Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 39

Jerusalems fald

1I kong Zidkija af Judas niende regeringsår i den tiende måned kom kong Nebukadnezar af Babylonien med hele sin hær og belejrede Jerusalem. På den niende dag i den fjerde måned i Zidkijas 11. regeringsår brød fjenden gennem bymuren. Alle de babyloniske embedsmænd kom til stede og tog plads i Midterporten. Iblandt dem var Nergal-Sarezer og Nebo-Sarsekim, Nebukadnezars personlige rådgivere.

Da kong Zidkija og hans livgarde indså, at slaget var tabt, flygtede de om natten gennem paladsets have, videre igennem en korridor mellem to mure, ud ad en port i bymuren og satte kurs mod Jordandalen. Men babylonierne satte efter kongen og indhentede ham på sletten ved Jeriko. Derefter førte de ham til kong Nebukadnezar, der opholdt sig i byen Ribla i Hamat-området, og Nebukadnezar afsagde dommen over Zidkija. Dér i Ribla måtte han se på, at hans sønner og øverste embedsmænd blev henrettet. Derefter blev hans øjne stukket ud, og han blev lagt i lænker og ført bort til Babylon i eksil.

Derpå satte de babyloniske soldater ild til byen og paladset, og de rev bymuren ned. Chefen for kong Nebukadnezars livvagt, Nebuzaradan, sendte de overlevende af byens indbyggere og de, der allerede havde overgivet sig, til Babylonien i eksil. 10 Han efterlod kun nogle få fattige folk til at dyrke jorden og passe vingårdene.

Jeremias bliver frigivet

11-12 Nebukadnezar havde givet Nebuzaradan ordre til at opsøge mig. „Sørg for, at han ikke kommer noget til,” havde kongen sagt. „Tag dig godt af ham og giv ham, hvad han beder om.” 13 Nebuzaradan, Nebushazban, Nergal-Sarezer og de øvrige højtstående embedsmænd 14 sendte derfor nogle soldater af sted for at hente mig i husarresten og overgav mig til Gedalja, søn af Ahikam, der var søn af Shafan, for at han skulle tage mig med hjem, hvorefter jeg kunne færdes frit blandt mit eget folk.

15 Engang mens jeg endnu sad i husarrest, havde Herren sagt til mig:

16 „Sig til kushitten Ebed-Melek: Hør, hvad Herren, den Almægtige, Israels Gud, siger: Jeg vil opfylde alle mine trusler imod denne by, og du vil få det at se. 17 Men dig vil jeg redde, så du ikke falder i hænderne på dem, du frygter for. 18 Jeg vil beskytte dig og redde dig fra døden, fordi du har vist tillid til mig, siger Herren.”

New International Reader's Version

Jeremiah 39

39 Nebuchadnezzar, the king of Babylon, marched out against Jerusalem. He came with all his armies and attacked it. It was in the ninth year that Zedekiah was king of Judah. It was in the tenth month. The city wall was broken through. It happened on the ninth day of the fourth month. It was in the 11th year of Zedekiah’s rule. All the officials of the king of Babylon came. They took seats near the Middle Gate. Nergal-Sharezer from Samgar was there. Nebo-Sarsekim, a chief officer, was also there. So was Nergal-Sharezer, a high official. And all the other officials of the king of Babylon were there too. King Zedekiah and all the soldiers saw them. Then they ran away. They left the city at night. They went by way of the king’s garden. They went out through the gate between the two walls. And they headed toward the Arabah Valley.

But the armies of Babylon chased them. They caught up with Zedekiah in the plains near Jericho. They captured him there. And they took him to Nebuchadnezzar, the king of Babylon. He was at Riblah in the land of Hamath. That’s where Nebuchadnezzar decided how Zedekiah would be punished. The king of Babylon killed the sons of Zedekiah at Riblah. He forced Zedekiah to watch it with his own eyes. He also killed all the nobles of Judah. Then he poked out Zedekiah’s eyes. He put him in bronze chains. And he took him to Babylon.

The Babylonians set the royal palace on fire. They also set fire to the houses of the people. And they broke down the walls of Jerusalem. Nebuzaradan was commander of the royal guard. Some people still remained in the city. But he took them away to Babylon as prisoners. He also took along those who had gone over to his side. And he took the rest of the people. 10 Nebuzaradan, the commander of the guard, left some of the poor people of Judah behind. They didn’t own anything. So at that time he gave them vineyards and fields.

11 Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had given orders about Jeremiah. He had given them to Nebuzaradan, the commander of the royal guard. Nebuchadnezzar had said, 12 “Take him. Look after him. Don’t harm him. Do for him anything he asks.” 13 So that’s what Nebuzaradan, the commander of the guard, did. Nebushazban and Nergal-Sharezer were with him. So were all the other officers of the king of Babylon. Nebushazban was a chief officer. Nergal-Sharezer was a high official. All these men 14 sent for Jeremiah. They had him taken out of the courtyard of the guard. They turned him over to Gedaliah. Gedaliah was the son of Ahikam, the son of Shaphan. They told Gedaliah to take Jeremiah back to his home. So Jeremiah remained among his own people.

15 A message from the Lord came to Jeremiah. It came while he was being kept in the courtyard of the guard. The Lord said, 16 “Go. Speak to Ebed-Melek the Cushite. Tell him, ‘The Lord who rules over all is the God of Israel. He says, “I am about to make the words I spoke against this city come true. I will not give success to it. Instead, I will bring horrible trouble on it. At that time my words will come true. You will see it with your own eyes. 17 But I will save you on that day,” announces the Lord. “You will not be handed over to those you are afraid of. 18 I will save you. You will not be killed by a sword. Instead, you will escape with your life. That’s because you trust in me,” announces the Lord.’ ”