Bibelen på hverdagsdansk

Johannesʼ Åbenbaring 15:1-8

Lovprisning til Lammet og indledning til Guds sidste, syvfoldige straf

1Der kom endnu et stort og forbavsende tegn på himlen. Jeg så syv engle, som skulle udføre syv plager, der var udtryk for Guds sidste vrede og straf.

2Men først så jeg ligesom et glasklart hav, blandet op med ild, og jeg så dem, der var kommet sejrrigt ud af kampen med uhyret, dets statue og dets tal. De stod ved det glasklare hav. I hånden havde de alle en harpe, som de havde fået af Gud, 3og de sang en lovprisningssang til Lammet, ligesom Moses takkede Gud med en sejrssang:15,3 Da Israels folk var kommet frelst over Det Røde Hav, jf. 2.Mos. 15.

„Utrolige og underfulde er dine gerninger,

du den øverste Herre og Gud.

Du handler retfærdigt og sandt,

du, konge over alle folkeslag.

4Alle må bøje sig for dig, Herre,

og ære dit ophøjede navn,

for du alene er hellig.

Alle folkeslag vil komme til dig,

de vil bøje sig i støvet og tilbede dig,

for de har set dine retfærdige gerninger.”

5Derefter så jeg, at der blev lukket op ind til den himmelske helligdom, åbenbaringsteltet, 6og ud derfra kom de syv engle, der skulle udføre de syv plager. De var alle klædt i en skinnende hvid linnedklædning med et guldbroderet bånd over brystet. 7Et af de fire levende væsener gav hver af de syv engle en guldskål, fyldt med den evige Guds vrede og straf. 8Helligdommen blev nu fyldt med røgen fra Guds herlighed og magt, og ingen kunne gå derind, før de syv engle havde fuldført de syv plager.

New International Version

Revelation 15:1-8

Seven Angels With Seven Plagues

1I saw in heaven another great and marvelous sign: seven angels with the seven last plagues—last, because with them God’s wrath is completed. 2And I saw what looked like a sea of glass glowing with fire and, standing beside the sea, those who had been victorious over the beast and its image and over the number of its name. They held harps given them by God 3and sang the song of God’s servant Moses and of the Lamb:

“Great and marvelous are your deeds,

Lord God Almighty.

Just and true are your ways,

King of the nations.15:3 Some manuscripts ages

4Who will not fear you, Lord,

and bring glory to your name?

For you alone are holy.

All nations will come

and worship before you,

for your righteous acts have been revealed.”15:3,4 Phrases in this song are drawn from Psalm 111:2,3; Deut. 32:4; Jer. 10:7; Psalms 86:9; 98:2.

5After this I looked, and I saw in heaven the temple—that is, the tabernacle of the covenant law—and it was opened. 6Out of the temple came the seven angels with the seven plagues. They were dressed in clean, shining linen and wore golden sashes around their chests. 7Then one of the four living creatures gave to the seven angels seven golden bowls filled with the wrath of God, who lives for ever and ever. 8And the temple was filled with smoke from the glory of God and from his power, and no one could enter the temple until the seven plagues of the seven angels were completed.