Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 35

Rekabitternes lydighed og judæernes ulydighed

1Herren gav mig følgende budskab, dengang Jojakim, Josiasʼ søn, var konge i Juda:

„Gå hen i den bydel, hvor rekabitterslægten holder til, og indbyd slægtens overhoveder til at komme op til templet. Når de indfinder sig, skal du føre dem ind i et sideværelse og servere vin for dem.”

Så opsøgte jeg Jaʼazanja, Jeremjas søn, sønnesøn af Habazzinja, hvorefter jeg førte ham, hans brødre og sønner til templet som repræsentanter for alle rekabitterne. Jeg samlede dem i det værelse, hvor profeten Hanan, Jigdaljas søn, underviste sine elever. Det værelse lå ved siden af hofmarskalens værelse, umiddelbart over tempeldørvogteren Maʼasejas, Shallums søns, værelse. Jeg satte bægre og vinkarafler frem og indbød dem til at drikke. „Nej tak,” sagde de, „vi drikker ikke vin, for vores forfar Jonadab, Rekabs søn, forbød én gang for alle sine efterkommere at drikke vin. Ved samme lejlighed advarede han os imod at eje fast ejendom og befalede os at bo i telte i stedet. Han forbød os at bygge huse, plante vinmarker og så korn. Han lovede os, at hvis vi overholdt de regler, ville vi få fremgang i det land, hvor vi bor som nomader. Indtil nu har vi gjort, som han sagde, så hverken vi selv, vores koner eller børn har nydt vin. Vi har heller ikke bygget huse eller anskaffet os gårde og marker, og vi har hverken dyrket korn eller vin. 10 Vi har altid levet som nomader i lydighed mod vores forfar Jonadabs ord. 11 Den eneste grund til, at vi nu bor i Jerusalem, er, at vi blev bange, dengang kong Nebukadnezar af Babylonien besatte landet. Derfor flygtede vi ind i byen.”

12 Da sagde Herren til mig: 13 „Herren, den Almægtige, Israels Gud, siger: Gå ud og sig til Judas og Jerusalems indbyggere: Her har I noget at lære. 14 Rekabitterne drikker ikke vin, fordi de ønsker at være lydige mod deres forfars befaling. Men hvor er jeres lydighed? Jeg har gang på gang talt til jer, men I nægter at høre efter. 15 Jeg har sendt den ene profet efter den anden til jer for at få jer til at vende om fra jeres ondskab og afgudsdyrkelse. Og jeg har givet jer det løfte, at I skulle få fred og gode kår i det land, jeg gav til jer og jeres forfædre, hvis I adlød mig. 16 Men I har nægtet at adlyde mig i modsætning til rekabitterne, der har adlydt deres forfar til punkt og prikke. 17 Derfor siger Herren, den Almægtige, Israels Gud: Fordi I ikke vil høre på mig og nægter at adlyde mig, vil jeg straffe jer med alle de ulykker, jeg har truet jer med.”

18-19 Derefter gik jeg tilbage til rekabitterne og sagde: „Herren, den Almægtige, Israels Gud, siger: Fordi I adlød jeres forfar til punkt og prikke, vil Jonadab, Rekabs søn, altid have efterkommere, der tjener mig.”

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

耶利米書 35

順服的利甲族和悖逆的猶大人

1猶大王約西亞的兒子約雅敬執政期間,耶和華對耶利米說: 「你去利甲族那裡,邀請他們到耶和華殿的一間廂房,給他們酒喝。」 於是,我將哈巴洗尼雅的孫子、雅利米雅的兒子雅撒尼亞,以及雅撒尼亞的弟兄和兒子等利甲全族的人, 領到耶和華的殿,進入上帝的僕人伊基大利之子哈難眾兒子的房間。這房間靠近官長的房間,在殿門守衛沙龍的兒子瑪西雅的房間上面。 我把盛滿酒的杯和壺擺在利甲全族面前,請他們喝酒。 他們卻說:「我們不喝酒,因為我們的祖先利甲的兒子約拿達曾吩咐我們和我們的子孫永遠不可喝酒、 蓋房、撒種、栽植葡萄或擁有葡萄園,一輩子都要住帳篷,以便在異鄉長久居住。 我們遵守他的一切吩咐,我們和我們的妻子兒女從不喝酒, 不蓋房,也沒有葡萄園、田地和種子。 10 我們住帳篷,遵守我們祖先約拿達的一切吩咐。 11 但當巴比倫王尼布甲尼撒進攻這裡的時候,我們決定來耶路撒冷躲避迦勒底和亞蘭的軍隊。因此,我們現在住在耶路撒冷。」

12 耶和華對耶利米說: 13 「這是以色列的上帝——萬軍之耶和華的話,你去把我的話告訴猶大人和耶路撒冷的居民,『耶和華說,你們要聽從我的教導。 14 利甲的兒子約拿達吩咐他的子孫不可喝酒,他們直到現在都不喝酒。但我屢次告誡你們,你們卻不聽我的話。 15 我再三差遣我的僕人——眾先知勸你們改邪歸正,不要追隨、祭拜別的神明,以便你們可以在我賜給你們和你們祖先的土地上安居樂業,你們卻充耳不聞,毫不理會。 16 利甲的兒子約拿達的子孫尚且聽從他們祖先的吩咐,你們卻不聽從我的話。 17 因此,以色列的上帝——萬軍之耶和華說,我要給猶大和耶路撒冷的居民降下我說過的災禍。因為我對他們說話,他們不聽;我呼喚他們,他們不理會。』」

18 然後,耶利米對利甲族人說:「以色列的上帝——萬軍之耶和華說,『你們聽從祖先利甲的兒子約拿達的吩咐,遵守他的一切命令, 19 因此,利甲的兒子約拿達的子孫必永遠事奉我。這是以色列的上帝——萬軍之耶和華說的。』」