Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 34

Budskabet til Zidkija

1Dengang kong Nebukadnezar af Babylon ankom med den mægtige hær, han havde samlet fra de erobrede lande, og belejrede både Jerusalem og de øvrige byer i Judas land, gav Herren mig følgende budskab:

„Gå hen til kong Zidkija med denne besked: Hør, hvad Herren siger: Jeg overgiver denne by til den babyloniske konge, og han vil brænde den ned til grunden. Det vil ikke lykkes dig at undslippe. Du bliver taget til fange og ført frem for kongen, og han vil dømme dig til eksil i Babylon. Men hør nu kong Zidkija af Juda: Herren lover dig, at du ikke skal dø i krigen. Når du engang dør en naturlig død blandt dit eget folk i eksilet, vil de brænde røgelse for at ære dit minde på samme måde, som man gjorde for de konger, der gik forud for dig. Man vil sørge over dig og sige: ‚Ak, vores konge er død.’ Det er et løfte, siger Herren.”

Den besked overbragte jeg så til kong Zidkija, mens babylonierne belejrede Jerusalem, Lakish og Azeka, de eneste befæstede byer i Juda, der endnu var tilbage.

Endnu et eksempel på folkets ulydighed

Herren gav mig et nyt budskab i forbindelse med, at kong Zidkija havde lavet en aftale med Jerusalems indbyggere om at frigive alle slaver i byen. Aftalen var, at alle skulle frigive både deres mandlige og kvindelige slaver med den begrundelse, at ingen judæere burde være slaver for deres eget folk. 10 Både lederne og folk i almindelighed havde accepteret begrundelsen og frigivet deres slaver. 11 Men senere ændrede de mening og tog deres slaver tilbage. 12 Derfor gav Herren mig følgende budskab til dem:

13 „Herren, Israels Gud, siger: Jeg indgik en pagt med jeres forfædre, dengang jeg befriede dem fra fangenskabet i Egypten. 14 En af pagtens bestemmelser var, at enhver hebræer, der havde solgt sig selv som slave, skulle frigives efter seks års tjeneste. Men jeres forfædre overholdt ikke den bestemmelse. 15 For nylig kom I på bedre tanker og frigav jeres slaver, som I burde have gjort for længe siden. I indgik højt og helligt en pagt med hinanden om det her foran mit tempel. 16 Men derefter overtrådte I aftalen og vanærede mit navn ved at tage de mænd og kvinder tilbage, som I havde frigivet, og gøre dem til slaver igen.

17 Derfor, siger Herren, siden I ikke adlød mig og frigav jeres landsmænd, vil jeg „frigive” jer til at blive udryddet ved krig, hungersnød og epidemier. Jeg gør jer til et afskrækkende eksempel for resten af verden. 18 Fordi I overtrådte den pagt, som I højtideligt indgik i mit nærvær, vil jeg straffe jer. I vil lide samme skæbne som den kalv, I skar i to stykker, så I kunne gå mellem stykkerne, da I bekræftede pagtens ordlyd. 19 Jeg vil skære jer i stykker, hvad enten I er ledere i Jerusalem og Juda, embedsmænd, præster eller jævne folk, for I har brudt en højtidelig pagt. 20 Jeg vil overgive jer til jeres fjender, og de vil slå jer ihjel. Jeres lig vil blive til føde for gribbe og vilde dyr. 21 Jeg vil også udlevere kong Zidkija af Juda og hans embedsmænd til den babyloniske konge. Skønt kongen af Babylon har trukket sig tilbage for en tid, 22 vil jeg atter tilkalde de babyloniske hære, og de vil angribe og erobre denne by og brænde den ned til grunden. Jeg vil også sørge for, at alle Judas byer bliver jævnet med jorden, så de alle bliver folketomme.”

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

耶利米書 34

給西底迦的警告

1巴比倫王尼布甲尼撒率領他的軍隊和他統治的各邦國攻打耶路撒冷及其周圍城邑時,耶和華對耶利米說: 「你去告訴猶大王西底迦,以色列的上帝耶和華說,『看啊,我要把這城交在巴比倫王的手中,使它被付之一炬。 你必逃不出巴比倫王的手心,你必在他面前受審,被帶到巴比倫。 猶大王西底迦啊!你要聽耶和華的話。論到你,耶和華說,你必不會死在刀劍之下, 你必安然去世。人們必為你燒香,像為你的先王燒香一樣,他們必為你哀悼說,唉,我主啊!』這是我耶和華說的。」

耶利米先知就在耶路撒冷把這番話告訴了猶大王西底迦。 那時,巴比倫王的軍隊正攻打耶路撒冷以及猶大剩下的兩座堅城——拉吉和亞西加。

西底迦王與耶路撒冷的居民立約讓他們釋放自己的奴隸之後,耶和華的話傳給了耶利米。 西底迦王吩咐各人要釋放自己的希伯來奴隸,任何人都不應使自己的同胞做奴隸。 10 所有立約的首領和人民都答應守約,並釋放了自己的奴隸, 11 事後卻又反悔,抓回先前釋放的奴隸,再次奴役他們。 12 那時,耶和華的話傳給了耶利米,說: 13 「以色列的上帝耶和華說,『我曾帶領你們的祖先離開埃及,使他們不再受奴役,那時我與他們立約說, 14 倘若你們的希伯來同胞賣身做你們的奴隸,服侍你們六年後,到第七年你們要給他們自由。你們的祖先卻掩耳不聽。 15 不久前,你們回心轉意,做我視為正的事,釋放自己的同胞,並且在我的殿中立了約。 16 然而,你們卻反悔,各自抓回先前釋放的奴隸,再次奴役他們,褻瀆了我的名。 17 因此耶和華說,既然你們不聽我的話,不給自己的同胞自由,看啊,我必使你們自由地死在戰爭、瘟疫和饑荒中,使你們的遭遇令天下萬國驚懼。這是耶和華說的。 18-19 猶大與耶路撒冷的首領、宮廷侍臣、祭司和全體百姓曾把牛犢劈成兩半,從中間走過跟我立約,後來卻又違背跟我立的約,不守約,所以他們的下場必像他們劈開的牛犢一樣。 20 我要把他們交在想殺他們的敵人手中,他們的屍體要成為飛禽走獸的食物。 21 我要把猶大王西底迦及其官員交在想殺他們的敵人手中,交在剛撤軍的巴比倫王手中。 22 看啊,我要吩咐他們回來攻佔這城,將它付之一炬,我要使猶大的城邑荒無人煙。這是耶和華說的。』」