Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 22

Guds dom over Judas onde konger

1Herren sagde til mig: „Gå hen til paladset og sig til Judas konge, Jojakim: Hør, hvad Herren siger til dig, Judas konge, som sidder på Davids trone. Lad også dine embedsmænd og alle andre i paladset høre det. Herren siger: Vær retfærdig og gør altid det rigtige. Hjælp dem, som bliver bestjålet eller uretfærdigt behandlet. Du må ikke mishandle eller udnytte de forsvarsløse fremmede, enkerne eller de forældreløse. Du må ikke slå uskyldige mennesker ihjel. Hvis du vil adlyde mig, vil Davids slægt fortsat få lov at sidde på tronen i Jerusalem, og de vil sammen med deres embedsmænd og øvrige følge kunne køre ud og ind ad paladsets porte i de kongelige kareter.

Men hvis du ikke vil lytte til min advarsel, sværger jeg højtideligt på, at dit fornemme palads vil blive til en dynge ruiner.

Hør, hvad Herren siger om kongepaladset: I mine øjne var du som det frugtbare Gilead og Libanons grønne skove. Men jeg vil ødelægge dig, så du kommer til at ligne en mennesketom ødemark. Jeg sender mænd til at begå hærværk imod dig, bevæbnet med økser og brækjern. De skal nedrive dine mure, hugge dine prægtige cedertræsbjælker i stykker og kaste dem på bålet. Folk fra fjerne lande skal gå forbi denne ruinby og udbryde: ‚Hvorfor ødelagde Herren så prægtig en by?’ Og man vil svare: ‚Fordi byens indbyggere brød pagten med Herren, deres Gud, og dyrkede andre guder.’

10 Græd ikke over den konge, som allerede er død,[a] men græd over ham, der føres bort i eksil og aldrig mere får sit fædreland at se. 11 Hør, hvad Herren siger om Judas kong Joahaz, der efterfulgte sin far Josias, og som blev ført i eksil: 12 Han vil dø i det fremmede og aldrig se sit eget land igen.

13 Kong Jojakim, du er en ond konge. Du udbygger dit flotte palads, tvinger dine landsmænd til at arbejde for dig, men betaler dem ikke for det. 14 Du siger: ‚Jeg bygger et prægtigt palads med store sale ovenpå, mange vinduer og cedertræspaneler på væggene, dekoreret med rødlige farver.’ 15 Men man bliver ikke en stor konge, bare fordi man ejer store rigdomme. Hvorfor mon det gik din far så godt? Fordi han var fair og retfærdig, og derfor velsignede Gud ham. 16 Han sørgede for, at de fattige og nødstedte fik hjælp, og derfor gik det ham godt. Sådan handler de, der kender Herren. 17 Men du derimod, du er egoistisk, grisk og uærlig. Du myrder uskyldige mennesker, undertrykker de fattige og hersker brutalt.

18 Derfor vil Herren straffe dig, kong Jojakim af Juda, som efterfulgte din far Josias. Hverken din familie eller dine undersåtter vil sørge over din død. 19 Du får ingen værdig begravelse, men dit lig slæbes ud af byen og smides på lossepladsen.”

Jerusalems og Judas skæbne

20 „Åh, mit folk,” siger Herren, „I har grund til at sørge, for alle jeres forbundsfæller er besejret. I kan søge efter dem i Libanon, kalde på dem i Bashan eller lede efter dem i Moabs bjerge, men det er forgæves.

21 Mens landet endnu havde fred, advarede jeg jer, men I svarede: ‚Lad os være.’ Sådan har I opført jer fra begyndelsen. Altid har I gjort oprør imod mig. 22 Jeres ledere bliver blæst væk som af et vindpust, og jeres forbundsfæller ført bort som fanger. I vil opleve stor ydmygelse, og det sker alt sammen på grund af jeres ondskab. 23 I har hidtil følt jer sikre som en fugl, der har sin rede i Libanons regnskove, men snart vil I komme til at stønne af smerte som en kvinde i fødselsveer.”

Dommen over Jekonja

24 „Så sandt jeg lever,” siger Herren til kong Jekonja[b] af Juda, Jojakims søn. „Jeg vil fjerne dig fra tronen, for du er ikke værdig til at være leder for mit folk. 25 Jeg udleverer dig til dem, du frygter mest, kong Nebukadnezar og den babyloniske hær. 26 Jeg jager dig og din mor ud af landet, og I skal begge dø i et fremmed land. 27 I vil længes tilbage til jeres fædreland, men aldrig se det igen.”

28 Hvorfor er kong Jekonja blevet som en revnet krukke, ingen vil eje? Hvorfor skal både han og hans børn føres i eksil til fjerne lande?

29 Åh, mit stakkels land og mit stakkels folk! Hør, hvad Herren siger: 30 „Lad Jekonja gå over i historien, som om han var en barnløs konge, for ingen af hans børn vil nogensinde sidde på Davids trone og herske i Juda. Han vil blive husket som en mislykket konge.”

Notas al pie

  1. 22,10 Kong Josias døde fredeligt, men hans søn Joahaz blev ført i eksil til Egypten og hans sønnesøn Jojakin til Babylon. Joahaz hed egentlig Shallum, som der står i den hebraiske tekst, men kongerne fik gerne et særligt navn, når de besteg tronen. Jf. 2.Kong. 23,31ff. Joahazʼ bror, Jojakim, blev konge, efter at Joahaz var ført i eksil.
  2. 22,24 På hebraisk „Konja”, en kort form af Jekonja, som er et andet navn for Jojakin.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Иеремия 22

1Так говорит Вечный:

– Иди ко дворцу царя Иудеи и возвести там: Слушай слово Вечного, царь Иудеи, сидящий на престоле Давуда, ты, твои приближённые и твой народ, который проходит через эти ворота. Так говорит Вечный: «Делайте то, что справедливо и праведно. Помогайте обездоленному спастись от рук притеснителя. Не обижайте и не притесняйте чужеземцев, сирот и вдов и не проливайте в этом краю невинной крови. Если вы будете точно исполнять эти повеления, то через ворота этого дворца на колесницах и на конях будут въезжать цари, которые сидят на престоле Давуда, – они сами, их приближённые и их народ. Но если вы не будете исполнять эти повеления, – возвещает Вечный, – то клянусь Собой, этот дворец превратится в руины».

Ведь так говорит Вечный о дворце царя Иудеи:

– Ты для Меня прекрасен, как Галаад,
    как вершина Ливана,[a]
но клянусь, Я превращу тебя в пустыню,
    в необитаемый город.
Я пошлю к тебе разорителей,
    каждого – с оружием,
и они порубят твои лучшие кедры
    и бросят в огонь.

– Люди разных народов будут проходить мимо этого города и спрашивать друг друга: «За что Вечный поступил так с этим великим городом?» И будут им отвечать: «За то, что они нарушили соглашение Вечного, их Бога, и стали поклоняться чужим богам и служить им».

10 Не плачьте об умершем и не скорбите о нём;
    плачьте лучше о том, кто уходит в плен,
потому что он не вернётся
    и не увидит родной земли.

11 Ведь так говорит Вечный об Иоахазе[b], сыне Иосии, который стал царём Иудеи после своего отца, но был уведён в плен в Египет:

– Он больше не вернётся. 12 Он умрёт там, куда его увели в плен, и не увидит больше этой земли.

13 – Горе тому, кто строит свой дворец несправедливостью,
    его верхние комнаты – беззаконием,
заставляя соплеменников трудиться даром,
    не оплачивая их труд,
14 кто говорит: «Я построю себе дом просторный,
    с большими верхними комнатами» –
и прорубает в нём окна,
    и кедром его обшивает,
    и красной краской покрывает.

15 Оттого ли ты царь,
    что более других строишь из кедра?
Вспомни своего отца:
    он и ел, и пил,
но делал то, что правильно и справедливо,
    и поэтому жил в благополучии.
16 Он разбирал дела бедных и нищих,
    и поэтому жил в благополучии.
Не это ли значит знать Меня? –
    возвещает Вечный. –
17 Но твои глаза и твоё сердце
    желают лишь наживы,
желают проливать невинную кровь,
    угнетать и вымогать.

18 Поэтому так говорит Вечный об Иоакиме, сыне Иосии, царе Иудеи:

– Его не будут оплакивать:
    «Увы, мой брат!» или «Увы, моя сестра!»
Его не будут оплакивать:
    «Увы, мой господин! Увы, его величество!»
19 Его похоронят так, как избавляются от дохлого осла:
    вытащат и выкинут за ворота Иерусалима.

20 Иерусалим, поднимись на Ливан и закричи,
    пусть твой голос звучит с Башана,
закричи с Аварима[c]
    все твои союзники уничтожены.
21 Я предупреждал тебя, когда ты благоденствовал,
    но ты сказал: «Я не стану слушать!»
Так ты поступал с самой юности;
    ты Меня не слушал.
22 Вихрь унесёт твоих пастухов,
    в плен уведут твоих союзников,
и будешь ты постыжен и опозорен
    из-за всех своих злодеяний.
23 Ты, живущий во Дворце Ливана[d],
    угнездившийся в кедрах,
о, как ты застонешь, когда пронзит тебя боль,
    боль, как у женщины при родах!

24 – Верно, как и то, что Я живу, – возвещает Вечный, – даже если бы ты, Иехония, сын Иоакима, царь Иудеи, был перстнем с печатью[e] на Моей правой руке, Я сорвал бы тебя и оттуда. 25 Я отдам тебя в руки тех, кто жаждет твоей смерти, – Навуходоносору, царю Вавилона, и вавилонянам. 26 Я изгоню тебя и женщину, родившую тебя, в чужую страну, в которой вы не родились, но вы умрёте там. 27 А в страну, в которую вы желаете вернуться, вы не вернётесь.

28 Разве этот человек, Иехония,
    презренный разбитый горшок,
    ненужный сосуд?
Почему он и его дети изгнаны,
    заброшены в землю, которой они не знают?

29 О, земля, земля, земля,
    слушай слово Вечного!

30 Так говорит Вечный:

– Запишите этого человека бездетным,
    человеком, которому не будет в жизни благополучия;
    у всех его потомков не будет благополучия:
ни один не сядет на престол Давуда
    и не будет править Иудеей.

Notas al pie

  1. 22:6 Галаад   и Ливан   – эти земли славились своим плодородием и обилием лесов.
  2. 22:11 Букв.: «Шаллум» – другое имя царя Иоахаза (см. 4 Цар. 23:30).
  3. 22:20 Ливан   , Башан   и Аварим   – гористые области на севере, северо-востоке и юго-востоке Иудеи. Иерусалим изображён молящим о помощи своих бывших союзников, которые, уже будучи не в силах противостоять Вавилону, оставляют Иерусалим в скорбном одиночестве.
  4. 22:23 Дворец Ливана   – царский дворец в Иерусалиме (см. 3 Цар. 7:2-5).
  5. 22:24 Печать была знаком власти, а также удостоверяла личность её владельца и его право на собственность.