Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 14

1Engang, da der var tørke i landet, sagde Herren til mig:

„Judas folk er fortvivlede. Byernes travle liv er forsvundet, og folk sidder i støvet og sørger. Klageskrig stiger op til mig fra Jerusalem. Velhavende folk sender deres slaver efter vand, men alle vandreservoirer er tomme, og slaverne vender skuffede og fortvivlede tilbage med tomme hænder og bøjet hoved. Jorden er knastør og slår revner, og der er ingen udsigt til regn. Landmændene er desperate og skjuler ansigtet i hænderne. Selv hjorten opgiver sit nyfødte kid på marken, for der er intet græs. Vildæslerne står på de nøgne bakketoppe. De stønner som tørstige sjakaler og spejder uden håb efter den plantevækst, der ikke er der.”

Jeg svarede: „Ak Herre, gang på gang har vi syndet imod dig. Alligevel vover vi at råbe til dig om hjælp, for vi kender dig som en barmhjertig Gud. Ak, Israels Håb, du er vores Frelser i nødens stund. Hvorfor er du blevet en fremmed for os, som en rejsende, der kun gør holdt for natten? Er du da magtesløs, ude af stand til at frelse os? Herre, du er vores Gud, og vi er kendt som dit folk. Herre, lad os ikke i stikken nu!”

10 Derpå talte Herren om sit genstridige folk: „De elsker at gå deres egne veje. Gang på gang gør de oprør imod mig. Det kan jeg ikke acceptere, og derfor er jeg nødt til at straffe dem for deres synder.”

11 Så sagde Herren til mig: „Lad være med at bede mig velsigne dette folk. 12 Selv om de faster, vil jeg ikke høre deres bønner. Og deres offergaver tager jeg ikke imod. Jeg straffer dem med krig, hungersnød og sygdom.”

13 Da sagde jeg: „Herre, min Gud, mange profeter har jo fortalt folket, at der hverken vil komme krig eller hungersnød, og at du vil give landet fremgang og fred!”

14 Herren svarede: „Det var løgnagtige profeter. Jeg har hverken sendt dem eller talt til dem. De syner og åbenbaringer, som de påstår at have fået fra mig, er noget, de selv har fundet på. 15 Derfor vil jeg straffe de løgneprofeter, som påstår, at de taler på mine vegne, selvom jeg ikke har sendt dem. De siger, at der hverken kommer krig eller hungersnød, men de kommer selv til at dø på grund af krig og hungersnød! 16 Og folket, som de profeterer for, får samme skæbne. Deres lig vil ligge og rådne i Jerusalems gader, fordi der ikke er nogen til at begrave dem. Mænd og kvinder, børn og unge, alle vil dø som straf for deres ondskab.

17 Derfor skal du sige til dem fra mig: Dag og nat strømmer mine øjne over med tårer. Jeg græder uafbrudt, for mit elskede folk er dødeligt såret. 18 Går jeg udenfor byen, ser jeg dræbte krigere over det hele. Går jeg gennem byens gader, ser jeg dem, som er helt udmattede af sult. Det er sket, fordi både profeter og præster har udført deres hverv uden en sand forståelse af mig.”

19 „Ak, Herre,” udbrød jeg, „har du helt forkastet Judas folk? Hader du Jerusalem? Hvorfor har du såret os så hårdt, at alt håb er ude? Vi håbede på fred, men freden udeblev. Vi håbede på fremgang, men oplevede terror og ødelæggelse. 20 Herre, vi bekender både vores egen og vores forfædres ondskab. Vi har alle syndet imod dig. 21 Men forkast os ikke, Herre, for dit eget navns skyld! Bring ikke skam over Jerusalem, hvor din herlige trone står! Opsig ikke din pagt med os! 22 Kan nogen af de fremmede afguder sende regn? Falder den fra himlen helt af sig selv? Er det ikke dig, Herre, vores Gud, som gør det? Derfor sætter vi vores lid til dig, som står bag det alt sammen.”

Nouă Traducere În Limba Română

Ieremia 14

Secetă, foamete şi sabie

1Cuvântul Domnului spus lui Ieremia cu prilejul secetei:

„Iuda jeleşte
    iar porţile îi sunt slăbite;
ele se vaită pentru ţară,
    iar strigătul Ierusalimului se înalţă în văzduh.
Cei măreţi îi trimit pe cei neînsemnaţi[a] să aducă apă;
    ei se duc la fântâni,
        dar nu găsesc apă.
Se întorc cu vasele goale;
    ruşinaţi şi dezamăgiţi
        îşi acoperă capul.
Pământul este crăpat
    pentru că nu este ploaie în ţară.
Plugarii sunt dezamăgiţi
    şi îşi acoperă capul.
Chiar şi cerboaica de pe câmp
    naşte şi îşi părăseşte puii,
        pentru că nu găseşte iarbă.
Măgarii sălbatici stau pe înălţimi
    şi gâfâie ca şacalii;
li se topesc ochii
    căci nu este iarbă.

Chiar dacă păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră,
    lucrează, Doamne, pentru Numele Tău!
Căci răzvrătirile noastre sunt multe;
    am păcătuit împotriva Ta.
O, Nădejde a lui Israel,
    Izbăvitorul lui în vreme de necaz,
de ce eşti ca un străin în ţară
    şi ca un trecător care se opreşte pentru o noapte?
De ce eşti ca un om înmărmurit,
    ca un viteaz care nu poate izbăvi?
Tu eşti în mijlocul nostru, Doamne,
    şi Numele Tău este chemat peste noi!
        Nu ne părăsi!“

10 Iată ce spune Domnul despre poporul acesta:

„Pentru că le place să hoinărească
    şi nu îşi ţin în frâu picioarele,
Domnul nu-Şi găseşte plăcerea în ei;
    acum El Îşi aduce aminte de fărădelegea lor
        şi îi pedepseşte pentru păcatele lor.“

11 Domnul mi-a zis:

– Nu mijloci pentru binele acestui popor, 12 căci, chiar dacă vor posti, tot nu le voi asculta strigătul. Chiar dacă vor aduce arderi de tot şi jertfe de mâncare, nu le voi primi. În schimb, îi voi nimici cu sabia, cu foametea şi cu molima.

13 Eu am răspuns:

– Ah! Stăpâne Doamne! Iată, profeţii lor le zic: „Nu veţi vedea sabie şi nu veţi avea parte de foamete, ci Domnul vă va da în locul acesta o pace trainică.“

14 Dar Domnul mi-a zis:

– Profeţii lor profeţesc minciuni în Numele Meu. Nu Eu i-am trimis, nu Eu i-am împuternicit şi nu Eu le-am vorbit. Ei vă profeţesc viziuni mincinoase, ghiciri, lucruri de nimic[b] şi înşelăciunile propriei lor inimi. 15 De aceea, aşa vorbeşte Domnul despre profeţii care profeţesc în Numele Meu: „Nu Eu i-am trimis să vă spună că sabia şi foametea nu vor fi în ţara aceasta. Profeţii aceştia vor pieri ucişi de sabie şi de foamete, 16 iar aceia cărora ei le profeţesc vor fi scoşi afară şi întinşi pe străzile Ierusalimului din cauza foametei şi a sabiei. Nu va fi nimeni să-i înmormânteze, nici pe ei, nici pe soţiile lor, nici pe fiii lor, nici pe fiicele lor. Voi turna astfel răutatea lor asupra capetelor lor.“

17 Spune-le cuvântul acesta:

„Ochii mei să verse lacrimi zi şi noapte
    şi să nu se oprească,
căci fecioara – fiica poporului meu –
    a suferit o rană cumplită,
        o lovitură dureroasă.
18 Dacă ies pe câmp,
    îi văd pe cei străpunşi de sabie.
Dacă intru în cetate,
    văd ravagiile făcute de foamete.
Chiar şi profetul şi preotul
        cutreieră ţara fără să ştie încotro merg[c].“

19 – Ai lepădat Tu de tot pe Iuda
    şi a urât sufletul Tău atât de mult Sionul?
De ce ne-ai lovit
    în aşa fel încât nu mai avem vindecare?
Noi aşteptam pacea,
    dar nimic bun nu a venit;
aşteptam un timp de vindecare,
    dar iată că a venit numai groaza!
20 Doamne, recunoaştem atât ticăloşia noastră,
    cât şi vina strămoşilor noştri,
        căci am păcătuit împotriva Ta.
21 Pentru Numele Tău, nu dispreţui
    şi nu necinsti tronul slavei Tale!
Aminteşte-Ţi de legământul pe care l-ai făcut cu noi
    şi nu-l rupe!
22 Este oare printre idolii de nimic ai neamurilor vreunul care să aducă ploaie?
    Sau poate cerul să dea averse?
Nu, ci Tu dai ploaie, Doamne, Dumnezeul nostru!
    De aceea, nădejdea noastră este în Tine,
        căci Tu eşti Cel Ce faci toate aceste lucruri.

Notas al pie

  1. Ieremia 14:3 Sau: Nobilii lui îi trimit pe servitorii lor
  2. Ieremia 14:14 Sau: ghiciri de nimic
  3. Ieremia 14:18 Sau: fără a avea cunoaştere; sau: preotul / merg într-o ţară pe care nu o cunosc