Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 42

Jeremias advarer folket imod at flygte til Egypten

1Johanan, Jezanja, de øvrige officerer og et stort antal civile ledere kom nu hen til mig og sagde: „Gå i forbøn for os hos Herren din Gud, for som du ser, er der ikke mange tilbage af os mere. Bed Herren, din Gud, om at vise os, hvad vi skal gøre, og hvor vi skal tage hen.”

Jeg gav dem følgende svar: „Godt, jeg vil bede til Herren for jer, og alt, hvad han siger til mig, vil jeg fortælle jer i alle detaljer.”

„Vi lover højtideligt ind for Herrens ansigt, at vi vil adlyde alt, hvad han beder dig om at sige til os,” sagde de. „Uanset om vi bryder os om det eller ej, vil vi adlyde Herren, din Gud, som vi nu rådspørger gennem dig. For hvis vi gør, hvad han siger, vil det gå os godt.”

Ti dage senere svarede Herren på min bøn, og jeg kaldte så Johanan, officererne og de øvrige ledere sammen.

Derpå sagde jeg til dem: „I bad mig spørge Herren, Israels Gud, til råds, og her er hans svar:

10 Bliv boende her i landet. Hvis I gør det, vil jeg velsigne jer og give jer fremgang. Det gør mig ondt at se de lidelser, I har været igennem, selv om jeg var nødt til at straffe jer. 11 I behøver ikke frygte den babyloniske konge, for jeg vil beskytte jer, så han ikke kan gøre jer noget ondt. 12 Jeg vil være barmhjertig imod jer og sørge for, at han også er barmhjertig. I kan trygt blive boende i landet.

13-14 Men hvis I nægter at blive boende i landet, som Herren, jeres Gud, har sagt, og hvis I absolut vil til Egypten, fordi I tror jer sikre for krig og hungersnød dernede, 15 så hør, hvad Herren siger til den rest af judæere, som er tilbage: Hvis I rejser til Egypten, 16 vil al den krig og hungersnød I frygter her, følge jer, så I mister livet dernede. 17 Det er den skæbne, der venter hver eneste af jer: Hvis I slår jer ned i Egypten, vil I dø som ofre for krig, hungersnød og sygdom. Det bliver min straf for jeres ulydighed.

18 Herren, den Almægtige, Israels Gud, siger: På samme måde som jeg i min vrede straffede Jerusalems indbyggere, vil jeg straffe jer, så snart I ankommer til Egypten. I vil blive afskyet og hadet, forbandet og hånet, og I kommer aldrig hjem til jeres land igen.”

19 Derefter sagde jeg til dem: „I er en rest af Judas folk, og Herren har advaret jer imod at tage til Egypten. Hvis I vælger ikke at lytte til Herren, 20 kommer I til at bøde med jeres liv. Det var jer selv, der bad mig søge Herren om råd, og I lovede at adlyde ham, lige meget hvad det var, han sagde. 21 I dag har jeg så givet jer Herrens svar, men I er åbenbart alligevel ikke villige til at gøre, som han siger. 22 Derfor skal I vide, at hvis I gør alvor af at rejse til det land, som I ønsker at flygte til, vil I blive ramt af krig, hungersnød og sygdom.”

The Message

Jeremiah 42

What You Fear Will Catch Up with You

11-3 All the army officers, led by Johanan son of Kareah and Jezaniah son of Hoshaiah, accompanied by all the people, small and great, came to Jeremiah the prophet and said, “We have a request. Please listen. Pray to your God for us, what’s left of us. You can see for yourself how few we are! Pray that your God will tell us the way we should go and what we should do.”

Jeremiah the prophet said, “I hear your request. And I will pray to your God as you have asked. Whatever God says, I’ll pass on to you. I’ll tell you everything, holding nothing back.”

5-6 They said to Jeremiah, “Let God be our witness, a true and faithful witness against us, if we don’t do everything that your God directs you to tell us. Whether we like it or not, we’ll do it. We’ll obey whatever our God tells us. Yes, count on us. We’ll do it.”

7-8 Ten days later God’s Message came to Jeremiah. He called together Johanan son of Kareah and all the army officers with him, including all the people, regardless of how much clout they had.

9-12 He then spoke: “This is the Message from God, the God of Israel, to whom you sent me to present your prayer. He says, ‘If you are ready to stick it out in this land, I will build you up and not drag you down, I will plant you and not pull you up like a weed. I feel deep compassion on account of the doom I have visited on you. You don’t have to fear the king of Babylon. Your fears are for nothing. I’m on your side, ready to save and deliver you from anything he might do. I’ll pour mercy on you. What’s more, he will show you mercy! He’ll let you come back to your very own land.’

13-17 “But do not say, ‘We’re not staying around this place,’ refusing to obey the command of your God and saying instead, ‘No! We’re off to Egypt, where things are peaceful—no wars, no attacking armies, plenty of food. We’re going to live there.’ If what’s left of Judah is headed down that road, then listen to God’s Message. This is what God-of-the-Angel-Armies says: ‘If you have determined to go to Egypt and make that your home, then the very wars you fear will catch up with you in Egypt and the starvation you dread will track you down in Egypt. You’ll die there! Every last one of you who is determined to go to Egypt and make it your home will either be killed, starve, or get sick and die. No survivors, not one! No one will escape the doom that I’ll bring upon you.’

18 “This is the Message from God-of-the-Angel-Armies, the God of Israel: ‘In the same way that I swept the citizens of Jerusalem away with my anger and wrath, I’ll do the same thing all over again in Egypt. You’ll end up being cursed, reviled, ridiculed, and mocked. And you’ll never see your homeland again.’

19-20 God has plainly told you, you leftovers from Judah, ‘Don’t go to Egypt.’ Could anything be plainer? I warn you this day that you are living out a fantasy. You’re making a fatal mistake.

“Didn’t you just now send me to your God, saying, ‘Pray for us to our God. Tell us everything that God says and we’ll do it all’?

21-22 “Well, now I’ve told you, told you everything he said, and you haven’t obeyed a word of it, not a single word of what your God sent me to tell you. So now let me tell you what will happen next: You’ll be killed, you’ll starve to death, you’ll get sick and die in the wonderful country where you’ve determined to go and live.”