Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 46

Profetier imod Egypten

1Her følger en række budskaber angående fremmede nationer, som jeg modtog fra Herren.

Det første budskab omhandler Egypten og kom i kong Jojakim af Judas fjerde regeringsår, under slaget ved Karkemish ved Eufratfloden, hvor kong Neko af Egypten blev besejret af kong Nebukadnezar af Babylonien. Herren sagde: „Grib I blot jeres skjolde og gør jer klar til kamp. Spænd for stridsvognene og lad ryttersoldaterne bestige deres heste. Stil op med hjelm, brynje og slebne spyd. Jamen, hvad ser jeg? siger Herren. Nu flygter egypterne pludselig i rædsel og styrter af sted uden at se sig tilbage. De er slået og flygter over hals og hoved. Men selv de hurtigste når ikke at undslippe, og de stærkeste må bukke under for overmagten. Alle krigerne snubler og falder, deroppe mod nord ved Eufratfloden.

Hvem rejste sig som Nilen, når den går over sine bredder? Egypterne havde i tanke at oversvømme jorden som en flodbølge og løbe befæstede byer over ende. Pisk I blot på jeres heste og kør fremad til angreb. Lad rytterne galopere alt, hvad de kan. Lad bare fodfolket strømme frem i tætte rækker med deres skjolde og buer, både dem fra Egypten og lejesoldaterne fra Kush, Libyen og Lydien. 10 Nu er dagen nemlig kommet, hvor Herren, den Almægtige, kræver sine fjender til regnskab. Sværdet skal æde sig mæt i kød og drikke sig beruset i blod. Herren, den Almægtige, har gjort klar til et slagtoffer ved Eufratfloden i landet mod nord. 11 Gå blot til Gilead, Egyptens jomfru, og søg efter lægende salver. Men dine sår kan ikke læges. 12 Nationerne vil høre om dit ydmygende nederlag, dit dødsskrig vil nå til jordens ender. Dine helte faldt over hinandens ben og styrtede til jorden, alle som én!”

13 Derefter modtog jeg følgende budskab angående kong Nebukadnezars plan om at angribe Egypten: 14 Herren sagde til mig: „Råb det ud over hele Egypten, forkynd det i Migdol, Memfis og Takpankes. Gør jer klar til kamp, for fjenden raserer rundt omkring jer. 15 Hvorfor bliver jeres hær besejret? Fordi den ikke kan holde stand mod Herren. 16 Jeres krigere snubler og falder over hinanden i et forsøg på at flygte. De råber: ‚Kom, lad os skynde os hjem til vores eget land, så vi undgår at blive sablet ned!’ 17 Giv Farao tilnavnet: ‚Pralhalsen, der faldt, da det virkelig gjaldt.’ ”

18 „Så sandt jeg lever,” siger Herren, den Almægtige Konge, „en fjende skal rykke frem mod Egypten. Han er frygtindgydende som Tabors bjerg, som Karmel ved havet. 19 Pak jeres ejendele, egyptere, og gør jer klar til at gå i eksil. Memfis bliver jævnet med jorden og brændt af, så byen bliver en folketom ruin. 20 Egypten er som en smuk kvie, der angribes af en bremse fra nord. 21 Hendes berygtede lejesoldater springer for livet som skræmte fedekalve. De giver op og flygter, for det er en katastrofal dag for Egypten, straffens time er kommet. 22 Egypten flygter som en hvæsende slange, når fjendens hær marcherer frem. De kommer som skovhuggere med hævede økser og slår alt ned. 23 Egyptens folk er som en uigennemtrængelig urskov, men fjenden vil hugge det hele ned, for de er flere end en græshoppesværm, det er umuligt at tælle dem. 24 Egypten bliver ydmyget og underlagt landet mod nord.”

25 Herren, den Almægtige, Israels Gud, siger: „Jeg straffer Amon, Thebens gud, og alle Egyptens andre guder. Jeg nedkæmper Farao og hans embedsmænd samt alle dem, der stolede på ham. 26 Jeg udleverer dem til deres fjender, til kong Nebukadnezar og hans hær. Men senere vil landet rejse sig igen og få fremgang.”

Et løfte om håb for Israels folk

27 Herren fortsatte: „Du skal ikke være bange, min tjener Israel, for jeg vil befri jer fra de fjerne lande, hvor I lever i fangenskab, og føre jer hjem til jeres eget land. Der vil I opleve tryghed og fremgang, så I kan leve uden at skulle frygte de fremmede nationer. 28 Frygt ikke, min tjener Jakob, siger Herren, for jeg er med dig, Jeg vil rasere de nationer, jeg spredte dig iblandt, men jeg vil ikke rasere dig. Jeg straffer dig, men ikke mere end højst nødvendigt.”

New International Reader's Version

Jeremiah 46

A Message About Egypt

1A message from the Lord came to Jeremiah the prophet. It was about the nations.

Here is what the Lord says about Egypt.

Here is his message against the army of Pharaoh Necho. He was king of Egypt. Nebuchadnezzar, the king of Babylon, won the battle over Necho’s army. That happened at Carchemish on the Euphrates River. It was in the fourth year that Jehoiakim was king of Judah. He was the son of Josiah. The message says,

“Egyptians, prepare your shields!
    Prepare large and small shields alike!
    March out for battle!
Get the horses and chariots ready to ride!
    Take up your battle positions!
    Put on your helmets!
Shine up your spears!
    Put on your armor!
What do I see?
    The Egyptians are terrified.
They are pulling back.
    Their soldiers are losing.
They run away as fast as they can.
    They do not look back.
    There is terror on every side,” announces the Lord.
“Those who run fast can’t get away.
    Those who are strong can’t escape.
In the north by the Euphrates River
    they trip and fall.

“Who is this that rises like the Nile River?
    Who rises like rivers of rushing waters?
Egypt rises like the Nile River.
    It rises like rivers of rushing waters.
Egypt says, ‘I will rise and cover the earth.
    I’ll destroy cities and their people.’
Charge, you horses!
    Drive fast, you chariot drivers!
March on, you soldiers!
    March on, you men of Cush and Put who carry shields.
    March on, you men of Lydia who shoot arrows.
10 But that day belongs to me.
    I am the Lord who rules over all.
    It is a day for me to pay back my enemies.
My sword will eat until it is satisfied.
    It will drink until it is not thirsty for blood anymore.
I am the Lord. I am the Lord who rules over all.
    I will offer a sacrifice.
I will offer it in the land of the north
    by the Euphrates River.

11 “People of Egypt,
    go up to Gilead and get some healing lotion.
You may try many medicines, but you will not be healed.
    There isn’t any healing for you.
12 The nations will hear about your shame.
    Your cries of pain will fill the earth.
One soldier will trip over another.
    Both of them will fall down together.”

13 Nebuchadnezzar, the king of Babylon, was coming to attack Egypt. Here is the message the Lord spoke to Jeremiah the prophet about it. He said,

14 “Egyptians, here is what I want you to announce in your land.
    Announce it in the city of Migdol.
    Also announce it in Memphis and Tahpanhes.
Say, ‘Take up your battle positions! Get ready!
    The sword eats up those around you.’
15 Why are your soldiers lying on the ground?
    They can’t stand, because I bring them down.
16 They will trip again and again.
    They will fall over one another.
They will say, ‘Get up. Let’s go back home.
    Let’s return to our own people and our own lands.
Let’s get away from the swords
    that will bring us great harm.’
17 The Egyptian soldiers will cry out,
    ‘Pharaoh, our king, is only a loud noise.
    He has missed his chance to win the battle.’

18 “I am the King.
    My name is the Lord Who Rules Over All.
Someone will come who is like Mount Tabor among the mountains.
    He is like Mount Carmel by the Mediterranean Sea.
And that is just as sure as I am alive,”
    announces the King.
19 “So pack your belongings, you who live in Egypt.
    You will be taken away from your land.
Memphis will be completely destroyed.
    Its buildings will be broken down.
    No one will live there.

20 “Egypt is like a beautiful young cow.
    But Nebuchadnezzar is coming against her from the north.
    He will bite her like a fly.
21 Hired soldiers are in Egypt’s army.
    They are like fat calves.
All of them will turn and run away.
    They will not hold their positions.
The day of trouble is coming on them.
    The time for them to be punished is near.
22 The Egyptians will hiss like a snake that is trying to get away.
    A powerful army will advance against them.
Their enemies will come against them with axes.
    They will be like those who cut down trees.
23 Egypt is like a thick forest.
    But they will chop it down,” announces the Lord.
“There are more of their enemies than there are locusts.
    In fact, they can’t even be counted.
24 The nation of Egypt will be put to shame.
    It will be handed over to the people of the north.”

25 The Lord who rules over all is the God of Israel. He says, “I am about to punish Amon, the god of Thebes. I will also punish Pharaoh. I will punish Egypt and its gods and kings. And I will punish those who depend on Pharaoh. 26 I will hand them over to those who want to kill them. I will give them to Nebuchadnezzar, the king of Babylon, and his officers. But later, many people will live in Egypt again as in times past,” announces the Lord.

27 “People of Jacob, do not be afraid.
    You are my servant.
    Israel, do not be terrified.
I will bring you safely out of a place far away.
    I will bring your children back
    from the land where they were taken.
Your people will have peace and security again.
    And no one will make them afraid.
28 People of Jacob, do not be afraid.
    You are my servant.
    I am with you,”
    announces the Lord.
“I will completely destroy all the nations
    among which I scatter you.
    But I will not completely destroy you.
I will correct you. But I will be fair.
    I will not let you go without any punishment.”