Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 5:1-32

Adams efterkommere

1I det følgende kommer en fortegnelse over Adams efterkommere indtil oversvømmelsen.

Da Gud skabte menneskene, skabte han dem, så de lignede ham. 2Som mand og kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og kaldte dem fra begyndelsen „mennesker”.

3Adam var 130 år, da hans søn Set blev født. Set var på alle måder en tro kopi af Adam. 4Efter Sets fødsel levede Adam endnu 800 år og fik mange sønner og døtre. 5Han døde 930 år gammel.

6Set var 105 år, da hans søn Enosh blev født. 7Efter Enosh’ fødsel levede Set endnu 807 år og fik sønner og døtre. 8Han døde 912 år gammel.

9Enosh var 90 år, da hans søn Kenan blev født. 10Efter Kenans fødsel levede Enosh endnu 815 år og fik sønner og døtre. 11Han døde 905 år gammel.

12Kenan var 70 år, da hans søn Mahalalel blev født. 13Efter Mahalalels fødsel levede Kenan endnu 840 år og fik sønner og døtre. 14Han døde 910 år gammel.

15Mahalalel var 65 år, da hans søn Jered blev født. 16Efter Jereds fødsel levede Mahalalel endnu 830 år og fik sønner og døtre. 17Han døde 895 år gammel.

18Jered var 162 år, da hans søn Enok blev født. 19Efter Enoks fødsel levede Jered endnu 800 år og fik sønner og døtre. 20Han døde 962 år gammel.

21Enok var 65 år, da hans søn Metusalem blev født. 22Efter Metusalems fødsel levede Enok i nært fællesskab med Gud i endnu 300 år og fik sønner og døtre. 23Han var 365 år gammel, 24da han pludselig en dag forsvandt, for Gud tog ham til sig.

25Metusalem var 187 år, da hans søn Lemek blev født. 26Efter Lemeks fødsel levede Metusalem endnu 782 år og fik sønner og døtre. 27Han døde 969 år gammel.

28Lemek var 182 år, da han fik en søn, 29som han kaldte Noa,5,29 Et ordspil mellem Noa og „trøst”. for—som han sagde: „Noa vil bringe os trøst midt i det møjsommelige arbejde med jorden, som Herren har forbandet.” 30Efter Noas fødsel levede Lemek endnu 595 år og fik sønner og døtre. 31Han døde 777 år gammel.

32Noa var 500 år, før han fik sønnerne Sem, Kam og Jafet.5,32 Den første søn blev åbenbart født, da Noa var 500 år. Kam var den yngste af de tre sønner (se 9,24). Det vides ikke med sikkerhed, om Sem eller Jafet var den førstefødte (se 10,21).

New International Reader's Version

Genesis 5:1-32

The Family Line of Adam

1Here is the written story of Adam’s family line.

When God created human beings, he made them to be like him. 2He created them as male and female, and he blessed them. He called them “human beings” when they were created.

3When Adam was 130 years old, he had a son who was like him. He named him Seth. 4Adam lived 800 years after Seth was born. He also had other sons and daughters. 5Adam lived a total of 930 years. And then he died.

6Seth lived 105 years. Then he became the father of Enosh. 7Seth lived 807 years after Enosh was born. He also had other sons and daughters. 8Seth lived a total of 912 years. And then he died.

9Enosh lived 90 years. Then he became the father of Kenan. 10Enosh lived 815 years after Kenan was born. He also had other sons and daughters. 11Enosh lived a total of 905 years. And then he died.

12Kenan lived 70 years. Then he became the father of Mahalalel. 13Kenan lived 840 years after Mahalalel was born. He also had other sons and daughters. 14Kenan lived a total of 910 years. And then he died.

15Mahalalel lived 65 years. Then he became the father of Jared. 16Mahalalel lived 830 years after Jared was born. He also had other sons and daughters. 17Mahalalel lived a total of 895 years. And then he died.

18Jared lived 162 years. Then he became the father of Enoch. 19Jared lived 800 years after Enoch was born. He also had other sons and daughters. 20Jared lived a total of 962 years. And then he died.

21Enoch lived 65 years. Then he became the father of Methuselah. 22Enoch walked faithfully with God 300 years after Methuselah was born. He also had other sons and daughters. 23Enoch lived a total of 365 years. 24Enoch walked faithfully with God. And then he couldn’t be found, because God took him from this life.

25Methuselah lived 187 years. Then he became the father of Lamech. 26Methuselah lived 782 years after Lamech was born. He also had other sons and daughters. 27Methuselah lived a total of 969 years. And then he died.

28Lamech lived 182 years. Then he had a son 29and named him Noah. Lamech said, “He will comfort us when we are working. He’ll comfort us when our hands work so hard they hurt. We have to work hard because the Lord put a curse on the ground.” 30Lamech lived 595 years after Noah was born. He also had other sons and daughters. 31Lamech lived a total of 777 years. And then he died.

32After Noah was 500 years old, he became the father of Shem, Ham and Japheth.