Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 19

Jerusalem skal knuses som en lerkrukke

1Herren sagde derpå til mig: „Gå hen og køb en lerkrukke hos pottemageren. Tag så nogle af folkets politiske og religiøse ledere med dig og gå ud i Hinnoms søns dal med krukken, tæt ved Potteskårsporten. Derude skal du overbringe dem følgende budskab:

Judas kongeslægt og Jerusalems indbyggere, hør Herrens ord! Herren, den Almægtige, Israels Gud, siger: Jeg sender en katastrofe over dette sted, som vil få det til at ringe for ørerne af enhver, der hører om det. For Israel har svigtet mig og gjort denne dal til en skamplet ved at brænde røgelse for fremmede guder, som hverken de selv eller deres forfædre kendte til, og Judas konger har på dette sted ofret uskyldige børn. De har bygget højaltre for Baʼal og brændt deres egne børn som ofre på disse altre, en afskyelig handling, som jeg aldrig ville drømme om at kræve af dem.

Der kommer en dag, siger Herren, hvor denne dal ikke længere skal hedde Tofet eller Hinnoms søns dal. I stedet skal den kaldes for ‚Massakrens dal’. Jeg modarbejder Judas og Jerusalems krigsstrategi og tillader fjendens hære at overrumple jer og slå jer ihjel. Gribbe og vilde dyr vil æde jeres døde kroppe. Jeg jævner Jerusalem med jorden, så enhver, der går forbi, vil gispe af rædsel over byens grufulde skæbne. Jeg vil sørge for, at jeres fjender belejrer byen, indtil alle fødevarer er brugt op, og de belejrede begynder at spise deres egne børn og venner.

10 Jeremias, når du har givet dem budskabet, skal du knuse krukken for øjnene af de mænd, du har taget med. 11 Så skal du sige til dem: Hør, hvad Herren, den Almægtige, siger: Som den her lerkrukke blev knust, så den ikke kan laves igen, vil jeg knuse Judas og Jerusalems indbyggere. Og man vil kaste de døde ud her i Tofetdalen, fordi der ikke er plads nok i gravhulerne. 12-13 Det er, hvad jeg vil gøre med dette sted og dets indbyggere. Jerusalem vil blive vanhelliget som Tofet. Død og ødelæggelse vil ramme hvert eneste hus i Jerusalem, ja selv det kongelige palads. Det er straffen for, at I på tagterrasserne brændte røgelse for stjerneguderne og bragte drikofre til alle jeres afguder.”

14 Efter at Jeremias havde forkyndt sit budskab, forlod han Tofetdalen og gik hen i forgården til Herrens tempel, hvor han råbte til folket: 15 „Hør, hvad Herren, den Almægtige, Israels Gud, siger: Jeg vil snart lade katastrofen ramme Jerusalem og de omliggende byer, sådan som jeg har sagt, fordi I hårdnakket nægter at høre efter, hvad jeg siger.”

New International Reader's Version

Jeremiah 19

1The Lord said to Jeremiah, “Go and buy a clay jar from a potter. Take along some of the elders of the people. Also tell some of the priests to go with you. Go out to the Valley of Ben Hinnom. Stand near the entrance of the gate where broken pieces of pottery are thrown away. There announce the message I give you. Tell the people, ‘Listen to the Lord’s message, you kings of Judah and people of Jerusalem. The Lord who rules over all is the God of Israel. He says, “Listen! I am going to bring trouble on Jerusalem. It will be so horrible that it will make the ears of everyone who hears about it ring. My people have deserted me. They have made this city a place where other gods are worshiped. They have burned incense to them here. They, their people of long ago and the kings of Judah had never known these gods. My people have also filled this place with the blood of those who aren’t guilty. They have built the high places where they worship Baal. There they sacrifice their children in the fire as offerings to Baal. That is something I did not command or talk about. It did not even enter my mind. So watch out!” announces the Lord. “The days are coming when people will not call this place Topheth anymore. And they will not call it the Valley of Ben Hinnom either. Instead, they will call it the Valley of Death.

“ ‘ “In this place I will make the plans of Judah and Jerusalem as useless as a broken jar. I will use their enemies to kill my people by swords. They will die at the hands of those who want to take their lives. I will give their dead bodies as food to the birds and the wild animals. I will completely destroy this city. I will make it a horrible thing. People will make fun of it. All those who pass by it will be shocked. They will laugh at its people because of all their wounds. I will make the people of this city eat their sons and daughters. And they will eat one another. They will do this because things will be so bad during the attack. The enemies who want to take their lives will bring all this trouble on them.” ’

10 “Jeremiah, break the jar while those who go with you are watching. 11 Tell them, ‘Here is what the Lord who rules over all says. “This potter’s jar is smashed and can’t be repaired. And I will smash this nation and this city. People will bury their dead in Topheth. But they will run out of room. 12 Here is what I will do to Jerusalem and those who live here,” ’ announces the Lord. ‘ “I will make this city like Topheth. 13 The houses in Jerusalem will be made ‘unclean’ like Topheth. So will the houses of the kings of Judah. All these people burned incense on their roofs to all the stars. They poured out drink offerings to other gods.” ’ ”

14 Then Jeremiah returned from Topheth. That’s where the Lord had sent him to prophesy. Jeremiah stood in the courtyard of the Lord’s temple. He spoke to all the people. He said, 15 “The Lord who rules over all is the God of Israel. He says, ‘Listen! I am going to punish this city and all the villages around it. I am going to bring against them all the trouble I have announced. That’s because my people were stubborn. They would not listen to what I said.’ ”