Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 13

Den kommende straf over Jerusalem og Judas folk

1Herren sagde til mig: „Gå hen og køb et lændeklæde af linned og tag det på, men lad være med at vaske det.” Så købte jeg et lændeklæde af linned og bandt det om mig. Senere sagde Herren til mig: „Tag hen til Eufratfloden og gem lændeklædet i en klipperevne.” Så tog jeg derhen og gemte det, sådan som Herren havde befalet.

Lang tid senere sagde Herren til mig: „Gå tilbage til floden og hent lændeklædet, som jeg sagde, du skulle gemme der.” Så gik jeg igen hen til Eufratfloden og gravede det op. Men det var så ødelagt, at det ikke kunne bruges til noget.

8-11 Da kom Herrens budskab til mig: „Som et lændeklæde bindes tæt om kroppen, sådan bandt jeg Israel og Juda tæt ind til mig, for at de skulle være mit folk og bringe ære til mig. Men de ville ikke høre på mig. Derfor er Juda og Jerusalem nu blevet lige så fordærvet som lændeklædet. Siden dette onde folk nægter at lytte til mig og i stedet følger deres egne troløse tanker og dyrker fremmede guder, er jeg nødt til at straffe dem, siger Herren.

12 Giv dem denne besked fra Herren, Israels Gud: ‚En vindunk er bestemt til at blive fyldt med vin.’ Når de så svarer: ‚Det ved vi da godt,’ 13-14 skal du svare: Herren siger: Jeg vil fylde alle landets indbyggere med min vredes vin, både kongen, der sidder på Davids trone, præsterne, profeterne og den menige befolkning. Jeg vil ikke vise medlidenhed med dem, hverken børn eller forældre, men knuse dem uden barmhjertighed og nåde.”

15 Derpå sagde jeg til folket: „Læg godt mærke til, hvad Herren har sagt til jer, og lad være med at være så stædige og stolte. 16 Ydmyg jer for Herren, jeres Gud, før det er for sent. Bøj jer for ham, før han sender mørke over jer, så I snubler og falder på de mørke bjerge. For da er det for sent at lede efter lys. I vil kun finde det forfærdende mørke. 17 Men hvis I nægter at lytte til hans advarsel, vil jeg græde i det skjulte over jeres stolthed. Mine øjne vil fyldes af tårer, fordi Herrens hjord føres bort i eksil.”

18 Herren sagde til mig: „Sig til kongen og enkedronningen: Kom ned fra tronen og sæt jer i støvet, for I har mistet jeres kongerige. 19 Negevs byer bliver folketomme, og portene forbliver lukkede. Juda føres bort som fanger, de skal alle i eksil.”

20 Jerusalem, fjendens hære vil komme fra nord. Du var så stolt over dine mange fornemme indbyggere. Hvad er der nu blevet af alle dem, du burde have beskyttet? 21 Hvad vil du gøre, når de, du troede var dine forbundsfæller, angriber og erobrer dig? Du vil vride dig i smerte som en kvinde i fødselsveer. 22 Du spørger fortvivlet: „Hvorfor skal jeg rammes af denne ulykke?” Forstår du ikke, at det er på grund af din synd? Din egen utroskab er skyld i, at du fik skørterne løftet op og din nøgenhed stillet til skue.

23 Kan en sudaneser skifte hudfarve? Kan en leopard fjerne sine pletter? Kan I pludselig begynde at gøre, hvad der er godt, når I er så onde?

24-25 Herren sagde: „Fordi I glemte mig og stolede på falske guder, vil jeg sprede jer som avner for ørkenvinden. Det er den straf, I fortjener, og som jeg har bestemt for jer. 26 Ja, jeg vil løfte dine skørter og afsløre din nøgenhed, som man plejer at straffe en prostitueret. 27 Jeg er meget bevidst om dit frafald, din utroskab og din væmmelige afgudsdyrkelse på højene ude på landet. Åh, Jerusalem, det er ude med dig. Hvor længe vil du fortsat leve i synd?”

Amplified Bible

Jeremiah 13

The Ruined Waistband

1Thus the Lord said to me, “Go and buy yourself a linen waistband and put it on your [a]loins, but do not put it in water.” So I bought the waistband according to the word of the Lord and put it on my loins. Then the word of the Lord came to me a second time, saying, “Get up and take the waistband that you have bought, which is [wrapped] around your loins, and go to the [river] Euphrates and hide it there in a crevice of the rock.” So I went and hid it by the Euphrates, as the Lord had commanded me. And after many days the Lord said to me, “Get up, go to the Euphrates and get the waistband which I commanded you to hide there.” Then I went to the Euphrates and dug, and I took the waistband from the place where I had hidden it. And behold, the waistband was decayed and ruined; it was completely worthless.

Then the word of the Lord came to me, saying, “Thus says the Lord, ‘In this same way I shall destroy the pride of Judah and the great pride of Jerusalem. 10 These wicked and malevolent people, who refuse to listen to My words, who walk in the stubborn way of their heart and have followed other gods [which are nothing—just man-made carvings] to serve them and to worship them, let them be just like this waistband which is completely worthless. 11 For as the waistband clings to the body of a man, so I caused the whole house of Israel and the whole house of Judah to cling to Me,’ says the Lord, ‘that they might be for Me a people, a name, a praise, and a glory; but they did not listen and obey.’

Captivity Threatened

12 “Therefore you are to speak this word to them, ‘Thus says the Lord, the God of Israel, “Every jar should be filled with wine.”’ The people will say to you, ‘Do we not already know that every jar should be filled with wine?’ 13 Then say to them, ‘Thus says the Lord, “Behold, I am about to fill with drunkenness all the people of this land, even the kings who sit on David’s throne, the priests, the prophets and all the people of Jerusalem. 14 I will smash them one against another, both the fathers and the sons together,” says the Lord. “I shall destroy them [nothing will restrain Me]; I will not show pity nor be sorry nor have compassion.”’”

15 
Listen and pay close attention, do not be haughty and overconfident,
For the Lord has spoken [says Jeremiah].
16 
Give glory to the Lord your God,
Before He brings darkness
And before your feet stumble
On the dark and shadowy mountains,
And while you are longing for light
He turns it into the shadow of death,
And makes it into thick darkness.
17 
But if you will not listen and obey,
My soul will weep in secret for your pride;
My eyes will weep bitterly
And flow with tears,
Because the Lord’s flock has been taken captive.
18 
Say to the king and the queen mother,
“Humble yourselves and take a lowly seat,
For your beautiful crown [the crown of your glory]
Has come down from your head.”
19 
The cities of the South (the Negev) have been closed up,
And there is no one to open them;
All Judah has been carried into exile,
Completely carried away into exile.

20 
“Lift up your eyes and see
Those coming from the north.
Where is the flock that was given to you [to shepherd],
Your beautiful flock?
21 
“What will you say [O Jerusalem] when the Lord appoints [foreign nations to rule] over you—
Those former friends and allies whom you have encouraged [to be your companions]—
Will not pain seize you
Like [that of] a woman in childbirth?
22 
“And if you [wonder and] say in your heart,
‘Why have these things happened to me?’
It is because of the greatness and nature of your sin
That your skirts have been [b]pulled away [subjecting you to public disgrace]
And [like a barefoot slave] your heels have been wounded.
23 
“Can the Ethiopian change his skin
Or the leopard his spots?
Then you also can do good
Who are accustomed to evil and even trained to do it.
24 
“Therefore I will scatter you like drifting straw
[Driven away] by the desert wind.
25 
“This is your destiny, the portion [of judgment] measured to you
From Me,” says the Lord,
“Because you have forgotten Me
And trusted in [pagan] lies [the counterfeit gods, and the pretense of alliance].”
26 
“So I Myself will throw your skirts up over your face,
That your shame may be exposed [publicly].
27 
“I have seen your vile and detestable acts,
Even your adulteries and your lustful neighings [after idols],
And the lewdness of your prostitution
On the hills in the fields.
Woe (judgment is coming) to you, O Jerusalem!
How long will you remain unclean [by ignoring My precepts]?”

Notas al pie

  1. Jeremiah 13:1 The midsection of the body between the lower ribs and the hips.
  2. Jeremiah 13:22 Using the expression for the violation of a woman, the writer describes how the Babylonians would deal with Judah.