Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 51

1Herren siger: „Jeg sender et ødelæggende stormvejr ind over Babylonien, en voldsom vind midt ind i landet. Befolkningen skal blæses bort som avner, når man renser korn. Fremmede vil angribe fra alle sider, indtil landet er tomt og øde. Når katastrofen rammer dem, vil ingen kunne nå at få rustning på eller spænde buen. Ingen bliver skånet, både unge og ældre bliver dræbt. De faldne ligger overalt i landet, og døde kroppe hober sig op i byernes gader, for jeg er Herren, den Almægtige, og jeg svigter ikke Israel og Juda. Babylonierne bliver straffet for deres mange synder imod Israels hellige Gud.”

Flygt fra Babylonien, alle I fremmede, som blev holdt i fangenskab. Bring jer i sikkerhed, så I ikke også bliver dræbt, når Herren hævner sig på babylonierne og giver dem, hvad de har fortjent. Babylon var som et guldbæger i Herrens hånd, og de fremmede fra alverdens lande blev betaget og beruset af dets storhed. Derfor er de lamslåede og siger: „Pludselig er Babylon faldet og knust. Græd over hendes skæbne. Skaf hende lægende salver, måske er der endnu håb. Vi ville gerne hjælpe hende, hvis vi kunne, men nu kan intet redde hende. Derfor må vi lade hende være og vende hjem til vores eget land. Den straf, Herren sendte mod hende fra Himlen, er så stor, at den ikke kan måles.”

10 Og Judas folk siger: „Herren har givet os oprejsning. Kom, lad os vende hjem til Jerusalem og fortælle om alt, hvad Herren, vores Gud, har gjort.”

11 „Gør pilene spidse og fyld jeres koggere!” siger Herren, for han har gjort medernes konger opsatte på at erobre og ødelægge Babylonien. Det er Herrens hævn over dem, der vanærede hans tempel. 12 „Giv signal til angreb på Babylons mure! Sæt vagter ved portene og hele vejen rundt om muren, så ingen slipper væk. Gør klar til bagholdsangreb.”

Herren vil nu udføre sin plan og gøre alvor af sine trusler. 13 Du prægtige by ved de mange vandområder, du blomstrende handelscentrum, nu er timen kommet, hvor du får din straf. 14 Herren den Almægtige har givet et højtideligt løfte: Jeg vil lade dine fjender oversvømme dig, som var de græshopper, og de vil udstøde vældige sejrsråb.

15 Det var Herren, der med sin vældige styrke, visdom og snilde grundlagde universet, skabte jorden og udspændte himmelhvælvingen. 16 Med sin tordnende røst får han regnen til at styrte ned. Han samler skyerne fra horisonten, skaber lyn og regn, og slipper vinden løs.

17 Alle afgudsdyrkerne er tåbelige, de forstår ingenting. Guldsmedene vil engang skamme sig over at have lavet afgudsbilleder, som er det rene svindel og bedrag. Der er jo ikke gnist af liv i deres afguder. 18 De er nytteløse og latterlige, og en skønne dag bliver de ødelagt.

19 Men Jakobs Gud er helt anderledes. Han er verdens Skaber, og Israel er hans udvalgte folk. Han er den almægtige Gud.

20 „Babylonien, du var mit våben, min kølle,” siger Herren. „Med dig knuste jeg folkeslag og ødelagde riger. 21 Med dig knuste jeg heste og ryttere, stridsvogne og vognkæmpere. 22 Med dig knuste jeg gamle og unge, mænd og kvinder, 23 hyrder og fåreflokke, bønder og kvæg, regenter og guvernører. 24 I judæere har oplevet deres grusomhed i Jerusalem, men I vil nu få at se, hvordan jeg straffer Babylon og det babyloniske folk for deres ondskab.

25 Nu er jeg blevet din fjende, du vældige bjerg, der knuste jordens nationer. Jeg løfter min hånd imod dig og styrter dig ned fra din høje plads, så der kun er en afsvedet bakketop tilbage. 26 Du skal fra nu af ligge øde og forladt, og dine murbrokker vil aldrig blive genbrugt til fundamenter for nye huse, siger Herren.

27 Kald på de andre nationer, så de kan gå i krig mod Babylonien. Lad krigsråbet lyde, tilkald hære fra landene Ararat, Minni og Ashkenaz. Udpeg en angrebsleder, og lad hestene storme frem som sultne græshopper. 28 Lad de mediske konger gøre sig klar til kamp og sende besked til alle guvernørerne i det mediske storrige. Alle hære i hele riget skal mobiliseres.

29 Babylon skælver og vrider sig i smerte, for Herren vil nu gennemføre sin plan, og han giver ikke op, før byen er raseret og lagt øde. 30 Babylons krigere vil opgive at gøre modstand. De gemmer sig i deres fæstninger og ryster som skræmte kvinder. Byens porte vil blive sprængt og husene brændt ned. 31 Fra alle sider kommer der løbere med bud til kongen om, at slaget er tabt. 32 Alle flodovergange er spærrede, marsken står i lys lue, og alle krigerne er panikslagne.”

33 Herren, den Almægtige, Israels Gud, siger: „Babylon er som en tærskeplads, der er stampet til og gjort klar. Om kort tid begynder høsten.”

34 „Kong Nebukadnezar faldt over os,” siger judæerne. „Som et mægtigt havuhyre kom han og slugte os og fyldte sin vom med vores rigdomme. Han åd os rub og stub og slikkede tallerkenen ren. 35 Lad nu Babylon få betalt for de grusomme lidelser, han påførte os. Lad byens befolkning betale prisen for alle dem hos os, der mistede livet.”

36 „Jeg vil kæmpe for jer,” siger Herren til Jerusalem. „Jeg vil føre jeres sag og skaffe jer hævn. Jeg udtørrer Babylons bassiner og stopper byens vandforsyning. 37 Jeg gør Babylon til en ruinbunke, et hjemsted for sjakaler, et eksempel til skræk og advarsel.

38 Babylon plejede at brøle som en løve på rov og knurre som sultne løveunger. 39 Men nu skal den få lov at tømme min vredes bæger, så den drikker sig fra sans og samling. Den vil segne bevidstløs om og aldrig vågne igen, siger Herren. 40 Jeg fører dens befolkning til slagtebænken, som var de får eller geder.

41 Tænk, Babylon er faldet, den store, stolte by, som alle jordens lande beundrede. Babylons undergang har rystet hele verden. 42 Et hav af krigere skyllede hen over Babylon og jævnede den med jorden. 43 Nu ligger alle bydele i ruiner. De er øde og forladte som en ørken, hvor ingen bor, og hvor ingen rejser igennem. 44 Jeg straffer Bel, Babylons gud, og river byttet ud af gabet på ham. Folkeslagene skal ikke længere komme langvejsfra for at dyrke ham. Babylons mure er faldet.

45 Mit folk, flygt ud af Babylon. Bring jer i sikkerhed. Søg i dækning for den straf, jeg vil ramme byen med. 46 Men lad jer ikke skræmme af de rygter, I hører. Der vil hele tiden være nye rygter, år efter år, om voldelige begivenheder og lande, der bekriger hinanden. 47 Snart vil jeg straffe babylonierne og deres afguder. Hele landet vil blive ydmyget, og de faldne vil fylde gaderne. 48 Himlen og jorden skal fryde sig, når hærene fra nord vælter ind over landet, siger Herren. 49 Babyloniens hær dræbte Israels folk og andre folkeslag ud over jorden. Nu står Babylonien selv for tur. 50 Flygt fra krigens rædsler, mit folk. Stands ikke op for se på det. Tænk på jeres Gud, skønt I er i et fjernt land, og glem ikke Jerusalem.

51 I siger, at I er blevet hånet og ydmyget, fordi fremmede folkeslag vanærede Herrens hellige tempel. 52 Ja, men snart vil jeg hævne mig på Babyloniens afguder, og der skal lyde stønnen fra sårede over hele landet. 53 Selv om Babylon forsøger at klatre op på den højeste tinde og befæster sine forsvarsværker, vil jeg sende en hær imod byen, som vil udslette den,” siger Herren.

54 Hør! Dødsskriget stiger op fra Babylon, hele Babyloniens land er brudt sammen. 55 Det er Herren, som angriber Babylons befolkning og lukker munden på deres praleri. Fjendehære skyller ind over landet som brusende bølger, og der høres krigslarm i byen. 56 Ødelæggelsen trænger ind i byen, overrumpler dens stolte krigere og brækker deres buer, for Herren er en Gud, som straffer mennesker for deres ondskab.

57 „Alle landets ledere og vismænd skal tømme min vredes bæger,” siger Kongen, Herren, den Almægtige. „Alle guvernører, stormænd og krigere får min vrede at føle. De segner om for aldrig at vågne igen. 58 Babylons brede bymur skal jævnes med jorden, og de høje porte skal brænde ned til grunden. Folkenes slid er forgæves, for det hele bliver flammernes bytte.”

Jeremiasʼ budskaber bliver sendt til Babylonien

59-61 Kong Zidkija af Juda blev i sit fjerde regeringsår kaldt til Babylon, og hans kvartermester Seraja, søn af Nerija, som var søn af Maseja, skulle ledsage ham. Jeremias skrev så alle domsprofetierne om Babylon ned, gav bogrullen til Seraja og sagde til ham: „Så snart du kommer til Babylon, skal du oplæse ordene i bogrullen for folk der 62 og fremsige følgende ord: ‚Herre, du har sagt, at du vil jævne Babylon med jorden, så den fremover skal ligge ubeboet hen.’ 63 Når du har læst hele bogrullen op, skal du kaste den i Eufratfloden 64 og sige: ‚Sådan skal det gå Babylon: Hun skal synke og aldrig komme op til overfladen igen, for Herren har besluttet at straffe hende.’ ”

Her slutter Jeremiasʼ budskaber.

New International Reader's Version

Jeremiah 51

1The Lord says,

“I will stir up the spirits of destroyers.
    They will march out against Babylon and its people.
I will send other nations against it
    to separate the straw from the grain.
    I will send them to destroy Babylon completely.
They will oppose it on every side.
    At that time it will be destroyed.
Do not let its soldiers get their bows ready to use.
    Do not let them put on their armor.
Do not spare their young men.
    Destroy their armies completely.
They will fall down dead in Babylon.
    They will receive deadly wounds in its streets.
The land of Israel and Judah is full of guilt.
    Its people have sinned against me.
But I have not deserted them. I am their God.
    I am the Lord who rules over all.
    I am the Holy One of Israel.

“People of Judah, run away from Babylon!
    Run for your lives!
    Do not be destroyed because of the sins of its people.
It is time for me to pay them back.
    I will punish them for what they have done.
Babylon was like a gold cup in my hand.
    That city made the whole earth drunk.
The nations drank its wine.
    So now they have gone crazy.
Babylon will suddenly fall and be broken.
    Weep for it!
Get healing lotion for its pain.
    Perhaps it can be healed.

“The nations say, ‘We would have healed Babylon.
    But it can’t be healed.
So let’s leave it. Let’s each go to our own land.
    Babylon’s sins reach all the way to the skies.
    They rise up as high as the heavens.’

10 “The people of Judah say,
    ‘The Lord has made things right for us again.
So come. Let’s tell in Zion
    what the Lord our God has done.’

11 “I have stirred up you kings of the Medes.
    So sharpen your arrows!
Get your shields!
    I plan to destroy Babylon.
I will pay the Babylonians back.
    They have destroyed my temple.
12 Lift up a banner! Attack Babylon’s walls!
    Put more guards on duty!
Station more of them to watch over you!
    Hide and wait to attack them!
I will do what I have planned.
    I will do what I have decided to do
    against the people of Babylon.
13 You who live by the rivers of Babylon,
    your end has come.
You who are rich in treasures,
    it is time for you to be destroyed.
14 I am the Lord who rules over all.
    I have made a promise in my own name.
I have said, ‘I will certainly fill your land with soldiers.
    They will be as many as a huge number of locusts.
They will win the battle over you.
    They will shout for joy.’

15 “I used my power to make the earth.
    I used my wisdom to set the world in place.
    I used my understanding to spread out the heavens.
16 When I thunder, the waters in the heavens roar.
    I make clouds rise from one end of the earth to the other.
I send lightning with the rain.
    I bring out the wind from my storerooms.

17 “No one has any sense.
    No one knows anything.
Everyone who works with gold is put to shame
    by his wooden gods.
His metal gods are fakes.
    They can’t even breathe.
18 They are worthless, and people make fun of them.
    When I judge them, they will be destroyed.
19 But I, the God of Jacob, am not like them.
    I give my people everything they need.
    I can do this because I made everything, including Israel.
They are the people who belong to me.
    My name is the Lord Who Rules Over All.

20 “Babylon, you are my war club.
    You are my weapon for battle.
I use you to destroy nations.
    I use you to wipe out kingdoms.
21 I use you to destroy horses and their riders.
    I use you to destroy chariots and their drivers.
22 I use you to destroy men and women.
    I use you to destroy old people and young people.
    I use you to destroy young men and young women.
23 I use you to destroy shepherds and their flocks.
    I use you to destroy farmers and their oxen.
    I use you to destroy governors and officials.

24 “Judah, I will pay Babylon back. You will see it with your own eyes. I will pay back all those who live in Babylon. I will pay them back for all the wrong things they have done in Zion,” announces the Lord.

25 “Babylon, I am against you.
    Your kingdom is like a destroying mountain.
    You have destroyed the whole earth,”
    announces the Lord.
“I will reach out my hand against you.
    I will roll you off the cliffs.
    I will make you like a mountain that has been burned up.
26 No rock will be taken from you to be used
    as the most important stone for a building.
No stones will be taken from you
    to be used for a foundation.
Your land will be empty forever,”
    announces the Lord.

27 “Nations, lift up a banner in the land of Babylon!
    Blow a trumpet among yourselves!
Prepare yourselves for battle against Babylon.
    Send the kingdoms
    of Ararat, Minni and Ashkenaz against it.
Appoint a commander against it.
    Send many horses against it.
    Let them be as many as a huge number of locusts.
28 Prepare yourselves for battle against Babylon.
    Prepare the kings of the Medes.
Prepare their governors and all their officials.
    Prepare all the countries they rule over.
29 The Babylonians tremble and shake with fear.
    My plans against them stand firm.
I plan to destroy their land completely.
    Then no one will live there.
30 Babylon’s soldiers have stopped fighting.
    They remain in their forts.
Their strength is all gone.
    They have become weak.
Their buildings are set on fire.
    The metal bars that lock their gates are broken.
31 One messenger after another
    comes to the king of Babylon.
All of them announce that
    his entire city is captured.
32 The places where people go across the Euphrates River have been captured.
    The swamps have been set on fire.
    And the soldiers are terrified.”

33 The Lord who rules over all is the God of Israel. He says,

“The city of Babylon is like a threshing floor
    when cattle are walking on it.
    The time to destroy it will soon come.”

34 The people of Jerusalem say,
“Nebuchadnezzar, the king of Babylon, has destroyed us.
    He has thrown us into a panic.
    He has emptied us out like a jar.
Like a snake he has swallowed us up.
    He has filled his stomach with our rich food.
    Then he has spit us out of his mouth.”
35 The people continue, “May the people of Babylon
    pay for the harmful things they have done to us.
May those who live in Babylon
    pay for spilling the blood of our people.”
    That’s what the people who live in Zion say.

36 So the Lord says,

“I will stand up for you.
    I will pay the Babylonians back for what they did to you.
I will dry up their water supply.
    I will make their springs run dry.
37 Babylon will have all its buildings knocked down.
    It will be a home for wild dogs.
No one will live there.
    People will be shocked at it.
    They will make fun of it.
38 All its people roar like young lions.
    They growl like lion cubs.
39 They are stirred up.
    So I will set a feast in front of them.
    I will make them drunk.
And they will shout and laugh.
    But then they will lie down and die.
    They will never wake up,”
    announces the Lord.
40 “I will lead them down like lambs to be put to death.
    They will be like rams and goats that have been killed.

41 “Babylon will be captured!
    The whole earth was very proud of it.
But it will be taken over by others!
    It will be a deserted place among the nations.
42 Babylon’s enemies will sweep over it like an ocean.
    Like roaring waves they will cover it.
43 The towns of Babylon will be empty.
    It will become a dry and desert land.
No one will live there.
    No one will even travel through it.
44 I will punish the god named Bel in Babylon.
    I will make Bel spit out what he has swallowed.
The nations will not come and worship him anymore.
    And Babylon’s walls will fall down.

45 “Come out of there, my people!
    Run for your lives!
    Run away from my great anger.
46 You will hear about terrible things
    that are happening in Babylon.
    But do not lose hope. Do not be afraid.
You will hear one thing this year.
    And you will hear something else next year.
You will hear about awful things in the land.
    You will hear about one ruler fighting against another.
47 I will punish the gods of Babylon.
    That time will certainly come.
Then the whole land will be full of shame.
    Its people will lie down and die there.
48 So heaven and earth and everything in them will shout for joy.
    They will be glad because of what will happen to Babylon.
Armies will attack it from the north.
    And they will destroy it,”
    announces the Lord.

49 “Babylon’s people have killed my people Israel.
    They have also killed people all over the earth.
    So now Babylon itself must fall.
50 You who have not been killed in the war against Babylon,
    leave! Do not wait!
In a land far away remember me.
    And think about Jerusalem.”

51 The people of Judah reply, “No one honors us anymore.
    People make fun of us.
    Our faces are covered with shame.
People from other lands have entered
    the holy places of the Lord’s house.”

52 “But the days are coming,” announces the Lord.
    “At that time I will punish the gods of Babylon.
And all through its land
    wounded people will groan.
53 What if Babylon reached all the way to the heavens?
    What if it made its high walls even stronger?
    I would still send destroyers against it,”
    announces the Lord.

54 “The noise of people screaming comes from Babylon.
    A terrible sound comes from its land.
    It is the sound of a mighty city being destroyed.
55 I will destroy Babylon.
    I will put an end to all its noise.
Waves of enemies will sweep through it like great waters.
    The roar of their voices will fill the air.
56 A destroying army will come against Babylon.
    The soldiers in the city will be captured.
    Their bows will be broken.
I am the Lord God who pays people back.
    I will pay them back in full.
57 I will make Babylon’s officials and wise men drunk.
    I will do the same thing to its governors, officers and soldiers.
They will lie down and die. They will never wake up,”
    announces the King. His name is the Lord Who Rules Over All.

58 The Lord who rules over all says,

“Babylon’s thick walls will fall down flat.
    Its high gates will be set on fire.
The nations wear themselves out for no reason at all.
    Their hard work will only be burned up in the flames.”

59 Jeremiah the prophet gave a message to the staff officer Seraiah, the son of Neriah. Neriah was the son of Mahseiah. Jeremiah told Seraiah to take the message with him to Babylon. Seraiah went there with Zedekiah, the king of Judah. He left in the fourth year of Zedekiah’s rule. 60 Jeremiah had written about all the trouble that would come on Babylon. He had written it down on a scroll. It included everything that had been recorded about Babylon. 61 Jeremiah said to Seraiah, “When you get to Babylon, here’s what I want you to do. Make sure that you read all these words out loud. 62 Then say, ‘Lord, you have said you will destroy this place. You have said that no people or animals will live here. It will be empty forever.’ 63 Finish reading the scroll. Tie a stone to it. Throw it into the Euphrates River. 64 Then say, ‘In the same way, Babylon will sink down. It will never rise again. That is because I will bring such horrible trouble on it. And its people will fall along with it.’ ”

The words of Jeremiah end here.