Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 49

Profeti imod Ammon

1Det følgende budskab fra Herren drejer sig om Ammons folk: „Hør her, I, der tilbeder afguden Milkom,[a] hvorfor har I overtaget Gads område og bosat jer i deres byer? Er der måske ikke judæiske efterkommere nok til at genbefolke det land, som de fik i arv af mig? I skal få jeres straf, erklærer Herren, for jeg vil sende en hær imod jeres hovedstad Rabba. Den skal forvandles til en ruinbunke, og de omliggende byer skal brændes ned. Så kan Israels folk tage det land tilbage, som I tog fra dem, siger Herren.

Råb højt af sorg, Heshbon, for Aj ligger i ruiner. Græd, Rabbas indbyggere. Klæd jer i sørgedragt, klag og græd. Løb omkring i fortvivlelse og slå jer selv til blods.[b] Milkom bliver sendt i eksil sammen med sine præster og stormænd. I praler af jeres frugtbare dale, men I mister dem snart. I er et oprørsk folk, der stoler på jeres egen magt og rigdom og mener, at ingen tør angribe jer. Men I kan godt holde op med at prale af jeres magt, for den er ved at løbe ud i sandet. Jeg sender ulykke over jer fra alle sider, siger Herren, den Almægtige. I bliver spredt for alle vinde, og ingen vil komme flygtningene til hjælp. Men engang i fremtiden vil jeg genoprejse Ammons folk,” siger Herren.

Profeti imod Edom

Hør, hvad Herren, den Almægtige, siger til Edom: „Hvad er der blevet af alle dine vismænd? Er der ingen rådgivere tilbage i Teman? Dedans indbyggere,[c] løb væk og skjul jer, for når jeg straffer Esaus land, går det også ud over jer. Når man høster druer, efterlader man nogle til de fattige. Selv tyveknægte nøjes med at tage det, de kan bruge. 10-11 Men når jeg straffer Edom, ribber jeg landet for alt. Jeg afslører alle deres skjulesteder, så de ikke kan gemme sig. Jeg vil skåne de forældreløse og enkerne. De kan trygt stole på mig. Men alle andre vil blive udryddet, så ingen længere har børn, familie eller naboer.”

12 Herren siger til Edom: „Når selv de uskyldige lider, hvor meget mere må så ikke de skyldige lide? Du må tage din straf og tømme vredens bæger. 13 Jeg lover højtideligt, at Botzra skal blive til en ruinbunke, man forbander og forhåner, og samme skæbne skal ramme de omliggende landsbyer.”

14 Herren har fortalt mig, at der er sendt bud ud til nationerne om at danne et forbund og rykke ud mod Edom. 15 Herren sagde: „Edom, jeg gør dig til et svagt land, der bliver foragtet af alle. 16 Det, at andre lande frygter dig, er gået dig til hovedet. Din stolthed har bedraget dig. Du har ry for at være uovervindelig, fordi du holder til i klippehuler og bor i bjergene. Men selvom du bygger din rede højt oppe som ørnen, vil jeg styrte dig ned i dybet.

17 En frygtelig skæbne skal overgå dig, Edom. Alle der går forbi, vil standse op og gispe ved synet. 18 Du bliver udslettet og gjort ubeboelig som Sodoma og Gomorra og de omliggende småbyer, siger Herren.

19 Som en løve, der springer ud fra Jordanflodens vildnis og jager fårene væk i alle retninger, vil jeg i et nu jage edomitterne bort fra landet og udpege den leder, jeg har valgt. Hvem kan måle sig med mig? Hvem tør kræve mig til regnskab? Hvilken fyrste kan modsætte sig mine planer? 20 Hør da min plan for Edoms land og Temans indbyggere: Selv børnene slæbes væk, og landet bliver lagt øde. 21 Hele verden vil skælve ved nyheden om Edoms fald. Folkets dødsskrig høres så langt som til Det Røde Hav. 22 Fjenden kredser over Botzra som en ørn, klar til at slå ned på dem. Selv den tapreste kriger ryster af skræk som en fødende kvinde.”

Profeti imod Damaskus

23 Om Damaskus siger Herren: „Byerne Hamat og Arpad er rædselsslagne, for de har hørt om den kommende ødelæggelse. Deres indre er som et oprørt hav i en orkan. 24 Damaskus mister modet, indbyggerne flygter. Byen er slået af rædsel som en fødende kvinde. 25 Ak, du berømte by, du glædens by, du bliver øde og forladt. 26 Dine unge mænd bliver dræbt i gaderne, hele din hær bliver slået på den dag, siger Herren, den Almægtige. 27 Jeg sætter ild til Damaskusʼ bymur, og ilden vil fortære kong Ben-Hadads paladser.”

Profeti imod Kedar og Hatzor

28 Følgende budskab angår beduinstammen Kedar og de, der bor i Hatzor[d] området, som kong Nebukadnezar senere tilintetgjorde.

Herren siger: „Ryk ud imod Kedar, Nebukadnezars hær. Udryd krigerne mod øst. 29 Deres får, geder og telte bliver taget som bytte, alle deres tæpper, redskaber og kameler ligeså. Overalt er der panik, og folk råber højt af skræk. 30 Flygt for livet, siger Herren til dem, der bor i Hatzors område, gem jer, så godt I kan, for kong Nebukadnezar af Babylonien har planer om at udrydde jer.”

31 Herren siger til kong Nebukadnezar: „Gå til angreb på disse selvtilfredse beduinstammer, der bor alene og sorgløse i ørkenen uden mure og porte til at beskytte sig med. 32 Tag deres kameler og kvæg. Jeg sender ulykke over dem fra alle sider og spreder dem for alle vinde. 33 Hatzor bliver ødelagt, så ingen nogen sinde vil bo der igen, bortset fra ørkenens sjakaler.”

Profeti imod Elam

34 Det følgende budskab om Elam gav Herren mig kort efter, at Zidkija var blevet konge i Juda.

35 Herren, den Almægtige siger: „Jeg vil tilintetgøre Elams[e] berømte bueskytter, som har givet dem mange sejre, 36 og bringe fjender over dem fra alle sider, så de spredes for alle vinde. De bliver ført i fangenskab ud over hele verden. 37 Jeg vil sørge for, at Elam gribes af frygt for deres fjender. Min brændende vrede vil bringe ulykke over dem, siger Herren. Jeg sender en hær imod dem, som helt vil rasere deres land. 38 Jeg overtager magten i Elams rige, siger Herren, og styrter deres konge og stormænd. 39 Men engang i fremtiden vil jeg genoprejse Elams folk.”

Notas al pie

  1. 49,1 Det samme som Molek/Molok.
  2. 49,3 Teksten er uklar.
  3. 49,8 En arabisk stamme, som boede sydøst for Edom.
  4. 49,28 Begge menes at være arabiske nomadestammer, der levede i ørkenen øst for Israel. Kedar var søn af Ishmael (1.Mos. 25,13), men Hatzor ved man ikke noget om.
  5. 49,35 Elam var et land med hovedstaden Susa, beliggende i det nuværende sydvestlige Iran.

Nouă Traducere În Limba Română

Ieremia 49

Profeţie împotriva amoniţilor

1Cu privire la amoniţi:

„Aşa vorbeşte Domnul:

«Oare nu mai are Israel fii?
    Oare nu mai are moştenitori?
Atunci de ce a luat Moleh[a] în stăpânire Gadul,
    iar poporul lui îi locuieşte cetăţile?
De aceea, vin zile,
    zice Domnul,
când voi suna strigătul de război
    împotriva Rabei amoniţilor;
ea va ajunge un morman de ruine
    şi satelor dimprejurul ei li se vor da foc.
Atunci Israel îi va izgoni din ţară
    pe cei ce-l izgoniseră, zice Domnul.
Gemi, Heşbonule, căci Ai este distrus!
    Strigaţi, fiice ale Rabei!
Încingeţi-vă cu saci şi bociţi;
    alergaţi încoace şi încolo de-a lungul zidurilor,
căci Moleh se duce în captivitate,
    împreună cu preoţii şi conducătorii lui!
De ce te mândreşti cu văile tale,
    cu văile tale care se revarsă de-atâta belşug?
O, fiică rătăcită,
    tu te încrezi în bogăţiile tale şi zici:
        ‘Cine va veni împotriva mea?’
Iată, voi aduce împotriva ta groază
    din partea tuturor celor din jurul tău, zice Stăpânul, Domnul Oştirilor.
Fiecare dintre voi va fi izgonit
    şi nimeni nu-i va strânge pe fugari.

Dar după aceea, îi voi aduce înapoi pe captivii amoniţilor, zice Domnul.»“

Profeţie împotriva Edomului

Cu privire la Edom:

„Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor:

«Nu mai este înţelepciune în Teman?
    Cei chibzuiţi nu mai au sfaturi?
        A putrezit oare înţelepciunea lor?
Întoarceţi-vă şi fugiţi! Ascundeţi-vă în peşteri adânci,
    voi, cei care locuiţi în Dedan,
căci voi aduce nenorocirea peste Esau,
    la vremea când îl voi pedepsi.
Dacă ar veni nişte culegători de struguri la tine,
    n-ar lăsa ei câţiva ciorchini neculeşi?
Dacă ar intra la tine nişte hoţi în timpul nopţii,
    n-ar fura ei doar cât ar avea nevoie?
10 Eu Însumi îl voi despuia pe Esau,
    îi voi descoperi toate ascunzătorile lui
        şi nu se va mai putea ascunde.
Copiii, fraţii şi vecinii lui vor pieri,
    iar el nu va mai fi.
11 Lasă-ţi orfanii, căci Eu îi voi ţine în viaţă,
    iar văduvele tale să se încreadă în Mine.»“

12 „Aşa vorbeşte Domnul: «Iată că cei care nu ar fi trebuit să bea din cupă, vor ajunge să bea! Iar tu să rămâi nepedepsit? Nu, nu vei rămâne nepedepsit, ci vei bea şi tu! 13 Jur pe Mine Însumi, zice Domnul, că Boţra va deveni o paragină şi o pricină de groază, de râs şi de blestem. Toate cetăţile ei vor deveni o ruină veşnică.»“

14 „Am auzit un mesaj de la Domnul.
    Un mesager a fost trimis printre neamuri ca să zică:
«Adunaţi-vă şi atacaţi-o!
    Ridicaţi-vă la luptă!»“

15 „Iată, te voi face mic între neamuri
    şi dispreţuit printre oameni!
16 Groaza pe care o inspiri
    şi aroganţa inimii tale te-au înşelat,
pe tine care locuieşti în crăpăturile stâncii
    şi care stai pe vârfurile dealurilor.
    Chiar dacă ţi-ai înălţa cuibul precum vulturul,
    şi de acolo te voi doborî, zice Domnul.

17 Edomul va deveni o pricină de groază; toţi cei ce vor trece pe lângă el se vor îngrozi şi vor fluiera, din cauza tuturor rănilor lui. 18 Aşa cum au fost nimicite Sodoma şi Gomora şi cetăţile vecine, zice Domnul,

tot astfel nici un om nu va mai locui acolo
    şi nici un muritor nu se va mai stabili în el.

19 Iată, ca un leu care vine din desişul Iordanului
    împotriva unui staul trainic,
aşa Mă voi repezi şi-l voi pune pe fugă pe Edom din locul unde este.
    Cine este cel ales de Mine ca să facă aceasta?
Cine este ca Mine şi cine Mă va înfrunta?
    Ce păstor Îmi poate sta împotrivă?“
20 „De aceea, ascultaţi hotărârea pe care a luat-o Domnul împotriva Edomului
    şi planurile pe care le-a făcut împotriva locuitorilor din Teman:
«Cu siguranţă vor fi târâţi ca nişte oi plăpânde;
    cu siguranţă El le va distruge staulul.
21 La sunetul căderii lor se va cutremura pământul
    şi răsunetul strigătului lor se va auzi până la Marea Roşie[b].
22 Iată, duşmanul înaintează ca un vultur care zboară
    şi îşi întinde aripile deasupra Boţrei.
În ziua aceea, inima vitejilor Edomului
    va fi ca inima unei femei în durerile naşterii.»“

Profeţie împotriva Damascului

23 Cu privire la Damasc:

„Hamatul şi Arpadul sunt tulburate
    căci au auzit veşti rele.
Se topesc de spaimă;
    sunt ca o mare învolburată care nu se mai poate potoli.
24 Damascul este descurajat.
    Se întoarce să fugă,
        dar îl cuprinde panica;
îl apucă neliniştea şi durerea,
    ca pe o femeie în durerile naşterii.
25 De ce nu a fost abandonată cetatea aceasta renumită,
    cetatea bucuriei mele?
26 De aceea, tinerii ei vor cădea în pieţe;
    toţi ostaşii ei vor fi reduşi la tăcere în ziua aceea, zice Domnul Oştirilor.
27 Voi da foc zidurilor Damascului
    şi el va mistui palatele Ben-Hadadului.“

Profeţie împotriva Chedarului şi Haţorului

28 Cu privire la Chedar şi la regatele Haţorului, pe care Nebucadneţar, împăratul Babilonului, le-a cucerit:

„Aşa vorbeşte Domnul:

«Ridicaţi-vă, înaintaţi împotriva Chedarului
    şi distrugeţi poporul din răsărit.
29 Luaţi-le corturile şi turmele,
    prădaţi-le ţesăturile,
        toate bunurile şi cămilele.
Strigaţi-le:
    ‘Teroare din toate părţile!’

30 Fugiţi repede!
    Ascundeţi-vă în peşteri adânci, locuitori ai Haţorului, zice Domnul.
Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a luat o hotărâre împotriva voastră
    şi a făcut un plan împotriva voastră.

31 Ridicaţi-vă şi înaintaţi împotriva acelui neam liniştit,
    care locuieşte fără grijă, zice Domnul;
el n-are nici porţi, nici zăvoare
    şi locuieşte în singurătate.
32 Cămilele lor vor deveni pradă
    şi mulţimea turmelor lor va fi jefuită.
Îi voi împrăştia în toate vânturile pe cei care îşi rad colţurile bărbii[c]
    şi voi aduce dezastrul împotriva lor din toate părţile, zice Domnul.
33 Haţorul va deveni o vizuină de şacali,
    un loc pustiu pe vecie.
Nici un om nu va mai locui acolo
    şi nici un muritor nu se va mai stabili în el.»“

Profeţie împotriva Elamului

34 Iată Cuvântul Domnului care a venit la profetul Ieremia cu privire la Elam, la începutul domniei lui Zedechia, regele lui Iuda:

35 „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor:

«Iată, voi sfărâma arcul Elamului,
    sursa puterii lui.
36 Voi aduce împotriva Elamului cele patru vânturi
    de la cele patru margini ale cerului.
Îi voi împrăştia în toate vânturile acestea
    şi nu va fi nici un neam
        la care să nu ajungă deportaţii Elamului.
37 Îi voi zdrobi pe elamiţi înaintea duşmanilor lor,
    înaintea celor ce vor să le ia viaţa.
Voi aduce nenorocirea împotriva lor,
    mânia Mea cea aprigă, zice Domnul.
Voi trimite după ei sabia
    până le voi aduce sfârşitul.
38 Îmi voi aşeza tronul în Elam
    şi voi nimici de acolo pe regele şi pe conducătorii lor, zice Domnul.

39 Dar în zilele de pe urmă,
    îi voi aduce înapoi pe captivii Elamului, zice Domnul.»“

Notas al pie

  1. Ieremia 49:1 Zeitatea supremă a amoniţilor; sau: regele (vezi şi 2 Sam. 12:30)
  2. Ieremia 49:21 Ebr.: Yam Suf (lit.: Marea Trestiilor sau Marea Algelor - vezi Iona 2:5, unde acelaşi termen ebraic, suf, are sensul de alge). Denumirea de Marea Roşie a fost introdusă în traducerile moderne prin LXX şi VUL; în VT însă, sintagma ebraică denumea actualul Golf Aqaba, la sud de Elat. Chiar şi astăzi localnicii numesc Golful Aqaba Yam Suf; vezi 1 Regi 9:26
  3. Ieremia 49:32 Sau: pe cei de departe