Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 13

Den kommende straf over Jerusalem og Judas folk

1Herren sagde til mig: „Gå hen og køb et lændeklæde af linned og tag det på, men lad være med at vaske det.” Så købte jeg et lændeklæde af linned og bandt det om mig. Senere sagde Herren til mig: „Tag hen til Eufratfloden og gem lændeklædet i en klipperevne.” Så tog jeg derhen og gemte det, sådan som Herren havde befalet.

Lang tid senere sagde Herren til mig: „Gå tilbage til floden og hent lændeklædet, som jeg sagde, du skulle gemme der.” Så gik jeg igen hen til Eufratfloden og gravede det op. Men det var så ødelagt, at det ikke kunne bruges til noget.

8-11 Da kom Herrens budskab til mig: „Som et lændeklæde bindes tæt om kroppen, sådan bandt jeg Israel og Juda tæt ind til mig, for at de skulle være mit folk og bringe ære til mig. Men de ville ikke høre på mig. Derfor er Juda og Jerusalem nu blevet lige så fordærvet som lændeklædet. Siden dette onde folk nægter at lytte til mig og i stedet følger deres egne troløse tanker og dyrker fremmede guder, er jeg nødt til at straffe dem, siger Herren.

12 Giv dem denne besked fra Herren, Israels Gud: ‚En vindunk er bestemt til at blive fyldt med vin.’ Når de så svarer: ‚Det ved vi da godt,’ 13-14 skal du svare: Herren siger: Jeg vil fylde alle landets indbyggere med min vredes vin, både kongen, der sidder på Davids trone, præsterne, profeterne og den menige befolkning. Jeg vil ikke vise medlidenhed med dem, hverken børn eller forældre, men knuse dem uden barmhjertighed og nåde.”

15 Derpå sagde jeg til folket: „Læg godt mærke til, hvad Herren har sagt til jer, og lad være med at være så stædige og stolte. 16 Ydmyg jer for Herren, jeres Gud, før det er for sent. Bøj jer for ham, før han sender mørke over jer, så I snubler og falder på de mørke bjerge. For da er det for sent at lede efter lys. I vil kun finde det forfærdende mørke. 17 Men hvis I nægter at lytte til hans advarsel, vil jeg græde i det skjulte over jeres stolthed. Mine øjne vil fyldes af tårer, fordi Herrens hjord føres bort i eksil.”

18 Herren sagde til mig: „Sig til kongen og enkedronningen: Kom ned fra tronen og sæt jer i støvet, for I har mistet jeres kongerige. 19 Negevs byer bliver folketomme, og portene forbliver lukkede. Juda føres bort som fanger, de skal alle i eksil.”

20 Jerusalem, fjendens hære vil komme fra nord. Du var så stolt over dine mange fornemme indbyggere. Hvad er der nu blevet af alle dem, du burde have beskyttet? 21 Hvad vil du gøre, når de, du troede var dine forbundsfæller, angriber og erobrer dig? Du vil vride dig i smerte som en kvinde i fødselsveer. 22 Du spørger fortvivlet: „Hvorfor skal jeg rammes af denne ulykke?” Forstår du ikke, at det er på grund af din synd? Din egen utroskab er skyld i, at du fik skørterne løftet op og din nøgenhed stillet til skue.

23 Kan en sudaneser skifte hudfarve? Kan en leopard fjerne sine pletter? Kan I pludselig begynde at gøre, hvad der er godt, når I er så onde?

24-25 Herren sagde: „Fordi I glemte mig og stolede på falske guder, vil jeg sprede jer som avner for ørkenvinden. Det er den straf, I fortjener, og som jeg har bestemt for jer. 26 Ja, jeg vil løfte dine skørter og afsløre din nøgenhed, som man plejer at straffe en prostitueret. 27 Jeg er meget bevidst om dit frafald, din utroskab og din væmmelige afgudsdyrkelse på højene ude på landet. Åh, Jerusalem, det er ude med dig. Hvor længe vil du fortsat leve i synd?”

New International Reader's Version

Jeremiah 13

A Linen Belt

1The Lord said to me, “Go and buy a linen belt. Put it around your waist. But do not let it get wet.” So I bought a belt, just as the Lord had told me to do. And I put it around my waist.

Then another message from the Lord came to me. The Lord said, “Take off the belt you bought and are wearing around your waist. Go to Perath. Hide the belt there in a crack in the rocks.” So I went and hid it at Perath. I did just as the Lord had told me to do.

Many days later the Lord said to me, “Go to Perath. Get the belt I told you to hide there.” So I went to Perath. I dug up the belt. I took it from the place where I had hidden it. But it had rotted. It was completely useless.

Then another message from the Lord came to me. The Lord said, “In the same way, I will destroy Judah’s pride. And I will destroy the great pride of Jerusalem. 10 These people are evil. They refuse to listen to what I say. They do what their stubborn hearts want them to do. They chase after other gods. They serve them and worship them. So they will be like this belt. They will be completely useless. 11 A belt is tied around a person’s waist. In the same way, I tied all the people of Israel to me. I also tied all the people of Judah to me like a belt. I wanted them to be my people. They should have brought me fame and praise and honor. But they have not listened to me,” announces the Lord.

Wineskins

12 “Tell them, ‘The Lord is the God of Israel. He says, “Every wineskin should be filled with wine.” ’ Here is what the people might say to you. ‘Don’t we know that every wineskin should be filled with wine?’ 13 If they do, here is what you must tell them. ‘The Lord says, “I am going to fill with wine everyone who lives in this land. I will make the kings who sit on David’s throne drunk. And I will fill with wine the priests, the prophets and everyone who lives in Jerusalem. 14 I will smash them against one another. I will punish parents and children alike,” announces the Lord. “I will not feel sorry for them. I will not show them any kindness. My tender love for them will not keep me from destroying them.” ’ ”

Judah Will Be Taken Away From Their Land

15 People of Judah, listen to me.
    Pay attention and don’t be proud.
    The Lord has spoken.
16 Give glory to the Lord your God.
    Honor him before he sends
    darkness to cover the land.
Do this before you trip and fall
    on the darkened hills.
You hope that light will come.
    But he will turn it into thick darkness.
    He will change it to deep shadows.
17 If you don’t listen,
    I will weep in secret.
    Because you are so proud,
I will weep bitterly.
    Tears will flow from my eyes.
    The Lord’s flock will be taken away as prisoners.

18 Speak to the king and his mother. Tell them,
    “Come down from your thrones.
Your glorious crowns
    are about to fall from your heads.”
19 The gates of the cities in the Negev Desert will be shut tight.
    There won’t be anyone to open them.
Everyone in Judah will be carried away as prisoners.
    You will be completely taken away.

20 Jerusalem, look up!
    Your enemies are coming from the north.
Where is the flock you were supposed to take care of?
    Where are the sheep you were so proud of?
21 You have worked hard to make special friends.
    But the Lord will let them rule over you.
    Then what will you say?
Suffering will take hold of you.
    It will be like the pain of a woman having a baby.
22 Suppose you ask yourself,
    “Why has this happened to me?”
It’s because you have committed so many sins.
    That’s the reason your skirt has been torn off.
    That’s why your body has been treated so badly.
23 Can people from Ethiopia change their skin?
    Can leopards change their spots?
It’s the same with you.
    You have always done what is evil.
    So how can you do what is good?

24 The Lord says, “I will scatter you like straw
    that the desert wind blows away.
25 This is what will happen to you.
    I have appointed it for you,” announces the Lord.
“You have forgotten me.
    You have trusted in other gods.
26 So I will pull your skirt up over your face.
    Then people will see the shame of your naked body.
27 They will see that you have not been faithful to me.
    You have committed adultery with other gods.
And you have acted like a prostitute
    who does not have any shame.
I have seen what you did
    on the hills and in the fields.
    And I hate it.
How terrible it will be for you, Jerusalem!
    How long will you choose to be ‘unclean’?”