Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 16

Folkets straf og løftet om genoprettelse

1Ved en anden lejlighed sagde Herren til mig:

„Du skal ikke gifte dig og få børn her. 3-4 For de børn, som fødes i denne by, vil sammen med deres fædre og mødre få en ynkelig død. Ingen vil holde dødsklage over dem eller begrave dem. Deres lig vil ligge og rådne som affald på jorden. Nogle falder i krig, mens andre dør af sult, og deres kroppe vil blive fortæret af gribbe og vilde dyr. Gå ikke til en afdøds hus for at deltage i dødsklage, vis ingen deltagelse. For jeg tager min velsignelse, nåde og barmhjertighed fra dem. Alle skal dø, uden at nogen begraver dem, både høj og lav. Ingen holder dødsklage, snitter sig i huden eller klipper håret af for at vise deres sorg. Ingen tilbyder de efterladte et trøstende måltid mad eller giver et bæger vin til den, der har mistet sine forældre.

Hold dig også borte fra dem, der holder fest. For Herren den Almægtige, Israels Gud, siger: Jeg gør ende på glæden iblandt jer, og der bliver ikke holdt flere bryllupsfester. Og det vil ske i jeres egen generation.

10 Når du giver folket det budskab, og de spørger: ‚Hvorfor vil Herren ramme os med så megen ulykke? Hvad har vi gjort, siden vi fortjener så hård en straf?’ 11 skal du give dem følgende svar: ‚Fordi jeres forfædre forlod mig og dyrkede andre guder, fordi de var ulydige imod mine love, 12 og fordi I selv opfører jer endnu værre end jeres forfædre. I følger blot jeres egne lyster og nægter at adlyde mig. 13 Derfor jager jeg jer bort fra jeres eget land til et fremmed land, som hverken I selv eller jeres forfædre før har kendt. Dér kan I dyrke så mange afguder, I vil. I skal ikke regne med min hjælp.’ ”

14-15 Herren fortsatte: „Men der kommer en tid, hvor man ikke længere vil sige: ‚Jeg sværger ved den Gud, som førte sit folk ud af Egypten,’ men man vil sige: ‚Jeg sværger ved den Gud, som førte sit folk hjem fra landet mod nord og de andre lande, som han i sin tid fordrev dem til.’ Engang vil jeg nemlig føre mit folk hjem igen til det land, jeg gav deres forfædre.

16 Men nu sender jeg bud efter fiskere, som skal fiske dem ud fra deres gemmesteder. Og jeg sender bud efter jægere, som skal opsøge dem i bjergene og klippehulerne, hvor de har gemt sig. 17 Jeg holder nøje øje med dem, og de kan hverken skjule sig selv eller deres synd for mig.

18 Jeg vil straffe dem hårdt for alle deres synder, for de har forurenet mit land med deres væmmelige, livløse afguder. Med deres forfærdelige afgudsofringer har de besudlet det land, jeg gav dem i eje.”

19 „Ak Herre,” udbrød jeg, „det er dig, der styrker og beskytter mig, du er min tilflugt i nødens stund. Mennesker fra alverdens folkeslag vil komme til dig og erkende: ‚Vores forfædre handlede tåbeligt ved at dyrke livløse afguder, der intet kunne udrette. 20 Menneskeskabte guder kan aldrig sammenlignes med den sande Gud.’ ”

21 Da sagde Herren: „Nu giver jeg dem en lærestreg og viser dem min magt, så de kan forstå, at jeg er Herren, den evige Gud.

New International Reader's Version

Jeremiah 16

Times of Trouble Are Coming

1A message from the Lord came to me. He said, “Jeremiah, you must not get married. You must not have any sons or daughters in this land.” Here is the Lord’s message about the children born in this place. He says about them and their parents, “Some of them will die of deadly sicknesses. No one will mourn for them. Their bodies will not be buried. Instead, they will be like human waste lying there on the ground. Others will die because of war and hunger. Their bodies will not be buried. Instead, they will become food for the birds and the wild animals.”

The Lord says, “Jeremiah, suppose a meal is being served because someone has died. Do not enter any house where that is happening. Do not go there to mourn or to comfort the family. I will not bless these people anymore. I have taken my love and pity away from them,” announces the Lord. “Important and unimportant people alike will die in this land. Their bodies will not be buried. No one will mourn for them. No one will cut themselves or shave their head for the dead. No one will offer food or drink to comfort those who mourn for the dead. No one will do this even if someone’s father or mother has died.

“Do not enter a house where a feast is being held. Do not sit down there to eat and drink. I am the Lord who rules over all. I am the God of Israel. I am telling you, ‘In your days I will judge your people. You will see it with your own eyes. I will put an end to the sounds of joy and gladness here in Jerusalem. The voices of brides and grooms will not be heard anymore.’

10 “Tell these people all these things. They will ask you, ‘Why has the Lord decided to send so much trouble on us? We haven’t done anything wrong. We haven’t committed any sins against the Lord our God.’ 11 When they say this, here is what you should tell them. ‘I did it because your people of long ago deserted me,’ announces the Lord. ‘They followed other gods. They served them and worshiped them. They deserted me. They did not obey my law. 12 But you have done more evil things than they did. All of you are doing what your stubborn and evil hearts want you to do. You are not obeying me. 13 So I will throw you out of this land. I will send you away to another land. Neither you nor your people of long ago have known about it. There you will serve other gods day and night. And I will not give you any help.’

14 “But a new day is coming,” announces the Lord. “At that time here is what people will no longer say. ‘As sure as he is alive, the Lord brought the Israelites up out of Egypt.’ 15 Instead, they will say, ‘The Lord brought the Israelites up out of the land of the north. He gathered them out of all the countries where he had forced them to go. And that’s just as sure as he is alive.’ I will bring them back to the land I gave their people of long ago.

16 “But now I will send for many fishermen,” announces the Lord. “They will catch some of these people. After that, I will send for many hunters. They will hunt down the others on every mountain and hill. They will bring them out of the cracks in the rocks. 17 My eyes see everything these people do. What they do is not hidden from me. I always see their sin. 18 I will pay them back double for their sin and the evil things they have done. They have made my land ‘unclean.’ They have set up lifeless statues of their evil gods. They have filled my land with them. I hate those gods.”

19 Lord, you give me strength.
    You are like a fort to me.
When I’m in trouble,
    I go to you for safety.
The nations will come to you
    from one end of the earth to the other.
    They will gather together and say,
“Our people of long ago didn’t own anything
    except statues of gods.
The statues were worthless.
    They didn’t do them any good.
20 Do human beings really make their own gods?
    Yes. But they aren’t really gods at all!”

21 The Lord says, “So I will teach them about myself.
    This time I will show them
    how powerful and mighty I am.
Then they will know
    that I am the Lord.