Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 26

Jeremias anklages for at være en falsk profet, men bliver frifundet

1Det følgende budskab kom til mig fra Herren i kong Jojakims, Josiasʼ søns, første regeringsår:

Først sagde Herren til mig: „Stil dig uden for Herrens tempel med et opråb til folket, der er kommet fra hele Juda for at tilbede. Sørg for at forkynde hele budskabet for dem, glem ikke et eneste ord. Måske vil de høre efter og vende om fra deres ondskab, så jeg kan tilbageholde den straf, jeg er parat til at give dem for deres ondskab.”

Budskabet lød således: „Hvis I ikke vil lytte til mig, siger Herren, og adlyde de love, jeg har givet jer, og hvis I ikke vil lytte til mine tjenere, profeterne, som jeg gang på gang forgæves har sendt for at advare jer, så vil jeg ødelægge templet her på samme måde, som jeg ødelagde helligdommen i Shilo, og alle vil betragte Jerusalem som et forbandet sted.”

7-8 Da jeg havde forkyndt hele budskabet for folket, blev jeg pågrebet af præsterne og de falske profeter og de andre, der var samlet uden for templet. „Du skal dø,” skreg de. „Hvor vover du at profetere i Herrens navn, at hans tempel vil blive ødelagt ligesom helligdommen i Shilo, og at Jerusalem skal ødelægges, så ingen kan bo her?” Og folk stimlede sammen om mig foran Herrens hus.

10 Da Judas øverste ledere hørte, hvad der foregik, skyndte de sig straks fra paladset over til templet og satte sig ved Den Nye Port for at dømme i sagen. 11 Præsterne og de falske profeter fremlagde nu deres anklager for lederne og folket. „Den mand bør dømmes til døden!” sagde de. „I hørte selv, hvad han sagde. Han er en forræder, for han har profeteret imod denne by.”

12 Derefter forsvarede jeg mig med følgende ord: „Det er Herren, der har sendt mig for at profetere imod templet og Jerusalem. Hvert eneste ord, jeg har sagt, har jeg fået fra ham. 13 Men hvis I vil holde op med at synde imod ham og i stedet begynde at adlyde Herren jeres Gud, vil han ikke gøre alvor af den straf, han har truet jer med. 14 Hvad mig selv angår, så kan I gøre med mig, hvad I vil. 15 Men én ting er sikkert: Hvis I slår mig ihjel, dræber I en uskyldig mand, og I og alle byens indbyggere vil blive krævet til regnskab for det. Jeg forsikrer jer, at det er Herren, der har sendt mig og givet mig hvert eneste ord, jeg har talt.”

16 Så sagde lederne og folket til præsterne og de falske profeter: „Denne mand fortjener ikke døden, for han har talt til os i Herren, vores Guds, navn.”

17 Derefter rejste nogle af de gamle og vise mænd sig og talte til folket: 18 „I kong Hizkija af Judas regeringstid profeterede Mika fra Moreshet følgende for folket: ‚Hør hvad Herren, den Almægtige, siger: Zion bliver lagt øde som en pløjemark, Jerusalem bliver til en hob af ruiner, tempelbjerget bliver dækket af et tjørnekrat.’ 19 Hvordan reagerede kong Hizkija og folket på det budskab? Slog de Mika ihjel? Nej, de vendte sig fra deres ondskab og tilbad Herren. De bønfaldt ham om at være nådig. Derfor tilbageholdt Herren den frygtelige dom, som han havde udtalt over dem. Hvis vi nu slår Jeremias ihjel, hvem ved, hvad Herren så vil gøre imod os?”

20 Der var engang en anden profet, som bragte et tilsvarende domsbudskab imod Jerusalem og Judas land. Han hed Urija, Shemajas søn fra Kirjat-Jearim. 21 Da kong Jojakim og hans officerer og embedsmænd hørte hans budskab, sendte kongen en mand hen for at dræbe profeten. Urija fik imidlertid underretning om det og flygtede til Egypten. 22 Så sendte kong Jojakim Elnatan, Ahbors søn, og en gruppe mænd af sted til Egypten for at fange ham. 23 De arresterede ham og førte ham tilbage til kong Jojakim, som huggede ham ned med sit sværd og lod ham kaste i en offentlig grav.

24 Til sidst stod kongens sekretær, Ahikam, Shafans søn, frem og talte min sag, og det lykkedes ham at overtale retten til ikke at udlevere mig til folket. Derved undgik jeg at blive slået ihjel.

New International Reader's Version

Jeremiah 26

Jeremiah’s Enemies Try to Have Him Killed

1A message from the Lord came to Jeremiah. It was shortly after Jehoiakim became king of Judah. He was the son of Josiah. The Lord said to Jeremiah, “Stand in the courtyard of my house. Speak to the people of the towns in Judah. Speak to all those who come to worship in my house. Tell them everything I command you. Do not leave out a single word. Perhaps they will listen. Maybe they will turn from their evil ways. Then I will not do what I said I would. I will not bring trouble on them. I had planned to punish them because of the evil things they had done. Tell them, ‘The Lord says, “Listen to me. Obey my law that I gave you. And listen to the words my servants the prophets are speaking. I have sent them to you again and again. But you have not listened to them. So I will make this house like Shiloh. All the nations on earth will use the name of this city in a curse.” ’ ”

Jeremiah spoke these words in the Lord’s house. The priests, the prophets and all the people heard him. Jeremiah finished telling all the people everything the Lord had commanded him to say. But as soon as he did, the priests, the prophets and all the people grabbed him. They said, “You must die! Why do you prophesy these things in the Lord’s name? Why do you say that this house will become like Shiloh? Why do you say that this city will be empty and deserted?” And all the people crowded around Jeremiah in the Lord’s house.

10 The officials of Judah heard what had happened. So they went up from the royal palace to the Lord’s house. There they took their places at the entrance of the New Gate. 11 Then the priests and prophets spoke to the officials and all the people. They said, “This man should be sentenced to death. He has prophesied against this city. You have heard it with your own ears!”

12 Then Jeremiah spoke to all the officials and people. He said, “The Lord sent me to prophesy against this house and this city. He told me to say everything you have heard. 13 So change the way you live and act. Obey the Lord your God. Then he won’t do what he said he would. He won’t bring on you the trouble he said he would bring. 14 As for me, I’m in your hands. Do to me what you think is good and right. 15 But you can be sure of one thing. If you put me to death, you will be held responsible for spilling my blood. And I haven’t even done anything wrong. You will bring guilt on yourselves and this city and those who live in it. The Lord has sent me to you. He wanted me to say all these things so you could hear them. And that’s the truth.”

16 Then the officials and all the people spoke to the priests and prophets. They said, “This man shouldn’t be sentenced to death! He has spoken to us in the name of the Lord our God.”

17 Some of the elders of the land stepped forward. They spoke to the whole community gathered there. They said, 18 “Micah from Moresheth prophesied. It was during the time Hezekiah was king over Judah. Micah spoke to all the people of Judah. He told them, ‘The Lord who rules over all says,

“ ‘ “Zion will be plowed up like a field.
    Jerusalem will be turned into a pile of trash.
    The temple hill will be covered with bushes and weeds.” ’ (Micah 3:12)

19 Did King Hezekiah or anyone else in Judah put Micah to death? Hezekiah had respect for the Lord and tried to please him. And the Lord didn’t judge Jerusalem as he said he would. He didn’t bring on it the trouble he said he would bring. But we are about to bring horrible trouble on ourselves!”

20 Uriah was another man who prophesied in the name of the Lord. He was from Kiriath Jearim. He was the son of Shemaiah. Uriah prophesied against this city and this land. He said the same things Jeremiah did. 21 King Jehoiakim and all his officers and officials heard Uriah’s words. So the king decided to put him to death. But Uriah heard about it. He was afraid. And he ran away to Egypt. 22 So King Jehoiakim sent Elnathan to Egypt. He also sent some other men along with him. Elnathan was the son of Akbor. 23 Those men brought Uriah out of Egypt. They took him to King Jehoiakim. Then the king had Uriah struck down with a sword. He had Uriah’s body thrown into one of the graves of the ordinary people.

24 In spite of that, Ahikam stood up for Jeremiah. Ahikam was the son of Shaphan. Because of Ahikam, Jeremiah wasn’t handed over to the people to be put to death.