Bibelen på hverdagsdansk

Johannesʼ Åbenbaring 13:1-18

Uhyret fra havet håner Gud og forfølger dem, der tror på ham

1Nu så jeg et uhyre stige op fra havets dyb. Det havde ti horn og syv hoveder. På hvert af de 10 horn var der en lille krone, og på hvert af de syv hoveder stod der et blasfemisk ord. 2Uhyret havde en krop som en leopard, fødder som en bjørn, og hovederne var som løvehoveder med et uhyggeligt gab. Dragen gav uhyret samme kraft og myndighed, som den selv havde. 3Jeg så, at et af uhyrets hoveder havde fået et dødeligt hug, men det var helet igen. Hele verden beundrede uhyret og fulgte det, 4og man hyldede dragen, fordi den havde givet uhyret så stor en magt. Man hyldede også uhyret og sagde: „Ingen kan stå mål med uhyret. Ingen har magt til at kæmpe mod det.”

5Uhyret fik evne til at tale, så det kunne bruge store ord og håne Gud. I 42 måneder fik det magt til at gøre, hvad det ville, på jorden. 6Det udtalte mange bespottelser imod Gud. Det hånede både Guds hellige navn og Guds bolig,13,6 Nogle håndskrifter har et „og” mellem „bolig” og „dem, der har hjemme i Himlen”. dem, der har hjemme i Himlen. 7Det fik lov til at føre krig mod dem, der vedkendte sig Gud, og besejre dem. Det fik også magt over alle folkeslag og nationer, 8så alle de, der bor på jorden, bøjede sig for uhyret og hyldede det, undtagen dem, der fra verdens grundlæggelse har haft deres navne skrevet i livets bog, det ofrede Lams bog.

9Lad den, som har øre, høre godt efter. 10De, der skal i fangenskab, må gå i fangenskab! De, der skal dræbes med sværd, må dø for sværdet! Her gælder det om at holde fast ved Gud og være udholdende og trofaste.

Uhyret, der stiger op af jorden og forfører hele menneskeheden

11Derefter så jeg et andet uhyre komme frem. Det steg op af jorden, og det havde to horn. Det så ud som et lam, men det talte som en drage. 12Det nye uhyre udøvede samme magt som det første uhyre. Det handlede på det første uhyres vegne og fik hele jordens befolkning til at hylde det første uhyre, som havde fået det dødelige hug, men var blevet helet. 13Det udførte mange mirakuløse tegn og fik endog ild til at falde ned fra himlen, mens alle så på det. 14Det vildledte alle, der boede på jorden, ved hjælp af de mirakler, som det havde fået magt til at udføre. Det fik dem til at lave en statue af det uhyre, hvis dødelige hug var helet. 15Det fik endda magt til at gøre statuen levende, så den kunne tale og dræbe enhver, der ikke ville bøje sig for den og hylde den. 16Uhyret sørgede for, at alle mennesker, høj og lav, rige og fattige, slaver og frie, fik dets mærke på deres højre hånd eller på panden. 17Ingen kunne købe eller sælge noget, medmindre de havde det mærke på sig. Mærket var det første uhyres navn, eller rettere det tal, som stod for dets navn. 18Her gælder det om at have visdom: Lad den, der har indsigt, udregne tallets betydning. Det er et menneskes tal, og tallet er 666.

New International Version

Revelation 13:1-18

The Beast out of the Sea

1The dragon13:1 Some manuscripts And I stood on the shore of the sea. And I saw a beast coming out of the sea. It had ten horns and seven heads, with ten crowns on its horns, and on each head a blasphemous name. 2The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and a mouth like that of a lion. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. 3One of the heads of the beast seemed to have had a fatal wound, but the fatal wound had been healed. The whole world was filled with wonder and followed the beast. 4People worshiped the dragon because he had given authority to the beast, and they also worshiped the beast and asked, “Who is like the beast? Who can wage war against it?”

5The beast was given a mouth to utter proud words and blasphemies and to exercise its authority for forty-two months. 6It opened its mouth to blaspheme God, and to slander his name and his dwelling place and those who live in heaven. 7It was given power to wage war against God’s holy people and to conquer them. And it was given authority over every tribe, people, language and nation. 8All inhabitants of the earth will worship the beast—all whose names have not been written in the Lamb’s book of life, the Lamb who was slain from the creation of the world.13:8 Or written from the creation of the world in the book of life belonging to the Lamb who was slain

9Whoever has ears, let them hear.

10“If anyone is to go into captivity,

into captivity they will go.

If anyone is to be killed13:10 Some manuscripts anyone kills with the sword,

with the sword they will be killed.”13:10 Jer. 15:2

This calls for patient endurance and faithfulness on the part of God’s people.

The Beast out of the Earth

11Then I saw a second beast, coming out of the earth. It had two horns like a lamb, but it spoke like a dragon. 12It exercised all the authority of the first beast on its behalf, and made the earth and its inhabitants worship the first beast, whose fatal wound had been healed. 13And it performed great signs, even causing fire to come down from heaven to the earth in full view of the people. 14Because of the signs it was given power to perform on behalf of the first beast, it deceived the inhabitants of the earth. It ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. 15The second beast was given power to give breath to the image of the first beast, so that the image could speak and cause all who refused to worship the image to be killed. 16It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads, 17so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name.

18This calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man.13:18 Or is humanity’s number That number is 666.