Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 51

1Herren siger: „Jeg sender et ødelæggende stormvejr ind over Babylonien, en voldsom vind midt ind i landet. Befolkningen skal blæses bort som avner, når man renser korn. Fremmede vil angribe fra alle sider, indtil landet er tomt og øde. Når katastrofen rammer dem, vil ingen kunne nå at få rustning på eller spænde buen. Ingen bliver skånet, både unge og ældre bliver dræbt. De faldne ligger overalt i landet, og døde kroppe hober sig op i byernes gader, for jeg er Herren, den Almægtige, og jeg svigter ikke Israel og Juda. Babylonierne bliver straffet for deres mange synder imod Israels hellige Gud.”

Flygt fra Babylonien, alle I fremmede, som blev holdt i fangenskab. Bring jer i sikkerhed, så I ikke også bliver dræbt, når Herren hævner sig på babylonierne og giver dem, hvad de har fortjent. Babylon var som et guldbæger i Herrens hånd, og de fremmede fra alverdens lande blev betaget og beruset af dets storhed. Derfor er de lamslåede og siger: „Pludselig er Babylon faldet og knust. Græd over hendes skæbne. Skaf hende lægende salver, måske er der endnu håb. Vi ville gerne hjælpe hende, hvis vi kunne, men nu kan intet redde hende. Derfor må vi lade hende være og vende hjem til vores eget land. Den straf, Herren sendte mod hende fra Himlen, er så stor, at den ikke kan måles.”

10 Og Judas folk siger: „Herren har givet os oprejsning. Kom, lad os vende hjem til Jerusalem og fortælle om alt, hvad Herren, vores Gud, har gjort.”

11 „Gør pilene spidse og fyld jeres koggere!” siger Herren, for han har gjort medernes konger opsatte på at erobre og ødelægge Babylonien. Det er Herrens hævn over dem, der vanærede hans tempel. 12 „Giv signal til angreb på Babylons mure! Sæt vagter ved portene og hele vejen rundt om muren, så ingen slipper væk. Gør klar til bagholdsangreb.”

Herren vil nu udføre sin plan og gøre alvor af sine trusler. 13 Du prægtige by ved de mange vandområder, du blomstrende handelscentrum, nu er timen kommet, hvor du får din straf. 14 Herren den Almægtige har givet et højtideligt løfte: Jeg vil lade dine fjender oversvømme dig, som var de græshopper, og de vil udstøde vældige sejrsråb.

15 Det var Herren, der med sin vældige styrke, visdom og snilde grundlagde universet, skabte jorden og udspændte himmelhvælvingen. 16 Med sin tordnende røst får han regnen til at styrte ned. Han samler skyerne fra horisonten, skaber lyn og regn, og slipper vinden løs.

17 Alle afgudsdyrkerne er tåbelige, de forstår ingenting. Guldsmedene vil engang skamme sig over at have lavet afgudsbilleder, som er det rene svindel og bedrag. Der er jo ikke gnist af liv i deres afguder. 18 De er nytteløse og latterlige, og en skønne dag bliver de ødelagt.

19 Men Jakobs Gud er helt anderledes. Han er verdens Skaber, og Israel er hans udvalgte folk. Han er den almægtige Gud.

20 „Babylonien, du var mit våben, min kølle,” siger Herren. „Med dig knuste jeg folkeslag og ødelagde riger. 21 Med dig knuste jeg heste og ryttere, stridsvogne og vognkæmpere. 22 Med dig knuste jeg gamle og unge, mænd og kvinder, 23 hyrder og fåreflokke, bønder og kvæg, regenter og guvernører. 24 I judæere har oplevet deres grusomhed i Jerusalem, men I vil nu få at se, hvordan jeg straffer Babylon og det babyloniske folk for deres ondskab.

25 Nu er jeg blevet din fjende, du vældige bjerg, der knuste jordens nationer. Jeg løfter min hånd imod dig og styrter dig ned fra din høje plads, så der kun er en afsvedet bakketop tilbage. 26 Du skal fra nu af ligge øde og forladt, og dine murbrokker vil aldrig blive genbrugt til fundamenter for nye huse, siger Herren.

27 Kald på de andre nationer, så de kan gå i krig mod Babylonien. Lad krigsråbet lyde, tilkald hære fra landene Ararat, Minni og Ashkenaz. Udpeg en angrebsleder, og lad hestene storme frem som sultne græshopper. 28 Lad de mediske konger gøre sig klar til kamp og sende besked til alle guvernørerne i det mediske storrige. Alle hære i hele riget skal mobiliseres.

29 Babylon skælver og vrider sig i smerte, for Herren vil nu gennemføre sin plan, og han giver ikke op, før byen er raseret og lagt øde. 30 Babylons krigere vil opgive at gøre modstand. De gemmer sig i deres fæstninger og ryster som skræmte kvinder. Byens porte vil blive sprængt og husene brændt ned. 31 Fra alle sider kommer der løbere med bud til kongen om, at slaget er tabt. 32 Alle flodovergange er spærrede, marsken står i lys lue, og alle krigerne er panikslagne.”

33 Herren, den Almægtige, Israels Gud, siger: „Babylon er som en tærskeplads, der er stampet til og gjort klar. Om kort tid begynder høsten.”

34 „Kong Nebukadnezar faldt over os,” siger judæerne. „Som et mægtigt havuhyre kom han og slugte os og fyldte sin vom med vores rigdomme. Han åd os rub og stub og slikkede tallerkenen ren. 35 Lad nu Babylon få betalt for de grusomme lidelser, han påførte os. Lad byens befolkning betale prisen for alle dem hos os, der mistede livet.”

36 „Jeg vil kæmpe for jer,” siger Herren til Jerusalem. „Jeg vil føre jeres sag og skaffe jer hævn. Jeg udtørrer Babylons bassiner og stopper byens vandforsyning. 37 Jeg gør Babylon til en ruinbunke, et hjemsted for sjakaler, et eksempel til skræk og advarsel.

38 Babylon plejede at brøle som en løve på rov og knurre som sultne løveunger. 39 Men nu skal den få lov at tømme min vredes bæger, så den drikker sig fra sans og samling. Den vil segne bevidstløs om og aldrig vågne igen, siger Herren. 40 Jeg fører dens befolkning til slagtebænken, som var de får eller geder.

41 Tænk, Babylon er faldet, den store, stolte by, som alle jordens lande beundrede. Babylons undergang har rystet hele verden. 42 Et hav af krigere skyllede hen over Babylon og jævnede den med jorden. 43 Nu ligger alle bydele i ruiner. De er øde og forladte som en ørken, hvor ingen bor, og hvor ingen rejser igennem. 44 Jeg straffer Bel, Babylons gud, og river byttet ud af gabet på ham. Folkeslagene skal ikke længere komme langvejsfra for at dyrke ham. Babylons mure er faldet.

45 Mit folk, flygt ud af Babylon. Bring jer i sikkerhed. Søg i dækning for den straf, jeg vil ramme byen med. 46 Men lad jer ikke skræmme af de rygter, I hører. Der vil hele tiden være nye rygter, år efter år, om voldelige begivenheder og lande, der bekriger hinanden. 47 Snart vil jeg straffe babylonierne og deres afguder. Hele landet vil blive ydmyget, og de faldne vil fylde gaderne. 48 Himlen og jorden skal fryde sig, når hærene fra nord vælter ind over landet, siger Herren. 49 Babyloniens hær dræbte Israels folk og andre folkeslag ud over jorden. Nu står Babylonien selv for tur. 50 Flygt fra krigens rædsler, mit folk. Stands ikke op for se på det. Tænk på jeres Gud, skønt I er i et fjernt land, og glem ikke Jerusalem.

51 I siger, at I er blevet hånet og ydmyget, fordi fremmede folkeslag vanærede Herrens hellige tempel. 52 Ja, men snart vil jeg hævne mig på Babyloniens afguder, og der skal lyde stønnen fra sårede over hele landet. 53 Selv om Babylon forsøger at klatre op på den højeste tinde og befæster sine forsvarsværker, vil jeg sende en hær imod byen, som vil udslette den,” siger Herren.

54 Hør! Dødsskriget stiger op fra Babylon, hele Babyloniens land er brudt sammen. 55 Det er Herren, som angriber Babylons befolkning og lukker munden på deres praleri. Fjendehære skyller ind over landet som brusende bølger, og der høres krigslarm i byen. 56 Ødelæggelsen trænger ind i byen, overrumpler dens stolte krigere og brækker deres buer, for Herren er en Gud, som straffer mennesker for deres ondskab.

57 „Alle landets ledere og vismænd skal tømme min vredes bæger,” siger Kongen, Herren, den Almægtige. „Alle guvernører, stormænd og krigere får min vrede at føle. De segner om for aldrig at vågne igen. 58 Babylons brede bymur skal jævnes med jorden, og de høje porte skal brænde ned til grunden. Folkenes slid er forgæves, for det hele bliver flammernes bytte.”

Jeremiasʼ budskaber bliver sendt til Babylonien

59-61 Kong Zidkija af Juda blev i sit fjerde regeringsår kaldt til Babylon, og hans kvartermester Seraja, søn af Nerija, som var søn af Maseja, skulle ledsage ham. Jeremias skrev så alle domsprofetierne om Babylon ned, gav bogrullen til Seraja og sagde til ham: „Så snart du kommer til Babylon, skal du oplæse ordene i bogrullen for folk der 62 og fremsige følgende ord: ‚Herre, du har sagt, at du vil jævne Babylon med jorden, så den fremover skal ligge ubeboet hen.’ 63 Når du har læst hele bogrullen op, skal du kaste den i Eufratfloden 64 og sige: ‚Sådan skal det gå Babylon: Hun skal synke og aldrig komme op til overfladen igen, for Herren har besluttet at straffe hende.’ ”

Her slutter Jeremiasʼ budskaber.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Иер 51

1Так говорит Вечный:

– Я поднимаю губительный вихрь[a]
    на Вавилон и его жителей[b].
Я пошлю в Вавилон иноземцев;
    они развеют его и разграбят его землю,
обступят его со всех сторон
    в день бедствий.
Не давайте лучнику натянуть лук,
    не давайте надеть кольчугу.
Не щадите юношей Вавилона,
    полностью истребите его войско.
Падут они мёртвыми в Вавилоне,
    смертельно ранеными на его улицах.

Ведь Исроил с Иудеей не оставлены
    их Богом, Вечным, Повелителем Сил,
хотя их земля[c] и полна греха
    перед святым Богом Исроила.
Бегите из Вавилона!
    Спасайтесь бегством,
    чтобы не погибнуть за его грехи!
Настало время возмездия Вечного;
    Он воздаст Вавилону по заслугам.
Вавилон был золотым кубком в руке Вечного;
    он напоил всю землю.
Народы пили его вино,
    и вот они безумствуют.
Вавилон внезапно падёт и погибнет.
    Рыдайте о нём!
Принесите бальзам для его ран,
    может быть, он исцелится.

– Мы лечили Вавилон,
    но нет ему исцеления.
Оставим его, и пусть каждый идёт в свою землю,
    так как его кара достигла небес,
    поднялась до облаков.

10 – Вечный оправдал нас!
    Пойдём и поведаем на Сионе
    о делах Вечного, нашего Бога.

11 Точите стрелы,
    готовьте щиты!
Вечный распалил царей Мидии,
    потому что решил погубить Вавилон.
Это возмездие Вечного!
    Это возмездие за Его храм!
12 Поднимите боевое знамя против стен Вавилона!
    Усильте охрану,
расставьте дозорных,
    устройте засаду!
Что Вечный задумал, то Он и сделает,
    что Он сказал о жителях Вавилона, то и исполнит.
13 Ты живёшь у великих вод,
    богат сокровищами,
но близок твой конец,
    пришло твоё время.
14 Клянётся Собой Вечный, Повелитель Сил:
«Непременно наполню тебя войсками, Вавилон,
    как пожирающей саранчой,
    и они поднимут против тебя победный клич».

15 Он создал землю Своим могуществом,
    утвердил мир Своей мудростью,
    распростёр небеса Своим разумом.
16 Когда Он возвышает голос, шумят небесные воды;
    Он поднимает тучи с края земли.
Он посылает молнии среди ливня
    и выпускает ветер из Своих кладовых.

17 Все люди глупы и нет у них знания;
    всякий плавильщик позорит себя своими идолами.
Его изваяния лживы,
    и нет в них дыхания.
18 Они ничтожны и смешны;
    пробьёт их час, и они будут разрушены.
19 Но Вечный, Удел Якуба, не таков, как они,
    потому что Он – Творец всего,
и Исроил – народ Его наследия;
    Вечный, Повелитель Сил, – вот Его имя.

20 – Ты, Вавилон, – Моя булава,
    оружие для сражений;
тобой Я сокрушу народы,
    тобой Я погублю царства;
21 тобой Я сокрушу и коня, и всадника,
    тобой Я сокрушу и колесницу, и возничего;
22 тобой Я сокрушу и мужчин, и женщин,
    тобой Я сокрушу и стариков, и юных,
    тобой Я сокрушу и юношей, и девушек;
23 тобой Я сокрушу и пастуха, и стадо,
    тобой Я сокрушу и пахаря, и волов,
    тобой Я сокрушу и правителей, и наместников.

24 – На ваших глазах Я воздам Вавилону и всем, кто живёт в землях вавилонян, за всё зло, какое они причинили Иерусалиму[d], – возвещает Вечный.

25 – Я против тебя, гора погибели,
    что губит всю землю, –
        возвещает Вечный. –
Я простру на тебя Свою руку
    и низвергну тебя со скал;
    Я сделаю тебя обгорелой горой.
26 Не возьмут из тебя ни камня на угол,
    ни камня на фундамент;
    ты будешь пребывать в вечном запустении, –
        возвещает Вечный. –

27 Поднимите боевое знамя над страной!
    Трубите в рог среди народов!
Подготовьте народы к войне с Вавилоном;
    созовите эти царства, чтобы восстать против него:
    Арарат и Минни с Ашкеназом.
Поставьте военачальника против него;
    пошлите конницу, как стаю саранчи.
28 Приготовьте народы к войне с Вавилоном:
    царей Мидии,
их наместников, их начальников
    и все подвластные им края.
29 Земля содрогается и трепещет;
    сбываются замыслы Вечного о Вавилоне –
превратить вавилонский край в пустыню,
    где никто не будет жить.
30 Перестали сражаться вавилонские воины
    и сидят в своих крепостях.
Они истощены,
    стали трусливы, как женщины.
Дома Вавилона сожжены,
    засовы его ворот сломаны.
31 Гонец сменяет гонца,
    и вестник идёт за вестником,
чтобы возвестить царю Вавилона,
    что весь его город взят,
32 что броды уже захвачены,
    что укрепления горят
    и воины в ужасе.

33 Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исроила:

– Дочь Вавилона подобна гумну,
    когда люди обмолачивают на нём зерно;
    скоро настанет время её жатвы.

34 – Навуходоносор, царь Вавилона, пожирал нас,
    привёл нас в замешательство,
    сделал нас пустым кувшином.
Он глотал нас, как дракон;
    набивал свой живот нашими сластями,
    но потом извергнул нас.
35 Пусть воздастся Вавилону за жестокость против нас[e], –
    скажут жители Сиона. –
Пусть воздастся за нашу кровь живущим в стране вавилонян, –
    скажут жители Иерусалима.

36 Поэтому так говорит Вечный:

– Я заступлюсь за вас
    и отомщу за вас.
Я осушу вавилонские реки
    и иссушу его источники.
37 Вавилон станет грудой развалин,
    логовом шакалов,
ужасом и посмешищем,
    необитаемой землёй.
38 Заревут его жители вместе, как львы,
    зарычат, словно львята.
39 Когда они разгорячатся,
    Я устрою им пир и напою их,
чтобы они развеселились
    и потом уснули вечным сном,
    и не проснулись больше, –
        возвещает Вечный. –
40 Сведу их, как ягнят на убой,
    как овец с козлами.

41 О, как будет взят Вавилон[f],
    захвачена слава всей земли!
Каким ужасом явится Вавилон
    среди народов!
42 Море поднимется над Вавилоном,
    и ревущие волны покроют его.
43 Его города станут пустынями,
    иссохшей и безлюдной землёй,
землёй, где никто не живёт,
    по которой никто не ходит.
44 Я накажу Бела[g] в Вавилоне
    и заставлю его извергнуть проглоченное.
Не будут больше стекаться к нему народы,
    и падут вавилонские стены.

45 Выходи, Мой народ, из Вавилона!
    Спасайся бегством от Моего пылающего гнева!
46 Не падай духом,
    не бойся слухов,
    что ходят в стране;
в этом году – один слух,
    в следующем – другой;
слухи о зверствах в стране,
    о ссорах правителей.
47 Ведь непременно настанут дни,
    когда Я накажу идолов Вавилона.
Вся его земля будет опозорена,
    и падут там все поражёнными.
48 А небо, земля и всё, что на ней,
    будут кричать от радости,
потому что разорители Вавилона
    явятся с севера, –
        возвещает Вечный. –

49 Падёт Вавилон, потому что убивал исроильтян
    и другие народы по всей земле.
50 Уцелевшие от меча,
    уходите, не мешкайте!
Помните Вечного в дальнем краю
    и думайте об Иерусалиме.

51 – Мы устыдились,
    когда услышали оскорбления,
и позор покрыл наши лица,
    когда иноземцы вошли
    в святыни дома Вечного.

52 – Но наступают дни, – возвещает Вечный, –
    когда Я накажу идолов Вавилона,
    и по всей его земле застонут раненые.
53 Даже если поднимется Вавилон до небес
    и укрепит свои высокие крепости,
    Я пошлю на него разорителей, –
        возвещает Вечный.

54 Звук вопля донесётся из Вавилона,
    звук великого разрушения – из земли вавилонян.
55 Погубит Вечный Вавилон
    и заставит его великий шум умолкнуть.
Враги его заревут, как волны могучих вод,
    разнесётся шум их голосов.
56 Опустошитель придёт в Вавилон;
    его воины будут захвачены,
    их луки будут сломаны.
Ведь Вечный – это Бог воздаяния,
    Он воздаёт сполна.

57 – Я напою его вождей и мудрецов,
    наместников, начальников и воинов,
и они уснут вечным сном и не проснутся больше, –
    возвещает Царь, Чьё имя Вечный, Повелитель Сил.

58 Так говорит Вечный, Повелитель Сил:

– Толстые стены Вавилона сровняют с землёй,
    а высокие ворота сожгут дотла.
Народы изнуряют себя напрасно,
    их труды – лишь пища для огня.

59 Вот послание, которое пророк Иеремия вручил главному служащему Сераи, сыну Нерии, сыну Махсеи, когда тот уходил в Вавилон с Цедекией, царём Иудеи, в четвёртом году его правления (в 593 г. до н. э.). 60 Иеремия записал в свиток все бедствия, которым суждено было случиться с Вавилоном – всё, что было записано о Вавилоне.

61 Он сказал Серае:

– Когда придёшь в Вавилон, прочитай все эти слова вслух 62 и скажи: «Вечный, Ты сказал, что погубишь этот край, так что не останется в нём ни человека, ни животного, и земля эта будет лежать в вечном запустении». 63 Дочитав свиток, привяжи к нему камень и брось в реку Евфрат. 64 И скажи: «Так потонет и Вавилон, и он не поднимется больше из-за бедствий, которые Я нашлю на него. И все его жители погибнут».

Здесь кончаются слова Иеремии.

Notas al pie

  1. Иер 51:1 Или: «Я возбуждаю дух губителя».
  2. Иер 51:1 Букв.: «и жителей Лев-Камая». Лев-Камай – криптограмма, обозначающая Вавилон.
  3. Иер 51:5 Или: «а земля вавилонян».
  4. Иер 51:24 Букв.: «Сиону».
  5. Иер 51:35 Или: «против нас и наших детей».
  6. Иер 51:41 Букв.: «Шешах». См. сноску на 25:26.
  7. Иер 51:44 См. сноску на 50:2.