Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 23

Løfte om tilbagevenden til deres eget land og et nyt rodskud fra Davids slægt

1Herren, Israels Gud, siger: „Mit folks ledere fortjener deres straf. De skulle have været hyrder for min hjord, men har i stedet ført dem i ulykke, og de er årsag til, at hjorden bliver spredt for alle vinde. I stedet for at føre dem til et trygt og sikkert sted, har de drevet dem mod død og undergang. Derfor vil jeg straffe dem for deres onde handlinger. Men engang vil jeg samle resterne af min hjord fra alle de lande, jeg spredte dem til, og føre dem tilbage til folden, hvor de vil opleve fremgang og vækst. Jeg vil udpege gode hyrder til at tage sig af dem, så de ikke længere har noget at frygte, og ingen af dem skal fare vild.”

„Og engang i fremtiden,” siger Herren, „vil jeg lade en spire bryde frem fra Davids slægt, en konge, der vil styre landet med visdom og afsige retfærdige domme. Hans navn skal være ‚Herren er vores redning’[a] for Judas folk vil blive reddet, og Israel skal leve i tryghed.

Når I er vendt tilbage til landet, vil den, der aflægger ed, ikke længere sige: ‚Så sandt Herren lever, der udfriede Israels folk fra Egyptens land.’ I stedet vil man sige: ‚Så sandt Herren lever, der førte Israels folk hjem til deres eget land fra landet mod nord og alle de andre lande, hvor han havde sendt dem i eksil.’ Da skal de få lov at bo i deres eget land igen.”

Dom over de ugudelige præster og profeter

Når jeg tænker på dem, der skulle tale på Guds vegne, er jeg dybt frustreret. Jeg ryster og skælver, jeg raver omkring, som var jeg beruset. Det er helt forfærdeligt, som de behandler Herren og hans hellige ord. 10 Landet er fuldt af troløshed imod Herren, og derfor hænger hans forbandelse over det, så jorden tørrer ind, og græsset visner. Det er de gudløse lederes skyld, for de er onde og misbruger deres magt.

11 „Både præsterne og profeterne er gudløse!” siger Herren. „Jeg har set deres forargelige ondskab selv her i mit eget tempel. 12 Derfor vil de blive jaget hen ad mørke og glatte stier, så de falder. Når tiden er inde, vil jeg sende ulykken over dem.

13 Jeg så, hvor frygteligt Samarias profeter opførte sig. De profeterede ved Baʼal og ledte mit folk Israel på afveje. 14 Men Jerusalems profeter opfører sig lige så forfærdeligt. De er utro mod mig og lever på en løgn. De opfordrer ligefrem folket til at synde i stedet for at advare dem. Den slags ledere og hele Jerusalems befolkning er lige så ugudelige, som Sodomas og Gomorras indbyggere var.”

15 Derfor siger Herren, den Almægtige, om Jerusalems profeter: „Jeg vil fodre dem med min hårde straf og give dem et lidelsens bæger at tømme. For det er deres skyld, at ugudeligheden breder sig i landet.”

16 Herren, den Almægtige, siger til Jerusalems indbyggere: „Lad være med at lytte til de ugudelige profeter, for de fylder jer med falske forhåbninger. De taler nemlig ud af deres egen fantasi i stedet for at bringe et budskab fra mig. 17 Til dem, der gør oprør og forkaster mit ord, siger de: ‚I vil få fremgang!’ og til dem, der stædigt følger deres egne onde tilskyndelser, siger de: ‚Bare rolig! Det sker der ikke noget ved.’

18 Men kan I nævne bare én blandt disse profeter, som lever mig så nær, at han kan høre, hvad jeg siger? Findes der én eneste, der er villig til at lytte og adlyde? 19 Min straf vil pludselig være over dem som en mægtig hvirvelvind. 20 Min vrede lægger sig ikke, før jeg har udført den straf, jeg har tiltænkt dem. I vil forstå det, når I ser det ske.

21 Jeg har aldrig sendt den slags profeter, men alligevel hævder de at tale på mine vegne. Jeg har ikke givet dem noget budskab, men alligevel vover de at profetere. 22 Hvis de virkelig havde kendt mig og forstået min vilje, ville de have givet folket et budskab fra mig om omvendelse fra deres ondskab. 23 Er jeg måske en jordisk gud med et begrænset udsyn? 24 Kan nogen skjule sig for mig? Er jeg ikke overalt både i himlen og på jorden?

25 Jeg har hørt disse profeter sige: ‚Gud gav mig en drøm i nat.’ Men det er løgn! 26 Hvor længe vil de blive ved med at komme med deres løgnagtige budskaber og selvopfundne profetier? 27 Med deres falske drømme får de mit folk til at glemme mig, akkurat som deres forfædre glemte mig og begyndte at tilbede Baʼal.

28 Kan I ikke kende forskel på halm og aks? Prøv at sammenligne det, I hører fra en såkaldt profet, der fortæller om sine drømme, og det I hører fra en, der bringer et sandt budskab fra mig. 29 Mit ord brænder som ild og renser urenheder bort. Det er som en forhammer, der knuser de hårde klipper til småsten. 30-31 Derfor er jeg imod de profeter, der godt nok siger: ‚Hør, hvad Herren siger!’ men blot efterligner hinandens budskaber og smigrende ord. De taler for egen regning. 32 Deres fantasier og drømme er åbenlyse løgne, der lokker mit folk ud i synd. Jeg har ikke sendt dem, og de hjælper ikke mit folk, tværtimod!”

33 Herren sagde til mig: „Jeremias, hvis en profet eller præst eller en anden person spørger dig, om du har en byrde[b] fra Herren, skal du svare: ‚Det er jer, der er blevet en byrde, og Herren kan ikke bære den længere.’ 34 Den profet, præst eller anden person, der løgnagtigt påstår at have en ‚byrde fra Herren’, vil jeg straffe hårdt. 35 I må gerne spørge hinanden: ‚Hvad siger Herren?’ 36 men lad være med at tale om ‚en byrde fra Herren’, for de ‚byrder’, I kommer frem med, er jeres egne tanker og meninger. På den måde ringeagter I jeres Gud, Herren, den Almægtige. 37 I må godt spørge en profet: ‚Hvad siger Herren?’ 38-39 Men hvis I trods min advarsel fortsætter med at gøre nar ad mig ved at tale om en ‚byrde fra Herren’, når det kun er jeres egne ord, I kommer med, så vil jeg også behandle jer som en byrde og kaste jer langt bort. Jeg vil forkaste både jer og den by, jeg gav jeres fædre. 40 Jeg vil vanære jer i en sådan grad, at jeres fornedrelse vil blive husket til alle tider.”

Notas al pie

  1. 23,6 Eller: „Herren er vores retfærdighed.” Det hebraiske ord har flere nuancer, som ikke kan beskrives med et enkelt ord på dansk. Det indebærer både en retfærdig dom over de onde og redning for de gode.
  2. 23,33 Der er et ordspil mellem „byrde” og „budskab fra Herren”, idet det samme ord på hebraisk kan betyde begge dele. Et budskab fra Herren føles ofte som en byrde, der tynger profeten, indtil det er afleveret. Nogle fortolkere mener dog, at byrden er den straf, som folket skal bære.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Иеремия 23

Праведная Ветвь

1– Горе пастухам, которые губят и разгоняют овец Моего стада! – возвещает Вечный.

Поэтому так говорит Вечный, Бог Исраила, пастухам, которые пасут Его народ:

– Это вы рассеяли Мою отару, разогнали её и не позаботились о ней, и Я накажу вас за ваши злодеяния, – возвещает Вечный. – Я Сам соберу уцелевших из Моей отары со всех стран, куда Я их изгнал, и верну Моих овец в загоны, где они будут плодиться и размножаться. Я поставлю над ними пастухов, которые будут пасти их. И Мои овцы больше не будут знать ни страха, ни трепета, и не будут больше пропадать, – возвещает Вечный.

– Непременно настанут дни, – возвещает Вечный, –
    когда Я произращу для Давуда праведную Ветвь[a],
Царя, Который будет править мудро
    и вершить в стране справедливость и правосудие.
В Его дни Иудея будет спасена
    и Исраил будет жить в безопасности.
Вот имя, которым Его назовут:
    «Вечный – наша праведность».[b]

– Итак, непременно настанут дни, – возвещает Вечный, – когда не будут больше говорить: «Верно, как и то, что жив Вечный, Который вывел исраильтян из Египта», а будут говорить: «Верно, как и то, что жив Вечный, Который вывел исраильтян из северных земель и из всех стран, куда Он изгнал их». Тогда они будут жить в своей земле.

Осуждение лжепророков

О пророках.

Сердце во мне разрывается,
    все мои кости дрожат.
Я словно пьяный,
    как человек, которого одолело вино.
И это из-за Вечного,
    из-за Его святых слов.
10 Земля полна распутников,
    поэтому она высыхает под проклятием,
    и пастбища сгорели в пустыне.
Путь их зол,
    и их сила – несправедлива.

11 – Пророки и священнослужители – безбожники;
    даже в Моём храме нахожу Я их беззакония, –
        возвещает Вечный. –
12 За это их путь станет скользким;
    они будут ввергнуты во тьму
    и там упадут.
Я нашлю на них беду,
    когда придёт год их наказания, –
        возвещает Вечный. –
13 В самарийских пророках
    Я вижу нечто отвратительное:
именем Баала они пророчествовали
    и сбили с пути народ Мой Исраил.
14 И в пророках Иерусалима
    Я вижу нечто ужасное:
они изменяют, живут во лжи
    и нечестивцев поддерживают,
    чтобы никто не отвратился от злодейства.
Все они стали Мне, как Содом,
    жители Иерусалима – как Гоморра.[c]

15 Поэтому так говорит Вечный, Повелитель Сил, о пророках:

– Горькой пищей их накормлю,
    напою их отравленной водой
за то, что от пророков Иерусалима
    нечестие расходится по всей стране.

16 Так говорит Вечный, Повелитель Сил:

– Не слушайте слов, что говорят вам пророки –
    они напрасно вас обнадёживают.
Они говорят вам то, что им пригрезилось,
    а не Мои слова.
17 Они твердят тем, кто Меня презирает:
    «Вечный говорит: У вас будет мир»,
а всем, кто живёт по упрямству своих сердец, они говорят:
    «Беда не придёт к вам».
18 Но кто из них был на совете у Вечного,
    кто видел и слышал слово Его?
    Кто внимал Его слову и слышал Его?
19 Вот, буря Вечного разразится яростью,
    сильный смерч закружится
    над головами нечестивых!
20 Гнев Вечного не утихнет,
    пока до конца не исполнит
    того, что у Него на сердце.
В последующие дни
    вы ясно это поймёте.
21 Я этих пророков не посылал,
    а они прибежали;
Я с ними не говорил,
    а они пророчествовали.
22 Но если бы они были на Моём совете,
    то возвещали бы Моему народу Мои слова,
    чтобы он отвратился от своих злых путей и злодеяний.

23 Разве Я Бог только вблизи,
    а вдали – не Бог? –
        возвещает Вечный. –
24 Разве может кто-нибудь спрятаться в укромном месте,
    чтобы Я его не увидел? –
        возвещает Вечный. –
    Разве не Я наполняю небо и землю? –
        возвещает Вечный.

25 – Я слышал, что говорят пророки, которые пророчествуют от Моего имени ложь. Они говорят: «Я видел сон! Я видел сон!» 26 Как долго будет это продолжаться? Исправятся ли сердца пророков, которые пророчествуют ложь и обман, что у них на сердце? 27 Они думают, что сны, которые они рассказывают друг другу, заставят Мой народ забыть Моё имя, как их отцы забыли его ради поклонения Баалу. 28 Пусть тот пророк, который видел сон, рассказывает его как сон, а тот, у кого Моё слово, передаёт его верно. Что общего у мякины с зерном? – возвещает Вечный. – 29 Разве Моё слово не подобно огню, – возвещает Вечный, – и молоту, что раскалывает скалу?

30 Потому Я против пророков, – возвещает Вечный, – что крадут друг у друга Мои слова. 31 Да, Я против пророков, – возвещает Вечный, – что болтают своим языком, заявляя: «Вечный возвещает». 32 Да, Я против тех, кто пророчествует лживые сны, – возвещает Вечный. – Они рассказывают свои сны и сбивают Мой народ с пути своим обманом и безрассудством, хотя Я не посылал их и не повелевал им. Они не приносят этому народу ни малейшей пользы, – возвещает Вечный.

33 Если кто-нибудь из народа, пророк или священнослужитель, спросит тебя: «Каким пророчеством обременил[d] тебя Вечный?» – отвечай: «Вы – Моё бремя. Я вас покину, – возвещает Вечный». 34 Если пророк, священнослужитель или кто-нибудь из народа скажет: «Вот бремя от Вечного», то Я накажу этого человека и его дом. 35 Пусть спрашивают друг у друга и брат у брата: «Что ответил Вечный?» или: «Что сказал Вечный?» – 36 но не упоминайте впредь «бремя от Вечного», потому что слова всякого становятся его бременем, и вы искажаете этим слова живого Бога, Вечного, Повелителя Сил, нашего Бога. 37 Говорите пророку так: «Что тебе ответил Вечный?» или: «Что сказал Вечный?» 38 А если вы будете говорить: «Бремя от Вечного», то вот что говорит Вечный: «Вы произносите эти слова, „Бремя от Вечного“, хотя Я повелел вам не говорить: „Бремя от Вечного“. 39 За это Я совершенно забуду и отвергну вас от Себя вместе с этим городом, который Я дал вам и вашим предкам. 40 Я навеки покрою вас позором и бесчестием, которое не позабудется».

Notas al pie

  1. 23:5 Ветвь   – одно из имён Исы Масиха (см. Ис. 4:2; Зак. 3:8; 6:12-13; Рим. 15:8-13).
  2. 23:5-6 Эти слова являются пророчеством об Исе Масихе (см. 1 Кор. 1:30; Лк. 1:32).
  3. 23:14 См. Нач. 18:20–19:29.
  4. 23:33 На языке оригинала наблюдается игра слов: слово масса можно перевести и как «пророчество», и как «бремя».