Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 44

Guds dom over afgudsdyrkelsen blandt judæerne i Egypten

1Herren gav mig derefter følgende budskab om de judæere, der havde slået sig ned i byerne Migdol, Takpankes og Memfis i det nordlige Egypten og i området Patros i det sydlige Egypten:

Herren, den Almægtige, Israels Gud, siger: „I ved, hvad jeg gjorde ved Jerusalem og Judas byer. De ligger nu i ruiner og er folketomme. Jeg måtte straffe befolkningen for deres ondskab, for de provokerede mig med deres afgudsdyrkelse. De dyrkede fremmede guder, som hverken de eller I eller jeres forfædre før kendte til. Gang på gang sendte jeg mine tjenere, profeterne, til dem for at advare dem: ‚Hold dog op med jeres afskyelige afgudsdyrkelse. I ved jo, at jeg hader det.’ Men de ville ikke høre efter, og de omvendte sig ikke fra deres ondskab. De blev ved med at ofre røgelse til de fremmede guder. Da kogte min vrede over, og min glødende harme faldt som ild ned over Judas byer og Jerusalems gader, så de nu er øde tomter.

Og nu spørger Herren, den Almægtige, Israels Gud, jer: Hvorfor vil I ødelægge jer selv? Hvorfor vil I være årsag til, at samtlige mænd, kvinder, børn og spædbørn må lade livet? Her i Egypten, hvor I har slået jer ned, har I igen provokeret mig til vrede ved at lave nye afguder og ofre røgelse til dem. Derved har I fældet dommen over jer selv: I vil blive udryddet, og over hele verden vil man håne og forbande jer. Har I glemt jeres forfædres ondskab? Har I glemt alle de synder, som Judas konger og dronninger begik? Har I glemt jeres egne synder og jeres koners synder i Juda og Jerusalem? 10 Indtil i dag har mit folk ikke angret eller vist mig respekt. I har ikke adlydt de love og forskrifter, jeg gav jer og jeres forfædre.

11 Derfor siger Herren, den Almægtige, Israels Gud: Jeg har besluttet at udrydde jer. 12 Jeg vil tilintetgøre den rest af Juda, der absolut ville flygte til Egypten. De skal alle sammen dø her enten i krig eller af sult, og de vil blive hånet, foragtet og forbandet. 13 De kommer til at opleve den samme straf her, som ramte Jerusalem: krig, sult og epidemier. 14 I flygtede herned i håbet om engang at vende tilbage, men kun en ganske lille rest får lov at vende tilbage. Det store flertal skal dø i Egypten.”

15 En stor gruppe judæere fra både det nordlige og sydlige Egypten hørte mit budskab. Selv om det var kvinderne, der brændte røgelse for de egyptiske afguder, var mændene udmærket godt klar over det. Forsamlingen gav mig nu følgende svar: 16 „Vi vil ikke høre på de budskaber, du påstår, at Herren har givet dig. 17 Vi har lovet at brænde røgelse for Himlens Dronning og give hende drikofre, og det vil vi blive ved med. Det er jo ikke andet end det, vores forfædre og konger og ledere gjorde før i tiden i Judas byer og Jerusalems gader.[a] Dengang led vi ingen nød. Vi havde masser at spise, og vi havde lykken med os. 18 Men da vi holdt op med at brænde røgelse og bringe drikofre til Himlens Dronning, gik alting galt for os, og vi blev plaget af krig og sult.”

19 Kvinderne tilføjede: „Tror du for øvrigt, at vi dyrker Himlens Dronning, udgyder drikofre til hende og bager kager til hendes ære uden at vores mænd ved det?”

20 Da sagde jeg til den store forsamling af mænd og kvinder: 21 „Herren så til med afsky, dengang jeres forfædre og konger og ledere brændte røgelse for afguderne i Judas byer og Jerusalems gader. 22 Det var jo netop, fordi Herren ikke længere kunne holde ud at se på jeres ondskab og jeres afskyelige afgudsdyrkelse, at han ødelagde landet, så det i dag er et forbandet land med folketomme ruinbyer. 23 Kan I da ikke forstå, at netop jeres afgudsdyrkelse og jeres oprør imod Herren og hans love og forordninger var årsag til jeres ulykke? 24 Hør nu, hvad Herren siger til alle jer judæere, som har slået jer ned i Egypten. 25 Herren, den Almægtige, Israels Gud, siger: I er alle sammen fast besluttede på at fortsætte med at brænde røgelse og give drikofre til Himlens Dronning, både mænd og kvinder. Så gør da, hvad I har lovet hende! 26 Men hør Herrens ord, alle I judæere, der har slået jer ned i Egypten: Jeg sværger ved mit eget mægtige navn, at ingen af jer længere får mulighed for at påkalde mig og sige: ‚Så sandt Herren lever!’ 27 Jeg skal sørge for, at I rammes af ulykke, så I alle omkommer som ofre for krig og sult her i Egypten. 28 Det bliver kun en lille rest, der undslipper min vrede og vender tilbage til Judas land. Til den tid vil alle de judæere, som kom til Egypten for at bosætte sig her, erkende, hvem der havde ret, jer eller mig. 29 Og nu vil jeg give jer et tegn på, at jeg mener mine trusler om straf alvorligt: 30 Jeg vil udlevere Egyptens konge, Hofra, til hans fjender på samme måde, som jeg udleverede kong Zidkija af Juda til kong Nebukadnezar af Babylon.”

Notas al pie

  1. 44,17 Judæerne tilbad solen, månen og stjernerne under kong Manasse (2.Kong. 21,3ff), men holdt op under kong Josias, som blev dræbt i kampen mod egypterne, jf. 2.Kong. 23,26ff.

New Living Translation

Jeremiah 44

Judgment for Idolatry

1This is the message Jeremiah received concerning the Judeans living in northern Egypt in the cities of Migdol, Tahpanhes, and Memphis,[a] and in southern Egypt[b] as well: “This is what the Lord of Heaven’s Armies, the God of Israel, says: You saw the calamity I brought on Jerusalem and all the towns of Judah. They now lie deserted and in ruins. They provoked my anger with all their wickedness. They burned incense and worshiped other gods—gods that neither they nor you nor any of your ancestors had ever even known.

“Again and again I sent my servants, the prophets, to plead with them, ‘Don’t do these horrible things that I hate so much.’ But my people would not listen or turn back from their wicked ways. They kept on burning incense to these gods. And so my fury boiled over and fell like fire on the towns of Judah and into the streets of Jerusalem, and they are still a desolate ruin today.

“And now the Lord God of Heaven’s Armies, the God of Israel, asks you: Why are you destroying yourselves? For not one of you will survive—not a man, woman, or child among you who has come here from Judah, not even the babies in your arms. Why provoke my anger by burning incense to the idols you have made here in Egypt? You will only destroy yourselves and make yourselves an object of cursing and mockery for all the nations of the earth. Have you forgotten the sins of your ancestors, the sins of the kings and queens of Judah, and the sins you and your wives committed in Judah and Jerusalem? 10 To this very hour you have shown no remorse or reverence. No one has chosen to follow my word and the decrees I gave to you and your ancestors before you.

11 “Therefore, this is what the Lord of Heaven’s Armies, the God of Israel, says: I am determined to destroy every one of you! 12 I will take this remnant of Judah—those who were determined to come here and live in Egypt—and I will consume them. They will fall here in Egypt, killed by war and famine. All will die, from the least to the greatest. They will be an object of damnation, horror, cursing, and mockery. 13 I will punish them in Egypt just as I punished them in Jerusalem, by war, famine, and disease. 14 Of that remnant who fled to Egypt, hoping someday to return to Judah, there will be no survivors. Even though they long to return home, only a handful will do so.”

15 Then all the women present and all the men who knew that their wives had burned incense to idols—a great crowd of all the Judeans living in northern Egypt and southern Egypt[c]—answered Jeremiah, 16 “We will not listen to your messages from the Lord! 17 We will do whatever we want. We will burn incense and pour out liquid offerings to the Queen of Heaven just as much as we like—just as we, and our ancestors, and our kings and officials have always done in the towns of Judah and in the streets of Jerusalem. For in those days we had plenty to eat, and we were well off and had no troubles! 18 But ever since we quit burning incense to the Queen of Heaven and stopped worshiping her with liquid offerings, we have been in great trouble and have been dying from war and famine.”

19 “Besides,” the women added, “do you suppose that we were burning incense and pouring out liquid offerings to the Queen of Heaven, and making cakes marked with her image, without our husbands knowing it and helping us? Of course not!”

20 Then Jeremiah said to all of them, men and women alike, who had given him that answer, 21 “Do you think the Lord did not know that you and your ancestors, your kings and officials, and all the people were burning incense to idols in the towns of Judah and in the streets of Jerusalem? 22 It was because the Lord could no longer bear all the disgusting things you were doing that he made your land an object of cursing—a desolate ruin without inhabitants—as it is today. 23 All these terrible things happened to you because you have burned incense to idols and sinned against the Lord. You have refused to obey him and have not followed his instructions, his decrees, and his laws.”

24 Then Jeremiah said to them all, including the women, “Listen to this message from the Lord, all you citizens of Judah who live in Egypt. 25 This is what the Lord of Heaven’s Armies, the God of Israel, says: ‘You and your wives have said, “We will keep our promises to burn incense and pour out liquid offerings to the Queen of Heaven,” and you have proved by your actions that you meant it. So go ahead and carry out your promises and vows to her!’

26 “But listen to this message from the Lord, all you Judeans now living in Egypt: ‘I have sworn by my great name,’ says the Lord, ‘that my name will no longer be spoken by any of the Judeans in the land of Egypt. None of you may invoke my name or use this oath: “As surely as the Sovereign Lord lives.” 27 For I will watch over you to bring you disaster and not good. Everyone from Judah who is now living in Egypt will suffer war and famine until all of you are dead. 28 Only a small number will escape death and return to Judah from Egypt. Then all those who came to Egypt will find out whose words are true—mine or theirs!

29 “‘And this is the proof I give you,’ says the Lord, ‘that all I have threatened will happen to you and that I will punish you here.’ 30 This is what the Lord says: ‘I will turn Pharaoh Hophra, king of Egypt, over to his enemies who want to kill him, just as I turned King Zedekiah of Judah over to King Nebuchadnezzar[d] of Babylon.’”

Notas al pie

  1. 44:1a Hebrew Noph.
  2. 44:1b Hebrew in Pathros.
  3. 44:15 Hebrew in Egypt, in Pathros.
  4. 44:30 Hebrew Nebuchadrezzar, a variant spelling of Nebuchadnezzar.