Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 5

Ondskaben i Jerusalem

1Herren fortsatte: „Gå en tur gennem Jerusalems gader og torve og se jer godt omkring. Hvis I kan finde bare én, der er ærlig og søger sandheden, vil jeg skåne byen. Selv når de sværger ved den levende Gud, lyver de.”

„Åh, Herre,” udbrød jeg. „Jeg ved, at du søger efter mennesker, der taler sandhed. Du forsøgte at få dem til at være ærlige ved at straffe dem hårdt, men intet hjalp. Du truede dem med udslettelse, og alligevel nægtede de at omvende sig fra deres synd. De er stivnakkede og ubøjelige. De nægter at lægge kursen om.”

Men så sagde jeg til mig selv: „Deres tåbelighed må skyldes, at de ikke ved, hvad Herren forventer af dem. De stakkels uvidende mennesker kender slet ikke Guds love. Derfor må jeg hellere gå til deres ledere, til dem, der har magt og indflydelse. De ved, hvad Herren forventer, og de kender Guds love.”

Men ak, de havde alle gjort oprør mod Herren og nægtet at adlyde ham. Derfor bliver de angrebet af en løve fra skoven, ulve fra ørkenen skal overfalde dem, leoparder vil ligge på lur ved deres byer, så alle, der vover sig udenfor, bliver revet i stykker. Det er straffen for deres oprør og mangfoldige synder.

Herren fortsatte: „Hvordan skulle jeg kunne tilgive dig, Jerusalem? Alle dine indbyggere har vendt sig fra mig og dyrker afguder, som ikke kan hjælpe dem. Jeg gav mit folk alt, hvad de havde brug for, men alligevel var de utro overfor mig og hengav sig til alle mulige afguder. De er som fede, brunstige hingste, der vrinsker af begær efter naboens hoppe. Bør de ikke få deres velfortjente straf? Skulle jeg lade være at straffe et folk, der opfører sig sådan? 10 Gå I blot hen og ødelæg Judas vingård, dog ikke fuldstændigt. Hug grenene af, for de hører ikke mig til. 11 Israels og Judas folk har svigtet mig totalt. 12 De beskylder mig for at lyve, når de siger: ‚Herren vil ikke straffe os. Der sker ikke noget. Vi behøver ikke at frygte for hungersnød og krig. 13 Profeterne taler tomme ord. Gud har ikke talt til dem. Lad deres trusler ramme dem selv.’ ”

14 Derfor sagde Herren, den Almægtige, til mig: „Fordi de siger sådan, vil jeg gøre det profetiske ord i din mund til en ild, der vil fortære mit folk, som var det pindebrænde.”

15 Derefter gav Herren mig følgende budskab: „Hør efter, mit folk, jeg sender et fremmed folk imod jer. Det er en stormagt, som har eksisteret meget længe, og de taler et sprog, I ikke forstår. 16 Deres krigere er stærke og frygtløse, og deres våben er dødsensfarlige. 17 De vil stjæle jeres høst og jeres mad. De vil slå jeres børn ihjel og stjæle jeres kvæg. De vil ødelægge jeres vingårde og frugthaver. Jeres befæstede byer, som I sætter jeres lid til, vil de lægge i ruiner. 18 Men jeg vil dog ikke tillade, at I bliver udslettet totalt.”

19 Herren sagde derefter til mig: „Når folket spørger, hvordan Herren, deres Gud, kan være så hård imod dem, skal du svare: ‚Fordi I forkastede ham og dyrkede fremmede guder i jeres eget land. Nu bliver I slaver for et fremmed folk i et fremmed land.’

20 Sig til Judas folk, Jakobs efterkommere: 21 ‚Hør her! I er et tåbeligt folk. I har øjne, men ser dog intet. I har ører, men hører dog intet. 22 Har I da slet ingen ærefrygt for mig? siger Herren. I burde ryste af skræk i min nærhed. Det var jo mig, der skabte strandbredden som en grænse for havet, en grænse, det ikke kan overskride. Bølgerne kan bruse så meget de vil, det gør ingen forskel. De kan tordne og drøne, men ikke overskride den grænse, jeg har sat.’

23 Men mit folk har oprørske hjerter. De har vendt sig fra mig og går deres egne veje. 24 De siger ikke længere: ‚Lad os ære Herren, der sender os regn i rette tid, både forår og efterår, så vi får en god høst.’ 25 Nu er jeres mange synder årsag til, at I hverken får regn eller høst, for jeg tager mine velsignelser fra jer.

26 Iblandt mit folk er der onde folk, der sætter fælder for andre mennesker som fuglefængere, der venter på deres bytte. 27 Som fuglefængeren fylder sit bur med fugle, sådan fylder de deres huse med de rigdomme, de har røvet eller bedraget sig til. 28 De er fede, forfinede og fulde af ondskab. De nægter at hjælpe de forældreløse og de svage til at få deres ret. 29 Skulle jeg så bare lade stå til? siger Herren. Skulle jeg ikke straffe et folk, der handler så ondsindet? 30 Det er jo hårrejsende, hvad der sker af uret i Judas land. 31 Profeterne lyver for at være til behag, og præsterne laver deres egne regler. Sådan vil folket åbenbart have det. Men hvad vil I gøre, når straffen rammer jer?

New International Reader's Version

Jeremiah 5

No One Is Honest

1The Lord says, “Go up and down the streets of Jerusalem.
    Look around.
    Think about what you see.
Search through the market.
    See if you can find one honest person who tries to be truthful.
    If you can, I will forgive this city.
They make their promises in my name.
    They say, ‘You can be sure that the Lord is alive.’
    But their promises can’t be trusted.”

Lord, don’t your eyes look for truth?
    You struck down your people.
    But they didn’t feel any pain.
You crushed them.
    But they refused to be corrected.
They made their faces harder than stone.
    They refused to turn away from their sins.
I thought, “The people of
    Jerusalem are foolish.
They don’t know how the Lord wants them to live.
    They don’t know what their God requires of them.
So I will go to the leaders.
    I’ll speak to them.
They should know how the Lord wants them to live.
    They must know what their God requires of them.”
But all of them had broken off the yoke the Lord had put on them.
    They had torn off the ropes he had tied them up with.
So a lion from the forest will attack them.
    A wolf from the desert will destroy them.
A leopard will hide and wait near their towns.
    It will tear to pieces anyone who dares to go out.
Again and again they have refused to obey the Lord.
    They have turned away from him many times.

The Lord says, “Jerusalem, why should I forgive you?
    Your people have deserted me.
They have made their promises in the names of gods
    that are not really gods at all.
I supplied everything they needed.
    But they committed adultery.
    Large crowds went to the houses of prostitutes.
Your people are like stallions that have plenty to eat.
    Their sinful desires are out of control.
    Each of them goes after another man’s wife.
Shouldn’t I punish them for this?”
    announces the Lord.
“Shouldn’t I pay back the nation
    that does these things?

10 “Armies of Babylon, go through their vineyards and destroy them.
    But do not destroy them completely.
Strip off their branches.
    These people do not belong to me.
11 The people of Israel and the people of Judah
    have not been faithful to me at all,”
    announces the Lord.

12 They have told lies about the Lord.
    They said, “He won’t do anything!
No harm will come to us.
    We will never see war or be hungry.
13 The prophets are nothing but wind.
    Their message doesn’t come from the Lord.
    So let what they say will happen be done to them.”

14 The Lord God rules over all. He says to me,

“The people have spoken these words.
    So my words will be like fire in your mouth.
I will make the people like wood.
    And the fire will burn them up.”

15 “People of Israel, listen to me,”
    announces the Lord.
“I am bringing against you
    a nation from far away.
It is an old nation. And it will last for a long time.
    Its people speak a language you do not know.
    You can’t understand what they are saying.
16 The bags they carry their arrows in are like an open grave.
    All their soldiers are mighty.
17 They will eat up your crops and your food.
    They will strike down your sons and daughters.
They will kill your sheep and cattle.
    They will destroy your vines and fig trees.
You trust in your cities that have high walls around them.
    But the people in them will be killed by swords.

18 “In spite of that, even in those days I will not destroy you completely,” announces the Lord. 19 ‘Jeremiah,’ the people will ask, ‘Why has the Lord our God done all this to us?’ Then you will tell them, ‘You have deserted the Lord. You have served other gods in your own land. So now you will serve another nation in a land that is not your own.’

20 “Here is what I want you to announce
    to the people of Jacob.
Tell it in Judah.
    Tell them I say,
21 ‘Listen to this, you foolish people,
    who do not have any sense.
You have eyes, but you do not see.
    You have ears, but you do not hear.
22 Shouldn’t you have respect for me?’
    announces the Lord.
    ‘Shouldn’t you tremble with fear in front of me?
I made the sand to hold the ocean back.
    It will do that forever.
    The ocean can’t go past it.
The waves might roll, but they can’t sweep over it.
    They might roar, but they can’t go across it.
23 But you people have stubborn hearts.
    You refuse to obey me.
You have turned away from me.
    You have gone astray.
24 You do not say to yourselves,
    “Let us have respect for the Lord our God.
He sends rain in the fall and the spring.
    He promises us that the harvest will come
    at the same time each year.”
25 But the things you have done wrong
    have robbed you of these gifts.
Your sins have kept these good things
    far away from you.’

26 “Jeremiah, some of my people are evil.
    They hide and wait just as people hide to catch birds.
    They set traps for people.
27 A hunter uses tricks to fill his cage with birds.
    And my people have filled their houses with a lot of goods.
They have become rich and powerful.
28     They have grown fat and heavy.
    There is no limit to the evil things they do.
In court they do not seek justice.
    They don’t protect the rights of children whose fathers have died.
    They do not stand up for poor people.
29 Shouldn’t I punish them for this?”
    announces the Lord.
“Shouldn’t I pay back the
    nation that does these things?

30 “Something horrible and shocking
    has happened in the land.
31 The prophets prophesy lies.
    The priests rule by their own authority.
And my people love it this way.
    But what will you do in the end?”