Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 52

Historisk oversigt over Jerusalems fald

1Zidkija var 21 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 11 år. Hans mor hed Hamutal og var datter af Jirmeja fra byen Libna. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, ligesom Jojakim havde gjort. Til sidst var Jerusalems og Judas oprør og ugudelighed blevet så voldsom, at Herren var nødt til at straffe dem og sende dem i eksil. Det varede ikke længe, før Zidkija gjorde oprør imod den babyloniske konge.

Derfor mobiliserede kong Nebukadnezar igen sin hær og drog mod Jerusalem. I kong Zidkijas niende regeringsår, på den tiende dag i den tiende måned, begyndte den babyloniske hær en svær belejring af byen. De byggede angrebsramper op imod bymuren. Belejringen varede til kong Zidkijas 11. regeringsår. På den niende dag i den fjerde måned af det år var alt spiseligt sluppet op og befolkningen totalt udsultet. På det tidspunkt brød fjenden hul gennem bymuren og den judæiske hær prøvede at flygte. Nogle forlod byen om natten gennem paladsets have, igennem en korridor mellem to mure, ud af en port i bymuren og videre i retning af Jordandalen. Men de babyloniske tropper holdt vagt rundt omkring byen, og de satte efter kong Zidkija og indhentede ham på sletten ved Jeriko. Hans soldater flygtede i alle retninger, men han selv blev fanget og ført til den babyloniske konge i byen Ribla i Hamat-området, hvor han blev anklaget og dømt. 10 Han blev tvunget til at overvære sine sønners og nærmeste embedsmænds henrettelse, 11 hvorefter hans øjne blev stukket ud. Så blev han lagt i lænker og ført til Babylon, hvor han blev holdt fængslet til sin død.

12 På den tiende dag i den femte måned i kong Nebukadnezars 19. regeringsår kom Nebuzaradan til Jerusalem fra Babylon. Nebuzaradan var chef for den babyloniske konges livvagt. 13 Han nedbrændte Herrens tempel, kongens palads og alle byens mest betydningsfulde bygninger, 14 hvorefter han beordrede sine tropper til at rive Jerusalems bymur ned. 15 Så samlede han resten af byens indbyggere, håndværkerne og de, der havde overgivet sig, for at føre dem til Babylon i eksil. 16 Kun de fattigste lod Nebuzaradan blive tilbage, så der var nogen til at dyrke jorden og passe vingårdene.

17 Babylonierne slog templets bronzesøjler, bronzehavet og alle rullebordene i stykker og tog alt metallet med sig hjem til Babylon. 18 De tog alt, hvad der var lavet af bronze: askebakkerne, skovlene, vægesaksene, fadene, skålene og de bronzeredskaber der blev brugt ved ofringerne i templet. 19 Nebuzaradan tog selv, hvad der var af guld og sølvting: skålene, bakkerne til gløder, stænkeskålene, fadene, lysestagerne og de forskellige drikofferskåle. 20 Det hele blev vejet, undtagen de to søjler, bronzehavet, de 12 bronzetyre og rullebordene, som kong Salomon i sin tid havde ladet fremstille til Herrens tempel. De var for store til at blive vejet. 21 Søjlerne var 8,1 m høje og 5,4 m i omkreds. De var hule med en tykkelse på fire fingre. 22 Foroven havde de et søjlehoved på 2,25 m med en dekoration af fletværk og granatæbler i bronze. 23 På siderne var der 96 granatæbler og øverst på søjlehovedet yderligere 100 granatæbler hele vejen rundt.

24 Af tempelpersonalet tog Nebuzaradan følgende krigsfanger: Ypperstepræsten Seraja, andenpræsten Zefanja og de tre dørvogtere. 25 Fra byen tog han den øverstkommanderende officer, en rekrutteringsofficer, syv af kongens tidligere rådgivere og 60 andre betydningsfulde mænd, som var gået under jorden. 26 Han førte disse mænd til den babyloniske konge i Ribla i Hamat-området, 27 hvor de alle blev henrettet. Judas folk var nu ført bort fra deres land og måtte leve i eksil.

28 I Nebukadnezars syvende regeringsår blev i alt 3023 judæere ført i eksil, 29 i hans 18. regeringsår yderligere 832 fanger fra Jerusalem, 30 og i hans 23. regeringsår bortførte Nebuzaradan 745 fanger fra Juda, alt i alt 4600 fanger.

Jojakin får bedre forhold under sit fangenskab

31 Mange år senere kom der en ny konge på tronen i Babylon, som hed Evil-Merodak. Han besluttede at benåde Jojakin og løslade ham fra fængslet. Det skete den 27. dag i den 12. måned i Jojakins 37. år i fangenskab. 32 Den nye konge behandlede Jojakin venligt, bedre end de andre konger, som også var i fangenskab. 33 Jojakin fik nyt tøj i stedet for fangedragten, og han spiste i kongens palads indtil sin dødsdag. 34 Så længe han levede, gav kongen ham fra dag til dag, hvad han havde brug for.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Иер 52

Цедекия – царь Иудеи

1Цедекии был двадцать один год, когда он стал царём, и правил он в Иерусалиме одиннадцать лет. Его мать звали Хамуталь, она была дочерью Иеремии из Ливны. Цедекия делал зло в глазах Вечного, во всём уподобляясь Иоакиму. Иерусалим и Иудея так разгневали Вечного, что Он прогнал их от Себя.

Падение Иерусалима

Цедекия восстал против царя Вавилона. И тогда на девятом году правления Цедекии, в десятый день десятого месяца (15 января 588 г. до н. э.), Навуходоносор, царь Вавилона, двинулся на Иерусалим со всем своим войском. Они расположились станом вокруг города и окружили его осадными сооружениями. Осада города продолжалась до одиннадцатого года правления царя Цедекии.

К девятому дню четвёртого месяца (18 июля 586 г. до н. э.) голод в городе усилился, и у народа не осталось пищи. Тогда в городской стене была пробита брешь, и всё войско бежало. Они покинули город ночью через ворота между двумя стенами, что рядом с царским садом, хотя вавилоняне окружали город. Они бежали к иорданской долине, но вавилонское войско пустилось в погоню за царём Цедекией и настигло его на равнинах у Иерихона. Всё его войско рассеялось, бросив его одного, и он был схвачен. Его привели к царю Вавилона в Ривлу, что в земле Хамата, где царь вынес ему приговор. 10 В Ривле царь Вавилона заколол сыновей Цедекии у него на глазах и перебил всю знать Иудеи. 11 После этого он выколол Цедекии глаза, заковал в бронзовые кандалы и увёл в Вавилон, где держал его в темнице до самого дня его смерти.

12 В десятый день пятого месяца, на девятнадцатом году правления Навуходоносора, царя Вавилона (17 августа 586 г. до н. э.), начальник царской охраны Невузарадан, слуга царя Вавилона, прибыл в Иерусалим. 13 Он сжёг храм Вечного, царский дворец и все дома Иерусалима. Он сжёг все важные здания. 14 А вавилонское войско под его командованием разрушило все стены, окружавшие Иерусалим. 15 Невузарадан, начальник царской охраны, увёл в плен часть бедного люда и тех, кто оставался в городе, вместе с оставшейся частью ремесленников[a] и перебежчиков, которые переметнулись к царю Вавилона. 16 Но некоторых из бедного люда страны Невузарадан, начальник царской охраны, оставил, чтобы они трудились на виноградниках и полях.

17 Вавилоняне разрушили бронзовые колонны, передвижные подставки и бронзовое «море»[b], которые находились в храме Вечного, и унесли всю бронзу в Вавилон. 18 Ещё они забрали горшки, лопатки, ножницы для фитилей, кропильные чаши, блюда и всю бронзовую утварь, которая использовалась во время храмового служения Вечному. 19 Начальник царской охраны также забрал всё, сделанное из чистого золота и серебра: кубки, сосуды для возжигания благовоний, кропильные чаши, горшки, подсвечники, блюда и чаши для жертвенных возлияний.

20 Бронзы от двух колонн, от «моря» с двенадцатью быками под ним и от передвижных подставок, сделанных царём Сулаймоном для храма Вечного, оказалось больше, чем можно было взвесить. 21 Каждая колонна была девять метров в высоту и шесть метров в окружности; стенки каждой были восемь сантиметров[c] толщиной, а внутри они были полыми. 22 Бронзовая капитель колонны имела два с половиной метра[d] в высоту и была украшена по кругу бронзовой сеткой и плодами гранатового дерева из бронзы. Такой же была и другая колонна с её гранатовыми яблоками. 23 По сторонам было девяносто шесть гранатовых яблок; всего гранатовых яблок, окружавших сетку, было сто.

24 Начальник царской охраны взял в плен главного священнослужителя Сераю, второго после него священнослужителя Софонию и трёх привратников. 25 Из тех, кто ещё оставался в городе, он взял одного сановника, который распоряжался воинами, и семерых царских советников. Ещё он взял писаря, главного в войске, который записывал в войско народ страны, и шестьдесят человек из его людей, которых нашли в городе. 26 Невузарадан, начальник царской охраны, взял их всех и отвёл к царю Вавилона в Ривлу. 27 В Ривле, что в земле Хамата, царь Вавилона велел их казнить.

Так народ Иудеи был уведён в плен из своей земли. 28 Вот количество людей, угнанных Навуходоносором в плен:

в седьмом году его правления (в 597 г. до н. э.) – 3 023 иудея;

29 в восемнадцатом году правления Навуходоносора (в 586 г. до н. э.) – 832 человека были уведены из Иерусалима;

30 в двадцать третьем году его правления (в 581 г. до н. э.) – Невузарадан, начальник царской охраны, угнал в плен 745 иудеев.

Всего – 4 600 человек.

Освобождение Иехонии

31 В тридцать седьмом году пленения Иехонии, царя Иудеи, в том году, когда Эвил-Меродах[e] стал царём Вавилона, он освободил Иехонию, царя Иудеи, из темницы на двадцать пятый день двенадцатого месяца (31 марта 561 г. до н. э.). 32 Он говорил с ним дружелюбно и возвысил его над всеми царями, бывшими с ним в Вавилоне. 33 Иехония сменил свои темничные одежды и остаток своих дней всегда ел за царским столом. 34 Изо дня в день Иехония получал от царя постоянное содержание всю свою жизнь, до самого дня его смерти.

Notas al pie

  1. Иер 52:15 Или: «населения».
  2. Иер 52:17 См. сноску на 27:19.
  3. Иер 52:21 Букв.: «восемнадцать… двенадцать локтей… четыре пальца».
  4. Иер 52:22 Букв.: «пять локтей».
  5. Иер 52:31 Эвил-Меродах, сын и наследник Навуходоносора II, правил с 561 по 560 гг. до н. э. и был свергнут своим зятем Нергал-Сарецером (см. 39:3, 13).