Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 52

Historisk oversigt over Jerusalems fald

1Zidkija var 21 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 11 år. Hans mor hed Hamutal og var datter af Jirmeja fra byen Libna. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, ligesom Jojakim havde gjort. Til sidst var Jerusalems og Judas oprør og ugudelighed blevet så voldsom, at Herren var nødt til at straffe dem og sende dem i eksil. Det varede ikke længe, før Zidkija gjorde oprør imod den babyloniske konge.

Derfor mobiliserede kong Nebukadnezar igen sin hær og drog mod Jerusalem. I kong Zidkijas niende regeringsår, på den tiende dag i den tiende måned, begyndte den babyloniske hær en svær belejring af byen. De byggede angrebsramper op imod bymuren. Belejringen varede til kong Zidkijas 11. regeringsår. På den niende dag i den fjerde måned af det år var alt spiseligt sluppet op og befolkningen totalt udsultet. På det tidspunkt brød fjenden hul gennem bymuren og den judæiske hær prøvede at flygte. Nogle forlod byen om natten gennem paladsets have, igennem en korridor mellem to mure, ud af en port i bymuren og videre i retning af Jordandalen. Men de babyloniske tropper holdt vagt rundt omkring byen, og de satte efter kong Zidkija og indhentede ham på sletten ved Jeriko. Hans soldater flygtede i alle retninger, men han selv blev fanget og ført til den babyloniske konge i byen Ribla i Hamat-området, hvor han blev anklaget og dømt. 10 Han blev tvunget til at overvære sine sønners og nærmeste embedsmænds henrettelse, 11 hvorefter hans øjne blev stukket ud. Så blev han lagt i lænker og ført til Babylon, hvor han blev holdt fængslet til sin død.

12 På den tiende dag i den femte måned i kong Nebukadnezars 19. regeringsår kom Nebuzaradan til Jerusalem fra Babylon. Nebuzaradan var chef for den babyloniske konges livvagt. 13 Han nedbrændte Herrens tempel, kongens palads og alle byens mest betydningsfulde bygninger, 14 hvorefter han beordrede sine tropper til at rive Jerusalems bymur ned. 15 Så samlede han resten af byens indbyggere, håndværkerne og de, der havde overgivet sig, for at føre dem til Babylon i eksil. 16 Kun de fattigste lod Nebuzaradan blive tilbage, så der var nogen til at dyrke jorden og passe vingårdene.

17 Babylonierne slog templets bronzesøjler, bronzehavet og alle rullebordene i stykker og tog alt metallet med sig hjem til Babylon. 18 De tog alt, hvad der var lavet af bronze: askebakkerne, skovlene, vægesaksene, fadene, skålene og de bronzeredskaber der blev brugt ved ofringerne i templet. 19 Nebuzaradan tog selv, hvad der var af guld og sølvting: skålene, bakkerne til gløder, stænkeskålene, fadene, lysestagerne og de forskellige drikofferskåle. 20 Det hele blev vejet, undtagen de to søjler, bronzehavet, de 12 bronzetyre og rullebordene, som kong Salomon i sin tid havde ladet fremstille til Herrens tempel. De var for store til at blive vejet. 21 Søjlerne var 8,1 m høje og 5,4 m i omkreds. De var hule med en tykkelse på fire fingre. 22 Foroven havde de et søjlehoved på 2,25 m med en dekoration af fletværk og granatæbler i bronze. 23 På siderne var der 96 granatæbler og øverst på søjlehovedet yderligere 100 granatæbler hele vejen rundt.

24 Af tempelpersonalet tog Nebuzaradan følgende krigsfanger: Ypperstepræsten Seraja, andenpræsten Zefanja og de tre dørvogtere. 25 Fra byen tog han den øverstkommanderende officer, en rekrutteringsofficer, syv af kongens tidligere rådgivere og 60 andre betydningsfulde mænd, som var gået under jorden. 26 Han førte disse mænd til den babyloniske konge i Ribla i Hamat-området, 27 hvor de alle blev henrettet. Judas folk var nu ført bort fra deres land og måtte leve i eksil.

28 I Nebukadnezars syvende regeringsår blev i alt 3023 judæere ført i eksil, 29 i hans 18. regeringsår yderligere 832 fanger fra Jerusalem, 30 og i hans 23. regeringsår bortførte Nebuzaradan 745 fanger fra Juda, alt i alt 4600 fanger.

Jojakin får bedre forhold under sit fangenskab

31 Mange år senere kom der en ny konge på tronen i Babylon, som hed Evil-Merodak. Han besluttede at benåde Jojakin og løslade ham fra fængslet. Det skete den 27. dag i den 12. måned i Jojakins 37. år i fangenskab. 32 Den nye konge behandlede Jojakin venligt, bedre end de andre konger, som også var i fangenskab. 33 Jojakin fik nyt tøj i stedet for fangedragten, og han spiste i kongens palads indtil sin dødsdag. 34 Så længe han levede, gav kongen ham fra dag til dag, hvad han havde brug for.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

耶利米書 52

猶大的滅亡

1西底迦二十一歲登基,在耶路撒冷執政十一年。他母親叫哈慕她,是立拿人耶利米的女兒。 西底迦像約雅敬一樣做耶和華視為惡的事。 因此,耶和華向耶路撒冷和猶大的人發怒,把他們從祂面前趕走。

後來,西底迦背叛了巴比倫王。 在他執政第九年十月十日,巴比倫王尼布甲尼撒率領全軍攻打耶路撒冷,在城外紮營,修築圍城的高臺。 城一直被圍困到西底迦執政第十一年。 那年四月九日,城裡饑荒非常嚴重,百姓無糧可吃。 城被攻破,西底迦和士兵便在夜間穿過御花園,從兩城牆中間的門逃往亞拉巴。當時迦勒底人仍四面包圍著城。 迦勒底的軍隊追趕西底迦,在耶利哥平原追上了他。他的軍隊都四散而逃。 迦勒底人擒住西底迦,把他押到哈馬的利比拉去見巴比倫王。巴比倫王在那裡審判他, 10 當著他的面殺了他的眾子和猶大所有的首領, 11 又剜去他的雙眼,用銅鏈鎖著他押往巴比倫,將他終生囚在牢裡。

12 巴比倫王尼布甲尼撒執政第十九年五月十日,他的臣僕——護衛長尼布撒拉旦進入耶路撒冷, 13 放火焚燒耶和華的殿、王宮及城內所有的房屋。他燒毀了所有重要建築。 14 他率領的迦勒底的軍隊拆毀了耶路撒冷四圍的城牆。 15 護衛長尼布撒拉旦擄去最貧窮的人、城中的餘民、投降的人和剩下的技工, 16 只留下一些最貧窮的人,讓他們照料葡萄園、耕種田地。

17 迦勒底人打碎耶和華殿中的銅柱、銅底座和銅海,把銅運往巴比倫, 18 並帶走了盆、鏟、蠟剪、碗、碟及一切獻祭用的銅器。 19 護衛長還帶走了杯、火鼎、碗、盆、燈臺、碟和奠酒的杯等所有金銀器皿。 20 所羅門王為耶和華的殿所造的兩根銅柱、一個銅海、銅海下面的十二頭銅牛,以及一些銅底座,用的銅多得無法計算。 21 兩根銅柱中空,高八米,周長五點三米,銅壁厚四指。 22 銅柱有柱冠,柱冠高二點三米,周圍裝飾著銅網和銅石榴。兩根柱子都一樣。 23 每根銅柱周圍裝飾著九十六個石榴,網子四周共有一百個石榴。

24 護衛長擄走祭司長西萊雅、副祭司長西番亞、三名殿門守衛, 25 又從城中擄走一名將領、王的七個親信、一名負責招兵的書記和六十名平民, 26 把他們帶到利比拉去見巴比倫王。 27 巴比倫王在那裡處死了他們。猶大人就這樣被擄去,離開了家園。

28 以下是尼布甲尼撒擄去的人數:他執政第七年擄去三千零二十三名猶大人; 29 執政第十八年,從耶路撒冷擄去八百三十二人; 30 執政第二十三年,他的護衛長尼布撒拉旦擄去七百四十五名猶大人。總共四千六百人。

31 猶大王約雅斤被擄後第三十七年,即巴比倫王以未·米羅達元年十二月二十五日,巴比倫王恩待約雅斤,釋放了他, 32 並好言相待,使他的地位高過被擄到巴比倫的其他各王。 33 約雅斤脫去了囚服,終生與巴比倫王一起吃飯。 34 在他有生之年,巴比倫王供應他每天的需用,直到他去世。