende tegn på himlen. Jeg så syv engle, som skulle udføre syv plager, der var udtryk for Guds sidste vrede og straf.

2Men først så jeg ligesom et glasklart hav, blandet op med ild, og jeg så dem, der var kommet sejrrigt ud af kampen med uhyret, dets statue og dets tal. De stod ved det glasklare hav. I hånden havde de alle en harpe, som de havde fået af Gud, 3og de sang en lovprisningssang til Lammet, ligesom Moses takkede Gud med en sejrssang:15,3 Da Israels folk var kommet frelst over Det Røde Hav, jf. 2.Mos. 15.

„Utrolige og underfulde er dine gerninger,

du den øverste Herre og Gud.

Du handler retfærdigt og sandt,

du, konge over alle folkeslag.

4Alle må bøje sig for dig, Herre,

og ære dit ophøjede navn,

for du alene er hellig.

Alle folkeslag vil komme til dig,

de vil bøje sig i støvet og tilbede dig,

for de har set dine retfærdige gerninger.”

5Derefter så jeg, at der blev lukket op ind til den himmelske helligdom, åbenbaringsteltet, 6og ud derfra kom de syv engle, der skulle udføre de syv plager. De var alle klædt i en skinnende hvid linnedklædning med et guldbroderet bånd over brystet. 7Et af de fire levende væsener gav hver af de syv engle en guldskål, fyldt med den evige Guds vrede og straf. 8Helligdommen blev nu fyldt med røgen fra Guds herlighed og magt, og ingen kunne gå derind, før de syv engle havde fuldført de syv plager.

La Parola è Vita

Apocalisse 15:1-8

Il canto di Mosè e dellʼAgnello

1Poi vidi in cielo un altro grande prodigio: sette angeli incaricati di portare sulla terra gli ultimi sette flagelli. Dopo di che, si esauriva il furore di Dio. 2Vidi come un mare di cristallo e di fuoco, su cui stavano in piedi tutti quelli che avevano vinto la battaglia contro il mostro, la sua statua e la cifra corrispondente al suo nome. 3Tenevano in mano le arpe di Dio e cantavano il canto di Mosè, servo di Dio, e il canto dellʼAgnello:

«Grandi e meravigliose

sono le opere tue,

o Signore, Dio Onnipotente!

Giuste e vere

sono le tue vie, o Re delle nazioni!

4Chi non ti temerebbe,

o Signore?

Chi non glorificherebbe il tuo nome?

Perché tu solo sei santo.

Tutti i popoli verranno

ad inchinarsi davanti a te,

perché le cose che hai fatto

si sono rivelate giuste agli occhi

di tutti».

5Dopo di ciò, vidi aprirsi in cielo il Luogo Santissimo, 6e dal santuario uscire i sette angeli che dovevano portare i sette flagelli. Erano vestiti di puro lino di un bianco splendente, e attorno al petto avevano una fascia dʼoro. 7Una delle quattro creature viventi consegnò ai sette angeli sette calici dʼoro, pieni dellʼira di Dio, di Colui che vive in eterno. 8Il santuario si riempì di fumo per la gloria e la potenza di Dio; e nessuno poteva entrare nel santuario, prima che fossero portati a termine i sette flagelli inflitti dai sette angeli.