Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 42

Jeremias advarer folket imod at flygte til Egypten

1Johanan, Jezanja, de øvrige officerer og et stort antal civile ledere kom nu hen til mig og sagde: „Gå i forbøn for os hos Herren din Gud, for som du ser, er der ikke mange tilbage af os mere. Bed Herren, din Gud, om at vise os, hvad vi skal gøre, og hvor vi skal tage hen.”

Jeg gav dem følgende svar: „Godt, jeg vil bede til Herren for jer, og alt, hvad han siger til mig, vil jeg fortælle jer i alle detaljer.”

„Vi lover højtideligt ind for Herrens ansigt, at vi vil adlyde alt, hvad han beder dig om at sige til os,” sagde de. „Uanset om vi bryder os om det eller ej, vil vi adlyde Herren, din Gud, som vi nu rådspørger gennem dig. For hvis vi gør, hvad han siger, vil det gå os godt.”

Ti dage senere svarede Herren på min bøn, og jeg kaldte så Johanan, officererne og de øvrige ledere sammen.

Derpå sagde jeg til dem: „I bad mig spørge Herren, Israels Gud, til råds, og her er hans svar:

10 Bliv boende her i landet. Hvis I gør det, vil jeg velsigne jer og give jer fremgang. Det gør mig ondt at se de lidelser, I har været igennem, selv om jeg var nødt til at straffe jer. 11 I behøver ikke frygte den babyloniske konge, for jeg vil beskytte jer, så han ikke kan gøre jer noget ondt. 12 Jeg vil være barmhjertig imod jer og sørge for, at han også er barmhjertig. I kan trygt blive boende i landet.

13-14 Men hvis I nægter at blive boende i landet, som Herren, jeres Gud, har sagt, og hvis I absolut vil til Egypten, fordi I tror jer sikre for krig og hungersnød dernede, 15 så hør, hvad Herren siger til den rest af judæere, som er tilbage: Hvis I rejser til Egypten, 16 vil al den krig og hungersnød I frygter her, følge jer, så I mister livet dernede. 17 Det er den skæbne, der venter hver eneste af jer: Hvis I slår jer ned i Egypten, vil I dø som ofre for krig, hungersnød og sygdom. Det bliver min straf for jeres ulydighed.

18 Herren, den Almægtige, Israels Gud, siger: På samme måde som jeg i min vrede straffede Jerusalems indbyggere, vil jeg straffe jer, så snart I ankommer til Egypten. I vil blive afskyet og hadet, forbandet og hånet, og I kommer aldrig hjem til jeres land igen.”

19 Derefter sagde jeg til dem: „I er en rest af Judas folk, og Herren har advaret jer imod at tage til Egypten. Hvis I vælger ikke at lytte til Herren, 20 kommer I til at bøde med jeres liv. Det var jer selv, der bad mig søge Herren om råd, og I lovede at adlyde ham, lige meget hvad det var, han sagde. 21 I dag har jeg så givet jer Herrens svar, men I er åbenbart alligevel ikke villige til at gøre, som han siger. 22 Derfor skal I vide, at hvis I gør alvor af at rejse til det land, som I ønsker at flygte til, vil I blive ramt af krig, hungersnød og sygdom.”

Amplified Bible

Jeremiah 42

Warning against Going to Egypt

1Then all the commanders of the forces, and Johanan the son of Kareah and Jezaniah (Azariah) the son of Hoshaiah, and all the people from the least to the greatest approached and said to Jeremiah the prophet, “Please let our petition be presented before you, and pray to the Lord your God for us, that is, for all this remnant [of the people of Judah]; for we were once many, but now [only] a few of us are left, as you see with your own eyes, [so please pray] that the Lord your God may show us the way in which we should walk and the thing that we should do.” Then Jeremiah the prophet said to them, “I have heard you. Now hear me, I will pray to the Lord your God in accordance with your words; and I will declare to you whatever message the Lord answers; I will keep nothing back from you.” Then they said to Jeremiah, “May the Lord be a true and faithful witness against us if we fail to act in accordance with all the things that the Lord your God sends you to tell us. Whether it is pleasant or unpleasant, we will listen to and honor the voice of the Lord our God to whom we are sending you, so that it may go well with us when we listen to the voice of the Lord our God.”

Now after ten days [of prayer] had passed the word of the Lord came to Jeremiah. Then he called for Johanan the son of Kareah and all the commanders of the forces that were with him and all the people from the least to the greatest, and said to them, “Thus says the Lord, the God of Israel, to whom you sent me to present your petition before Him: 10 ‘If you will indeed remain in this land, then I will build you up and not tear you down, and I will plant you and not uproot you; for I will relent and be satisfied concerning the disaster that I have inflicted on you [as discipline, and I will replace judgment with compassion]. 11 Do not be afraid of the king of Babylon, whom you now fear [as if he were deity]; do not be afraid of him,’ says the Lord, ‘for [he is a mere man, but I am the living, omniscient God and] I am with you [always] to protect you and to deliver you from his hand. 12 And I will show you compassion, so that he will have compassion on you and restore you to your own land. 13 But if you are going to say, “We will not stay in this land,” and [in so doing] do not listen to the voice of the Lord your God, 14 saying, “No, but we will go to the land of Egypt, where we will not see war or hear the sound of the [warrior’s] trumpet or hunger for bread, and we will stay there,” 15 then in that case listen to the word of the Lord, O remnant of Judah. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, “If you are really determined to go to Egypt and to reside there [temporarily], 16 then the sword, of which you are afraid, will overtake you there in the land of Egypt; and the famine of which you are afraid will follow closely after you in Egypt, and you will die there. 17 So all the men who set their mind to go to Egypt to reside there [temporarily] will die by the sword, by famine and by virulent disease; none of them will remain or survive the disaster that I am going to bring on them.”’”

18 For thus says the Lord of hosts, the God of Israel, “As My anger and My wrath have been poured out on the inhabitants of Jerusalem, so My wrath will be poured out on you when you enter Egypt. You will become detested, an object of horror, a curse and a people scorned; and you will no longer see this place.” 19 The Lord has spoken to you, O remnant of Judah, “Do not go into Egypt!” Know with certainty that I [Jeremiah] have warned you and testified to you this day 20 that you have deceived yourselves; for you sent me to the Lord your God, saying, “Pray for us to the Lord our God; and whatever the Lord our God says, declare it to us and we will do it.” 21 And so I have told you today, but you have not listened to the voice of the Lord your God, in anything that He has sent me to tell you. 22 Now therefore know for certain that you will die by the sword, by famine, and by virulent disease in the land [of Egypt] where you wish to reside [temporarily].