Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 28

Jeremias konfronterer den falske profet Hananja

1Ved samme lejlighed, i kong Zidkija af Judas regeringstid, modsagde profeten Hananja, Azzurs søn fra Gibeon, mig offentligt i templet i præsternes og folkets påhør. Det var i den femte måned i kongens fjerde regeringsår. Hananja sagde: „Herren, den Almægtige, Israels Gud, erklærer: Jeg vil fjerne den babyloniske konges åg fra jeres skuldre. Inden der er gået to år, vil jeg bringe de tempelskatte tilbage, som Nebukadnezar bortførte til Babylon. Også kong Jekonja vil jeg bringe tilbage sammen med de øvrige fanger i Babylonien.”

Da svarede jeg ham i præsternes og folkets påhør: „Gid det måtte gå, som du siger. Jeg ville ønske, at Herren ville opfylde din profeti og bringe tempelskattene og fangerne tilbage til os. Men hør nu, hvad jeg har at sige til dig i præsternes og folkets påhør: Alle de profeter, der levede før dig og mig, profeterede imod utallige nationer, og de plejede at advare imod katastrofer som krig, hungersnød og epidemier. Når en profet derfor forudsiger fred, er det svært at tro, at han virkelig er sendt af Herren. Det kan kun afgøres ved at se, om profetien går i opfyldelse.”

10 Jeg havde stadig åget på mine skuldre, og Hananja kom nu hen og tog det af mine skuldre og brækkede det. 11 Så sagde han til mængden: „Herren siger endnu en gang, at inden to år er gået, vil han fjerne kong Nebukadnezars åg fra de nationer, som nu er underlagt hans herredømme.” Derefter gik jeg min vej.

12 Kort efter gav Herren mig følgende budskab:

13 Gå hen til Hananja og sig: „Godt nok har du brækket et åg, men det var af træ, og jeg vil erstatte det med et af jern. 14 Herren, den Almægtige, Israels Gud, siger: Jeg vil lægge et jernåg på alle disse nationers skuldre, og deres befolkning skal blive slaver under kong Nebukadnezar af Babylon. Jeg har lagt alt under hans herredømme, selv de vilde dyr.”

15 Efter at have overbragt budskabet til profeten Hananja tilføjede jeg: „Hør, Hananja, Herren har ikke sendt dig, og du har fået folket til at tro på en løgn. 16 Derfor siger Herren, at han vil fjerne dig fra jordens overflade. Du har gjort oprør mod Herren, og derfor skal du dø inden årets udgang.” 17 Og ganske rigtigt: To måneder senere døde Hananja.

New International Reader's Version

Jeremiah 28

The False Prophet Hananiah Opposes Jeremiah

1The false prophet Hananiah spoke to me, Jeremiah, in the Lord’s house. Hananiah was from Gibeon. He was the son of Azzur. It was shortly after Zedekiah became king of Judah. It was in the fifth month of his fourth year. In front of the priests and all the people Hananiah spoke to me. He said, “The Lord who rules over all is the God of Israel. He says, ‘I will break the yoke of the king of Babylon. Nebuchadnezzar, the king of Babylon, removed all the objects that belong to my house. He took them to Babylon. Before two years are over, I will bring them back to this place. I will also bring King Jehoiachin back. He is the son of Jehoiakim. And I will bring back all the others who were taken from Judah to Babylon,’ announces the Lord. ‘I will break the yoke of the king of Babylon.’ ”

Then Jeremiah the prophet replied to the false prophet Hananiah. Jeremiah spoke to him in front of the priests and all the people. They were standing in the Lord’s house. Jeremiah said, “Amen, Hananiah! May the Lord do those things! May he make the words you have prophesied come true. May he bring back from Babylon the objects that belong to the Lord’s house. May he bring back to this place all the people who were taken away. But listen to what I have to say. I want you and all the people to hear it. There have been prophets long before you and I were ever born. They have prophesied against many countries and great kingdoms. They have spoken about war, trouble and plague. But what if a prophet says peace will come? And suppose peace really does come? Only then will he be recognized as a prophet truly sent by the Lord.”

10 The false prophet Hananiah took the yoke off the neck of Jeremiah the prophet. Then Hananiah broke the yoke. 11 In front of all the people he said, “The Lord says, ‘In the same way, I will break the yoke of Nebuchadnezzar, the king of Babylon. Before two years are over, I will remove it from the necks of all the nations.’ ” When Jeremiah the prophet heard this, he went on his way.

12 A message from the Lord came to Jeremiah. It was after the false prophet Hananiah had broken the yoke off Jeremiah’s neck. The message said, 13 “Go. Tell Hananiah, ‘The Lord says, “You have broken a wooden yoke. But in its place you will get an iron yoke.” 14 The Lord who rules over all is the God of Israel. He says, “I will put an iron yoke on the necks of all these nations. I will make them serve Nebuchadnezzar, the king of Babylon. So they will serve him. I will even give him control over the wild animals.” ’ ”

15 Then Jeremiah the prophet spoke to the false prophet Hananiah. Jeremiah said, “Listen, Hananiah! The Lord hasn’t sent you. But you have tricked these people. Now they trust in lies. 16 So the Lord says, ‘I am about to remove you from the face of the earth. Before this year is over, you will die. You have taught the people to turn against me.’ ”

17 In the seventh month of that very year, the false prophet Hananiah died.