Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 49

Profeti imod Ammon

1Det følgende budskab fra Herren drejer sig om Ammons folk: „Hør her, I, der tilbeder afguden Milkom,[a] hvorfor har I overtaget Gads område og bosat jer i deres byer? Er der måske ikke judæiske efterkommere nok til at genbefolke det land, som de fik i arv af mig? I skal få jeres straf, erklærer Herren, for jeg vil sende en hær imod jeres hovedstad Rabba. Den skal forvandles til en ruinbunke, og de omliggende byer skal brændes ned. Så kan Israels folk tage det land tilbage, som I tog fra dem, siger Herren.

Råb højt af sorg, Heshbon, for Aj ligger i ruiner. Græd, Rabbas indbyggere. Klæd jer i sørgedragt, klag og græd. Løb omkring i fortvivlelse og slå jer selv til blods.[b] Milkom bliver sendt i eksil sammen med sine præster og stormænd. I praler af jeres frugtbare dale, men I mister dem snart. I er et oprørsk folk, der stoler på jeres egen magt og rigdom og mener, at ingen tør angribe jer. Men I kan godt holde op med at prale af jeres magt, for den er ved at løbe ud i sandet. Jeg sender ulykke over jer fra alle sider, siger Herren, den Almægtige. I bliver spredt for alle vinde, og ingen vil komme flygtningene til hjælp. Men engang i fremtiden vil jeg genoprejse Ammons folk,” siger Herren.

Profeti imod Edom

Hør, hvad Herren, den Almægtige, siger til Edom: „Hvad er der blevet af alle dine vismænd? Er der ingen rådgivere tilbage i Teman? Dedans indbyggere,[c] løb væk og skjul jer, for når jeg straffer Esaus land, går det også ud over jer. Når man høster druer, efterlader man nogle til de fattige. Selv tyveknægte nøjes med at tage det, de kan bruge. 10-11 Men når jeg straffer Edom, ribber jeg landet for alt. Jeg afslører alle deres skjulesteder, så de ikke kan gemme sig. Jeg vil skåne de forældreløse og enkerne. De kan trygt stole på mig. Men alle andre vil blive udryddet, så ingen længere har børn, familie eller naboer.”

12 Herren siger til Edom: „Når selv de uskyldige lider, hvor meget mere må så ikke de skyldige lide? Du må tage din straf og tømme vredens bæger. 13 Jeg lover højtideligt, at Botzra skal blive til en ruinbunke, man forbander og forhåner, og samme skæbne skal ramme de omliggende landsbyer.”

14 Herren har fortalt mig, at der er sendt bud ud til nationerne om at danne et forbund og rykke ud mod Edom. 15 Herren sagde: „Edom, jeg gør dig til et svagt land, der bliver foragtet af alle. 16 Det, at andre lande frygter dig, er gået dig til hovedet. Din stolthed har bedraget dig. Du har ry for at være uovervindelig, fordi du holder til i klippehuler og bor i bjergene. Men selvom du bygger din rede højt oppe som ørnen, vil jeg styrte dig ned i dybet.

17 En frygtelig skæbne skal overgå dig, Edom. Alle der går forbi, vil standse op og gispe ved synet. 18 Du bliver udslettet og gjort ubeboelig som Sodoma og Gomorra og de omliggende småbyer, siger Herren.

19 Som en løve, der springer ud fra Jordanflodens vildnis og jager fårene væk i alle retninger, vil jeg i et nu jage edomitterne bort fra landet og udpege den leder, jeg har valgt. Hvem kan måle sig med mig? Hvem tør kræve mig til regnskab? Hvilken fyrste kan modsætte sig mine planer? 20 Hør da min plan for Edoms land og Temans indbyggere: Selv børnene slæbes væk, og landet bliver lagt øde. 21 Hele verden vil skælve ved nyheden om Edoms fald. Folkets dødsskrig høres så langt som til Det Røde Hav. 22 Fjenden kredser over Botzra som en ørn, klar til at slå ned på dem. Selv den tapreste kriger ryster af skræk som en fødende kvinde.”

Profeti imod Damaskus

23 Om Damaskus siger Herren: „Byerne Hamat og Arpad er rædselsslagne, for de har hørt om den kommende ødelæggelse. Deres indre er som et oprørt hav i en orkan. 24 Damaskus mister modet, indbyggerne flygter. Byen er slået af rædsel som en fødende kvinde. 25 Ak, du berømte by, du glædens by, du bliver øde og forladt. 26 Dine unge mænd bliver dræbt i gaderne, hele din hær bliver slået på den dag, siger Herren, den Almægtige. 27 Jeg sætter ild til Damaskusʼ bymur, og ilden vil fortære kong Ben-Hadads paladser.”

Profeti imod Kedar og Hatzor

28 Følgende budskab angår beduinstammen Kedar og de, der bor i Hatzor[d] området, som kong Nebukadnezar senere tilintetgjorde.

Herren siger: „Ryk ud imod Kedar, Nebukadnezars hær. Udryd krigerne mod øst. 29 Deres får, geder og telte bliver taget som bytte, alle deres tæpper, redskaber og kameler ligeså. Overalt er der panik, og folk råber højt af skræk. 30 Flygt for livet, siger Herren til dem, der bor i Hatzors område, gem jer, så godt I kan, for kong Nebukadnezar af Babylonien har planer om at udrydde jer.”

31 Herren siger til kong Nebukadnezar: „Gå til angreb på disse selvtilfredse beduinstammer, der bor alene og sorgløse i ørkenen uden mure og porte til at beskytte sig med. 32 Tag deres kameler og kvæg. Jeg sender ulykke over dem fra alle sider og spreder dem for alle vinde. 33 Hatzor bliver ødelagt, så ingen nogen sinde vil bo der igen, bortset fra ørkenens sjakaler.”

Profeti imod Elam

34 Det følgende budskab om Elam gav Herren mig kort efter, at Zidkija var blevet konge i Juda.

35 Herren, den Almægtige siger: „Jeg vil tilintetgøre Elams[e] berømte bueskytter, som har givet dem mange sejre, 36 og bringe fjender over dem fra alle sider, så de spredes for alle vinde. De bliver ført i fangenskab ud over hele verden. 37 Jeg vil sørge for, at Elam gribes af frygt for deres fjender. Min brændende vrede vil bringe ulykke over dem, siger Herren. Jeg sender en hær imod dem, som helt vil rasere deres land. 38 Jeg overtager magten i Elams rige, siger Herren, og styrter deres konge og stormænd. 39 Men engang i fremtiden vil jeg genoprejse Elams folk.”

Notas al pie

  1. 49,1 Det samme som Molek/Molok.
  2. 49,3 Teksten er uklar.
  3. 49,8 En arabisk stamme, som boede sydøst for Edom.
  4. 49,28 Begge menes at være arabiske nomadestammer, der levede i ørkenen øst for Israel. Kedar var søn af Ishmael (1.Mos. 25,13), men Hatzor ved man ikke noget om.
  5. 49,35 Elam var et land med hovedstaden Susa, beliggende i det nuværende sydvestlige Iran.

New International Reader's Version

Jeremiah 49

A Message About Ammon

1Here is what the Lord says about the people of Ammon.

He says,

“Doesn’t Israel have any sons?
    Doesn’t Israel have anyone
    to take over the family property?
Then why has the god named Molek taken over Gad?
    Why do those who worship him live in its towns?
But a new day is coming,”
    announces the Lord.
“At that time I will sound the battle cry.
    I will sound it against Rabbah in the land of Ammon.
It will become a pile of broken-down buildings.
    The villages around it will be set on fire.
Then Israel will drive out
    those who drove her out,”
    says the Lord.
“Heshbon, weep for Ai! It is destroyed!
    Cry out, you who live in Rabbah!
Put on the clothes of sadness and mourn.
    Run here and there inside the walls.
Your god named Molek will be carried away.
    So will its priests and officials.
Why do you brag about your valleys?
    You brag that they produce so many crops.
Ammon, you are an unfaithful country.
    You trust in your riches. You say,
    ‘Who will attack me?’
I will bring terror on you.
    It will come from all those around you,”
    announces the Lord. He is the Lord who rules over all.
“Every one of you will be driven away.
    No one will bring back those who escape.

“But after that, I will bless the people of Ammon
    with great success again,”
    announces the Lord.

A Message About Edom

Here is what the Lord says about Edom.

The Lord who rules over all says,

“Isn’t there wisdom in the town of Teman anymore?
    Can’t those who are wise give advice?
    Has their wisdom disappeared completely?
Turn around and run away, you who live in Dedan.
    Hide in deep caves.
I will bring trouble on Esau’s family line.
    I will do this at the time I punish them.
Edom, suppose grape pickers came to harvest your vines.
    They would still leave a few grapes.
Suppose robbers came at night.
    They would steal only as much as they wanted.
10 But I will strip everything away from Esau’s people.
    I will uncover their hiding places.
    They will not be able to hide anywhere.
Their army is destroyed.
    Their friends and neighbors are destroyed.
    So there is no one to say,
11 ‘Leave your children whose fathers have died.
    I will keep them alive.
    Your widows can also depend on me.’ ”

12 The Lord says, “What if those who do not have to drink the cup must drink it anyway? Then shouldn’t you be punished? You will certainly be punished. You must drink the cup. 13 I make a promise in my own name. Bozrah will be destroyed,” announces the Lord. “People will be shocked at it. They will say Bozrah is a shameful place. They will use its name as a curse. And all its towns will be destroyed forever.”

14 I’ve heard a message from the Lord.
    A messenger was sent to the nations. The Lord told him to say,
“Gather yourselves together to attack Edom!
    Prepare for battle!”

15 The Lord says to Edom, “I will make you weak among the nations.
    They will hate you.
16 You live in the safety of the rocks.
    You live on top of the hills.
But the terror you stir up has now turned against you.
    Your proud heart has tricked you.
You build your nest as high as an eagle does.
    But I will bring you down from there,”
    announces the Lord.
17 “People of Edom,
    all those who pass by you will be shocked.
They will make fun of you
    because of all your wounds.
18 Sodom and Gomorrah were destroyed.
    So were the towns that were near them,”
    says the Lord.
“You will be just like them.
    No one will live in your land.
    No human beings will stay there.

19 “I will be like a lion coming up
    from the bushes by the Jordan River.
    I will hunt in rich grasslands.
I will chase you from your land in an instant.
    What nation will I choose to do this?
    Which one will I appoint?
Is anyone like me?
    Who would dare to argue with me?
    What leader can stand against me?”
20 So listen to what the Lord has planned
    against the people of Edom.
    Hear what he has planned against those who live in Teman.
Edom’s young people will be dragged away.
    Their grasslands will be shocked at their fate.
21 When the earth hears Edom fall, it will shake.
    The people’s cries will be heard all the way to the Red Sea.
22 Look! An enemy is coming.
    It’s like an eagle diving down.
    It will spread its wings over Bozrah.
At that time the hearts of Edom’s soldiers
    will tremble in fear.
    They’ll be like the heart of a woman having a baby.

A Message About Damascus

23 Here is what the Lord says about Damascus. He says,

“The people of Hamath and Arpad are terrified.
    They have heard bad news.
They have lost all hope.
    They are troubled like the rolling sea.
24 The people of Damascus have become weak.
    They have turned to run away.
    Panic has taken hold of them.
Suffering and pain have taken hold of them.
    Their pain is like the pain of a woman having a baby.
25 Why hasn’t the famous city been deserted?
    It is the town I take delight in.
26 You can be sure its young men will fall dead in the streets.
    All its soldiers will be put to death at that time,”
    announces the Lord who rules over all.
27 “I will set the walls of Damascus on fire.
    It will burn down the strong towers of King Ben-Hadad.”

A Message About Kedar and Hazor

28 Here is what the Lord says about the people of Kedar and the kingdoms of Hazor. Nebuchadnezzar, the king of Babylon, was planning to attack them.

The Lord says to the armies of Babylon,

“Prepare for battle. Attack Kedar.
    Destroy the people of the east.
29 Their tents and flocks will be taken away from them.
    Their tents will be carried off.
    All their goods and camels will be stolen.
People will shout to them,
    ‘There is terror on every side!’

30 “Run away quickly!
    You who live in Hazor, stay in deep caves,”
    announces the Lord.
“Nebuchadnezzar, the king of Babylon,
    has made plans against you.
    He has decided to attack you.

31 “Armies of Babylon, prepare for battle.
Attack a nation that feels secure.
    Its people do not have any worries,”
    announces the Lord.
“That nation does not have gates or bars that lock them.
    Its people live far from danger.
32 Their camels will be stolen.
    Their large herds will be taken away.
I will scatter to the winds those who are in places far away.
    I will bring trouble on them from every side,”
    announces the Lord.
33 “Hazor will become a home for wild dogs.
    It will be a dry and empty desert forever.
No one will live in that land.
    No human beings will stay there.”

A Message About Elam

34 A message from the Lord came to Jeremiah the prophet. It was about Elam. It came shortly after Zedekiah became king of Judah.

35 The Lord who rules over all said,

“Elam’s bow is the secret of its strength.
    But I will break it.
36 I will bring the four winds against Elam.
    I will bring them from all four directions.
I will scatter Elam’s people to the four winds.
    They will be taken away
    to every nation on earth.
37 I will use Elam’s enemies to smash them.
    Those who want to kill them will kill them.
I will bring trouble on Elam’s people.
    My anger will be great against them,”
    announces the Lord.
“I will chase them with swords.
    I will hunt them down
    until I have destroyed them.
38 I will set up my throne in Elam.
    I will destroy its king and officials,”
    announces the Lord.

39 “But in days to come I will bless Elam
    with great success again,”
    announces the Lord.