Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 16

Folkets straf og løftet om genoprettelse

1Ved en anden lejlighed sagde Herren til mig:

„Du skal ikke gifte dig og få børn her. 3-4 For de børn, som fødes i denne by, vil sammen med deres fædre og mødre få en ynkelig død. Ingen vil holde dødsklage over dem eller begrave dem. Deres lig vil ligge og rådne som affald på jorden. Nogle falder i krig, mens andre dør af sult, og deres kroppe vil blive fortæret af gribbe og vilde dyr. Gå ikke til en afdøds hus for at deltage i dødsklage, vis ingen deltagelse. For jeg tager min velsignelse, nåde og barmhjertighed fra dem. Alle skal dø, uden at nogen begraver dem, både høj og lav. Ingen holder dødsklage, snitter sig i huden eller klipper håret af for at vise deres sorg. Ingen tilbyder de efterladte et trøstende måltid mad eller giver et bæger vin til den, der har mistet sine forældre.

Hold dig også borte fra dem, der holder fest. For Herren den Almægtige, Israels Gud, siger: Jeg gør ende på glæden iblandt jer, og der bliver ikke holdt flere bryllupsfester. Og det vil ske i jeres egen generation.

10 Når du giver folket det budskab, og de spørger: ‚Hvorfor vil Herren ramme os med så megen ulykke? Hvad har vi gjort, siden vi fortjener så hård en straf?’ 11 skal du give dem følgende svar: ‚Fordi jeres forfædre forlod mig og dyrkede andre guder, fordi de var ulydige imod mine love, 12 og fordi I selv opfører jer endnu værre end jeres forfædre. I følger blot jeres egne lyster og nægter at adlyde mig. 13 Derfor jager jeg jer bort fra jeres eget land til et fremmed land, som hverken I selv eller jeres forfædre før har kendt. Dér kan I dyrke så mange afguder, I vil. I skal ikke regne med min hjælp.’ ”

14-15 Herren fortsatte: „Men der kommer en tid, hvor man ikke længere vil sige: ‚Jeg sværger ved den Gud, som førte sit folk ud af Egypten,’ men man vil sige: ‚Jeg sværger ved den Gud, som førte sit folk hjem fra landet mod nord og de andre lande, som han i sin tid fordrev dem til.’ Engang vil jeg nemlig føre mit folk hjem igen til det land, jeg gav deres forfædre.

16 Men nu sender jeg bud efter fiskere, som skal fiske dem ud fra deres gemmesteder. Og jeg sender bud efter jægere, som skal opsøge dem i bjergene og klippehulerne, hvor de har gemt sig. 17 Jeg holder nøje øje med dem, og de kan hverken skjule sig selv eller deres synd for mig.

18 Jeg vil straffe dem hårdt for alle deres synder, for de har forurenet mit land med deres væmmelige, livløse afguder. Med deres forfærdelige afgudsofringer har de besudlet det land, jeg gav dem i eje.”

19 „Ak Herre,” udbrød jeg, „det er dig, der styrker og beskytter mig, du er min tilflugt i nødens stund. Mennesker fra alverdens folkeslag vil komme til dig og erkende: ‚Vores forfædre handlede tåbeligt ved at dyrke livløse afguder, der intet kunne udrette. 20 Menneskeskabte guder kan aldrig sammenlignes med den sande Gud.’ ”

21 Da sagde Herren: „Nu giver jeg dem en lærestreg og viser dem min magt, så de kan forstå, at jeg er Herren, den evige Gud.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

耶利米書 16

耶和華降災難的日子

1耶和華對耶利米說: 「你不可在這地方娶妻,也不可生兒育女。 至於在這地方出生的孩子和他們的父母,耶和華說, 『他們必死於惡疾,無人哀悼,無人埋葬,他們好像地上的糞便。他們必死於戰爭和饑荒,屍首必成為飛鳥和走獸的食物。』」 耶和華對我說:「你不要進入喪家為他們哀悼悲傷,因為我已收回我賜給這百姓的平安、慈愛和憐憫。這是耶和華說的。 他們無論尊卑都要死在這裡,無人埋葬,無人哀悼,也無人為他們的死而割傷身體、剃光頭髮。 無人用食物和酒安慰哀悼者,甚至無人給喪父或喪母者一杯安慰酒。 你不可進入宴樂之家與他們同坐吃喝。」 以色列的上帝——萬軍之耶和華說:「在這百姓有生之年,我要使這地方的歡樂聲和新郎新娘的歡笑聲從他們眼前消失。

10 「當你把這些話告訴他們的時候,他們會質問你,『耶和華為什麼給我們降這大災難?我們有什麼罪?我們哪裡得罪了我們的上帝耶和華?』 11 你要對他們說,『耶和華說,你們的祖先背棄我,去跟隨、供奉、祭拜別的神明;他們背棄我,不遵守我的律法。 12 可是,你們的行為比他們更邪惡,一意孤行,不聽從我。 13 所以,我要把你們從這裡驅逐到你們和你們祖先都不認識的地方,你們在那裡要日夜供奉別的神明,因為我不再恩待你們。』」

14 耶和華說:「時候將到,那時人不再憑把以色列人帶出埃及的耶和華起誓, 15 而是憑把他們從流放之地——北方和列國領回來的永活的耶和華起誓。因為我必領他們回到我賜給他們祖先的地方。」

16 耶和華說:「看啊,我要召來許多漁夫把他們捕撈上來,我要召來許多獵人去各山嶺和岩穴獵取他們。 17 因為我鑒察他們的一切行為,他們無法隱藏,他們的罪惡逃不過我的眼晴。 18 首先,我要讓他們因自己的罪與惡而受加倍的報應,因為他們用沒有生命氣息的可憎偶像玷污我的土地,使可厭之物充滿我的產業。」

19 耶和華啊,你是我的力量,
是我的堡壘,
是我患難時的避難所。
萬國都要從地極來朝見你,
說:「我們祖先所拜的神像虛假無用,一無是處。
20 難道人可以為自己製造神明嗎?
其實那些神明並不是真神。」

21 耶和華說:「看啊,這一次我要讓他們知道我的權柄和能力,讓他們知道我是耶和華。」