Bibelen på hverdagsdansk

Jakobs Brev 5:1-20

Advarsel til rige og vantro mennesker

1Til de rige vil jeg sige: Græd og klag over al den elendighed, I kommer til at opleve. 2Jeres kostbarheder vil gå til grunde og jeres fine tøj blive ædt af møl. 3Jeres guld og sølv vil blive fortæret som af rust og blive et vidnesbyrd imod jer som en ild, der brænder jer op. I har skrabet rigdomme sammen til jer selv her i de sidste tider. 4Men hør råbene fra de arbejdere, der har høstet jeres marker, og som I har snydt for deres løn. Den almægtige Gud har hørt deres klage. 5I har nydt et liv i sus og dus på jorden og er blevet fede, mens andre har sultet. 6I har fået hæderlige mennesker dømt. I har ødelagt deres liv, selvom de ikke havde gjort jer noget.

Hold ud, mens I venter på Herrens komme

7Kære kristne venner, vent tålmodigt på Herrens komme. Tænk på landmanden, der med forventning ser frem til den værdifulde høst fra sine marker. Han venter tålmodigt, mens regnen giver vækst, både den tidlige og den sene regn. 8Sådan skal I også være tålmodige og holde ud, for Herren kommer snart. 9Lad være med at klage over hinanden, for at I ikke selv skal blive dømt. Den store Dommer står allerede klar ved døren.

10Følg det eksempel på tålmodighed i lidelse, som de gamle profeter har givet jer. De var jo mennesker, der levede tæt på Gud og talte på hans vegne. 11Vi ved, at de, der holdt ud gennem lidelserne, blev velsignet af Gud. I har hørt om Jobs udholdenhed, og I ved, hvordan Gud velsignede ham til sidst, for han er en kærlig og barmhjertig Gud.

12Husk også på, kære venner, at I ikke må sværge, hverken ved Himlen eller jorden eller noget som helst andet. Hvis I mener „ja”, så sig „ja”, og hvis I mener „nej”, så sig „nej”, ellers vil Gud dømme jer.

Om bønnens kraft og hjælp til en vildfaren synder

13Hvis I lider ondt, skal I bede. Er I glade, så syng lovsange. 14Hvis nogle af jer ligger syge, kan I tilkalde menighedens ledere. De vil så salve jer med olie i Herrens navn og bede for jer, 15så vil bøn i tillid til Herren gøre jer raske, så I kan stå op fra sygesengen. Og har I begået en synd, vil I få tilgivelse. 16Bekend derfor jeres synder for hinanden og bed for hinanden, så I kan blive helbredt.

Troens bøn kan udrette store mirakler. 17Tænk blot på Elias. Han var ligesom os, et ganske almindeligt menneske, men han bad inderligt om, at det ikke måtte regne, og der faldt ingen regn i tre og et halvt år i hele landet. 18Så bad han om, at det igen måtte regne, og det begyndte at øse ned, så planterne kunne vokse.

19Kære venner, hvis en af jer er kommet bort fra sandheden, og en anden hjælper ham tilbage på den rette vej, 20så har det menneske reddet en sjæl fra døden, og mange synder er blevet tilgivet.5,20 Ordret „skjult”, dvs. „tilgivet”, jf. Sl. 32,1; 85,3; Ordsp. 10,12; Rom. 4,7.

Swedish Contemporary Bible

Jakob 5:1-20

Varning till rika människor

1Ni som är rika, gråt och jämra er över den olycka som ska drabba er. 2Er rikedom ska ruttna bort och era kläder ätas av mal. 3Ert guld och silver ska förstöras av rost. Rosten ska vittna mot er och er kropp brännas upp som av eld. Ni har samlat på er rikedomar för den sista tiden. 4Ni har undanhållit lönen för skördearbetarna på era åkrar. Nu ropar de, och skördearbetarnas rop har nått härskarornas5:4 Det hebreiska ordet Sevaot , som kan översättas härskarorna, har i den grekiska texten inte översatts utan bara transkriberats Sabaot. Herres öron.5:4 Jfr v. 2 samt 5 Mos 24:14-15. En sådan egoistisk livsstil förebådade i Gamla testamentet Guds kommande dom vid tidens slut. 5Ni har levt i lyx och överflöd här på jorden. Ni har ätit era hjärtan feta inför slakten.5:5 Jfr Jer 25:34. 6Ni har dömt och dödat den rättfärdige, han gjorde inte motstånd mot er.

Herren Jesus kommer snart tillbaka

7Syskon, vänta tåligt på att Herren ska komma tillbaka. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på skörden och ser fram emot höstregn och vårregn. 8Visa tålamod och styrk era hjärtan, ni också, för Herren kommer snart.

9Klaga inte på varandra, syskon, så att ni inte blir dömda. Domaren står redan utanför dörren.

10Syskon, ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme när det gäller att lida och visa tålamod. 11Vi prisar ju dem lyckliga som har hållit ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren lät hans liv sluta. Herren är full av medlidande och barmhärtighet.5:11 Jfr Job 42.

12Framför allt, mina syskon, svär inga eder, vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Säg bara ett enkelt ja eller nej, så att ni inte drabbas av domen.5:12 Jfr vad Jesus säger i Matt 5:33-37.

Bönens kraft

13Om någon av er får lida, ska han be. Och om någon är glad, ska han sjunga glädjesånger. 14Om någon är sjuk, ska han kalla på församlingens ledare, och de ska be för honom och smörja honom med olja i Herrens namn.5:14 Olivolja var en välkänd medicin på den här tiden. Men här användes oljan antagligen som en symbol för att kraften från Herren Jesus skulle bota den sjuke. 15Deras bön, som bes i tro, ska göra den sjuke frisk, och Herren ska resa upp honom. Och om den sjuke har syndat ska han bli förlåten. 16Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra, så att ni kan bli botade.5:16 Förutsättningen för att Gud ska bota en människa är att hon tror på honom och ber om förlåtelse för det onda hon har gjort. Det betyder inte att sjukdomen är ett straff från Gud. Jfr vad Jesus säger i Joh 9:2-3. Den rättfärdiges bön har stor verkan.

17Elia var en människa precis som vi. Men när han ivrigt bad att det inte skulle regna, då regnade det inte i landet på tre och ett halvt år. 18När han sedan bad igen, då kom regnet från himlen, och jorden gav sin skörd.5:18 Jfr 1 Kung 17:1; 18:41-45.

Rädda den som har kommit bort från Jesus

19Mina syskon, om någon av er har kommit bort från sanningen och någon för honom tillbaka, 20så ska ni veta att den som lyckas föra en syndare tillbaka från hans villoväg, han räddar den personen från döden och gör så att många synder blir förlåtna.