Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 33

1Mens jeg stadig var i husarrest under opsyn af den kongelige garde, gav Herren mig følgende budskab:

„Jeg er Herren, som står bag alle disse ting. Det er mig, der har planlagt det. Kald på mig, mit folk, så vil jeg svare jer og fortælle jer store og utrolige ting, som I ikke før har kendt til. I har revet nogle af byens huse og en del af kongepaladset ned for at få sten til at forstærke bymuren imod fjendens angreb, men når I kommer i kamp med babylonierne, vil alle husene blive fyldt med døde kroppe, for i min vrede har jeg besluttet at slå hårdt ned på mit folk. Jeg har vendt ryggen til jer på grund af jeres ondskab.

Men engang i fremtiden vil jeg helbrede Jerusalems sår, og mit folk skal igen opleve fremgang og tryghed. Jeg vender Judas og Israels skæbne og genopbygger deres byer som før. Jeg renser dem fra deres synd og tilgiver deres ondskab og oprør imod mig. Da vil denne by bringe mig ære og glæde for øjnene af alle verdens folkeslag. Og når de hører om alt det gode, jeg gør for mit folk, al den fremgang jeg lader dem opleve, vil de skælve af ærefrygt for mig.”

10 Herren erklærer: „I har ret i, at jeres land skal blive en ødemark, hvor der hverken lever mennesker eller dyr. Jerusalems gader skal blive folketomme, men engang skal landet live op igen. 11 Der skal blive glæde og latter. Brudeparrenes glade stemmer skal atter høres, og der skal igen stige lovsang op fra dem, der bringer lovprisningsofre i Herrens hus. ‚Lovet være Herren, den Almægtige,’ vil de synge, ‚for han er god, og hans trofasthed varer til evig tid.’ Ja, siger Herren, jeg vil give landet fremgang og gode kår som før. 12 Selv om landet bliver raseret, så der hverken er mennesker eller dyr tilbage, vil der igen komme hyrder, som fører deres hjord på græs. 13 De vil med glæde tælle deres får og geder, når de kommer hjem til folden. Det vil komme til at ske i det centrale højland, på bakkeskråningerne mod vest, i det sydlige Negev, i Benjamins land, i området omkring Jerusalem og i alle Judas byer. 14 Ja, siger Herren, der kommer en dag hvor jeg vil opfylde mit løfte til Israel og Judas folk.

15 Engang i fremtiden vil jeg lade en spire bryde frem fra Davids slægt, en konge, der vil styre landet med visdom og afsige retfærdige domme. 16 Hans navn skal være ‚Herren er vores redning’. Da vil Judas folk blive reddet og Jerusalem være i sikkerhed. 17 Fra da af vil der aldrig mangle en arving til Davids trone i Israel, 18 og der vil aldrig mangle præster til at bringe brændofre, afgrødeofre og andre ofre til Herren.”

19 Derefter fik jeg følgende budskab fra Herren:

20-21 „Lige så lidt, som I kan bryde naturens love, så dag og nat ikke kommer til de fastsatte tider, lige så lidt kan jeg bryde min pagt med min tjener David, så der ikke findes en arving til hans trone. Det samme gælder min pagt med de præster, der tjener mig. 22 Davids og præsternes efterkommere vil blive talrige som stjernerne og strandens sandkorn, der ikke kan tælles.”

23 Derefter sagde Herren til mig: 24 „Har du hørt, hvad andre folk siger om mit folk? De siger: ‚Herren har forkastet både Israel og Juda, som han i sin tid udvalgte.’ Man foragter mit folk og siger, at deres dage som et folk er talte. 25-26 Men hertil svarer jeg: Jeg vil ikke forkaste mit folk eller min tjener David, lige så lidt som jeg bryder de love, jeg har givet for dag og nat eller for himmel og jord. Jeg bryder aldrig mit løfte om, at en søn af David en dag skal regere over Abrahams, Isaks og Jakobs efterkommere, for jeg vil vende mit folks skæbne og forbarme mig over dem.”

New International Reader's Version

Jeremiah 33

The Lord Promises to Heal His People

1Jeremiah was still being held as a prisoner. He was kept in the courtyard of the guard. Then another message from the Lord came to him. The Lord said, “I made the earth. I formed it. And I set it in place. The Lord is my name. Call out to me. I will answer you. I will tell you great things you do not know. And unless I do, you wouldn’t be able to find out about them.” The Lord is the God of Israel. He speaks about the houses in Jerusalem. He talks about the royal palaces of Judah. The people had torn down many of them. They had used their stones to strengthen the city walls against attack. That was during their fight with the armies of Babylon. The Lord says, “The houses will be filled with dead bodies. They will be the bodies of the people I will kill. I will kill them when I am very angry with them. I will hide my face from this city. That’s because its people have committed so many sins.

“But now I will bring health and healing to Jerusalem. I will heal my people. I will let them enjoy great peace and security. I will bring Judah and Israel back from the places where they have been taken. I will build up the nation again. It will be just as it was before. I will wash from its people all the sins they have committed against me. And I will forgive all the sins they committed when they turned away from me. Then this city will bring me fame, joy, praise and honor. All the nations on earth will hear about the good things I do for this city. They will see the great success and peace I give it. Then they will be filled with wonder. And they will tremble with fear.”

10 The Lord says, “You say about this place, ‘It’s a dry and empty desert. It doesn’t have any people or animals in it.’ The towns of Judah and the streets of Jerusalem are now deserted. So they do not have any people or animals living in them. But happy sounds will be heard there once more. 11 They will be the sounds of joy and gladness. The voices of brides and grooms will fill the streets. And the voices of those who bring thank offerings to my house will be heard there. They will say,

“ ‘Give thanks to the Lord who rules over all,
    because he is good.
    His faithful love continues forever.’

That’s because I will bless this land with great success again. It will be as it was before,” says the Lord.

12 The Lord who rules over all says, “This place is a desert. It does not have any people or animals in it. But there will again be grasslands near all its towns. Shepherds will rest their flocks there. 13 Flocks will again pass under the hands of shepherds as they count their sheep,” says the Lord. “That will be done in the towns of the central hill country. It will be done in the western hills and the Negev Desert. It will be done in the territory of Benjamin. And it will be done in the villages around Jerusalem and in the towns of Judah.

14 “The days are coming,” announces the Lord. “At that time I will fulfill my good promise to my people. I made it to the people of Israel and Judah.

15 “Here is what I will do in those days and at that time.
    I will make a godly Branch grow from David’s royal line.
    He will do what is fair and right in the land.
16 In those days Judah will be saved.
    Jerusalem will live in safety.
And it will be called
    The Lord Who Makes Us Right With Himself.”

17 The Lord says, “David will always have a son to sit on the throne of Israel. 18 The priests, who are Levites, will always have a man to serve me. He will sacrifice burnt offerings. He will burn grain offerings. And he will offer sacrifices.”

19 A message from the Lord came to Jeremiah. 20 The Lord said, “Could you ever break my covenant with the day? Could you ever break my covenant with the night? Could you ever stop day and night from coming at their appointed times? 21 Only then could my covenant with my servant David be broken. Only then could my covenant with the Levites who serve me as priests be broken. Only then would David no longer have someone from his family line to rule on his throne. 22 Here is what I will do for my servant David. And here is what I will do for the Levites who serve me. I will make their children after them as many as the stars in the sky. And I will make them as many as the grains of sand on the seashore. It will be impossible to count them.”

23 A message from the Lord came to Jeremiah. The Lord said, 24 “Haven’t you noticed what these people are saying? They say, ‘The Lord once chose the two kingdoms of Israel and Judah. But now he has turned his back on them.’ So they hate my people. They do not think of them as a nation anymore. 25 I say, ‘What if I had not made my covenant with day and night? What if I had not established the laws of heaven and earth? 26 Only then would I turn my back on the children of Jacob and my servant David. Only then would I not choose one of David’s sons to rule over the children of Abraham, Isaac and Jacob. But I will bless my people with great success again. I will love them with tender love.’ ”