Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 38

Jeremias smides i en tom cisterne

1Der var imidlertid fire mænd ved navn Shefatja, Gedalja, Jukal og Pashhur, som ønskede at lukke munden på mig. De havde jo hørt, hvordan jeg gang på gang havde advaret folket med det budskab, som Herren havde givet mig: „De, der bliver i Jerusalem, vil dø af hungersnød eller sygdom eller blive dræbt i krigen. Men de, der overgiver sig til babylonierne, vil overleve. Herren vil nemlig overgive Jerusalem til Babyloniens konge, som vil indtage byen.”

De fire mænd gik til kongen og sagde: „Herre, vi må uskadeliggøre Jeremias. Hans budskaber undergraver hærens moral. Han skaber en negativ stemning blandt de krigere, vi endnu har tilbage, og hele befolkningen i byen. Han er en forræder, som ikke ønsker, at vi skal reddes, men at vi skal rammes af ulykke.”

Kong Zidkija gav efter og sagde: „Gør med ham, som I vil.”

Så hentede de mig og firede mig ned i et tom vandreservoir i gården. Den tilhørte Malkija, der var medlem af kongefamilien. Der var intet vand i den, men der var stadig et tykt lag mudder på bunden, så jeg sank ned i mudderet.

Men da kushitten Ebed-Melek, en af de ledende hoffolk, hørte, at jeg var blevet kastet i det tomme vandreservoir, skyndte han sig straks til kongen, som på det tidspunkt var i færd med at dømme i nogle retssager på pladsen foran Benjaminporten.

„Herre konge,” sagde han. „Der er begået en meget ondsindet handling imod profeten Jeremias. Man har kastet ham i et tomt vandreservoir, og dér vil han dø af sult, for han får ingen mad.”

10 Da befalede kongen: „Tag 30 mænd med dig og få hejst Jeremias op af vandreservoiret, før han dør.” 11 Så skyndte Ebed-Melek og mændene sig af sted til et af paladsets nederste kælderrum, hvor de hentede nogle kasserede klude, som de hejste ned i vandreservoiret med et reb. 12 „Bind rebet omkring dig og læg kludene imellem rebet og dine armhuler,” råbte Ebed-Melek, og da jeg havde gjort det, 13 trak de mig op af vandreservoiret og bragte mig tilbage til min husarrest.

Zidkija spørger endnu en gang Jeremias til råds

14 En dag sendte kong Zidkija bud efter mig og bad mig komme hen til den tredje indgang til templet. „Jeg har et spørgsmål til dig,” begyndte kongen. „Prøv nu ikke at skjule sandheden for mig.”

15 „Jamen, hvis jeg fortæller dig sandheden, slår du mig bare ihjel,” svarede jeg. „Og for øvrigt følger du aldrig mine råd.”

16 Så svor kong Zidkija ved den levende Gud, at han hverken ville slå mig ihjel eller udlevere mig til dem, der ønskede at få ram på mig.

17 Da sagde jeg til ham: „Herren, den Almægtige, Israels Gud, siger: Hvis du vil overgive dig til de babyloniske officerer, vil du og din familie overleve, og byen vil blive skånet. 18 Men hvis du nægter at overgive dig, vil den babyloniske hær brænde byen ned til grunden, og du har ingen chance for at undslippe.”

19 „Men jeg er bange for at overgive mig,” svarede kongen, „for babylonierne vil sikkert udlevere mig til de judæiske overløbere, og hvem ved, hvad de vil gøre ved mig?”

20 „Hvis du vil adlyde Herren,” svarede jeg, „har du ikke noget at frygte. Du vil redde livet, og du vil få det bedre, end du har det her. 21 Men hvis du nægter at overgive dig, så kan jeg fortælle dig, hvad der vil ske, for det har Herren vist mig i et syn: 22 Alle paladsets kvinder blev udleveret til de babyloniske officerer. Og de sang en smædevise om dig:

Hvorfor troede du dine venners ord?
    De førte dig jo ud på det forkerte spor.
Og da du så stod midt i ulykken,
    vendte de dig bare ryggen.

23 Alle dine koner og børn vil blive udleveret til babylonierne, og du har ingen chance for at undslippe. Du bliver taget til fange, og byen bliver brændt ned til grunden.”

24 Da sagde Zidkija til mig: „Lad det her blive imellem os to. Hvis du røber for nogen, hvad du her har sagt, er du dødsens. 25 Hvis mine hoffolk får nys om vores samtale, og hvis de truer dig med døden, medmindre du fortæller dem, hvad vi har talt om, 26 skal du sige til dem: ‚Jeg bad bare kongen love mig, at han aldrig igen vil kaste mig i fangehullet i Jonatans hus.’ ”

27 Hoffolkene kom da også hen til mig og ville krydsforhøre mig om mit møde med kongen. Jeg gjorde nøjagtigt, som kongen havde sagt. Derefter lod de mig være i fred, for ingen havde hørt, hvad jeg snakkede med kongen om. 28 Således forblev jeg i husarrest på paladsets område, indtil den dag da Jerusalem blev indtaget.

New International Reader's Version

Jeremiah 38

Jeremiah Is Thrown Into an Empty Well

1Shephatiah, Gedaliah, Jehukal and Pashhur heard what Jeremiah was telling all the people. Shephatiah was the son of Mattan. Gedaliah was the son of Pashhur. Jehukal was the son of Shelemiah. And Pashhur was the son of Malkijah. These four men heard Jeremiah say, “The Lord says, ‘Those who stay in this city will die of war, hunger or plague. But those who go over to the side of the Babylonians will live. They will escape with their lives. They will remain alive.’ The Lord also says, ‘This city will certainly be handed over to the armies of the king of Babylon. They will capture it.’ ”

Then these officials said to the king, “This man should be put to death. What he says is making the soldiers who are left in this city lose hope. It’s making all the people lose hope too. He isn’t interested in what is best for the people. In fact, he’s trying to destroy them.”

“He’s in your hands,” King Zedekiah answered. “I can’t do anything to oppose you.”

So they took Jeremiah and put him into an empty well. It belonged to Malkijah. He was a member of the royal court. His well was in the courtyard of the guard. Zedekiah’s men lowered Jeremiah by ropes into the well. It didn’t have any water in it. All it had was mud. And Jeremiah sank down into the mud.

Ebed-Melek was an official in the royal palace. He was from the land of Cush. He heard that Jeremiah had been put into the well. The king was sitting by the Benjamin Gate at that time. Ebed-Melek went out of the palace. He said to the king, “My king and master, everything these men have done to Jeremiah the prophet is evil. They have thrown him into an empty well. Soon there won’t be any more bread in the city. Then he’ll starve to death.”

10 So the king gave an order to Ebed-Melek the Cushite. He said, “Take with you 30 men from here. Lift Jeremiah the prophet out of the well before he dies.”

11 Then Ebed-Melek took the men with him. He went to a room in the palace. It was under the place where the treasures were stored. He got some old rags and worn-out clothes from there. Then he let them down with ropes to Jeremiah in the well. 12 Ebed-Melek the Cushite told Jeremiah what to do. Ebed-Melek said, “Put these old rags and worn-out clothes under your arms. They’ll pad the ropes.” So Jeremiah did. 13 Then the men pulled him up with the ropes. They lifted him out of the well. And Jeremiah remained in the courtyard of the guard.

Zedekiah Questions Jeremiah Again

14 Then King Zedekiah sent for Jeremiah the prophet. The king had him brought to the third entrance to the Lord’s temple. “I want to ask you something,” the king said to Jeremiah. “Don’t hide anything from me.”

15 Jeremiah said to Zedekiah, “Suppose I give you an answer. You will kill me, won’t you? Suppose I give you good advice. You won’t listen to me, will you?”

16 But King Zedekiah promised Jeremiah secretly, “I won’t kill you. And I won’t hand you over to those who want to kill you. That’s just as sure as the Lord is alive. He’s the one who has given us breath.”

17 So Jeremiah said to Zedekiah, “The Lord God who rules over all is the God of Israel. He says, ‘Give yourself up to the officers of the king of Babylon. Then your life will be spared. And this city will not be burned down. You and your family will remain alive. 18 But what if you do not give yourself up to them? Then this city will be handed over to the Babylonians. They will burn it down. And you yourself will not escape from them.’ ”

19 King Zedekiah said to Jeremiah, “I’m afraid of some of the Jews. They are the ones who have gone over to the side of the Babylonians. The Babylonians might hand me over to them. And those Jews will treat me badly.”

20 “They won’t hand you over to them,” Jeremiah replied. “Obey the Lord. Do what I tell you to do. Then things will go well with you. Your life will be spared. 21 Don’t refuse to give yourself up. The Lord has shown me what will happen if you do. 22 All the women who are left in your palace will be brought out. They’ll be given to the officials of the king of Babylon. Those women will say to you,

“ ‘Your trusted friends have tricked you.
    They have gotten the best of you.
Your feet are sunk down in the mud.
    Your friends have deserted you.’

23 “All your wives and children will be brought out to the Babylonians. You yourself won’t escape from them. You will be captured by the king of Babylon. And this city will be burned down.”

24 Then Zedekiah said to Jeremiah, “Don’t let anyone know about the talk we’ve had. If you do, you might die. 25 Suppose the officials find out that I’ve talked with you. And suppose they come to you and say, ‘Tell us what you said to the king. Tell us what the king said to you. Don’t hide it from us. If you do, we’ll kill you.’ 26 Then tell them, ‘I was begging the king not to send me back to Jonathan’s house. I don’t want to die there.’ ”

27 All the officials came to Jeremiah. And they questioned him. He told them everything the king had ordered him to say. None of them had heard what he told the king. So they didn’t say anything else to him.

28 Jeremiah remained in the courtyard of the guard. He stayed there until the day Jerusalem was captured.

Jerusalem Is Destroyed

Here is how Jerusalem was captured.