Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 42

Jeremias advarer folket imod at flygte til Egypten

1Johanan, Jezanja, de øvrige officerer og et stort antal civile ledere kom nu hen til mig og sagde: „Gå i forbøn for os hos Herren din Gud, for som du ser, er der ikke mange tilbage af os mere. Bed Herren, din Gud, om at vise os, hvad vi skal gøre, og hvor vi skal tage hen.”

Jeg gav dem følgende svar: „Godt, jeg vil bede til Herren for jer, og alt, hvad han siger til mig, vil jeg fortælle jer i alle detaljer.”

„Vi lover højtideligt ind for Herrens ansigt, at vi vil adlyde alt, hvad han beder dig om at sige til os,” sagde de. „Uanset om vi bryder os om det eller ej, vil vi adlyde Herren, din Gud, som vi nu rådspørger gennem dig. For hvis vi gør, hvad han siger, vil det gå os godt.”

Ti dage senere svarede Herren på min bøn, og jeg kaldte så Johanan, officererne og de øvrige ledere sammen.

Derpå sagde jeg til dem: „I bad mig spørge Herren, Israels Gud, til råds, og her er hans svar:

10 Bliv boende her i landet. Hvis I gør det, vil jeg velsigne jer og give jer fremgang. Det gør mig ondt at se de lidelser, I har været igennem, selv om jeg var nødt til at straffe jer. 11 I behøver ikke frygte den babyloniske konge, for jeg vil beskytte jer, så han ikke kan gøre jer noget ondt. 12 Jeg vil være barmhjertig imod jer og sørge for, at han også er barmhjertig. I kan trygt blive boende i landet.

13-14 Men hvis I nægter at blive boende i landet, som Herren, jeres Gud, har sagt, og hvis I absolut vil til Egypten, fordi I tror jer sikre for krig og hungersnød dernede, 15 så hør, hvad Herren siger til den rest af judæere, som er tilbage: Hvis I rejser til Egypten, 16 vil al den krig og hungersnød I frygter her, følge jer, så I mister livet dernede. 17 Det er den skæbne, der venter hver eneste af jer: Hvis I slår jer ned i Egypten, vil I dø som ofre for krig, hungersnød og sygdom. Det bliver min straf for jeres ulydighed.

18 Herren, den Almægtige, Israels Gud, siger: På samme måde som jeg i min vrede straffede Jerusalems indbyggere, vil jeg straffe jer, så snart I ankommer til Egypten. I vil blive afskyet og hadet, forbandet og hånet, og I kommer aldrig hjem til jeres land igen.”

19 Derefter sagde jeg til dem: „I er en rest af Judas folk, og Herren har advaret jer imod at tage til Egypten. Hvis I vælger ikke at lytte til Herren, 20 kommer I til at bøde med jeres liv. Det var jer selv, der bad mig søge Herren om råd, og I lovede at adlyde ham, lige meget hvad det var, han sagde. 21 I dag har jeg så givet jer Herrens svar, men I er åbenbart alligevel ikke villige til at gøre, som han siger. 22 Derfor skal I vide, at hvis I gør alvor af at rejse til det land, som I ønsker at flygte til, vil I blive ramt af krig, hungersnød og sygdom.”

New Russian Translation

Jeremiah 42

1Все полководцы вместе с Иохананом, сыном Кареаха, и Иезанией[a], сыном Гошаи, и весь народ, от малого до великого, подошли 2к пророку Иеремии и сказали ему:

– Просим тебя, выслушай нашу просьбу и помолись Господу, твоему Богу, за всех этих уцелевших. Ведь ты сам видишь, как нас, некогда многочисленных, осталось мало. 3Помолись, чтобы Господь, твой Бог, сказал, куда нам идти и что делать.

4– Хорошо, – ответил пророк Иеремия. – Я помолюсь Господу, вашему Богу, как вы просили, и все, что скажет мне Господь, я перескажу вам, ничего не утаив.

5А они сказали Иеремии:

– Пусть Господь будет истинным и верным свидетелем против нас, если мы не сделаем всего, что Господь, твой Бог, посылает тебя сказать нам. 6Будь то нам во благо или во зло – мы будем послушны Господу, нашему Богу, к Которому мы посылаем тебя, чтобы нам обрести благо за то, что мы будем слушаться Господа, нашего Бога.

7Спустя десять дней к Иеремии было слово Господа. 8Он созвал Иоханана, сына Кареаха, всех полководцев, которые были при нем, и весь народ, от малого до великого. 9Он сказал им:

– Так говорит Господь, Бог Израиля, к Которому вы посылали меня со своей просьбой: 10«Если вы останетесь в этой стране, Я буду созидать вас, а не разрушать; Я насажу вас, а не искореню, – ведь Я скорблю о зле, которое Я вам причинил. 11Не бойтесь царя Вавилона, которого вы боитесь. Не бойтесь его, – возвещает Господь, – потому что Я с вами, и Я спасу вас и избавлю от него. 12Я помилую вас, и он явит вам милость и вернет вас в вашу землю».

13Но если вы скажете: «Мы не останемся в этой стране» – и ослушаетесь Господа, вашего Бога, 14если вы скажете: «Нет, мы уйдем и будем жить в Египте, где не увидим войны, не услышим зова рога и не будем голодать», 15то слушайте слово Господа, вы, остаток Иудеи. Так говорит Господь Сил, Бог Израиля: «Если вы решите идти в Египет и пойдете, чтобы поселиться там, 16то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, а голод, которого вы боитесь, устремится за вами в Египет, и там вы умрете. 17Так будет: все, кто решит идти в Египет, чтобы поселиться там, умрут от меча, голода и мора; никто из них не уцелеет и не спасется от беды, которую Я на них нашлю». 18Так говорит Господь Сил, Бог Израиля: «Как Мой гнев и негодование обрушились на тех, кто жил в Иерусалиме, так Мой гнев обрушится и на вас, когда вы войдете в Египет. Вы будете проклятием и ужасом, порицанием и презрением, и вы никогда больше не увидите этой страны».

19Господь говорит вам, остаток Иудеи: «Не ходите в Египет». Будьте уверены в том, что сегодня я вас предупредил: 20вы совершили страшную ошибку, когда вы сами послали меня к Господу, нашему Богу, сказав: «Помолись о нас Господу, нашему Богу, и перескажи нам все, что Господь, наш Бог, скажет, и мы это исполним». 21Сегодня я все пересказал вам, но вы все-таки ослушались Господа, вашего Бога, во всем, что Он послал меня сказать вам. 22Так знайте же: вы умрете от меча, голода и мора в том краю, куда вы хотите идти, чтобы поселиться.

Notas al pie

  1. 42:1 В других рукописях: «Азарией» (ср. 43:1). Возможно, что Иезания было вторым именем Азарии.